(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

אימות ראשוני-ODARA לנשים עברייניות ואלימות כלפי שותפים אינטימיים Preliminary Validation of the ODARA for Female Intimate Partner Violence Offenders

אימות ראשוני של ה-ODARA לנשים עברייניות ואלימות כלפי שותפים אינטימיים.

ד”ר נ. זואי הילטון, מכון המחקר Waypoint

ד”ר סוזן פופאם, מרכז טיפול ומעצר באלגומה
ד”ר גרנט טי האריס, מכון המחקר Waypoint

קרול לנג

תקיפות חוזרות ונשנות של נשים נגד בני זוגן, שותפים או שותפים לדירה (אלימות בין בני זוג אינטימיים-IPV), מתרחשות פחות מאשר אצל גברים. עם זאת, מכשירי הערכת סיכונים פותחו כמעט אך ורק על גברים. במעקב סמוי במשך 9 שנים, על 30 עברייניות IPV שנכלאו במוסד טיפולי, שיעור הבסיס של חזרת ה-IPV היה 23%. הערכת סיכוני תקיפה מקומית באונטריו (ODARA) ניבאה את המשמעות של רצף ה-IPV, מאפיין הפעולה (ROC) היה באזור 5.724, מרווח ביטחון של 95% (CI) 5 [0.503, 0.944], אך שיעורי הרדיוויזם נבדלו באופן משמעותי משיעורים המבוססים על דגימות אצל גברים. פריטים שהמגדר בהם שונה לא שיפרו את החיזוי. אנו ממליצים על מחקר נוסף עם דגימות רחבות יותר כדי לדרוש הערכות משופרות של הישנות בקרב עברייני IPV, אך בינתיים אנו סבורים כי ניתן להשתמש ב-ODARA בכדי לחלק את משאבי ההתערבות עבור עברייניות IPV.

גברים התוקפים את בנות זוגם, שותפותיהם או שותפותיהם לדירה (אלימות כלפי בת זוג אינטימית-IPV), נוטים יותר לגרום לפציעות, למוות, ולהרחקה למקלט מאשר נשים התוקפות את בני זוגן. ישנן נשים שכן יוזמות IPV, אם כי, לא כל האלימות שלהן היא לשם הגנה עצמית וזאת למרות שהחוקרים מתלבטים בשאלה האם ה-IPV שבוצעו על ידי גברים ונשים הם שווי מידה. נשים נעצרות יותר ויותר בגלל IPV, עקרונות הסיכון, הצורך והתגובה מחייבים להציע טיפול משמר והתערבויות אחרות בהתאם לסיכון לאלימות חוזרת. היכולת להעריך את הסיכון בקרב נשים שהורשעו ב-IPV חיונית אפוא ליישום עקרונות אלה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את הדיוק החזוי של מכשיר הערכת סיכונים רשמיים ל-IPV בקרב עברייניות IPV.

מחקר נרחב בשני העשורים האחרונים הוביל לפיתוח ותיקוף של מספר מכשירי הערכת סיכוני אלימות. במחקרים נעשה שימוש בעיקר בדגימה של גברים, וייתכן כי השימוש במכשירים אלה על עבריינים אינו ברור. מטה-אנליזות הסיקו מסקנות חד משמעיות לגבי תקפות מכשירים כאלה במדגמים נשיים. לדוגמה, סינג, גרן ופאזל (2011) דיווחו על הבדל מיני לא משמעותי ביכולתם הכללית של מספר כלים לדגימת אלימות כללית בקרב מבוגרים ובני נוער, ואילו יאנג, וונג וקויד (2010) הגיעו למסקנה כי לכמה מכשירים היה ביצוע טוב יותר עבור הגברים מאשר עבור הנשים. בסקירתם טענו ( Blanchette and Brown 2006) כי הסיכון של עבריינות אצל נשים נוטה ליהיות מוערך יתר על המידה על ידי מכשירים המיועדים לגברים עבריינים. עם זאת, מעט מאוד מחקר נערך על מכשירי הערכת סיכונים של IPV בקרב עברייניות. בסקירתם של המדריך להערכת סיכוני תקיפה (SARA) ל. הלמוס ובורגון (2011) זיהו רק מחקר אחד שדיווח אם נשים נכללו במדגם ( 13% מסך של 2000 מקרים) אך התוצאות בקרב הנשים לא דווחו בנפרד. בהמשך, דיווחו סטורי וסטרנד (2012) על ה- SARA ועל מכשיריה הקשורים ל- B-SAFER בקרב 106 נשים שנלקחו ממדגם גדול יותר של עברייני IPV שנעצרו, מתוכם כ-10% עברייניות. השיעור הבסיסי של  ה-IPV היה כ-5% ובבדיקה, דירוג השוטרים לסיכון החריף לאלימות בשימוש ב-SARA לא היה קשור לתוצאה זו.

