(21/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

רשימת כל החומרים בקטגוריה:

סמינריון ברפואה

עבודה אקדמית חפש לפי מילת מפתח בעברית.
תרגום/סיכום מאמר חפש לפי שם המאמר באנגלית או מילת מפתח בעברית.

בחר קטגוריות לחיפוש
עבודות סמינריון מוכנות
מאמרים מתורגמים לעברית

סמינריון הקשר בין מחלת הנטינגטון ותפקוד המיטוכונדריה

תקציר מחלת הנטינגטון היא מחלה ניוונית קטלנית של מערכת העצבים הנגרמת על ידי הרחבת קידוד C-A-G החוזר על עצמו ומקודד פוליגלוטאמין בחלבון הנטינגטין. רצף מורחב זה של פולי-גלוטאמין גורם להפרעה בהתקפלות התקינה של החלבון, כך ששיירים אלה של רצפי הגלוטמין נצברים במוח באגרגטים ואוליגומרים, ומשרים מוות עצבי באמצעות מנגנונים שעדיין אינם ברורים עד הסוף. במחלת הנטינגטון הסטריאטום נפגם באופן מועדף, ומוביל לליקויים הקוגניטיביים ההרסניים ולתנועות החריגות. בעבודה זו אתמקד בהשערה שפגמים במיטוכונדריה הינם בעלי תפקיד מפתח בהליך הניוון במחלת הנטינגטון, לשם כך אציג מחקרים שונים (וסקירות) שהשתמשו במודלים תאיים, מודלים של בעלי חיים, ושל ניתוח מוח לאחר המוות של חולי הנטינגטון. בפרק הראשון אציג את מחקרם של  Shirendeb et al (2012) שהמחיש במוח לאחר המוות של חולי הנטינגטון שאגרגטים ואוליגומרים של פוליגלוטאמין מוטנטיים הם רעילים, מאחר והם פוגעים באברונים תת תאיים, וביניהם המיטוכונדריה בתאי עצב של חולי הנטינטון, אשר  עקב כך נגרמת דינמיקה חריגה של המיטוכונדריה (פיצול מוגזם של המיטוכונדריה) הגוררת תחבורה אקסונלית פגומה, ניוון סינפטי סלקטיבי ופגמי אנרגיה בתאי עצב של חולי הנטינגטון. בפרק השני אציג שגם הביוגנזה של המיטוכונדריה במחלת הנטינגטון משתנה באמצעות מנגנונים המעורבים בוויסות כלפי מטה של PGC-1α. אנומליות זו משנה בהדרגה את יעילות שרשרת הנשימה והזירחון החמצוני, ולכן בפרק השלישי אתמקד ואציג את מחקרם של Damiano et al. (2013) על כך שפעילות קומפלקס המיטוכונדריאלי II  של שרשרת העברת אלקטרונים מצטמצמת באופן מועדף בסטריאטום של חולי הנטינגטון, זאת על סמך ביטוי מופחת של שתי תת-יחידות שלו: תת יחידה ברזל-גופרית,  ותת יחידה  FAD, במודלים גנטיים שונים של מחלת הנטינגטון המבטאים שברי טרמינלN- של מוטצית הנטינגטין. בפרק הרביעי

קרא עוד »

סמינריון “הסכמה מדעת של חולה נפש”.

מבוא: מהות הסוגיה אותה אני בוחנת בעבודת המחקר שלי הינה הסכמה מדעת של חולה נפש.מדובר בסוגיה המורכבת ממס’ תחומים הקשורים אלו באלו.ובראש ובראשונה התחום הרפואי המתחבר עם התחום הפסיכולוגי ושניהם די כפופים לתחום המשפטי,ולעיתים אף לפן ההלכתי.עקב כך שנושא זה מתפרש על מס’ רב של תחומים השתדלתי להתייחס לכול התחומים ולעיתים ממש “על קצה המזלג” על מנת:”לסבר את האוזן”.האם בכלל ניתן להסביר לחולים מסוג זה?ועד כמה אם בכלל?בעבודתי,אעסוק לא רק בהבנת המידע (מכיוון שיש חולים אשר מתכחשים ולעיתים אף לא מודעים לעבודה שהם חולים)ואנסה להבהיר ולהדגיש את חשיבותה של ההסכמה מדעת ולמרות שמדובר בחולי נפש אשר לא תמיד מודעים למתרחש סביבם יש לבקש את הסכמתם במגבלות האפשר ולהתאים את ההסבר ככל הניתן לפי מצבם וכשירותם וזאת עפ”י הערכת הגורמים השונים.כל זאת ועוד אחקור ואדון בעבודתי.

