(15/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

השלב השני ביזמות היברידית Hybrid entrepreneurs’ second-step choice The nonlinear relationship between age and intention to enter full-time entrepreneurship

השלב השני ביזמות היברידית: מערכת היחסים הלא לינארית בין גיל ובין הכוונה להפוך ליזם במשרה מלאה

תקציר:

יזמים שמפעילים סטארט-אפים במקביל לעבודה בשכר, נקראים כביכול יזמים היברידים. ואמנם, לא כל היזמים ההיברידיים בוחרים בסופו של דבר לעזוב את העבודה כשכירים ולהפוך ליזמים במשרה מלאה (שלב שני ביזמות).

מחקרים משמעותיים התמקדו בשלב הראשון בבחירה יזמית (שהיא, לעסוק בסטארט-אפ עסקי), אך הרבה פחות התמקדו בשלב השני, שהוא המעבר ליזמות במשרה מלאה. המחקר הנוכחי, הבוחן את הצעד והשלב השני, חושף קשר בצורת U בין גיל היזם ובין מידת הכוונה להפוך ליזם במשרה מלאה. באופן מעניין, בניגוד למחקרים קודמים על ההשפעות בין גיל היזם והצעד הראשון ביזמות, המראים יחס U הפוך בין גיל היזם והכניסה לעולם הסטארט-אפ.

מבוא:

בפועל, זה מקובל שפעולות יזמות יהיו מקבילות לתעסוקה בשכר. חוקרים מכנים יזמות מסוג זו, יזמות היברידית (Folta et al., 2010; Raffiee and Feng, 2013). ההחלטה להתחייב במשרה מלאה ליזמות, אם כן, נלקחת כאשר העסק החדש כבר פועל. יתר על כן, חשוב להבין שהחלטה כזו עשויה שלא להלקח בחשבון כלל. במקום זאת, האדם עשוי להחליט להמשיך את המחויבות הכפולה שלו ליזמות והשכירות, או אפילו לסגת מהעסק לחלוטין לטובת התעסוקה בשכר. כפי שמומחש באיור 1, הבחירה היזמית בקרב יזמים היברידיים יכולה להיות מושגת בשני שלבים:

  1. בשלב הראשון, היזם בוחר אם להכנס לסטארט-אפ קיים או להפעיל את העסק הפרטי שלו. שלב זה מומשג כ”הצעד הראשון ליזמות”.
  1. בשלב השני בכניסה ליזמות, הפרט עשוי להחליט לעזוב את העבודה כשכיר ולהפוך ליזם במשרה מלאה. שלב זה אינו מוכר על ידי ספרות היזמות, ולכן אנו נבחן אותו דרך המחקר הנוכחי.

הוכח שהגיל הוא רלוונטי להתנהגות יזמית ביחס לצעד הראשון ליזמות (Kautonen et al., 2014, Lesveque ו- Minniti, 2006, סינג ודנובל, 2003). סיבות כלכליות שימשו להסבר על יחסים לינארים חיוביים,  (Lévesque ו- Minniti, 2006) ולפעמים על מערכת יחסים בצורת U והקשר בין גיל וכניסה לסטארט-אפ (Kautonen et al., 2014). המחקר בחן גם את המטאפורה של “סולם יזמות”, המרמז על כך שככל שאנשים מתבגרים ומזדקנים, כך הם נוטים פחות לחשוב על עצמם כעל יזמים אופציונליים עתידיים (van der Zwan et al., 2010). עם זאת, חוקרים אחדים הציעו, כי היותו בוגר או מבוגר יותר בעת כניסתו לעולם היזמות, עשויה להבטיח שהפרט יידע להתמודד ביעילות יתרה מול בעלי תפקידים אחרים ובעת כניסה לתפקידים אחרים (Arenius and Minniti, 2005; Grandey and Cropanzano, 1999; Herslund and Tanvig, 2012).