מחקר קודם שהתמקד ברסידויטיביות IPV של נשים, תוך שימוש בהערכת הסכנה, תוכנן ע”י עריכת ראיון עם נפגעות, ומשמש להערכת סיכונן להיהרג על ידי בן זוג אינטימי. הפריטים במחקר הנ”ל מתמקדים במידה רבה בחוויית האלימות וההתעללות של בן הזוג בקורבן, כמו גם, האם בן הזוג נעצר או לא בגין ה-IPV. גלאס ואח ‘. (2008) יצרו גרסה שונה עם פריטים נוספים ושינו לנוסח חדש עבור נשים קורבנות IPV במערכת יחסים עם בני זוג  מאותו המין. הערכת הסכנה הזו הגיעה כעדכון חיזוי שפורסם בדיווח עצמי במחקר המשך של חודש ימים.

למרות שבדיקות של מכשירי הערכת סיכונים עבור רצף ה-IPV של נשים הן נדירות, ישנן עדויות המציעות כי, עברייניות IPV הן בעלות סיכון נמוך יותר לחזרתיות מאשר הגברים. לדוגמה, סביר פחות להניח כי הן יעצרו ע”י המשטרה, ידווחו על אירוע IPV חוזר, או יבצעו עבירה עוקבת מכל סוג שהוא כנגד בן הזוג. סביר גם להניח שיש להם היסטוריה פלילית פחותה, הכוללת פחות עונשי מעצר, הפרות של שחרור על תנאי, ועבירות קודמות מכל סוג שהוא. נראה שהן גם נוטות פחות לצרוך סמים ואלכוהול, אם כי ממצא זה לא היה עקבי. הנינג ופדר (2004) בדקו מנבאים פוטנציאליים לחזרתיות IPV במדגם של מבוגרים (17% נשים) שנעצרו בגלל IPV. בהתבסס על השכיחות הנמוכה יותר של נשים ב-13 גורמי סיכון כמו שימוש בסמים, איומים קודמים, IPV קודם והיסטוריה פלילית, הסיקו הנינג ופדר כי נשים נמצאות בסיכון נמוך להמשך תוקפנות או פשיעה. בהמשך, החוקרים דיווחו כי רק 15% מהנשים הופיעו בדו”ח חדש של המשטרה בגין אלימות במשפחה, לעומת 28% מהגברים.