קרא עוד »

סמינריון אי ספיקת כליות – ניהול טיפול, אבטחת איכות וניהול סיכונים

מבוא אי ספיקת כליות כרונית וסיבוכיה פוגעים במערכות רבות בגוף, אשר מחמירים עוד יותר את המחלה. מאחר וניתן לעצור את ההידרדרות בתפקוד הכליות, חשוב לזהות ולטפל מוקדם ככל האפשר במחלת כליה כרונית ובגורמי הסיכון למחלה, ולשם כך נדרשת תוכנית טיפולית מסודרת למחלה על כל שלביה. בעבודה זו אנסה להציג תוכנית לניהול טיפול עבור חולים הלוקים באי ספיקת כליות כרונית. בפרק הראשון בחלקו הראשון אציג שני דוגמאות למטופלים בשלבים שונים של התקדמות מחלת אי ספיקת כליות כרונית, המתאימים לאוכלוסיית חולי אי ספיקת הכליות ודורשים התערבות מורכבת לניהול מחלתם. בחלק השני אציג שהעניין לארגון בניהול הטיפול עבור חולים אלו הוא ראשון במעלה גם עבור שירותי הבריאות הציבוריים בכלל, וכמובן לביתי החולים או למרפאות המטפלות בפרט. כיום, ניהול הטיפול והתיעוד הקיים מתבסס על נתוני חולי הכליה סופניים, הנזקקים לדיאליזה או להשתלת כליה בכדי להישאר בחיים שהם כ- 2% בלבד מכלל החולים המחלה. מעבר לפגיעה האיומה באיכות חייהם, חולי הדיאליזה נחשבים היקרים למערכת הבריאות ולמדינה, לפיכך אחת המטרות בתוכנית הניהול היא זיהוי חולי אי ספיקת כליות כרונית מבעוד מועד בטרם יהפכו לחולי כליה סופניים, ולמנוע או להאט את קצב התקדמות מחלתם על ידי הדרכה וחינוך למעקב שוטף, שינוי אורח חיים וטיפול תרופתי מתאים. בכדי לבנות נתיב טיפולי יעיל ומקיף, בחלק השלישי של הפרק הראשון סקרתי באופן מקיף את מאפייני מחלת אי ספיקת כליות כרונית: סיווגה לפי שלבים המתארים את מידת תפקוד הכליות, גורמי סיכון להיארעות המחלה, תסמינים אופייניים, שיטות האבחון, ושיטות הטיפול (תרופות, שינוי אורח חיים, ומעקב). בפרק השני, הגדרתי את מטרות התוכנית הטיפולית: מבחינת עלות תועלת ומטרות הקליניות, מטרות אלו שזורות זו בזו,

קרא עוד »

סמינריון בהתיישנות תביעת רשלנות רפואית

הקדמה: עבודה זו עוסקת בכלל ההתיישנות בתחום הרשלנות הרפואית ומנסה לבחון אותו מהיבטיה השונים והמרובים החל מהרובד החוקי – נורמטיבי, עבור דרך פסיקתם של בתי המשפט על שיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים אותם. מבחינת המתווה הנורמטיבי העבודה תתמקד בחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958 ובייחוד בסעיפים 8 ו- 5 לחוק, כן העבודה תדון בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בסעיף 89(1) ו- (2). הפסיקה בתחום ההתיישנות בתחום הרשלנות הרפואית מרובה ועשירה ביותר. היא מכילה פרשנות של סעיפי החוק התייחסות לטעמים או לרציונלים אשר מונחים בבסיסם והיא מסייעת בידי הלומד אותה להבין את שיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים את  השופטים בפסיקתם והכרעותיהם. כך למשל בעבודה זו תידון עוולת הרשלנות על סעיפיה ותנאיה וכן יידון בהרחבה “כלל ההתגלות” ושאלת יחסי הגומלין שבין סעיפי חוק ההתיישנות התשי”ח – 1985 ובייחוד סעיף 8 לבין סעיף 89(1) ו- (2) בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]  וכן שלושת ההבדלים ביניהם . כן תידון סוגיית העוולות המתמשכות בהקשר לסעיף 89 בנזכר לעיל. בפרק הראשון לעבודה יוצגו הגדרות משפטיות בסיסיות ומבוא תיאורטי ובפרק השני העבודה תעסוק בהרחבה ב”כלל ההתגלות” או “כלל הגילוי”. פרק זה ידון בהרחבה ובאריכות בכלל ההתגלות או הגילוי וביחוד בקושי הקיים בגילוי העובדות מבחינה ראייתית דווקא בתחום הרשלנות הרפואית ובסיבות היוצרות קושי זה.  בהמשך ידונו העובדות המהוות את עילת התביעה בהתאם לסעיף 8 לחוק ההתיישנות, ובייחוד זהות הנתבע, הנזק  – היקפו ועוצמתו, המבחנים להתגלותו, הקשר הסיבתי וגילוייה של זכות משפטית. תוך כדי בחינת היבטים אלו עבודה זו תראה כיצד הטעמים להפעלת דיני ההתיישנות עוברים “כחוט השני” לא רק כפי שהתגלה בפרק הראשון (הגדרות ומבוא תיאורטי) אלא גם בדברי החוק בפרשנות

