(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

A Practical Guide to Improving School Climate

מדריך מעשי לשיפור האקלים בבתי ספר תיכוניים

Shadi Shuraida & Henri Barka

הקדמה

מחקרים המתמקדים באקלים בית הספר, הראו כי סביבות בריאות, בטוחות, וחיוביות של בתי ספר קשורות לתוצאות פסיכולוגיות, חברתיות, התנהגותיות, ואקדמיות משופרת לתלמידי תיכון. מסיבה זו, חשוב שבתי ספר יבינו כיצד לשפר את התפיסה של האקלים הבית ספרי באמצעות התערבויות יעילות המבוססת על ראיות. למרות חשיבותו של האקלים הבית ספרי, בתי הספר התיכוניים ממשיכים להיאבק על מנת ליישם התערבויות המבוססות על ראיות שעשויות לשפר את האקלים בבית הספר בסביבה זו. מטרתו של המדריך הזה היא לספק מדריך מעשי, צעד אחר צעד, לשיפור האקלים בבתי ספר תיכוניים במסגרת מערכת רב-שכבתית של תמיכה (MTSS), תוך התמקדות ספציפית כיצד להשתמש במאפיינים הקריטיים של MTSS (כלומר, תוצאות, נתונים, שיטות עבודה, מערכות) לתמיכה יישום יעיל.

מלות מפתח

אקלים בית-ספקי, בית ספר תיכון, תלמידים, מסגרת רב-שכבתית

יותר ויותר קובעי מדיניות, חוקרים, ואנשי בתי ספר מתמקדים בתפקידו של אקלים בית ספרי חיובי ביישום יעיל של מאמצי שיפור בתי ספר ובשיפור תוצאות הן לתלמידים והן למורים (המחלקה לחינוך בארה”ב [USDoE], 2014). ב- 2014 USDoE ספקה מימון לסוכנויות חינוך ברמה של מדינה ומקומית (כלומר, מחלקות חינות במדינות ובמחוזות של בתי ספר) בעזרת המענק לשינוי אקלים בית ספרי (SCTG,

https://www2.ed.gov/programs/schoolclimatesea/index.html

כדי לשפר, להרחיב, או לפתח מערכות רב-שכביות של תמיכה, אשר מובילה לבתי ספר בטוחים, אקלים בית ספרי חיובי, ובסופו של דבר לתוצאות אקדמיות, חברתיות, רגשיות, והתנהגותיות חיוביות לסטודנטים. החוק “כל תלמיד מצליח” (ESSA) שהתקבל בקונגרס ב- 2015, מציין במפורש את אקלים בית הספר כמרכיב עיקרי של בתי ספר מצליחים, ודורש ממדינות להכניס נתונים על אקלים בית ספרי בדו”ח שנתי שלהן. אקלים בית ספרי ניתן להבין כקונסטרוקציה רב-שכבתית, והמודל של אקלים בית ספרי שפותח ב- USDoE מכיל שלושה תחומים עם 13 תת-נושאים. זה כולל (א) ביטחון (כלומר, שימוש ברגשות, פיזי, ובחומרים, איומים / איומים באינטרנט, וניהול / מוכנות למקרי חירום), (ב) מעורבות (כלומר, יכולות תרבותית ולינגוויסטית, מערכת יחסים, והשתתפות), ו- (ג) הסביבה (כלומר, סביבות פיזית ושל הדרכה, בריאות פיזית והנפש, ומשמעת). הבנת התפיסה של אקלים בית הספר על פני מספר בעלי עניין היא קריטית להבטחה שלכל התלמידים יש גישה שוויונית לסביבת למידה בריאה, בטוחה וחיובית. לדעת איך לשפר את האקלים של בית הספר צריך להיות בראש סדר העדיפויות של מדינות ומחוזות.

