(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

מדד מניות עתידיות – סיכום Improvement and Test of Stock Index Futures Trading Model Based on Bollinger Bands

שיפור ובדיקה של מודל מסחר של מדד מניות עתידיות המבוסס על רצועות בולינגר.

סיכום מאמר

הקדמה.

הצג את בעיה.

מדד המניות העתידיות הוא מדד לחוזים עתידיים. שני צדדים מסכימים על תאריך עתידי וקובעים מראש את גודל מדד מחיר המניה עבור מכירה של המדד המשתמע. מאז שקנזס פיתחה מדד ערכים עתידיים בפברואר 1982 מדדי מניות עתידיות מוערכים הרבה יותר ע”י כל סוגי המשקיעים, מדרג ומגוון המסחר גדל במהירות.

בכדי להגדיל רווחים, משקיעים ערכו מחקרים וניסו לגלות אסטרטגיות מסחר מורכבות יותר. רוב האסטרטגיות מוכרחות להישען על עסקאות תוכנתיות בשווקים זרים. בגלל התפתחות הפוכה בשוק הסיני ישנו פער בפיתוח מסחר תוכנתי בין אמריקה וארצות אירופאיות. פיתוח מסחר תוכנתי יכול לשפר את מהירות המסחר ויעילות השוק.

מודל אסרטגיית המסחר התוכנתי נחלק למודל אינדיקטור טכני ומודל תחזיתי. למודל האינדיקטור הטכני הוא יותר בשימוש בגלל רמת דיוקו הגבוהה. מודל רצועות בולינגר הוא נפוץ בגלל גמישותו וכושר הסתגלותו. למרות זאת, בשווקים אחרים התחילו להופיע בו כשלים. הוא צריך להתייעל בכדי להתאים לשווקים שונים.

להגדיר מלומדות רלוונטית.

חוקרים מצאו שמודל רצועות בולינגר מסוגל ללכוד תנודות מחיר פתאומיות אך הרווחיות נמוכה יותר מאשר מודל המעבר הממוצע, המחיר והרווח יכלו להיות מושפעים ע”י התאמת קלט. ייתכן ורווחיות המודל אינה טובה כמו האסטרטגיה של רניה והחזקה כשעלות עסקה עברה התאמה.תיאוריית רצועות בובל-בולינגר פיצתה על כשלים במודל המסורתי ויכלה לשפוט ביתר דיוק את מגמת הרצת מחיר הביטחון. מודל זה משומש הרבה בשוק הסיני והתוצאות מראות את יעילותו אך הלימוד על מנת לשפר אותו הוא מועט.

מודל רצועות בולינגר וליקוייו.

תיאוריית רצועות בולינגר.

התיאוריה עוצבה בהתבסס על עקרונות סטטיסטיים, זהו אינדיקטור תדיר בשוק ההון. בולינגר טען שמחירי מניות הם יותר יחסיים מאשר מוחלטים. הוא יצר “ערוץ” של רצועות שמחיר מניה מתנדנד סביבו. הוא קיווה שדרך “ערוץ” זה יהיה ניתן להגדיר יחסיות מחיר גבוה או נמוך. ממוצע העברה שקול, ממוצע העברה וקו מתעדן הדרגתית וכו’, יכולים להיות משומשים כמסלול רצועות בולינגר. בדיקות שנערכו על המרכיבים המוזכרים לעיל העלו שהעלייה שלהם בכדי לתפוס את מגמות המחירים אינה ברורה. המסלול שלהם מאופיין באופן כללי ע”י ממוצע ההעברה. משקיעים בהשמה פרקטית יכולים לשנות את מדד הזמן לפי המתרחש בפועל. רוחב הערוץ נקבע ע”י הסטייה הסטנדרטית. המסלול העליון הוא ריבוי הסטייה של מחיר המניה, התחתון הוא אותו ריבוי של הסטייה של מחיר המניה, מינוס המסלול. סטטיסטית, כשיש 2 כפילויות, ההסתברות של מחיר המניה בין המסלול העליון לתחתון היא יותר מ-95%.

 עיצוב אסטרטגיית מסחר של מודל רצועות בולינגר מסורתי.

חוקי כניסה.