קרא עוד »

סמינריון בחקר השימוש וסימון שיניים תותבות

הקדמה: תותב הינו אביזר מכאני שנועד להחליף איבר חסר בגוף ומבחינה תפקודית ממלא, באופן מלא או חלקי, את תפקידו של האיבר החסר. מערכת שיניים תותבות מחליפה את כל או כמעט את כל השיניים הטבעיות בפעולות הנגיסה והלעיסה. לשיניים תותבות יש חשיבות לאיכות חיי המטופלים מבחינה תפקודית, אסתטית ובריאותית. אבדן התותבת הינו מקרה שכיח בקרב האוכלוסייה המבוגרת וגורם למצוקה והוצאות כספיות. אפוא בשנים האחרונות מחקרים מפנים תשומת לב אל חשיבות לסמן תותבת לצורכי זיהוי בעליה.  

קרא עוד »

סמינריון דולפינן מצוי כמודל מחקר לסוכרת סוג-2

תוכן עניינים: תקציר מבוא 5 יונקים ימיים (Marine Mammal) 7 דולפינן מצוי (Tursiops Truncatus) 7 סוכרת סוג 2 9 סוכרת 9 גורמים עיקריים לסוכרת 9 סימפטומים קלאסיים בסוכרת 10 דרכי טיפול בסוכרת: 11 הקשר בין סוכרת סוג-2 לדולפינן המצוי 12 מקור הדמיון המשוער 14 נקודות שוני 15 מסקנות 16 ביבליוגרפיה 17

קרא עוד »

סמינריון האם העמידות של תחושת הגועל בפני תהליך הכחדה מקשה על טיפול בהפרעות חרדה

מבוא אינטגרטיבי חקר החרדה מתמקד, ברוב המקרים, במודלים של פחד. בשנים האחרונות ישנה התעניינות ברגשות אברסיביים נוספים, במיוחד תחושת הגועל, כגורמים המעורבים בהתפתחות ושימור של הפרעות חרדה שונות (Mason, & Richardson, 2010). למשל, נמצא כי תחושת הגועל מעורבת בפוביות מעכבישים ומיצורים חיים קטנים נוספים (De Jong & Muris, 2002). בנוסף, תחושת גועל מעורבת בפוביות דם, פציעה והזרקה (BII – blood-injury-injection) (Olatunji, Smits, Connolly, Willems, & Lohr, 2007) ובהפרעות אובססיביות כפייתיות (OCD – obsessive-compulsive disorder), במיוחד אלה הכרוכות בדאגה מזיהומים (Moretz & McKay, 2008). למשל, בהשוואה לנבדקים בריאים, נבדקים בעלי פוביות אלה מדווחים על רמות גבוהות יותר של רגישות לגועל כלפי גירויים המקושרים עם פוביות (Sawchuk, Lohr, Tolin, Lee, & Kleinknecht, 2000). מעבר לרמות גבוהות של גועל שחשים נבדקים אלה, תחושת גועל מקדימה, במקרים רבים, את תחושת הפחד (Mason, & Richardson, 2010). מחקרים מראים כי מבחינה פיזיולוגית, פרטים בעלי פוביות שונות מפגינים תגובות ייחודיות לתחושות של סלידה וגם של פחד הנמדדות באמצעות מכשיר אלקטרומיוגרפיית פנים (EMG) (De Jong, Peters, & Vanderhallen, 2002). יתר על כן, פרדיגמות ניסוייות שהשתמשו במודלים של משוואות מבניות (Moretz & McKay, 2008) הוכיחו כי לגועל קשר ישיר עם בהפרעות אובססיביות כפייתיות, במיוחד מהסוג הכרוך בדאגה מזיהומים, שאינם קשורים באופן ישיר לתסמינים של חרדה. בנוסף, נמצא כי רמה מדווחת של גועל במהלך משימת הימנעות התנהגותית (BAT – behavioral avoidance task) מנבאת טוב יותר הימנעות מעכבישים, וזאת בהשוואה לרמות מדווחות של חרדה (Woody, McLean, & Klassen, 2005). לפיכך, מידת הגועל שחשים מעכבישים, למשל, עשויה לנבא את הסבירות לפוביית עכבישים (De Jong & Muris, 2002). בניגוד לכך, הסבירות לגרימת נזקים