מטרת המדריך הזה היא לספק מדריך מעשי לשיפור אקלים בית ספרי בבתי ספר תיכוניים, במסגרת מערכת רב-שכבתית של תמיכה (MTSS), תוך התמקדות ספציפית כיצד להשתמש במאפיינים הקריטיים של MTSS (כלומר, תוצאות, נתונים, שיטות עבודה, מערכות) לתמיכה יישום יעיל של שיטות עבודה המבוססות על ראיות ושל מעקב אחר אקלים בית ספרי. בתחילה, הרציונל לשיפור אקלים בית ספרי מסופק. לאחר מכן, תוכנית פעולה, צעד אחר צעד, של יישום שיטתי של שיטות שיפור אקלים בית ספרי, ניתנת. לבסוף, מקרה בוחן מספק דוגמה כיצד בתיכון אחד השתמשו במסגרת MTSS כדי לשפר את האקלים הבית ספרי.

אקלים בית הספר ברמת התיכון

תוצאות משופרות של סטודנטים

בכיתות ומסגרות שונות, תפיסות אקלים בית ספרי על ידי סטודנט, מורה והורה, קשורות באופן חיובי להישגים אקדמיים של תלמידים (Johnson & Stevens, 2006; Jones & Shindler, 2016Goddard, Goddard, & Kim, 2015; ). מחקר הוכיח גם כי האקלים בית הספר החיובי קשור למוטיבציה גבוהה יותר ושיפור חברתי והתנהגותי של תוצאות תלמידים. שיפורים אלה כוללים הפחתות בהתנהגות בריונית ומסוכנת, וכישורים רגשיים (Klein, Cornell, & Konold, 2012). בתי ספר תיכוניים מורכבים מאוכלוסיות תלמידים מגוונות עם צרכים חינוכיים שונים. בעוד מדריך זה מתמקד על שיפור בית הספר לטובת כל התלמידים, למאמצים לשפר את האקלים הבית ספרי בתוך MTSS יש פוטנציאל לתמוך במאמצים כלליים ובשיפור התוצאות החינוכיות לתלמידים עם מוגבלויות, סטודנטים מתרבויות ומקבוצות גזע מגוונות, לומדי אנגלית, וסטודנטים משכבות עניות (Center on Positive Behavioral Interventions and Supports, 2016).

תוצאות משופרות של מורים

אקלים בית ספרי חיובי ובריא תורם גם לתוצאות חיוביות למורים ולצוות. שיעורי התשת מורים לאומיים הם גבוהים, כאשר 12% מהמורים עוזבים את התחום בסוף שנתיים הראשונות שלהם, ועד 50% מהמורים עוזבים את התחום עד לשנה 5 (Ingersoll, Merrill, & Stuckey, 2014). לשיעורי התחלופה הגבוהים האלה יש לא רק מחיר כלכלי גבוה, אלא גם השפעה על איכות כללית  של מורים (Haynes, 2014; Ingersoll et al., 2014). אקלים בית ספרי בריא קשור עם רמות נמוכות יותר של לחץ שמרגיש המורה ושחיקה, ועלייה בשביעות רצון בעבודה (Collie, Shapka, & Perry, 2012; Skaalvik & Skaalvik, 2009). אקלים בית ספרי חיובי קשור גם למסוגלות עצמית גדולה יותר של המורה (Aldridge & Fraser, 2016).