משתנים רבים קשורים לאותה אלימות של בני זוג המדווחת הן על ידי גברים והן על ידי נשים. משתנים מסוימים חוזים באופן דומה את הרדיוויזם שלהם ב-IPV, הם כוללים מיעוטים, גיל צעיר יותר, צריכת אלכוהול והיסטוריה של התנהגות אנטי-חברתית. עם זאת, קיימות עדויות חדשות לכמה מנבאים ייחודיים לנשים.
(Ménard et al.2009) דיווחו כי חומרת התקיפה והפסקת מערכת היחסים עם הקורבן חזו את הרדיוויזם של ה-IPV של נשים אך לא את של הגברים. הננינג ואח’ (2009), דיווחו כי לא ניתן היה לחזות את ההיחלשות של ה-IPV לנשים באופן קל כמו אצל גברים. בפרט, משתנים היסטוריים פליליים הראו קשרים לא משמעותיים וקטנים בהרבה מהצפוי עם רצדיוויזם מהספרות הנרחבת על IPV לגברים עם רצדיוויזם פלילי אחר. מחקרים שנעשו על הבדלים מגדריים ברצידויביזם באופן כללי יותר מצביעים גם על כך שההיסטוריה הפלילית האלימה קשורה לסיכון נמוך יותר לחזרתיות אלימה בקרב נשים (אך ישנו סיכון גבוה יותר בקרב גברים; קולינס, 2010). ממצא זה רלוונטי לתוקף של הערכות הסיכון ל-IPV בקרב נשים מכיוון שרוב מכשירי ה-IPV מסתמכים במידה רבה על ההיסטוריה הפלילית כדי להעריך את הסיכון, כולל ה- SARA, B-SAFER ואחרים כמו מכשיר ההקרנה לאלימות במשפחה (DVSI) ו- ODARA.

לסיכום, אין מחקרים שפורסמו המדווחים כי קיים מכשיר פורמלי כלשהו להערכת סיכונים שניבא בהצלחה את הרדיוויזם של IPV מצד עברייניות כלפי בני זוג. הספרות הזמינה בנושא הדיוק החזוי של מכשירי הערכת סיכונים פורמליים אחרים וגורמי סיכון אינדיבידואליים לרדיווידיזם היא חד משמעית; מחקרים מסוימים מצביעים על הבדלי מין חשובים, ואילו תוצאות אחרות מראות כי ניתן היה לצפות גם כי הערכה פורמלית לגבי הסיכון לחידוש IPV שהתפתחה אצל גברים תעבוד גם עבור נשים. מחקר זה בדק את האפשרות האחרונה על ידי בחינת הדיוק החזוי של ה-ODARA בקרב עברייני IPV.

ה- ODARA הוא מכשיר אקטוארי שנועד לשמש שוטרים, עובדי מקלט ואחרים. יש בו 13 פריטים שנבחרו על ידי ניתוח סטטיסטי של מאגר עם נתונים של 589 עברייני IPV גברים כדי לזהות את המנבאים הייחודיים החזקים ביותר לחזרתיות IPV (נגד בנות זוג) בדוחות הרשמיים של המשטרה. ציונים אפשריים נעים בין 0 ל-13 והציונים הכוללים מחולקים לשבע קטגוריות של סיכון לרדיווידיזם. נורמות שפורסמו כוללות את דירוג האחוזון בכל קטגוריית סיכון כמו גם את אחוז הגברים בכל קטגוריה במחקרי בנייה ואימות. ה-ODARA כלל עבריינים גברים שנבחרו מרישומי המשטרה או בעלי תיק פלילי. טרינה (2010) דיווח כי ההערכה המעמיקה הקשורה ל-ODARA, מדריך הערכת הסיכון לאלימות במשפחה (DVRAG), ניבא את הישנות IPV בקרב גברים בטיפול מנדטורי בבית משפט. רטנברגר ואהר (2013) דיווחו כי ה- ODARA ניבא את הרדיוויזם של ה-IPV בקרב גברים שתקפו מינית בן זוג אינטימי. כמו כן נמצא כי ה-ODARA מנבאת מחלוקות עם פרטנרים אינטימיים (לאו דווקא אלימים) בקרב 200 עבריינים שנבחרו באופן אקראי מדוחות אירועי המשטרה, כולל 26 נשים שנדגמו במטא-אנליזה שנערכה לאחרונה. ל- ODARA יש את דיוק החיזוי הגבוה ביותר של מכשירי הסיכון ל-IPV מבין אלו שנבדקו.

במחקר זה בדקנו את הרדיוויזם הכללי של IPV בקרב אסירות עם רשומה רשמית של IPV. בדקנו את הדיוק החזוי של קריטריוני הניקוד המקוריים של פריטי ה-ODARA כדי להבין אם מכשיר הערכת הסיכון הזה, שנבנה ותוקף על דגימות גברים, חל גם על עברייניות. בדקנו גם שינויים מגדריים של פריטי ODARA כדי לבדוק אם ניתן לשפר את הדיוק החזוי.

