(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

אוריינטציה יזמית אישית Individual entrepreneurial orientation – development of a measurement instrument


אוריינטציה יזמית אישית: פיתוח כלי מדידה (2012)

EO  = אוריינטציה יזמית 

IEO – אוריינטציית יזמות פרטיתאישית

תקציר:

  • מטרת המסמך – לפתח כלי למדידת אוריינטציה יזמית אישית, שישמש למדידת האוריינטציה היזמית של סטודנטים ואחרים.
  • עיצוב/מתודולוגיה/גישה – כלי למדידת היזמות הפרטית (Individual Entrepreneurial Orientation – IEO) נוצרה, אומתה ונבדקה על ידי 1,000 סטודנטים השלבים בסולם התבססו על חמשת ממדי האוריינטציה היזמית שהוצגו על ידי לומפקין ודס.

  • ממצאים – תהליך פיתוח הסולם עבור IEO הביא לשלושה גורמים מובהקים שהוכיחו מהימנות ותוקף; חדשנות, נטילת סיכונים ופרו-אקטיביות, כולם מתואמים באופן סטטיסטי עם מדדי הכוונה היזמית האישית של האדם.
  • מגבלות המחקר – כלל סטודנטים באוניברסיטה אחת בדרום ארה”ב, ויש להרחיב אותו לאזורים אחרים בעולם וכן לאוכלוסיות שאינן סטודנטיאליות, על מנת לקבל תמונה רחבה יותר.

  • השלכות מעשיות – ניתן להשתמש בכלי מדידה ברמה היזמית וברמת הפרט כדי לסייע בחינוך ליזמות ובמטלות הפרטיות של צוותים ופרויקטים אינדיבידואליים. יש לו ערך כגורם השפעה בקביעת הכשרה חינוכית לתהליך קבלת החלטות יזמיות שונות. IEO יוכל גם להיות בשימוש על ידי קרנות הון סיכון השוקלות לתמוך בהצעות עסקיות על ידי יזמים.

מבוא:

ככל שהרדיפה והביקוש ליזמות ממשיך לצמוח, כך גם תכניות החינוך והאימון המבוססות-מחקר, המתקיימות בהתאמה מלאה לצמיחה זו. זרם אחד של מחקר בוחן את האוריינטציה היזמית (EO) כמבנה חשוב שבו נעשה שימוש נרחב בספרות היזמית. הוכח שהיא משפיעה על ביצועים, רווחיות, צמיחה וחדשנות במוצרים ותהליכי ייצור בחברות יזמות ( Johan and Dean, 2003; Avlontis and Salavou, 2007; Moreno and Casillas, 2008 Tang et al., 2008). סולם מתקן להערכת האוריינטציה היזמית של אדם, יהיה בעל ערך רב לפקולטה בהוארת היזמות, כמו גם בבניית שיטות הוראה, קבלת החלטות בבחירת צוות ובהערכת פרויקטים.

לדוגמא, הלכידות והאחדות של צוותי סטודנטים תוכל להשפיע משמעותית על יעילותם, (DeRue et al., 2010). לפיכך, ההבנה של האוריינטציה היזמית של סטודנטים (IEO) תוכל לתרום ליצירת צוותי למידה מלוכדים ויעילים. הבנת EO ברמה האישית תוכל להיות גם בעלת ערך לבעלי עסקים עתידיים, חממות עסקיות ומשקיעים פוטנציאליים שעליהם מוטלת המשימה להשקיע בהצעות עסקיות אלו. כך, מנסה מחקר זה למדוד את האוריינטציה היזמית (EO), אך לראותה כ- IEO. כך לדוגמא סטודנטים באוניברסיטה אמריקאית אזורית שימשו על מנת לפתח את כלי מדידה זה המבוסס IEO, שגם הוא מבוסס על מבנה EO והממדים שהוצגו על ידי לומפקין ודס בשנת 1996.