אקלים בית הספר ברמת התיכון

בעוד אקלים בית הספר הוא שיקול קריטי בכיתות שונות, הוא הופך להיות חשוב במיוחד כאשר תלמידים עולים לכיתות בית ספר תיכון, וזה מכמה סיבות. ראשית, מבחינה התפתחותית, נערים מעבירים את מוקד תשומת הלב שלהם ממבוגרים לעמיתים, ויש להם צורך באוטונומיה מוגברת בסביבת בית הספר (Kasen, Johnson, & Cohen, 1990; Way, Reddy, & Rhodes, 2007). אקלים בית ספרי חיובי באופן חזק יכול לעזור לסטודנטים לעשות את המעבר בהצלחה, ולטפח את הכישורים הדרושים עבור אינטראקציות עם עמיתים ומבוגרים במסגרת מורכבת יותר בבית ספר (Brand, Felner, Shim, Seitsinger, & Dumas, 2003). למרבה הצער, תפיסות של האקלים בבית ספר יורדות כאשר תלמידים עוברים מבית ספר יסודי לבית ספר תיכון (Jones & Shindler, 2016). שנית, אקלים בית ספרי כללי הוא שיקול חשוב עבור סיום בית הספר. מתי בתי ספר נתפשים כבעלי אקלים גרוע ומדיניות לא הוגנת הקשורה למשמעת הסטודנטים, חוקרים מציינים עלייה בשיעורי הנשירה של התלמידים (Rumberger, 2011). למרות חשיבותו של האקלים בבית ספר, בתי ספר תיכוניים ממשיכים במאבק ליישם התערבויות מבוססות על ראיות, אשר עשויות לשפר את את האקלים בבית הספר (Walker, Colvin, & Ramsey, 1995).

יישום שיטתי של שיטות עבודה

התערבויות אפקטיביות לשיפור האקלים בבית הספר ברמה תיכונית זוהו על ידי חוקרים, עדיין גודל בית הספר, מבנים ארגוניים ורמת התפתחותית של התלמידים עושה את היישום השיטתי של שיטות ברמה של תיכון מורכב יותר מאשר בכיתות נמוכות יותר (Flannery, Fenning, Kato, & McIntosh, 2014). בתי ספר צריכים הדרכה על מה ליישם וכיצד ליישם שיטות אלה בקונטקסט בית הספר התיכון. שילוב שיטות עבודה באמצעות מסגרת ארגונית מגדיל תועלת לתלמיד ולמורה (McIntosh, Chard, Boland, & Horner, 2006). תכונות קריטיות של המסגרת MTSS וכיצד כל התכונות הללו אפשר ליישם על מנת למקסם את התוצאות של אקלים בית ספרתי, מתוארות בסעיף הבא.

מסגרת רב-שכבתית

מערכות רב-שכבתיות של תמיכה מספקות מסגרת שכבתית מונעת לארגון שיטות המבוססות על ראיות. שיטות עבודה מאורגנות כדי לספק רצף של תמיכה (למשל, תמיכה אוניברסלית לכל התלמידים, תמיכה ממוקדת לקבוצות קטנות של תלמידים, ותמיכה אישית לתלמידים נבחרים). היישום מאורגן סביב ארבעת המרכיבים: (א) זיהוי תוצאות לתמיכה ביכולת חברתית והישג אקדמי, (ב) שימוש בנתונים לתמיכה בקבלת החלטות, (ג) יישום שיטות עבודה לתמיכה בהתנהגות תלמידים, ו- (ד) יצירת מערכות לתמיכה בהתנהגות של צוות. מדריך זה מתמקד ביישום שיטות עבודה המבוססות על ראיות כי לשפר אקלים בבתי ספר לפי כל ארבעת המרכיבים ובשימוש בתוכנית פעולה בעלת שמונת הצעדים.

תוכנית פעולה בעלת שמונת הצעדים

מערכות רב-שכבתיות של מרכיבי תמיכה מופעלות בשמונת הצעדים של הפעלה (טבלה 1) כדי לארגן המלצות ספציפיות לזיהוי שיטות עבודה המבוססות על ראיות ושיפור היישום של התערבויות של אקלים בית ספרי ברמה של תיכון. הצעדים הם כדלקמן:

  1. לזהות צוות מנהיגות רפרזנטטיבית (צעד 1),
  2. להגדיר ראיה כלל בית-ספרי (צעד 2),
  3. להוסיף יעדים לטווח קצר ולטווח ארוך להגדרת הראיה (צעד 3),
  4. לזהות מקורות נתונים הדרושים כדי לחדד ולמדוד התקדמות לקראת מטרות לטווח קצר ולטווח ארוך (צעד 4),
  5. לבחור שיטות עבודה המבוססות על ראיה (צעד 5),
  6. לפתח מערכות כדי לתמוך בצוות ולזהות תמיכה של אימון והדרכה (צעד 6),
  7. לפתח מערכות כדי לאסוף, לעקוב, ולשתף באופן קבוע נתונים על יישום נאמנות ותוצאת תלמידים (צעד 7),
  8. לחדד תמיכה ביישום והחלטות בחירת שיטות עבודה בהתבסס על נתונים (צעד 8).