שיטה

המחקר אושר על ידי מועצת האתיקה במחקר של מוסד הסופרים הראשון והיה נושא להסכם מחקר רשמי בין המחבר השני לבין משרד הבטיחות ושירותי המבחן באונטריו. המחקר התרחש במוסד לטיפול משקם, אליו זכו העבריינים להתקבל ע”פ בקשה ממוסדות שיקומיים אחרים. המדגם הנוכחי כלל 188 נשים שהוכנסו בין 1996 ל -2006. הרחקנו 47 אסירות שלא שוחררו, שלא ניתן היה לקבוע את סיבת הקבלה שלהם, או שלא הסכימו למחקר. מבין 141 הנותרים, כללנו את כל ה-31 עם רישום משטרתי בגין אלימות נגד בן זוג, שותף או שותף לדירה.

נקדנו את כל הפריטים מ-ODARA באמצעות קבצים מוסדיים, כולל הרשומות הכלולות בקבצים של כל מקרי הכליאה הקודמים. עקבנו אחר קריטריוני הניקוד שפורסמו במדריך ODARA (כלומר נספחים להילטון, האריס, ורייס, 2010). התקיפה הוגדרה כאירוע האחרון עם קשר משטרתי בו תקף העבריין בן זוג עם הכרות מוקדמת, שותף או שותף לדירה. בנוסף, כללנו אירועים של איום אמין במוות עם נשק ביד בנוכחות הקורבן, בהתאם לקריטריוני ה-ODARA. כמו גם, נקדנו כל פריט של ODARA (המוצג בטבלה 1) תוך שימוש בקריטריוני הניקוד המלאים, אך חלק מהפריטים היו למעשה קבועים מכיוון שהתיעוד הזמין מעולם לא הצביע על חשש הקורבן מפני תקיפות ותקיפות בעתיד, כשהקורבן היה בהריון. בנסיבות האחרונות, נקדנו את הפריט המקורי של ODARA בכל הזדמנות אפשרית, אך יצרנו גם פריט ששונה על ידי מגדר אם העבריין עצמו היה בהריון במהלך תקיפה כלשהי. מכיוון שהביצוע של IPV לנשים יכול להיות קשור לקורבן שלהם יצרנו פריטים נוספים ששונו על ידי המגדר והפכו את מערכת היחסים בין העבריין לקורבן. שישה נכחו לפחות במקרה אחד: קורבן המאיים לפגוע במישהו בתקיפה; קורבן שביצע תקיפה לא-ביתית קודמת; העבריין היה קורבן לתקיפה ביתית קודמת; העבריין היה קורבן לתקיפה שאינה ביתית קודמת; לעבריין היה ילד ממערכת יחסים קודמת; והעבריין התמודד עם כל חסמי התמיכה. נתוני הגיל, אתניות, חינוך, תעסוקה ומצב משפחתי נלקחו גם הם מהתיקים.