במחקר זה, אנו צופים שהגיל גם הוא רלוונטי לבחירה היזמית השנייה, בה התקיימה כניסה של הפרט לעולם היזמות אך שעדיין משולבת עם עבודה בשכר. אנו מאמינים שישנן סיבות אחרות בעזרתן ניתן יהיה להסביר את השלב הראשון בבחירה היזמית; עבור יזמים היברידים, ההחלטה עלולה להיות מבוססת על השאלה עד כמה משוכנע האדם בעצמו במהלך התהליך ובתפקידו בתוכו. וכשהוא עושה כן, הוא בעצם משאיר את תפקיד השכיר מאחור. הסבר כזה עשוי להיות, אם כן, לא בהכרח להביא ליחסים לינאריים חיוביים או יחסים בצורת U הפוך. לפיכך, המטרה במחקר הנוכחי היא לבחון את הגיל ביחס לבחירה היזמית השנייה.

השלב השני ביזמות היברידית: מערכת היחסים הלא לינארית בין גיל ובין הכוונה להפוך ליזם במשרה מלאה

תקציר:

יזמים שמפעילים סטארט-אפים במקביל לעבודה בשכר, נקראים כביכול יזמים היברידים. ואמנם, לא כל היזמים ההיברידיים בוחרים בסופו של דבר לעזוב את העבודה כשכירים ולהפוך ליזמים במשרה מלאה (שלב שני ביזמות).

מחקרים משמעותיים התמקדו בשלב הראשון בבחירה יזמית (שהיא, לעסוק בסטארט-אפ עסקי), אך הרבה פחות התמקדו בשלב השני, שהוא המעבר ליזמות במשרה מלאה. המחקר הנוכחי, הבוחן את הצעד והשלב השני, חושף קשר בצורת U בין גיל היזם ובין מידת הכוונה להפוך ליזם במשרה מלאה. באופן מעניין, בניגוד למחקרים קודמים על ההשפעות בין גיל היזם והצעד הראשון ביזמות, המראים יחס U הפוך בין גיל היזם והכניסה לעולם הסטארט-אפ.

מבוא:

בפועל, זה מקובל שפעולות יזמות יהיו מקבילות לתעסוקה בשכר. חוקרים מכנים יזמות מסוג זו, יזמות היברידית (Folta et al., 2010; Raffiee and Feng, 2013). ההחלטה להתחייב במשרה מלאה ליזמות, אם כן, נלקחת כאשר העסק החדש כבר פועל. יתר על כן, חשוב להבין שהחלטה כזו עשויה שלא להלקח בחשבון כלל. במקום זאת, האדם עשוי להחליט להמשיך את המחויבות הכפולה שלו ליזמות והשכירות, או אפילו לסגת מהעסק לחלוטין לטובת התעסוקה בשכר. כפי שמומחש באיור 1, הבחירה היזמית בקרב יזמים היברידיים יכולה להיות מושגת בשני שלבים:

  1. בשלב הראשון, היזם בוחר אם להכנס לסטארט-אפ קיים או להפעיל את העסק הפרטי שלו. שלב זה מומשג כ"הצעד הראשון ליזמות".

  1. בשלב השני בכניסה ליזמות, הפרט עשוי להחליט לעזוב את העבודה כשכיר ולהפוך ליזם במשרה מלאה. שלב זה אינו מוכר על ידי ספרות היזמות, ולכן אנו נבחן אותו דרך המחקר הנוכחי.

הוכח שהגיל הוא רלוונטי להתנהגות יזמית ביחס לצעד הראשון ליזמות (Kautonen et al., 2014, Lesveque ו- Minniti, 2006, סינג ודנובל, 2003). סיבות כלכליות שימשו להסבר על יחסים לינארים חיוביים,  (Lévesque ו- Minniti, 2006) ולפעמים על מערכת יחסים בצורת U והקשר בין גיל וכניסה לסטארט-אפ (Kautonen et al., 2014). המחקר בחן גם את המטאפורה של "סולם יזמות", המרמז על כך שככל שאנשים מתבגרים ומזדקנים, כך הם נוטים פחות לחשוב על עצמם כעל יזמים אופציונליים עתידיים (van der Zwan et al., 2010). עם זאת, חוקרים אחדים הציעו, כי היותו בוגר או מבוגר יותר בעת כניסתו לעולם היזמות, עשויה להבטיח...

295.00 

מק"ט b9b386f10a20 קטגוריה
מק"ט b9b386f10a20 קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.