תוצאות (צעדים 1-3). היישום של שיטות העבודה האלה מודרך על ידי צוות ההנהלה (צעד 1) כולל נציגי בית ספר וקהילה, מורים של חינוך מיוחד וכללי, יועצי בית הספר, מנהלה, הורים, ובעלי עניין עיקריים אחרים. בנוסף, בהתחשב ברמה ההתפתחותית של תלמידי תיכון, צוותים צריכים לכלול נציג תלמידים או מערכת הכולל קול תלמיד בקבלת החלטות. לבתי ספר תיכוניים לעיתים קרובות יש יותר ממנהל אחד, ולכן צריך להגדיר מערכות תקשורת וקבלת החלטות ברורות כדי לתמוך בצורה הטובה ביותר בפעילות של צוות ההנהלה. צוותי הנהלה פועלים יחד כדי להגדיר נורמות ונהלים של תקשורת וקבלת החלטות. הצוותים נפגשים לפחות פעם בחודש ומשתפים באופן קבוע הן בתהליך והן בתוצאות עם סגל רחב יותר של בית הספר, סטודנטים וקהילה.

לאחר הקמת צוות הנהגה, מתחילים את העבודה של יישום התערבויות באקלים בית ספרי במסגרת MTSS בזיהוי והגדרה ברורה של חזון כללי של בית הספר (שלב 2). צוותים עובדים ביחד כדי לקבל מידע מכל מורים ועובדי בית הספר, תלמידים, ומשפחות לזהות הצהרה מנוסחת באופן חיובי לטווח קצר בהקשר לאקלים בית ספרי, מה שנתמך על הישגים אקדמיים ומקיף בגודל ובתחום (למשל, כולל כל תלמידים, צוות, ומשפחות). התהליך של הגדרת הצהרת הראיה מאפשר להקשיב לקול בעלי עניין ולפתח עדיפות כלל בית-ספרית לשיפור אקלים בבית ספר.

הצעד הבא לצוותי הנהלה הוא להגדיר את הראיה בעזרת יעדים לטווח קצר וארוך (צעד 3). היעדים צריכים להיות (א) מוגדרים לתוצאות גם של הסטודנטים וגם של הצוות, (ג) ישימים לכולם, ו- (ד) נתמכים בנתונים. היעדים צריכים גם לעזור לקשר בין ראייה מקומית לטווח ארוך לבין צעדי פעילות לטווח קצר. למשל, יעד עדיף לבתי ספר תיכוניים רבים הוא להגדיל את שיעורי הסיום. מטרה זו לטווח ארוך היא קשורה ישירות לתוצאות קצרות טווח כגון שיפור מעורבות אקדמית של תלמידים, נוכחות, התנהגויות ותפיסות של האקלים בבית הספר. הגדרת יעדים לטווח קצר בהקשר לתוצאות ארוכות טווח מאפשרת לכל חברי בית הספר והקהילה להבין איך העבודה לטווח קצר שלהם מתאימה ליעדיהם הגדולים ומקלה על האינטגרציה של היוזמות.

נתונים (צעד 4). נתונים הם מרכיב קריטי במסגרת MTSS יעילה. נתונים מנחים את חידוד התוצאות והמטרות, ואת הבחירה של שיטות עבודה, ומאפשרים הערכה של שיטות ומערכות מתמשכת. צוותים יצטרכו לבחור מקורות נתונים המקושרים ישירות למטרות שהוגדרו. בנוסף, הצוותים צריכים לשקול בחירת מקורות נתונים אשר תקפים ואמינים, ואפשר להשתמש בהם הן למדידת תוצאות לטווח ארוך והן לעקוב אחר התקדמות סטאטוס היעדים לטווח קצר. איסוף נתונים צריך להיות מוגבל למידע בו ישתמשו ישירות לקבלת החלטות בבית ספר, בכיתה, או ברמה של תלמיד.