במחקר זה, חמשת הממדים הבסיסיים של EO שהוגדרו על ידי לומפקין ודס בשנת 1996, מוחלים על הערכת הסטודנטים. למרות שמחקרי EO הוערכו עבור סטודנטים בחלק מהמחקרים האקדמיים (Gu ̈rol ו- Atsan, 2006, Levenburg and Schwarz, 2008; Raposo et al., 2008), מעולם לא בוצעה הערכה יסודית ותקנית של מבנה EO ברמה האישית. חוסר הבהירות בתחום זה הוא בחלקו תוצאה של בחינת נטיות יזמיות מנק’ מבט מרובות, כולל מחקרי תכונות אישיות, מחקרי גישה יזמיים ומחקרי תכונות יזמיים מוגדרים באופן לא משוכלל. זאת, לווא דווקא בהתבוננות על האוריינטציה היזמית של אדם שהוא תוצאה של תכונה. מאחר שהאוריינטציה היזמית נמצאת כגורם סיבתי חשוב להצלחה של ארגונים באמצעות מחקרים אמפיריים רבים, נראה שיש תועלת לפתח מדד מתוקן ליחידים ולא לארגונים. IEO פותח ואומת על ידי מחברי המחקר על מנת לענות על צורך זה. ראשית, יש לבחון את המחקרים על תכונות ומאפיינים אישיים, וכן על חקר גישות היזמות על מנת לספק תמיכה בסיסית לפיתוח מבנה ה- IEO, שהוא תוצר ישיר של הצעדים הטבועים בסולם ה- EO המקורי. לכן, לכן, בסעיפים הבאים תוצג סקירה של שלושה תחומים עיקריים של הספרות הרלוונטית במחקר זה; סקירה כללית של תיאוריות EO, בחינת תכונות יזמיות אישיות, מאפיינים וגישות וכן מדידה של נטייה יזמית אינדיווידואלית.


אוריינטציה יזמית אישית: פיתוח כלי מדידה (2012)

EO  = אוריינטציה יזמית 

IEO – אוריינטציית יזמות פרטיתאישית

תקציר:

  • מטרת המסמך – לפתח כלי למדידת אוריינטציה יזמית אישית, שישמש למדידת האוריינטציה היזמית של סטודנטים ואחרים.

  • עיצוב/מתודולוגיה/גישה – כלי למדידת היזמות הפרטית (Individual Entrepreneurial Orientation – IEO) נוצרה, אומתה ונבדקה על ידי 1,000 סטודנטים השלבים בסולם התבססו על חמשת ממדי האוריינטציה היזמית שהוצגו על ידי לומפקין ודס.

  • ממצאים – תהליך פיתוח הסולם עבור IEO הביא לשלושה גורמים מובהקים שהוכיחו מהימנות ותוקף; חדשנות, נטילת סיכונים ופרו-אקטיביות, כולם מתואמים באופן סטטיסטי עם מדדי הכוונה היזמית האישית של האדם.

  • מגבלות המחקר – כלל סטודנטים באוניברסיטה אחת בדרום ארה"ב, ויש להרחיב אותו לאזורים אחרים בעולם וכן לאוכלוסיות שאינן סטודנטיאליות, על מנת לקבל תמונה רחבה יותר.

  • השלכות מעשיות - ניתן להשתמש בכלי מדידה ברמה היזמית וברמת הפרט כדי לסייע בחינוך ליזמות ובמטלות הפרטיות של צוותים ופרויקטים אינדיבידואליים. יש לו ערך כגורם השפעה בקביעת הכשרה חינוכית לתהליך קבלת החלטות יזמיות שונות. IEO יוכל גם להיות בשימוש על ידי קרנות הון סיכון השוקלות לתמוך בהצעות עסקיות על ידי יזמים.

מבוא:

ככל שהרדיפה והביקוש ליזמות ממשיך לצמוח, כך גם תכניות החינוך והאימון המבוססות-מחקר, המתקיימות בהתאמה מלאה לצמיחה זו. זרם אחד של מחקר בוחן את האוריינטציה היזמית (EO) כמבנה חשוב שבו נעשה שימוש נרחב בספרות היזמית. הוכח שהיא משפיעה על ביצועים, רווחיות, צמיחה וחדשנות במוצרים ותהליכי ייצור בחברות יזמות ( Johan and Dean, 2003; Avlontis and Salavou, 2007; Moreno and Casillas, 2008 Tang et al., 2008). סולם מתקן להערכת האוריינטציה היזמית של אדם, יהיה בעל ערך רב לפקולטה בהוארת היזמות, כמו גם בבניית שיטות הוראה, קבלת החלטות בבחירת צוות ובהערכת פרויקטים.

לדוגמא, הלכידות והאחדות של צוותי סטודנטים תוכל להשפיע משמעותית על יעילותם, (DeRue et al., 2010). לפיכך, ההבנה של האוריינטציה היזמית של סטודנטים (IEO) תוכל לתרום ליצירת צוותי למידה מלוכדים ויעילים. הבנת EO ברמה האישית תוכל להיות גם בעלת ערך לבעלי עסקים עתידיים, חממות עסקיות ומשקיעים פוטנציאליים שעליהם מוטלת המשימה להשקיע בהצעות עסקיות אלו. כך, מנסה מחקר זה למדוד את האוריינטציה היזמית (EO), אך לראותה כ- IEO. כך לדוגמא סטודנטים באוניברסיטה אמריקאית אזורית שימשו על מנת לפתח את כלי מדידה...

295.00 

מק"ט 6167e097b3a3 קטגוריה
מק"ט 6167e097b3a3 קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.