הרדיוויזם של ה-IPV הוגדר כנוכח אם רישומי המשטרה הלאומית או הרישומים של מערכת שירות המבחן הצביעו על כל אשמה פלילית לאחר שחרור בגין עבירות אלימות (כולל מין) שעבורם זוהה הקורבן כבן זוג אינטימי נוכחי או לשעבר. כאשר יחסי הקורבן-עבריין לא היו ברורים, נעשה שימוש בפרטים מאששים (למשל, סוג אישום, תאריך) כדי לקבוע אם העבירה תיחשב, ונדרשה הסכמה של שלושה מקודדים. רקדיוויזם של IPV נותר בלתי מוגדר עבור אישה אחת, כך שמדגם המעקב של ה-IPV היה 30. אישה אחרת (לא רצדיוויסטית) נפטרה תוך 3 שנים מהשחרור, אך כל האחרות עברו מעקב במשך 5 שנים לפחות. מדדנו גם את הרדיוויזם הכללי המוגדר ככל אשמה פלילית וכן רצחנות אלימה וכל אשמה בגין עבירות אלימות (כולל עבירות מין). חומרת ה-IPV נמדדה בשני סולמות. ההתנהגות הפלילית החמורה ביותר בה היה מעורב בן זוג אינטימי, קודדה בחמש קטגוריות: 0 5 ללא אירועים, 1 5 הפרה של שחרור על תנאי, 2 5 גניבות או הטרדה, 3 5 איום לפגיעה פיזית או הרג, 4 5 אלימות פיזית. התוצאה החריפה ביותר של צדק פלילי בגין כל עבירה כזו, קודדה בחמש קטגוריות: 0 5 ללא אירועים, 1 5 אירוע ללא קשר משטרתי, 2 5 קשר משטרתי, 3 5 אישום פלילי ו -4 5 הרשעה פלילית. לבסוף, משך ההזדמנות היה מספר הימים שבין השחרור לקהילה לבין התקיפה הראשונה שעמדה בקריטריונים של חידוש ה-IPV (לעבריינים שחזרו על עצמם) או אושרו רשומות המעקב של התאריך (למי שלא עשה זאת); מספר הימים עקב עבירות אחרות הופחת. כאשר לא היו ידועים הזמנים בפועל, אומדן הזמן במעצר בגין עונשים לאחר השחרור נאמד כשני שליש מהעונש. לא ניתן היה לקבוע את משך ההזדמנות עבור אישה אחת שהועברה מחוץ לתחום השיפוט לפני תום גזר הדין.

תוצאות

מאפייני מדגם, פריטי ODARA ופריטים ששונו על ידי המינים מוצגים בטבלה 1. במעקב ממוצע של כמעט 9 שנים, שבע נשים (23%) ביצעו לפחות פעולה אחת של רצף IPV. כל אחת מהן הואשמה בספירה אחת לפחות של תקיפה או תקיפה חמורה, וכולן הורשעו בעבירה אחת לפחות (אך לא בהכרח תקיפה). לכולן היו שותף גברי בתקיפה. לאישה אחת נוספה הרשעה בעקבות אירוע ביתי שהיה כרוך רק בכישלון של שחרור על תנאי שנספר כמשני. אצל כל הרסיסטיביסטים אף גברו האישומים בגין עבירות שאינן מקומיות במהלך המעקב, לרבות כשלי שחרור על תנאי, שובבות, נהיגה לקויה, הטרדה פלילית, איום בנשק, תקיפה, תקיפה מחמירה ורצח. שיעור הרדיוויזם הכללי לאחר ההשתתפות במדגם הכולל היה 74%; וכל הישנות אלימה הייתה 55%.

ציוני ODARA הופצו באופן רגיל בערך, הממוצע הכולל גולמי היה 5 5.71, חציון 5 6.00, שיפוע 5 20.051 (5 0.421 SE). תחום ה- ROC לציון ODARA ורטיביביזם IPV היה 0.244, 95% CI 5 [0.503, 0.944], שווה ערך ל- Cohen’s ב- 0.919 או לגודל אפקט גדול (Rice & Harris, 2005). מבקרים קיבלו ציון גבוה יותר מאשר לא-חוזרים, אך עם מרווח ביטחון גדול יחסית, M 5 6.71, 95% CI 5 [5.05, 8.38] לעומת M 5 5.26, 95% CI 5 [4.51, 6.01], כך שההבדל הזה היה של משמעות סטטיסטית שולית, t (28) 5 1.92, עמ ‘.065. שתי הסקאלות של חמש הנקודות של הפעולה החמורה ביותר של רצחנות IPV והתוצאה החמורה ביותר של צדק פלילי היו בחלוקה בימודלית בעיקר; ה- ODARA היה קשור באופן שולי אך חיובי לציונים אלה, R 5 .35 ו- .34 בהתאמה, שניהם היו כ- p 5 .06. מבין שבעת הרסיסטיביסטים, ציון ה-ODARA לא היה קשור משמעותית לזמן בסיכון, r 5 .17, p 5 .71.

