(15/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Age in the Entrepreneurial Process – גיל והשפעתו על יזמות (הצעה לסיכום המאמר)

סיכום המאמר: גיל והשפעתו על יזמות – Age in the Entrepreneurial Process

Keywords: age; entrepreneurship; experience; lifespan; future time perspective

הסיכום באורך 1.5 עמודים

גיל והשפעתו על יזמות (2018)

העובדה שיש עלייה בהתפתחות אורך החיים, גרמה לפיתוח תיאוריות על תפקיד הגיל בתהליך היזמות.

הציפיות הם שצעירים יותר יקחו חלק בזיהוי הזדמנות ייזמית ויעברו מזיהוי ליצירת כוונות יזמות, כאשר  מבוגרים יותר בעלי ניסיון , יעברו מכוונות יזמות ללקיחת חלק פעיל בפעילות זאת.

המחקר בדק 343 מבוגרים אשר עבדו באוסטרליה במשך 12 חודשים ב3 קב מדידה

תוצאות המחקר מראות שגיל יכול לאפשר אך גם לעכב שינויים בתהליך יזמות.

חוקרים ופוליטיקאים תמיד חקרו את השאלה, האם ייזמים צעירים או מבוגרים יותר הם בעלי יתרון:  מצד אחד, מבוגרים רכשו הון חברתי וכלכלי והם מעוניינם ברוחיות של פתיחת עסק, מצד שני,למבוגרים יותר יש ירידה במוטיבציה עקב המאמצים הכרוכים בהוצאה לפועל של ייזמות. (אצל צעירים יותר יש פחות הון התחלתי אך  יותר מוטיבציה להצליח.)

גישת אורך החיים טוענת שהרווחים מהון האנושי, וההפסדים עקב הירידה במוטיבציה  הם הגורמים המגדילים /מקטינים את הסיכוי ליזמות..

סיכום המאמר: גיל והשפעתו על יזמות - Age in the Entrepreneurial Process

Keywords: age; entrepreneurship; experience; lifespan; future time perspective

הסיכום באורך 1.5 עמודים

גיל והשפעתו על יזמות (2018)

העובדה שיש עלייה בהתפתחות אורך החיים, גרמה לפיתוח תיאוריות על תפקיד הגיל בתהליך היזמות.

הציפיות הם שצעירים יותר יקחו חלק בזיהוי הזדמנות ייזמית ויעברו מזיהוי ליצירת כוונות יזמות, כאשר  מבוגרים יותר בעלי ניסיון , יעברו מכוונות יזמות ללקיחת חלק פעיל בפעילות זאת.

המחקר בדק 343 מבוגרים אשר עבדו באוסטרליה במשך 12 חודשים ב3 קב מדידה

תוצאות המחקר מראות שגיל יכול לאפשר אך גם לעכב שינויים בתהליך יזמות.

חוקרים ופוליטיקאים תמיד חקרו את השאלה, האם ייזמים צעירים או מבוגרים יותר הם בעלי יתרון:  מצד אחד, מבוגרים רכשו הון חברתי וכלכלי והם מעוניינם ברוחיות של פתיחת עסק, מצד שני,למבוגרים יותר יש ירידה במוטיבציה עקב המאמצים הכרוכים בהוצאה לפועל של ייזמות. (אצל צעירים יותר יש פחות הון התחלתי אך  יותר מוטיבציה להצליח.)

גישת אורך החיים טוענת שהרווחים מהון האנושי, וההפסדים עקב הירידה במוטיבציה  הם הגורמים המגדילים /מקטינים את הסיכוי ליזמות..

150.00 

150.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.