קרא עוד »

סמינריון הבדלים פתולוגיים, קליניים והערכת השפעת גורמים סביבתיים בין חולות סרטן שד יהודיות ממוצא אשכנזי לעומת יהודיות ממוצא מזרחי

תקציר סרטן השד היא מחלה הטרוגנית הנגרמת על ידי אינטראקציות של גורמי סיכון תורשתיים וסביבתיים, הגורמים להצטברות הדרגתית של שינויים גנטיים ואפי-גנטיים (שינויים בביטוי של גנים המושרים מהסביבה) בתאי סרטן השד. בישראל כ- 4,000 נשים, מאובחנות מדי שנה כחולות בסרטן השד, כאשר, אחת מכל שמונה נשים עלולה ללקות במחלה, אשר מהווה 23% מכל מקרי המוות מסרטן בקרב נשים בין הגילאים מ- 25 ל-  64.  (2004, Nissan et al.). ההבדל בשכיחות סרטן השד בין אוכלוסיות באותה מדינה אך עם אורח חיים שונה, תומך מאוד בהשפעת הסביבה והמסורת על התפתחות והתקדמות סרטן השד. כך, במחקרם של (2011, Zidan et al. ) בבחינת הבדלים פתולוגיים קליניים בחולות סרטן שד ערביות לעומת יהודיות נמצא שהגיל הממוצע בעת אבחון המחלה נמוך באופן משמעותי בקרב נשים ערביות (49.9) בהשוואה לנשים יהודיות (59.4), כאשר סרטן השד בנשים הערביות יותר אגרסיבי. גם בקרב נשים יהודיות ממוצא מזרחי בכללם ספרדיות, יוצאות צפון אפריקה ויוצאות אסיה, (שדומות לערבים בארץ מבחינת הרגלי חיים, תזונה או גנטיקה), יכול להימצא הבדל בשכיחות סרטן השד לעומת נשים יהודיות ממוצא אשכנזי (שמקורן באירופה וצפון אמריקה), למרות שאוכלוסיות אלו נטמעו זו בזו במשך מספר דורות בזכות נישואי תערובת (אשכנזים עם מזרחיים) ומעצם היותם חשופים לאותה סביבת מחייה. מחקר מסוג זה יכול להדגים את מידת ההיטמעות בין שני אוכלוסיות אלו על ידי מציאת השונות ביניהם. לפיכך, במחקר זה ניסיתי לאפיין את ההבדלים בפרופיל הקליני של סרטן השד בנשים יהודיות ממוצא מזרחי לעומת אשכנזי בישראל, אוכלוסיות שכאמור מצד אחד נטמעו זו בזו, ומנגד משמרות מנהגים שונים ומנטאליות שונה, ובעלות גישה חופשית וקלה לטיפול רפואי מודרני, בעזרת השוואה של

קרא עוד »

סמינריון ההשפעה של כללים אינטואיטיביים על פתרון בעיות במדעים ומתמטיקה התמקדות בתלמידים עיוורים