מכור ופתח עמדה: כאשר המחיר נופל, הקו הראשי מן השיא, הוא מורה על שיש למחירי מדד המניות העתידיים יותר סיכוי לצמוח. על מנת להימנע מסיכונים ולקבל רווחים, אנחנו נקנה ונסגור עמדה.

מכור וסגור עמדה: כאשר המחיר עולה לקו הראשי מהתחתית, זהו מורה שלמחירי מדד המניות העתידיות יש יותר סיכוי ליפול. על מנת להימנע מסיכונים ולקבל רווחים, אנחנו נמכור ונסגור עמדה.

חוקי היפרדות.

קנה ומכור עמדה: כאשר המחיר צונח לקו הראשי מן השיא, הוא מורה שלמחירי מדדי המניות העתידיות יש יותר סיכוי לצמוח. על מנת להמנע מסיכונים ולקבל רווחים, אנו נקנה ונסגור עמדה.

מכור וסגור עמדה: כאשר המחיר צומח לקו הראשי מהתחתית, הוא מורה שלמחירי מדדי המניות העתידיות יש יותר סיכוי לצנוח. בכדי להמנע מסיכונים ולקבל רווחים, אנו נמכור ונסגור עמדה.

עקרונות של רווחים.

כאשר המחיר של מדד המניות העתידיות עולה לקו העליון, אנחנו נהיה עם תצפית נשר, נמכור את החוזה ונפתח עמדה. אנחנו נקנה את החוזה ונסגור עמדה כאשר המחיר צונח לקו הראשי. לכן, אנו יכולים לקבל רווחים בגלל ההבדל במחיר. ככה בפשטות, אנחנו יכולים גם לקנות את החוזה ולפתוח עמדה כאשר מחיר מדד המניות העתידיות צונח לקו התחתון, ואז למכור את החוזה ולסגור עמדה כאשר מחירים מתוקנים נשלחו למעלה, לקו העליון.

ליקויים בעלי רגישות-יתר.

למודל רצועות בולינגר המסורתי יש את הבעיה שהמודל העסקי הוא רגיש מידי ולא לוקח את ההשפעה של מגמת מחיר בחשבון. כשמחיר המניה שובר לקו הראשי, לרצועות העליונות, או לרצועות התחתונות, מחיר המניה עדיין עלול להמשיך לרוץ לאורך המגמה המקורית. בזמן הזה, אם אנחנו פותחים עמדה, היא תפחית את הרווחים ואפילו תוציא החוצה את העמדות הפתוחות בהפסד בכדי להפסיק את ההפסדים. על מנת לפתור בעיה זו, זהו הכרחי לאמת האם המגמה המקורית הסתיימה כאשר מחיר המניה שובר את הרצועות. אנו מאמינים שברוב המקרים, לפני שמשנים את המגמה המקורית, מחירי מניות עדיין ירוצו בהתאם למגמה המקורית במשך זמן מה. מחירי מניות יתהפכו בסופו של דבר, עד הכישלון של המגמה המקורית. אנו קוראים לטבע הזה של מחירי מניות “רפיון מחירי מניות”. לכן, לפי אסטרטגיית המסחר המסורתית, אנו מגדירים שהמגמה המקורית עומדת להתהפך כאשר מחיר המניה נשבר. זה אינו פוגש את ההיגיון של תנועת מחירי מניות – “רפיון מחירי מניות”.

    ליקויי עצירת הפסדים.

עצירת הפסדים בזמן מסחר תוכנתי נקרא “הנשמה של עסקה תוכניתית” אחד מן אסטרטגיות עצירת ההפסדים כמו למשל – זמן עצירת הפסדים, פיזורי עצירת הפסדים, מעקב אחר עצירת הפסדים והגבלת עצירת הפסדים הם נפוצים. למסחר עתידי יש את תאריך המסירה ואפקט מינוף בגלל המאפיינים של מסחר השוליים שלו. אם ההפסד לא יכול להיעצר בזמן, אנו נתמודד עם הסיכון של לצמצם עמדות ולהיות מובלים להפסדים רציניים. אסטרטגיית מסחר רצועות בולינגר מסורתית של עצירת הפסדים מסתמכת בעיקר על ההתפרצות של הרצועה הראשית בכדי לבחור את הזמן הנכון לסגור עמדה, אשר יש לה הגבלות גדולות בשינויי השוק התדירים וההפכפכים. לפי חוקי העסקאות בשוק מדדי המניות העתידיות, אתה תסבול מהפסדים קטסטרופליים. לכן, בנוסף ללקחת בחשבון את “רפיון מחירי המניות”, תבחר את הזמן הנכון לסחור, אנו צריכים גם לקבוע אסטרטגיית עצירת הפסדים סבירה בכדי להימנע מסיכון מסחרי הנגרם כתוצאה מתנודות מחיר מרובות.

