(23/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

רשימת כל החומרים בקטגוריה:

סמינריון בגיאוגרפיה ולימודי הסביבה

עבודה אקדמית חפש לפי מילת מפתח בעברית.
תרגום/סיכום מאמר חפש לפי שם המאמר באנגלית או מילת מפתח בעברית.

בחר קטגוריות לחיפוש
עבודות סמינריון מוכנות
מאמרים מתורגמים לעברית

סמינריון נפט, אסלאם ופטריארכיה- כיצד השפיעה המדיניות הרנטירית על התפתחות מחירי מחירי הנפט העולמיים והשבטיות בערב הסעודית.

מבוא הסמינריון נכתב בנושא: המדינה הרנטירית והאופן בו ההכנסות מרנטה משפיעות על יחסי השבטיות במדינות המפרץ הפרסי בדגש על ערב הסעודית, שהיא הגדולה והמשפיעה ביותר מבין מדינות המפרץ. בנוסף ערב הסעודית היא בירת האסלאם השיעי, עם הערים המרכזיות מכה ואל מדינה אליהן עולים ברגל מיליוני מאמינים מרחבי העולם. בשנים האחרונות לאור מצבורי הגז העצומים שהתגלו לחופי מדינת ישראל, נהיינו מעצמה אזורית בתחום משאבי האנרגיה זה ומסקרן אותי באופן אישי כיצד הדבר ישפיע על המצב הפנימי בתוך המדינה מבחינת יחסי חברה, כלכלה וסביבה וכן ביחסי חוץ מול המדינות השכנות שלנו. על מנת לבחון את ההשפעות הללו, פניתי לחקור את ערב הסעודית במטרה לזהות את האופן בו השפיעו גילויי הנפט והגז על המדיניות הפנימית שלהן וכיצד משפיע הנפט על מארג החיים שלהן. לצורך כך התמקדתי בערב הסעודית כמייצגת מרכזית של מדינה רנטירית אשר במקביל למודרניזציה שעברה הצליחה לשמר על מסורת של שבטיות ולקיים בתוכה מדינת הלכה, למרות ואולי נכון יותר לומר בזכות ההכנסות מרנטה. העבודה תציג את ההגדרות למושג מדינה רנטירית, לאחר מכן יוצגו מאפיינים של המדינה הרנטירית במפרץ הפרסי ובהמשך תוצג שושלת המלוכה של ערב הסעודית והמקרים המרכזיים בהיסטוריה של ערב הסעודית בתקופת שלטונם על מנת להמחיש בצורה המיטבית את האופן בו משפיעה ההכנסה מרנטה על התפתחות החברה השבטית מסורתית בערב הסעודית. במקביל, תערך בחינה של מחירי הנפט העולמיים, עליהם משפיעה ערב הסעודית באופן ישיר, וכך למעשה ניתן יהיה לבחון עד כמה משפיעים מחירי הנפט העולמיים על מהלכים פנימיים בתוך ערב הסעודית ונוכל לענות על השאלה : האם ובאיזו מידה ערב הסעודית עונה על הגדרות “המדינה הרנטירית” כפי שהן מוצגות בפרק

קרא עוד »