הקדמה הכללים האינטואיטיביים משפיעים על תגובות תלמידים וגורמים להם לשגות בפתרון בעיות .   עיוורון הנו נכות המתבטאת בחוסר ביכולת ראייה. לעתים עיוורון הוא מום מולד ולעתים נגרם כתוצאה ממחלה או מתאונה. עיוור מוגדר כמי שלא יכול לראות אפילו אור. כולנו מודעים לקשיים שיש לתלמידים בלימודי המדע והמתמטיקה. שזה גם נכון לאוכלוסיית העיוורים כמו כן, מחקרים לאומיים וכן מספר רב של מקורות ספרות מראים באופן עקבי ובינלאומיים כמו שתלמידים ומבוגרים רבים מתקשים בפתרון בעיות בתחומים אלה שנים רבות חוקרים ברחבי העולם את התפיסות ואת תהליכי החשיבה של תלמידים בתחומים אלה וכתוצאה, הצטבר ידע רב על תפיסת מושגים ועל מיומנויות חשיבה ופתרון בעיות של תלמידים במדע ובמתמטיקה. החוקרים בחנו את קשיי התלמידים מנקודות מבט שונות. אחת מהן שמה דגש על חשיבותן של סכמות חשיבה קוגניטיביות. התברר כי תפיסות נרכשות לעיתים טרם הלמידה, הן יציבות מאוד וקשות לשינוי גישה נוספת להסבר קשיים בפתרון בעיות מבחינה בין שני סוגים של תהליכי חשיבה הנבדלים אחד מהשני: חשיבה פורמאלית/לוגית וחשיבה אינטואיטיבית החשיבה האינטואיטיבית מבוססת בעיקר על התנסות יום יומית, ואילו החשיבה הפורמאלית/לוגית היא אנליטית ומבוססת על חוקים. תהליכי חשיבה אלה קיימים אצל כולנו בו זמנית וקיימת ביניהם השפעה הדדית אשר עשויה לעיתים להוביל למסקנות סותרות. השפעתה של החשיבה האינטואיטיבית במדע ובמתמטיקה נחקרה בשנים האחרונות על ידי סתוי ותירוש( Stavy & Tirosh, 2000 ) וגם Stavy & Babai, R, 2008)).אשר הציעו את “תיאוריית הכללים האינטואיטיביים”. עבודה זו תבדוק באיזה מידה תגובות נבדקים עיוורים ורואים העוסקות בשטח ובהיקף שלצורות גיאומטריות מושפעות מהכלל האינטואיטיבי “יותר מ – A , יותר מ – B . ” השפעת הכלל האינטואיטיבי נבדקה

קרא עוד »

סמינריון המתת חסד

מבוא יותנזיה בלועזית פירושה  “מיתה טובה” הכוונה היא להמתת אדם מתוך מטרה להיטיב עמו כאשר הוא סובל ממחלה סופנית . ברפואה קיים ויכוח על השימוש בהמתות חסד  כדי לזרז את קיצם של חולים סופניים ולקצר את תקופת סבלם . הנושא מהווה אחת מנקודות המחלוקת באתיקה הרפואית. שאלת המתת החסד מהווה את אחת השאלות החברתיות המורכבות ביותר במיוחד בעידן המודרני שבו ההתקדמות המהירה של הרפואה מאפשרת הארכת חיים כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית. טיעונים מוסריים מנוגדים עולם בדיון על המתת חסד, המצדדים מדגישים את זכותו של אדם על גופו ואת זכותו של אדם שלא לסבול ואת זכותו להעדיף את המוות על חיים נטולי כבוד ואילו המתנגדים מציינים את החשיבות של קדושת החיים ומעל הכל את הסכנה מפני מדרון חלקלק – על ידי מתן היתר ללקיחת חיים, אפילו אם הנסיבות “מצדיקות”, אשר  עלולות להביא ברבות הימים להתרת דמם של החולים , גם במקרים שבהם אין לכך הצדקה. בעולם מתייחסים  באופן שונה לשאלת המתת החסד כל תרבות וההיבט שלה-  ההיבט הרפואי, הסיעודי, הפילוסופי והמשפטי. תרבות  מצד אחד וחקיקה ופסיקה מן הצד האחר. בשיטת משפט אחת המתת חסד נתפסת כעבירה פלילית. כלומר  הרופא או מי שמזרז את קיצו של החולה יכול להיתפס כרוצח הראוי לגינוי חברתי ואפילו למאסר  ומצד שני הקדמת קיצו של החולה  ומילוי משאלתו יכולה להיתפס במקום אחר כאדם רחום המכבד את האוטונומיה של האדם להחליט על גופו וכמקל על הסבל הרב של החולה, ומקצר את סבלו. בישראל הסדיר המחוקק היבטים רבים בשאלת המתת החסד במסגרת חוק החולה הנוטה למות שנכנס לתוקפו ביום 15 בדצמבר 2006. החוק עיצב את היחס המשפטי של החברה בישראל

קרא עוד »