ה-ODARA הייתה חיובית אך לא הייתה קשורה באופן משמעותי לרדיווידיזם הכללי, אזור ROC 5.601, 95% CI 5 [0.402, 0.799], שווה ערך ל d כהן של 0.354, r 5 .15, p 5 .44. זה גם היה חיובי אך לא היה קשור באופן משמעותי לרדיאדיביזם אלים בדרך כלל, אזור ROC 5 .655, 95% CI 5 [0.460, 0.851], שווה ערך ל d כהן של 0.566, r 5 .28, p 5 .13.

הערכים של ההתאמה בהשוואה לשיעורי ההישנות עם נורמות ODARA שנצפו אצל עברייני IPV גברים (הילטון, האריס, ורייס, 2010) חשפו הבדל מובהק סטטיסטית. בהתבסס על חלוקת הניקוד, המספר הצפוי של הרסדיוויסטים (אם היה מדובר במדגם גברי) היה 16, לעומת השבעה שנצפו; מדד E / O 5 2.36, CI 95% [1.12, 4.94], x2 של התאמה טובה (df 5 4) 5 14.61, p, .01, דבר המרמז שכיול מחדש יידרש ליישום נורמות ODARA על נשים. לאף אחד מהפריטים שהשתנו מגדר לא היה קשור משמעותית לחזרתיות של ה-IPV, אם העבריינית היתה בהריון בעת ​​תקיפת הקורבן (עמ ‘057; ראה טבלה 1). ציון ODARA שונה שהחליף שינוי זה בפריט ODARA המקביל, ניבא רצף של IPV, אזור ROC 5.730, 95% CI 5 [0.508, 0.952], אם כי לא טוב משמעותית מה- ODARA המקורי.

דיון

מתוך 141 נשים אשר אושפזו במוסד טיפולי משקם במתקן במשך יותר מעשור, 31 היו עם רשומה רשמית ב- IPV כנגד בן זוג, שותף, שותף לדירה או מכר. במעקב ממוצע של כמעט 9 שנים על 30 מהנשים הללו, ל-23% היו לפחות אירוע אחד של רצף IPV. ציוני ODARA (ללא שינוי אך עם כמה פריטים בלתי משתנים) הניבו ממוצע בקטגוריה הנורמטיבית השנייה בגובהה. ה- ODARA ניבא את הרדיוויזם של ה-IPV עם אפקט גדול בהשוואה לבדיקות קודמות עם עברייני IPV גברים. השיעורים המוחלטים של הרסדיוויזם לעומת זאת, היו נמוכים יותר מאשר בטבלאות הניסיון שנגזרו מעבריינים גברים.

שיעור ההישרדות של ה-IPV הנוכחי שנצפה של 23% אחרי כמעט 9 שנים היה נמוך מהצפוי על פי נורמות שפורסמו מדגימות של גברים. הבדל זה יכול להיות מיוחס בחלקו לנורמות הגבריות, כולל אירועים ללא אישום פלילי בהגדרת הרדיוויזם, בעוד שהשיטות הנוכחיות לא גילו עבירות שלא הביאו להאשמות. מצד שני, מחקרים אכן מצביעים על כך שמבצעי IPV נשיים מחדשים את עצמם בערך מחצית משיעור מקביליהם הגברים. ככל שיהיו שוות, נשים מייצגות סיכון נמוך יותר לחזרתיות של ה-IPV לעומת גברים, אך על ידי ה- ODARA ניתן לחזות את הסיכון היחסי שלהן לחזרתיות ה-IPV.

