(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

רשימת כל החומרים בקטגוריה:

Uncategorized

עבודה אקדמית חפש לפי מילת מפתח בעברית.
תרגום/סיכום מאמר חפש לפי שם המאמר באנגלית או מילת מפתח בעברית.

בחר קטגוריות לחיפוש
עבודות סמינריון מוכנות
מאמרים מתורגמים לעברית

סמינריון אלימות כלפי ילדים

מבוא בשנים האחרונות אלימות נגד ילדים תופסת מקום חשוב בחברה, בתקשורת ובדיון הציבורי בישראל בעקבות הצטברות יוצאת דופן של מקרים, שחלקם זכו לתהודה תקשורתית משמעותית, נדמה כי קיימת בציבור הישראלי הרגשה, שהתעללות הורים בילדיהם, הפכה למכת מדינה וכי המודעות לקיומה של תופעת זו הולכת וגוברת (ברק-ברנדס וגפן-קושילביץ’, 2010). בעבודה זו בחרתי להציג את תופעת האלימות בקרב ילדים. בעבודה זו ארצה ללמוד על התופעה, מהי אלימות בכלל, ובפרט בקרב ילדים. בעבודה אלמד על ממדי התופעה בישראל, אעמוד על סוגיה העיקריים של תופעת האלימות, על הסיבות שגורמות לפוגעים לפגוע בילדים, ועל ההשפעות הרבות שנובעות מהפגיעה הקשה, ומשליכות על כלל תחומי חייו של הילד.     תוכן עניינים מבוא – 3 מושגי מפתח – 3 סקירת ספרות – 4-15 1.מהי אלימות – 4 2.סוגי אלימות – 4-6 3.ממדי התופעה – 6 4.הגורמים לאלימות כלפי ילדים – 6-9 5.השפעותיה של ההתנהגות האלימה כלפי ילדים – 9-12 6.מענים לתופעת האלימות בקרב ילדים – 12-15 סיכום – 15-16 ביבליוגרפיה – 17-18

קרא עוד »

סמינריון האמנות האיסלמית

מבוא תרבות האיסלם העניקה לעולם תרומה גדולה ורחבה בתחומי המדעים השונים וגם בתחום האומנות. אמנות האסלאם משלבת בין סגנונות של תרבויות רבות, ויוצרת אחדות אמנותית רב לאומית. לאמנות האסלאם מאפיינים ייחודיים רבים, ואוסף יצירות מפואר ומרשים. האומנות האיסלמית מושפעת מממספר גורמים. הגורם האתני של מסורות בנות אלפי שנים של תרבויות ועמים שכבשו מתוכם אימצה תרבות האיסלם בכלל ואומנות האיסלם בפרט מוטיבים שהתאימו לצרכיהם ועברו איסלמיזציה עד לכדי יצירת מוטיבים אמנותיים חדשניים וייחודיים להם. הגורם הדתי לפיו האמנות האיסלמית נשענת על הדת ופועלת תחת מגבלותיה. באסלאם כמו ביהדות חל איסור על ציור ופיסול דמויות אדם וחיה. ולכן תחת המגבלה הדתית יצרו האמנים המוסלמים מענה אומנותי חדש כגון הקליגרפיה, הערבסקה, הקווים הגיאומטריים והאורמנטיקה האיסלמית.  אלו רק מקצה מכלל האומנויות העשיר והמגוון שהאמנות האיסלמית הביאה לעולם הישן ומודרני כאחד. ייחודה של האמנות האיסלמית ניכר באלמנטים נוספים.   עבודה זו תבקש לבדוק מהי ייחודה של האמנות האיסלמית ועל אלו יסודות היא מתבססת? שאלת המחקר בעבודה תיבדק באמצעות סקירת ספרות ותדון בפרקים השונים בתרומתה של תרבות האיסלם, מהי אומנות איסלמית , מהם שלושת האלמנטים הבסיסיים באמנות האיסלמית. מהי האורמנטיקה האיסלמית והיכן מצוי סוד ההרמוניה והאחידות שהיא יוצרת בתוך התשלובת התנועתית. פרק הסיכום יבקש לקבץ את כלל המסקנות והעובדות ויבקש להציג את ייחודה ויסודותיה של האמנות האיסלמית.   תוכן עניינים מבוא  -3- תרומת האיסלאם לתרבות ולאומנות  -4- אומנות האיסלם  -6- מהי אורנמטיקה איסלמית -8- שלושת האלמנטים באמנות האיסלמית  -11- האורמנטיקה וביטויה הדתי והאומנותי -15- האדריכלות הדתית -17- סיכום ומסקנות -21- ביבליוגרפיה -23-

קרא עוד »

סמינריון- טעות במצב דברים סייג לאחריות פלילית

מבוא סייג לאחריות פלילית הוא כלל אשר בהתקיים התנאים הקבועים בו לא מוטלת, בדרך כלל, אחריות פלילית על עושה פעולה אשר על פניו מקיימת יסודות עובדתיים של עבירה פלילית, כלומר מעשים אסורים לפי חוק. סייג “טעות במצב דברים” בו תעסוק עבודה זו, הוא טענת הגנה במשפט הפלילי, המפורטת ברשימת הסייגים לאחריות פלילית במסגרת פרק ה1′ לחוק העונשין וקובעת כי כאשר מבצע העבירה טועה לגבי מצב דברים, כלומר לגבי חלק מעובדות המציאות, הרי שלא התגבש בו היסוד הנפשי הנדרש להרשעה, ולפיכך הוא יזוכה. בפרק הראשון לעבודה אעסוק בסייגים לאחריות פלילית באופן כללי, מתוך המאפיינים המשותפים והמבדילים הקיימים ביניהם. אגדיר את הסייג, אבדיל אותם מהגנות אחרות במשפט הישראלי, אציג את השתלבותם ברובד האחריות הפלילית, אפלח אותם לקבוצות ואפרט על נטל ההוכחה של הסייג בהליך המשפטי. בפרק השני אעסוק בסייג “טעות במצב דברים” במשפט הישראלי. זה למעשה הפרק המרכזי בעבודה אשר יציג את נושא העבודה בראי המשפט הישראלי. בפרק אסביר את מהות הסייג, ההיסטוריה החקיקתית,  אבני  הדרך  בפסיקה  הישראלית וההצדקות לקיומו  של  הסייג.  עוד ארחיב בפרק זה על התנאים לתחולת סייג – כנות הטעות, סבירותה והשינויים שחלו ביחס לדרישת הסבירות לאורך השנים ומושג “עצימת העיניים,” התפתחותו בפסיקה והגישות השונות לגביו. אסכם פרק זה בהצגת ההשלכות של הסייג על מהלך המשפט ותוצאותיו, הטלת האחריות הפלילית בהתאם למצב שדימה הנאשם. לבסוף, אערוך השוואה בין הסייג “טעות במצב דברים” במשפט הישראלי כפי שמשתקף בפרק השני לבין יסודותיו ושימושיו במשפט האנגלי. בחרתי בשיטת משפט זאת להשוואה מכיוון שהחוק הישראלי מבוסס רבות על יסודות המשפט העברי, החוק העות’מני והמשפט האנגלי – שיטות משפט שיושמו הלכה למעשה באזורנו והשאירו

קרא עוד »

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.