(14/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

בריינסקרינינג Brainscreening

ברוכים הבאים לבריינסקרינינג.קום

אנחנו מספקים אומדן פשוט ואפקטיבי של תפקודים קוגניטיביים, בנוחות ביתכם

תוצאותיכם מותאמות לאינטרנט, קלות להבנה ואישיות.

מבחנים נוירוקוגניטיביים בזמן-אמת:

משינויי אישיות ועד אבחון וטיפול רפואי

אומדן נוירוקוגניטיבי מיישם את עקרונות ההתנהגות האנושית, כפי שהם קשורים לתפקודי המוח.

הקוגניציה כוללת מגוון רחב של תפקידים: היא מסייעת לנו להעלות זיכרונות, להתרכז, ללמוד, לתקשר, לפתור בעיות ולהגיע להחלטות. תהליכים אלו מאפשרים לנו לבצע את פעילויותינו היום-יומיות.

מערכת בריינסקרינינג נעזרת בכלי אבחוני מבוסס מציאות, הנערך בבית או במשרד. כל המבדקים כוללים שלושה מרכיבים.

מערכת בריינסקרינינג מספקת לכם:

מאפייני אישיות, שינויים; אבחון רפואי; תגובה טיפולית ותוצאה טיפולית של הנבדק.

בריינסקרינינג הינה מערכת סריקה נוירוקוגניטיבית פשוטה היכולה לסייע במקרים של חשש לקשיי זיכרון, קשב, למידה ויכולת הבנה. כל מודולי המבדקים הנוירוקוגניטיביים הם פשוטים לביצוע בבית, ומותאמים לגיל ומגדר.

קשב הוא תחום בעל פנים רבות, הכולל שלושה גורמים נפרדים: סלקטיביות/הסטת קשב, עמידות בפני הסחת דעת, ויכולת התמדה בקשב; זוהי מיומנות קוגניטיבית חיונית המנבאת את יכולת הלמידה.

הזיכרון יכול להניב תוצאות מוצלחות כאשר בוחנים אותו בעזרת מבדק מסוג אחד, ולהניב תוצאות שליליות כאשר בוחנים אותו בעזרת מבדק מסוג אחר, הדורש מנגנון נוירוקוגניטיבי שונה. בסופו של דבר, הנבדקים או הרופא/חברה (משתמש הקצה) מקבלים לידיהם דיווח גראפי ונרטיבי, היכול לספק תוקף ותובנות לגבי תפקודו הקוגניטיבי של הנבדק.  

תפקוד

ניהול המבחן

דיווח

פסיכומטרי

בדיקות

בריינסקרינינג מאפשרת ניטור של יעילות האימון וההתערבות הטיפולית בקרב הנבדקים, וניתן להתאימה ולשנותה לפי דרישות משתמש הקצה.

אודות:

מערכת בריינסקרינינג מאפשרת לחקור:

שינויי אישיות; מאפיינים; דיאגנוזה רפואית ראשונית וניטור התגובה הטיפולית.

הזיכרון, אחד הכלים החשובים ביותר עבור האדם, משמש לאחסון ידע ושמירת מידע מאירועים שהתרחשו בעבר או בהווה. ניתן לאמוד אספקטים שונים של הזיכרון באופן מפורט ולנבא בעזרתם את יכולת הלמידה.

קשב, המלווה את כל התהליכים הקוגניטיביים, הינו תחום מורכב הכולל את הגורמים הבאים: סלקטיביות/הסטת קשב, עמידות בפני הסחות דעת, אינהיביציה, והיכולת למקד קשב בעת משימות למשך זמן ארוך. כל התפקודים הללו יעברו הערכה.

לאחר עריכת האומדן, המשתמש יקבל לידיו דוח גראפי ונרטיבי שיסייע להסביר את התפקוד הקוגניטיבי של המשתמש. בנוסף, הדוח הגראפי יסייע להבהיר את תלונותיו של המשתמש.