עניין מיוחד הוא הקשר ההפוך במדגם זה בין הרדיוויזם ושימוש בסמים, שבמדגם הגברי המקורי היה אחד מהקשרים החיוביים הגדולים ביותר (כפי שצוין בטבלה 1). שימוש לרעה בחומרים משני תודעה נמצא חיובי (אם כי לא בהכרח באופן משמעותי) לקשרי רצף IPV בקרב עבריינים גברים ונשים כאחד, וטיפול להקטנת השימוש באלכוהול הוכח כמצמצם את התרחשות התקיפות של בני זוג אצל גברים ונשים כאחד. (Simmons Lehmann ו- Cobb 2008) ציינו את חוסר העקביות בספרות ביחס לשכיחות והשפעות הניבוי עם שימוש בסמים בקרב עברייני IPV. הם הציעו כי שימוש בסמים גבוה יותר אצל עבריינים שהורשעו ומטופלים, וכי זה עשוי לתרום לקבלת הטיעונים להרשעה. במחקר הנוכחי של נשים במרכז לטיפול במשמורת, כל אישה במדגם קיבלה ציון חיובי על פריט בנושא שימוש בסמים למעט רסידיביסט יחיד. ייתכן שיהיה צורך במחקר נוסף המשווה עברייני IPV העוברים רמות שונות של התערבות משפטית פלילית כדי לקבוע אם וכיצד שימוש בסמים או באלכוהול קשור לרדיוויזם שלהם.

המגבלה העיקרית של מחקר זה הייתה המדגם הקטן. כישלונם של מספר פריטי ODARA בהשגת משמעות סטטיסטית למרות מתאם של לפחות 15 עם רצף מחדש של IPV (כלומר, יותר מילד אחד, חסמים לתמיכה בקורבן, כליאה, תקיפה ביתית, אלימות מקומית, כישלון קודם ושחרור מותנה) יכול פשוט לנבוע מחוסר כוח סטטיסטי. רק פריט אחד של ODARA נמצא בקורלציה משמעותית עם הישנות IPV: לקורבן המדד היה ילד מבן זוג קודם. שתי הנשים שפריט זה נכח אצלהן היו שתיהן רסדיוויסטיות. עם זאת, היה מספיק כוח למספר משתנים בודדים (למשל, שימוש בסמים) כדי לגרום להשפעות הניתנות לצפייה. מחקרים עם מכשירי הערכת סיכון אחרים לאלימות גילו כי למכשיר יכול להיות ערך ניבוי גם כאשר הפריטים האישיים מתבצעים באופן לא עקבי ואפילו במדגם הקטן הנוכחי, הציון הכולל של ה-ODARA ניבא את הרדיוויזם של ה-IPV עם השפעה רבה.

לסיכום, מחקר ראשוני זה סיפק ראיות לכך שה-ODARA האקטוארית היא מנבא תקף לחזרתיות IPV מצד עבריינים, מה שמצביע על כך שמכשירים הספציפיים למגדר עם אלימות במשפחה עשויים שלא להיות נחוצים. מחקרים עם דגימות גדולות יותר יכולים לבחון עוד יותר את ה-ODARA והערכות סיכון רשמיות של IPV בקרב נשים, וזאת כדי לבדוק האם מכשירים שפותחו לגברים אכן מניבים תחזית אופטימלית, או שמא פריטים אחרים שעברו שינוי מגדרי ושלא נבדקו במחקר זה אכן יכולים לשפר את הערכת הסיכון עבור נשים. ניבוי העבריינות אצל עבריינים התוקפים בני זוג מאותו המין דורש גם תשומת לב וגם זיהוי מספר מספיק של מקרים בתת-קבוצה זו של עבריינים ועשוי לדרוש מחקרי קבוצות גדולות במיוחד. מכיוון שניתן לצפות כי שיעורי הרדיווידיזם ישתנו כפונקציה של בחירת הדגימה והגדרת התוצאה, דגימות גדולות יותר יידרשו גם כדי לפתח טבלת חוויות בכדי לספק נורמות ספציפיות לעברייניות וגם כדי לחקור כיצד שינויים בניקוד ה-ODARA הסטנדרטיים עשויים לשפר את הדיוק אצל נשים. עם זאת, הממצאים הנוכחיים העלו כי ה-ODARA הוא מדד תקף לסיכון יחסי, שהוא לכאורה המעריך החיוני ביותר מכיוון שהוא מראה כיצד האדם הנבדק מושווה לאוכלוסיית היעד. סיכון יחסי הוא המידע הנדרש להחלטות לגבי העדיפות לטיפול ועוצמתו. אנו מציעים כי ניתן להשתמש ב- ODARA כדי לסייע במשאבי תיקון חלוקתיים שמטרתם להפחית את הסיכון לחזרתיות IPV בקרב נשים.