בגלל שהאקלים בבית ספר הוא מושג הכולל תפיסות קבוצות בעלי עניין מרובים, מנהיגות הצוותים צריכה למדוד תפיסות תלמידים, צוות, והורים של האקלים בבית ספר שלהם. בנוסף לשימוש בנתונים להבהרה וחידוד תוצאות, צוותי מנהיגות משתמשים בנתונים כדי להנחות בהחלטות על אילו שיטות ליישם כדי לפנות לכל מימד של אקלים בית הספר ב כל שכבה. בנוסף, הצוותים יכולים לזהות תת-קבוצות בקהילה של בית הספר הזקוקות לתמיכה נוספת. קבלת החלטות מבוססת נתונים היא גורם קריטי בשמירה על ידייקנות (Sugai & Horner, 2006).

אחד מכלים זמינים, Georgia Brief School Climate (GaBSCI) , הוא רשימה בעלת תשעה פריטים שיכול לספק בתי ספר עם תמונה של תפיסות נוכחיות של האקלים בבית הספר, וצוותים יכולים להשתמש במידע זה כדי לזהות תוצאות חשיבות לבית ספר שלהם (White, La Salle, Ashby, & Meyers, 2014). רשימה זו זמינה באופן מקוון חינם (pbisapps.org). סקרי תפיסות מורים והורים ניתן לקבל באמצעות הסקר Georgia School Personnel Survey והסקר Georgia Parent Survey. המידע שנאסף באמצעות הסקרים האלה מאפשר לבתי ספר להבין כיצד תלמידים, צוות, והורים תופסים אקלים בבית הספר. בגלל הסקרים יעילים וקל להשיק אותם, סריקה חוזרת יכולה לספק תמונה של שינוי בתפיסות לאורך זמן, וניתן לבצע השוואות בין הקבוצות. זה מאפשר לצוותים לחדד את התוצאות המבוססות על הנתונים של צוות ומשפחה.

שיטות עבודה (צעד 5).

בהתחשב בחשיבות מכרעת של תוצאות תלמידים וצוות הקשורות לאקלים בבית-ספר תיכוני, חובה שלבתי ספר תהיה הדרכה ברורה ביחס לזיהוי ויישום שיטות עבודה מבוססות על ראיות. צוות בית הספר יכול למקסם את הסבירות כי שיטות העבודה תהיו יעילות על ידי הבטחה ששיטות שנבחרו נתמכות באופן אמפירי ונבדקות במסגרת בית ספר תיכון. בעת בחירת שיטות עבודה המבוססות על ראיות, צוותי מנהיגות חייבים לשקול את בסיס הראיות של השיטות לפי המסגרת בה היא תיושם, הצורך בשיטה ספציפית זו בבית הספר, ולפי האופן בו השיטה מתאימה לשיטות אחרות בתמיכה הנמשכת.