בריינסקרינינג מאפשרת ניטור וסריקה של כל התהליך, וניתן להתאימה ולשנותה לפי צרכיו האישיים של המשתמש.

המומחים יסבירו את המבדקים הנוירוקוגניטיביים.

תוצאות וסיכום

אנו בוחנים את היכולות הקוגניטיביות שלכם, הכוללות זיכרון, ריכוז, למידה וקריאה, לפי מודולים שונים. אנו עורכים מבחנים מרובים על מנת לבדוק האם התוצאות שלכם מייצגות דפוס מסוים, התואם לתוצאות של נבדקים אחרים עם בעיות דומות.

הבדיקה הנוירוקוגניטיבית נמשכת בין 20-35 דקות, בהתחשב במספר המבחנים הנערכים. אם התוצאה שלכם בתחום מסוים היא מתחת לטווח הצפוי, אנו יכולים לזהות אילו יכולות מהוות קושי עבורכם ולהמליץ על פעולות שיסייעו לכם לתפקד באופן מוצלח יותר.

בדוח זה, תוצאות התפקוד הקוגניטיבי הספציפיות למודול מוצגות בעזרת טבלאות ומספרים. ניתן לבדוק את התוצאות במודולים ולהשוות אותן למאפיינים דמוגרפיים (כמו גיל, השכלה ומגדר) על מנת לקבוע האם התוצאות שלכם הן טיפוסיות או חריגות.

הטבלאות והמספרים מיישמים את הטווחים הבאים:

* תוצאות מתוקננות בין 1.5- ל- 1.5+ הן בטווח הנורמאלי (התחום הירוק), כלומר הביצועים שלכם הם בתחום הנורמאלי.

* תוצאות מתוקננות בין 2- ל- 2+ הן בטווח הגבולי (התחום הצהוב), כלומר הביצועים שלכם הם נמוכים ביחס לתחום הנורמאלי.

* תוצאות מתוקננות מתחת ל- 2- מצביעות על חולשה אפשרית (התחום האדום).

* תוצאות מתוקננות מעל 2+ מצביעות על חוזק (התחום הירוק-כהה).

הניקוד שלכם מצביע על המסקנות הבאות:

1. מרבית הביצועים שלכם הם בתחום הירוק-כהה. השגתם תוצאות מצוינות בתחומי הקשב/זיכרון/למידה, ויכולת הקריאה.

2. מרבית הביצועים שלכם הם בתחום הירוק. סביר להניח כי אין לכם בעיה כלשהי הקשורה בקשב/זיכרון/למידה, ו/או קריאה.

3. מרבית הביצועים שלכם הם בתחום הצהוב. יהיה זה מובן אם אכן יש לכם קושי מסוים בקשב/זיכרון/למידה, וקריאה. ייתכן ותרצו להתייעץ עם רופא או מטפל בנוגע לתלונותיכם. ייתכן והתלונות הקוגניטיביות שלכם קשורות לבעיות אחרות, כמו קשיים פסיכולוגיים. נבקשכם לשקול להציג דוח זה בפני המטפל שלכם.

4. מרבית הביצועים שלכם הם בתחום האדום. אנו ממליצים מאוד לקבוע פגישת התייעצות עם רופא או מטפל (לדוגמא פסיכולוג, פסיכיאטר, נוירולוג, רופא משפחה, מומחה לרפואה פנימית, או רופא גריאטרי) על מנת לקבל חוות דעת מקצועית ופרשנות קלינית לגבי תוצאותיכם או לשם קבלת הערכה קוגניטיבית מקיפה, אם לא שניהם.

 

ברוכים הבאים לבריינסקרינינג.קום

אנחנו מספקים אומדן פשוט ואפקטיבי של תפקודים קוגניטיביים, בנוחות ביתכם

תוצאותיכם מותאמות לאינטרנט, קלות להבנה ואישיות.