סמינריון רעידת האדמה בעיר הנמל קובה יפן 1995

מבוא רעידות אדמה מתרחשות כל יום, כאשר, ברוב המקרים הן חלשות ולא גורמות לנזקים, אולם, אחת לכמה שנים מתרחשת רעידת אדמה הרסנית שגורמת להרס רב ולנפגעים רבים. בעבודה זו אתמקד ברעידת האדמה במגניטודה 7.2 שהתרחשה ב 17 בינואר 1995 בעיר קובה שביפן, שכונתה ביפן: רעידת האדמה הגדולה בהאנשין-אווג’י. לפני הרעידה עיר הנמל קובה הייתה מרכז עירוני ל 1.5 מיליון איש, ולערים שכנות ברצועה צרה ומאוכלסת מאד הממוקמת בין הרי רוקו למפרץ אוסקה. רעידה זו הייתה הרסנית, הן מבחינת נזק לנפש אך בעיקר בשל ההרס והנזק העצומים לתשתיות ולרכוש.  ברעידת האדמה נהרגו מעל 6,300 איש, אלפים נפצעו, וכחמישית מתוך 1.5 מיליון התושבים בקובה נותרו ללא קורת גג. הערכת הנזק לרכוש עלתה על 100 מיליארד דולר. כמו כן, נמל קובה כמעט נסגר לגמרי. הפרעה מסיבית כזו לנמל מרכזי במדינה מפותחת טרם התרחשה קודם לכם. רעידת אדמה בעוצמה וחומרה כמו בקובה לא קרתה קודם לכן באזור עירוני מודרני ומתועש. העיר מוכת האסון, הצליחה להתאושש להיבנות ולהשתקם מהר מאד, הרבה מעבר למצופה, וחזרה להיות עיר נמל מרכזית ומשגשגת ביפן. בפרק הראשון בעבודה, אקדים ואתאר את תופעת הטבע של רעידת אדמה, אציג את התיאוריה של טקטוניקת הלוחות לרעידת אדמה, פרמטרים המאפיינים את הרעידה ובפרט מגניטודה והגלים הסיסמיים, וגורמי הגברה (של עוצמתה ולכן של הנזק מהרעידה) הקשורים בתשתית פני השטח. הפרק השני מתמקד בעיר קובה, מיקומה על “טבעת האש”, ומאפייניה כעיר נמל מודרנית ומשגשגת. בפרק השלישי, אדון באירוע רעידת האדמה בקובה מבחינת היבטים גיאולוגיים ומנגנון הרעידה המוצע. הפרק הרביעי יתאר את בפירוט את הנזקים בנפש, למבנים ולתשתיות העירוניות השונות (כבישים מהירים, רכבות, מפעלי מים/ביוב, אספקת גז, 

קרא עוד »

סמינריון- סוגיות איכות הסביבה ומדיניות ציבורית בישראל מקרה בוחן זיהום האוויר במפרץ חיפה

מבוא  עם התפתחות המדע, הטכנולוגיה וצמיחתה של התעשייה, חל גידול בתוצרת הכלכלית ושיפור באיכות החיים. אך יחד עם זאת חלה גם החמרה במצב איכות הסביבה שהושפעה מתהליכי יצור מזהמים (קרת, 2004). הנזקים הסביבתיים הנגרמים על ידי ארגונים, כלי תחבורה, מפעלי תעשייה וכדומה הם רבים ומגוונים. הם כוללים פליטת גזי חממה, זיהום אויר וזיהום מקורות מים. כמו כן ישנם נזקים נוספים, כדוגמת הזרמת שפכים, זיהום הקרקע והשלכת פסולת באתרים שאינם מוכוונים לכך, זיהום על ידי חומרים מסוכנים כגון שפך של חומרים מסוכנים אל הקרקע, הפצת קרינה, רעש וריחות. בנוסף לאלו, ישנם אלמנטים נוספים לזיהום הסביבתי והם פגיעה בערכי טבע- בצומח ובחי, ניצול של משאבים טבעיים וכדומה (אתר המשרד להגנת הסביבה). הנזק הנגרם לסביבה הוא לעיתים בלתי הפיך, או נזק שקשה לתקן אותו ודורש השקעה מרובה וממושכת בשיקומו. כמו כן, השפעת הפעילות התעשייתית אינה מוגבלת רק לסביבה, וקיימת גם השפעה על בריאותם של בני האדם (זיו, 1995). התנהגות המדינה בתחומים סביבתיים שונה באופן דרמטי מצורות מסורתיות של התנהגות בינלאומית. תוכניות סביבתיות משקפות מהלך רחב המתגבש בפוליטיקה הבינלאומית לכיוון סדר פוליטי מקיף וחדש עבור הסביבה. ממשלות למדו ליישם דפוסים חדשים של שיקול דעת ביצירת מדיניות סביבתית, המשקפת הבנה מתוחכמת יותר של המערך המורכב של שילובים סיבתיים בין הסביבה האנושית והפעילות הכלכלית (Hass, 1990). תוכן עניינים פרק 1.מבוא ושאלת מחקר: עמ’-2 פרק 2.רקע על מדיניות ציבורית בישראל (מעיצוב עד ליישום): עמ’-3 2.1. עיצוב מדיניות ציבורית: עמ’-6 2.2. קביעת מדיניות כתהליך: עמ’-7 פרק 3. רקע על סוגיות איכות סביבה (עלייתן על סדר היום הציבורי והפוליטי): עמ’-8 3.1. זיהום אוויר: עמ’-8 פרק 4. מקרה בוחן: עמ’-10

קרא עוד »

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.