עד לאחרונה, בתי הספר התיכוניים נאלצו להסתמך בעיקר על מחקר שנערך בבתי הספר היסודיים כדי לקבוע את רמת הראיות מאחורי שיטות עבודה התומכות שיפורים באקלים בית ספרי. למרבה המזל, זה משתנה, ובתי ספר יכולים למצוא בקלות רבה יותר שיטות עבודה הנתמכות על ידי מחקר שנערך ברמת בית הספר התיכון. Voight and Nation (2016) סיפקו סיכום מצוין של הממצאים מ- 66 מחקרים אמפיריים הבוחנים שיטות עבודה לשיפור אקלים בבית ספר תיכון. הם הציעו כמה המלצות כולל (א) שילוב יוזמות בתחום אקלים בית הספר לתוך מדיניות של בית הספר והצהרות המשימה, (ב) הכנסת קול התלמיד בקבלת החלטות, (ג) שמירה על ניקיון בית הספר, (ד) פיתוח שותפויות קהילתיות, (ה) תמיכה בתלמידים עם אתגרים התנהגותיים (למשל, פגישות אחד על אחד או בקבוצות קטנות כדי לדון בנושאים כמו ניהול כעס, פתרון סכסוכים, ופתרון בעיות). בנוסף, הם זיהו התנהגותיות מורים אשר יכולים להוביל לאקלים משופר בבית ספר, כולל (א) פיתוח יחסים חיוביים ואכפתיות עם תלמידים, (ב) יישום אסטרטגיות ניהול בכיתה יעילות וחיוביות, (ג) מתן רציונל למידה לתלמידים, (ד) מתן הזדמנויות רבות לסטודנטים לפעילויות הדרכה בקבוצות קטנות, ו- (ה) יישום תכנית למידה חברתית ורגשית (SEL) בכל הכיתות ובתי הספר. המוקד במדריך זה הוא לספק הדרכה ליישום של שיטות עבודה אלה בהקשר לתכונה הקריטית של MTSS. לכן, דוגמאות מפורטות של שיטות עבודה אלה הם מעבר לתוכן המדריך הזה. עם זאת, ניתן למצוא מידע זה בסקירת הספרות הנ”ל (Voight & Nation, 2016) ובאתר של National Center on Safe Supportive Learning Environments , זמין ב- www.safesupportivelearning.ed.gov

לאחר שנקבע כי השיטה נתמכת על ידי ראיות ברמה התיכונית, הקבוצות צריכות לשקול את ההתאמה בין השיטה לבין הצורך של בית הספר. צוותים צריכים לבדוק את נתוני בית הספר כדי לקבוע האם השיטה נותנת מענה לצרכים מסוימים בתוך בית הספר בכללותו או עבור תת קבוצה מסוימת של תלמידים. צוותים צריכים גם לשקול חפיפה עם שיטות אחרות שנועדו לטפל באותו צורך. אם השיטה נתמכת על ידי ראיות, תואם את הצורך בתוך בית הספר, ולא חופף שיטות עבודה אחרות כדי לטפל באותו צורך, אז הצוות מתחיל לעבוד על פיתוח תוכנית ליישום שיטה זו.

מערכות (צעד 6). יישום אפקטיבי של התערבויות באקלים בבית הספר בתוך MTSS דורש מצוותי מנהיגות לפתח מערכות לתמיכה ביוזמות כאלה. צוותים צריכים לתכנן הן כדי להבטיח נכונות של בעלי העניין, והן עבור פיתוח מקצועי ההכרחי ליישום מוצלח. ללא בעל עניין, נאמנות ליישום היא בסיכון. קביעת אחוז העובדים התומכים ביוזמה של אקלים חדש בבית הספר, ניתן להעריך במהירות באמצעות סקר צוות. אם הנכונות נמוכה, צוות ההנהלה יכול לעבוד כדי לפתח את מודעות הצוות על החשיבות של האקלים החיובי בבית הספר, והם יכולים לפנות לכל חשש שהובע.

לפני שמבקשים את הצוות ליישם שיטה חדשה, זה חיוני לספק פיתוח מקצועי יעיל. פיתוח מקצועי אפקטיבי חייב לכלול הוראה ישירה (דגימה) של מיומנות או שיטה שהצוות יתבקש ליישם, הזדמנויות לשיטות מודרכות (הובלה) והזדמנויות ליישם אותה באופן עצמאי (מבחן). בנוסף, תמיכה בעזרת אימון נדרשת כדי לסייע להזכיר לצוות להתמקד ביישום של השיטה החדשה וכדי להבטיח כי הצוות יכול ליישם את השיטה במדויק בהקשר הספציפי שלו. לבסוף, יש לספק משוב של ביצועים לכל מפעילי היישום כדי לתמוך ביישום מדויק. הצוות צריך לפתח מערכת לזיהוי עובדים ליישום שיטות חדשות במדויק ובאופן יעיל.