חוסר השמה של פרמטרים בסיסיים.

בגלל המורכבות, גיוון ומאפיינים תקופתיים של שוק מדדי המניות העתידיות, הפרמטרים הבסיסיים של מודל רצועות בולינגר המסורתי הם קשים להסתגלות עבור השוק המשתנה.

למעשה, זהו הכרחי להתאים את הפרמטרים הבסיסיים של מודל רצועות בולינגר לסוגים השונים של שלבים של העסקאות בכדי לעצב אסטרטגיות מסחר שונות, אשר הן יותר תואמות לעסקאות הממשיות.

שיפור של ליקויים בעלי רגישות יתר.

אנו קובעים שהמגמה המקורית עומדת להתהפך, שזהו אינו פוגש את היגיון מחיר מדדי המניות העתידיות – “רפיון מחירי המניות”. אנו קובעים חוקים שכשאר מחיר המניה שובר את הרצועות בולינגר, התוכנה לא תבצע עסקאות הפוכות מיידית, אבל תקבע האם המגמה המקורית השתנתה דרך סדרה של תנאים. מתי ששינוי במגמה אומת, התוכנה תפתח או תסגור עמדה.

שיפור ליקוי עצירת המסחר.

מן האנליזה של מסחר עצירת ההפסדים, זהו נחוץ לקבוע את עצירת ההפסדים בתהליך המסחר. אסטרטגיות עצירת הפסדים כגון עצירות זמן, פיזור עצירות, מעקב אחר עצירות הפסדים והגבלת עצירות הן נפוצות ומיושמות באופן נרחב. מאמר זה שואב מן ההשקפה של לאי זיאנקון, ומשתמשת בשיטה של הגבלת עצירה בכדי לקבוע חוקי עצירת הפסדים. מתי שמחיר הסגירה שובר דרך הרצועות העליונות, אנו יכולים לבחור זמן לפתוח ולסגור עמדות. באותו הזמן, אנו קובעים y  פעמים את המחיר כנקודת עצירת הפסדים. כאשר מחיר הסגירה בעתיד לא מגיע לזמן הנכון בכדי לפתוח קניה, ומחיר הסגירה הגיע ל y פעמים כפי המחיר הפתוח, התוכנה קונה וסוגרת עמדה באופן מיידי בכדי למנוע הפסדים גדולים יותר.

בדומה, מתי שמחיר הסגירה שובר דרך המחיר הנמוך יותר , אנו יכולים לבחור זמן לפתוח ולקנות עמדות. באותו הזמן, אנו קובעים ‘אומגה’ פעמים את המחיר בנקודת עצירת הפסדים. כאשר מחיר הסגירה בעתיד אינו מגיע לזמן הנכון כדי לפתוח ולמכור עמדה, ומחיר הסגירה הוא ‘אומגה’ פעמים מתחת למחיר הפתוח של זמני קנייה, התוכנה באופן מיידי מוכרת וסוגרת עמדה בכדי למנוע הפסדים גדולים יותר. והערך y ו’אומגה’ יכולים להיות מותאמים לפי התמחויות המסחר.

עיצוב מודל רצועות בולינגר משופר.

פרמטרים בסיסיים.

הפרמטרים של רצועות בולינגר בעסקאות אמיתיות יכולים להיקבע לפי מצבים ממשיים שונים בהתחשב שהמודל הושם בשוק מדדי המניות העתידיות של סין והספציפיות שלו, אנו עושים כמה התאמות לפרמטרים הבסיסיים.

חוקי כניסה.