סמינריון הסיליה כאנטנה תאית- מבנה, הרכב גנטי ותפקידה ביצירת אסימטרית הגוף

מבוא הסיליות מהוות איברונים מיקרוסקופיים בגודלן, אשר לאחרונה פרצו לתודעה והובילו ליצירת נושא חדש ומרתק הכולל מגוון של תסמונות חדשות שלא אובחנו עד כה ולא נמצא להם טיפול. הסיליות הן למעשה שלוחות של ממברנת התא ונראות כאנטנה תאית. הסיליה בעלת יכולת תנועה והיא מאפשרת העברה של נוזלים וחלקיקים קטנים. לעומתה הסיליה חסרת התנועה המאפשרת העברה של סיגנלים תאיים, בינהם סיגנלים כימיים וסנסוריים, משתתפת בתהליכים הורמונליים והתפתחות עוברית. לאור התפקידים הרבים של הסיליה, היא התפתחה כאיברון מורכב ביותר ולכן פגמים ביצירתה מובילים למגוון של תסמונות אנושיות הכוללות פגמים באסימטרית הגוף, השמנה, הפרעות כלייתיות, תסמונות נשימתיות. עבודה זו תתמקד על התפקיד של הסיליות בתסמונות אנושיות תוך דגש על תפקידה ביצירת אסימטריה של ציר הגוף ועל השתתפותה בבקרה של תהליכים תאיים. תוכן עיניינים מהן הסיליות? מבנה ותפקידי הסיליות ההרכב החלבוני והגנטיקה של הסיליה הסיליה כמנגנון העברת סיגנלים המפתח לאסימטריות הגוף אסימטרית הגוף בהתפתחות עוברית תהליך הסיליה ביצירת אסימטריות הגוף: Nodal flow מצבים פתולוגיים בקביעת אסימטרית הגוף situs inversus Primary Ciliary dyskinesia התמונה הקלינית של Primary Ciliary Dyskinesia אופן זיהוי הגנים האחראים למחלה Primary Ciliary Dyskinesia הגישה הדיאגנוסטית אל Primary Ciliary Dyskinesia פתולוגיות נוספות של הסיליה Bardet Biedl syndrome הקשר בין Bardet Biedl syndrome לסיליה תפקידים נוספים של הסיליה הסיליה במחזור התא הסיליה במחלות כליתיות הסיליה והקשר למחלות הסרטן סיכום. ביבליוגרפיה.

קרא עוד »

סמינריון השינויים והמגמות שחלו בסיקור התקשורתי בנושא הפרעות אכילה במהלך השנים ( 1958-2014)

מבוא הפרעות אכילה הם הפרעה נפשית נפוצה בתרבות המערבית. נערות שמגיעות מבתים שלא חסר בהם דבר, מרעיבות את עצמן עד כדי מוות, פשוטו כמשמעו. הפרעת האכילה משבשת את תפיסת הגוף של החולה, כך שלמרות שהגוף במציאות רזה, בעיני החולה אכילה נתפסת כדבר אסור שמוביל להשמנה. דימוי הגוף הוא דבר תלוי תרבות, ותרבות מושפעת ומשפיעה על התקשורת. לפיכך, בחרנו לחקור את המגמות והשינויים שחלו בסיקור התקשורתי בנושא הפרעות אכילה במהלך השנים מפאת העיסוק הבלתי פוסק במראה, במשקל ובאידיאל היופי המוצג בתקשורת ובשל ירידה חדה בגילאי המאובחנים בהפרעות אכילה בשנים האחרונות. במהלך המחקר נראה כי להפרעות אכילה תוצאות הרסניות לגבי החולים בה במישורים רבים. נראה גם כי מלבד הגורמים האישיותיים הקיימים בהתפתחות ההפרעה, יש גם גורמים חברתיים רבים. בכלל זה לתקשורת חלק גדול בכך. על כן במהלך המחקר נסקור כתבות שונות החל משנות ה-50 ועד שנות ה-2000 במטרה לזהות תמות מרכזיות המראות על האופן בו התקשורת לוקחת חלק ומשפיעה על יצירת נורמות חברתיות בנוגע להפרעות אכילה.   תוכן עניינים מבוא 3 הפרעות אכילה – הגדרה ושכיחות 4 מהי הפרעת אכילה? 4 שכיחויות 5 תופעה חברתית – גורמים 6 תוצאות הרסניות 7 השפעות החשיפה לתקשורת 9 מתודולוגיה 10 שאלת המחקר 10 מתודולוגיה 10 ממצאים 11 מתהליך אישי לתהליך המוני 11 מעידוד להרזיה למודעות להפרעות אכילה: 12 השמעת קולן של הסובלות מהפרעות אכילה 13 סיכום ודיון 15 ביבליוגרפיה 16 נספחים 18  

קרא עוד »
אין יותר חומרים להציג

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.