מבחנים נוירוקוגניטיביים בזמן-אמת:

משינויי אישיות ועד אבחון וטיפול רפואי

אומדן נוירוקוגניטיבי מיישם את עקרונות ההתנהגות האנושית, כפי שהם קשורים לתפקודי המוח.

הקוגניציה כוללת מגוון רחב של תפקידים: היא מסייעת לנו להעלות זיכרונות, להתרכז, ללמוד, לתקשר, לפתור בעיות ולהגיע להחלטות. תהליכים אלו מאפשרים לנו לבצע את פעילויותינו היום-יומיות.

מערכת בריינסקרינינג נעזרת בכלי אבחוני מבוסס מציאות, הנערך בבית או במשרד. כל המבדקים כוללים שלושה מרכיבים.

מערכת בריינסקרינינג מספקת לכם:

מאפייני אישיות, שינויים; אבחון רפואי; תגובה טיפולית ותוצאה טיפולית של הנבדק.

בריינסקרינינג הינה מערכת סריקה נוירוקוגניטיבית פשוטה היכולה לסייע במקרים של חשש לקשיי זיכרון, קשב, למידה ויכולת הבנה. כל מודולי המבדקים הנוירוקוגניטיביים הם פשוטים לביצוע בבית, ומותאמים לגיל ומגדר.

קשב הוא תחום בעל פנים רבות, הכולל שלושה גורמים נפרדים: סלקטיביות/הסטת קשב, עמידות בפני הסחת דעת, ויכולת התמדה בקשב; זוהי מיומנות קוגניטיבית חיונית המנבאת את יכולת הלמידה.

הזיכרון יכול להניב תוצאות מוצלחות כאשר בוחנים אותו בעזרת מבדק מסוג אחד, ולהניב תוצאות שליליות כאשר בוחנים אותו בעזרת מבדק מסוג אחר, הדורש מנגנון נוירוקוגניטיבי שונה. בסופו של דבר, הנבדקים או הרופא/חברה (משתמש הקצה) מקבלים לידיהם דיווח גראפי ונרטיבי, היכול לספק תוקף ותובנות לגבי תפקודו הקוגניטיבי של הנבדק.  

תפקוד

ניהול המבחן

דיווח

פסיכומטרי

בדיקות

בריינסקרינינג מאפשרת ניטור של יעילות האימון וההתערבות הטיפולית בקרב הנבדקים, וניתן להתאימה ולשנותה לפי דרישות משתמש הקצה.

אודות:

מערכת בריינסקרינינג מאפשרת לחקור:

שינויי אישיות; מאפיינים; דיאגנוזה רפואית ראשונית וניטור התגובה הטיפולית.

הזיכרון, אחד הכלים החשובים ביותר עבור האדם, משמש לאחסון ידע ושמירת מידע מאירועים שהתרחשו בעבר או בהווה. ניתן לאמוד אספקטים שונים של הזיכרון באופן מפורט ולנבא בעזרתם את יכולת הלמידה.

קשב, המלווה את כל התהליכים הקוגניטיביים, הינו תחום מורכב הכולל את הגורמים הבאים: סלקטיביות/הסטת קשב, עמידות בפני הסחות דעת, אינהיביציה, והיכולת למקד קשב בעת משימות למשך זמן ארוך. כל התפקודים הללו יעברו הערכה.

לאחר עריכת האומדן, המשתמש יקבל לידיו דוח גראפי ונרטיבי שיסייע להסביר את התפקוד הקוגניטיבי של המשתמש. בנוסף, הדוח הגראפי יסייע להבהיר את תלונותיו של המשתמש.

בריינסקרינינג מאפשרת ניטור וסריקה של כל התהליך, וניתן להתאימה ולשנותה לפי צרכיו האישיים של המשתמש.

...

295.00 

מק"ט b6a24db48330 קטגוריה
מק"ט b6a24db48330 קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.