אימות ראשוני של ה-ODARA לנשים עברייניות ואלימות כלפי שותפים אינטימיים.


ד"ר נ. זואי הילטון, מכון המחקר Waypoint

ד"ר סוזן פופאם, מרכז טיפול ומעצר באלגומה
ד"ר גרנט טי האריס, מכון המחקר Waypoint

קרול לנג

תקיפות חוזרות ונשנות של נשים נגד בני זוגן, שותפים או שותפים לדירה (אלימות בין בני זוג אינטימיים-IPV), מתרחשות פחות מאשר אצל גברים. עם זאת, מכשירי הערכת סיכונים פותחו כמעט אך ורק על גברים. במעקב סמוי במשך 9 שנים, על 30 עברייניות IPV שנכלאו במוסד טיפולי, שיעור הבסיס של חזרת ה-IPV היה 23%. הערכת סיכוני תקיפה מקומית באונטריו (ODARA) ניבאה את המשמעות של רצף ה-IPV, מאפיין הפעולה (ROC) היה באזור 5.724, מרווח ביטחון של 95% (CI) 5 [0.503, 0.944], אך שיעורי הרדיוויזם נבדלו באופן משמעותי משיעורים המבוססים על דגימות אצל גברים. פריטים שהמגדר בהם שונה לא שיפרו את החיזוי. אנו ממליצים על מחקר נוסף עם דגימות רחבות יותר כדי לדרוש הערכות משופרות של הישנות בקרב עברייני IPV, אך בינתיים אנו סבורים כי ניתן להשתמש ב-ODARA בכדי לחלק את משאבי ההתערבות עבור עברייניות IPV.גברים התוקפים את בנות זוגם, שותפותיהם או שותפותיהם לדירה (אלימות כלפי בת זוג אינטימית-IPV), נוטים יותר לגרום לפציעות, למוות, ולהרחקה למקלט מאשר נשים התוקפות את בני זוגן. ישנן נשים שכן יוזמות IPV, אם כי, לא כל האלימות שלהן היא לשם הגנה עצמית וזאת למרות שהחוקרים מתלבטים בשאלה האם ה-IPV שבוצעו על ידי גברים ונשים הם שווי מידה. נשים נעצרות יותר ויותר בגלל IPV, עקרונות הסיכון, הצורך והתגובה מחייבים להציע טיפול משמר והתערבויות אחרות בהתאם לסיכון לאלימות חוזרת. היכולת להעריך את הסיכון בקרב נשים שהורשעו ב-IPV חיונית אפוא ליישום עקרונות אלה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את הדיוק החזוי של מכשיר הערכת סיכונים רשמיים ל-IPV בקרב עברייניות IPV.

מחקר נרחב בשני העשורים האחרונים הוביל לפיתוח ותיקוף של מספר מכשירי הערכת סיכוני אלימות. במחקרים נעשה שימוש בעיקר בדגימה של גברים, וייתכן כי השימוש במכשירים אלה על עבריינים אינו ברור. מטה-אנליזות הסיקו מסקנות חד משמעיות לגבי תקפות מכשירים כאלה במדגמים נשיים. לדוגמה, סינג, גרן ופאזל (2011) דיווחו על הבדל מיני לא משמעותי ביכולתם הכללית של מספר כלים לדגימת אלימות כללית בקרב מבוגרים ובני נוער, ואילו יאנג, וונג וקויד (2010) הגיעו למסקנה כי לכמה מכשירים היה ביצוע טוב יותר עבור הגברים מאשר עבור...

295.00 

מק"ט 1cd70798f395 קטגוריה
מק"ט 1cd70798f395 קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.