מכור ופתח עמדה: כאשר מחיר שובר את הרצועות העליונות, הוא מורה שמחירי מדדי מניות עתידיות מוערכים יתר על המידה ויש להם יותר אפשרות להיות מתוקנים. באותו הזמן, מהירות המחיר Stl משתנה ב- [[-0.0547, 0.0547, מחירים עתידיים נמצאים במצב יחסית שטוח וקרובים לנקודת השיא. נקודת המסחר הטובה ביותר היא בנקודת הזמן הזו.

קנה ופתח עמדה: כאשר מחיר שובר את הרצועות התחתונות, זה מורה שמחירי מדדי מניות עתידיות מוערכות פחות על המידה ויש להן יותר סיכוי לקפוץ חזרה. באותו הזמן, מהירות המחיר Stl  משתנה ב[-0.0547,0.0547], מחירים עתידיים הם במצב יחסית שטוח וקרובים לנקודת השיא. אז, אנחנו נקנה ונפתח עמדה בכדי לקבל רווחים.

חוקי היפרדות.

קנה וסגור עמדה: כאשר המחיר צונח לקו הראשי מן השיא, הוא מורה שלמחירי מדדי המניות העתידיות יש יותר סיכוי לצמוח. באותו הזמן, מהירות המחיר St2 משתנה

ב[-0.1785,0.1785], מחירים עתידיים נמצאים במצב יחסית שטוח וקרובים לנקודת השיא. אז, אנחנו נקנה ונסגור עמדה בכדי לקבל רווחים.

חוקי עצירת הפסדים.

מתי שהמחיר שובר דרך הרצועות העליונות, אנו יכולים לבחור זמן כדי לפתוח ולמכור עמדות. אנו יכולים לבחור זמן לפתוח ולקנות עמדות. באותו זמן, התוכנה תבחר את הנקודה שהיא 2.11% גבוהה יותר מהמחיר של CSI300  כנקודת עצירת הפסדים. כאשר מחיר הסגירה בעתיד אינו מגיע למחיר של קנייה, ומחיר הסגירה הגיע לנקודה בה 2.11% היא גבוהה יותר ממחיר המכירה, התוכנה באופן מיידי תקנה ותפתח עמדה בכדי למנוע הפסדים גדולים יותר. כאשר המחיר שובר דרך הרצועות הנמוכות, אנו יכולים לבחור זמן לפתוח ולקנות עמדה. באותו זמן, התוכנה תבחר את הנקודה בה 2.11% היא נמוכה יותר מהמחיר של מדד הcsi300 כנקודת עצירת הפסדים. כאשר מחיר הסגירה בעתיד אינו מגיע למחיר של מכירה, והמחיר נופל ל98.74% של מחיר הקנייה, התוכנה באופן מיידי תמכור ותסגור עמדה בכדי למנוע הפסדים גדולים יותר.

מסקנות והמלצות.

מודל רצועות בולינגר המסורתי אינו לוקח בחשבון את “רפיון מחירי המניות”, אשר באופן כללי קיים בשוק מדדי המניות העתידיות. לפני שינוי של המגמה המקורית, מחירי מניות בסופו של דבר יתהפכו עד הכישלון של המגמה המקורית. מאמר זה מציג באופן יצירתי את מהירות המחיר כדי לשפוט האם המגמה המקורית השתנתה. כאשר מהירות המחיר קרובה לאפס, השינוי של המגמה יכול להתאמת וזהו הזמן הראוי בכדי לפתוח או לסגור עמדה.

במודל המשופר, כאשר המחיר בעלייה לרצועות העליונות, התוכנה תמצא זמן ראוי למכור ולפתוח עמדה בזמן קביעת ‘אומגה’ פעמים את המחיר של הcsi300 בנקודת עצירה. הגדרות עצירת הפסדים משופרות מפחיתות הפסדים מפני שיפוט לא נכון של מגמות הרבה פעמים.

פרמטרים בסיסיים של מודל רצועות בולינגר צריכים להיות מותאמים לסוג העסקה ולשלב המסחר בכדי לפגוש בעסקה בפועל, בכך להפחית את הסיכון ולקבל יותר רווחים.

אנו משפרים את המודל ע”י הצגה של מהירות מחיר בכדי לשפוט את מגמת המחיר, שיפור של חוקי העצירה ולהתאים את הפרמטרים הבסיסיים. ולבסוף, אנו משתמשים בנתוני דקת הקיי-ליין של שוק הcsi300  מ-2010 עד-2013 כדי לבדוק את מודל רצועות בולינגר המשופר. התוצאות האמפיריות שהמודל העסקי המשופר של רצועות בולינגר הוא בעל רווחיות גבוהה יותר ובעל סיכון נמוך יותר.

מודל רצועות בולינגר המשופר יכול להיות מיושם לא רק עבור שוק מדדי המניות העתידיות, אלא גם עבור טווח רחב יותר של סוגי מסחר ע”י למידה של הרעיונות הבסיסיים ולהתאים את הפרמטרים הבסיסיים.

שיפור ובדיקה של מודל מסחר של מדד מניות עתידיות המבוסס על רצועות בולינגר.

סיכום מאמר

הקדמה.

הצג את בעיה.

מדד המניות העתידיות הוא מדד לחוזים עתידיים. שני צדדים מסכימים על תאריך עתידי וקובעים מראש את גודל מדד מחיר המניה עבור מכירה של המדד המשתמע. מאז שקנזס פיתחה מדד ערכים עתידיים בפברואר 1982 מדדי מניות עתידיות מוערכים הרבה יותר ע"י כל סוגי המשקיעים, מדרג ומגוון המסחר גדל במהירות.

בכדי להגדיל רווחים, משקיעים ערכו מחקרים וניסו לגלות אסטרטגיות מסחר מורכבות יותר. רוב האסטרטגיות מוכרחות להישען על עסקאות תוכנתיות בשווקים זרים. בגלל התפתחות הפוכה בשוק הסיני ישנו פער בפיתוח מסחר תוכנתי בין אמריקה וארצות אירופאיות. פיתוח מסחר תוכנתי יכול לשפר את מהירות המסחר ויעילות השוק.

מודל אסרטגיית המסחר התוכנתי נחלק למודל אינדיקטור טכני ומודל תחזיתי. למודל האינדיקטור הטכני הוא יותר בשימוש בגלל רמת דיוקו הגבוהה. מודל רצועות בולינגר הוא נפוץ בגלל גמישותו וכושר הסתגלותו. למרות זאת, בשווקים אחרים התחילו להופיע בו כשלים. הוא צריך להתייעל בכדי להתאים לשווקים שונים.

להגדיר מלומדות רלוונטית.

חוקרים מצאו שמודל רצועות בולינגר מסוגל ללכוד תנודות מחיר פתאומיות אך הרווחיות נמוכה יותר מאשר מודל המעבר הממוצע, המחיר והרווח יכלו להיות מושפעים ע"י התאמת קלט. ייתכן ורווחיות המודל אינה טובה כמו האסטרטגיה של רניה והחזקה כשעלות עסקה עברה התאמה.תיאוריית רצועות בובל-בולינגר פיצתה על כשלים במודל המסורתי ויכלה לשפוט ביתר דיוק את מגמת הרצת מחיר הביטחון. מודל זה משומש הרבה בשוק הסיני והתוצאות מראות את יעילותו אך הלימוד על מנת לשפר אותו הוא מועט.

מודל רצועות בולינגר וליקוייו.

תיאוריית רצועות בולינגר.

התיאוריה עוצבה בהתבסס על עקרונות סטטיסטיים, זהו אינדיקטור תדיר בשוק ההון. בולינגר טען שמחירי מניות הם יותר יחסיים מאשר מוחלטים. הוא יצר "ערוץ" של רצועות שמחיר מניה מתנדנד סביבו. הוא קיווה שדרך "ערוץ" זה יהיה ניתן להגדיר יחסיות מחיר גבוה או נמוך. ממוצע העברה שקול, ממוצע העברה וקו מתעדן הדרגתית וכו', יכולים להיות משומשים כמסלול רצועות בולינגר. בדיקות שנערכו על המרכיבים המוזכרים לעיל העלו שהעלייה שלהם בכדי לתפוס את מגמות המחירים אינה ברורה. המסלול שלהם מאופיין באופן כללי ע"י ממוצע ההעברה. משקיעים בהשמה פרקטית יכולים לשנות את מדד הזמן לפי המתרחש בפועל. רוחב הערוץ נקבע ע"י הסטייה הסטנדרטית. המסלול העליון הוא ריבוי הסטייה של מחיר המניה, התחתון הוא אותו...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.