מעקב מתמשך אחר תהליך (צעדים 7 ו- 8). כאשר מתנהל היישום, העבודה של צוות ההנהלה לא נעשתה. כדי לשמור על היישום, צוותים חייבים לפתח מערכות כדי לפקח באופן קבוע הן אחר דיוק היישום והן ההתקדמות לקראת מטרות התלמידים (צעד 7). את נוהלי איסוף הנתונים צריך לשלב על ציר הזמן עם נהלים בית הספר. למשל, צוותים יכולים להחליט לאסוף נתונים על תפיסות האקלים בבית הספר פעם ברבעון, בהתאם לדיווח אקדמי רגיל. צריך לפתח מערכות כך שהם יבטיחו את האיסוף פשוט ויעיל עד כמה שאפשר, ושהנתונים יהיו זמינים בצורה חזותית כדי לעזור בקבלת החלטות. לבסוף, על הקבוצות להתאים את תמיכת היישום ואת החלטות הבחירה בשיטות להתבסס בנתונים (שלב 8). לדוגמה, צוותים עשויים להחליט להגדיל את מאמצי האימון אם נתוני דיוק היישום מצביעים על פערים ביישום, או צוותים יכולים לבחור שיטות נוספות, או להחליט להפסיק את השיטות בהתבסס על נתוני תוצאות התלמידים. צוותים צריכים לתעד את צעדי היישום בתכנית פעולות בה משתמשים כדי לעקוב אחר צעדים והתקדמות.

מקרה בוחן: שימוש במסגרת MTSS כדי לשפר אקלים בבית ספר

בית הספר התיכון West Lake נמצא במחוז חינוך גדול ומגוון אתנית, בגזע התלמידים, וחברתית-כלכלית בצפון-מזרח של ארה”ב (ראה הערה 1). מנהלים, מורים, יועצים, וחברי צוות הביעו חשש לגבי אקלים בבית הספר, ומנהל בית הספר, ד”ר Finnegan, הבטיח לצוות מורים ולעובדים אחרים לעבוד על יוזמות לשיפור האקלים. למשך השנה, כמה מחלקות בכמה שעבות יישמו יוזמות, ורבות מהן היו מבוססות על מחקר. למשל, המחלקה לחינוך מיוחד יישמה תכנית לימודים למיומנויות חברתיות בכל כיתות במחלקה, המורים משכבה תשיעית ארגנו פיקניק משפחתי וקהילתי, יועצי בית הספר פיתחו קבוצות ארוכות צהריים לתלמידים לתמוך בשיטות של חיים בריא, כמו ניהול לחצים ופיתוח מערכת יחסים חיוביים, והמנהל הביא יועץ בניהול חיובי בכיתה כדי לתת הדרכה למורים תוך העבודה. למרות המאמצים האלה והכוונות הטובות, יוזמות רבות לא החזיקו מאמץ למשך זמן רב. למרות שהם פעלו באותה המטרה, הם היו מתחרות זו בזו בזמן ובמשאבים, ולמרות שהשיטות הללו נתמכו על ידי מחקר, הארגון לו טוב וחוסר דיוק ביישום הביאו לאקלים בית ספר שלילי יותר ויותר, יחד עם מנהלים, מורים, צוותים וסטודנטים מתוסכלים.

תוצאות ב- West Lake (צעדים 1-3)

צוות הנהלה בבית הספר התיכון West Lake (צעד 1) דרש נתונים מכל המורים והצוות, התלמידים והמשפחות לגבי סדרי העדיפויות שלהם לשיפור. הצוות ציין כי בכל הקבוצות שיפור תחושת התלמידים של השייכות לבית הספר, ואקלים בבית הספר היה עדיפות ברורה. הצוות פיתח את הצהרת הקונצפט הבאה: “בבית הספר West Lake אנו מתיחסים אחד אל השני בכבוד, עם הבנת ערכים מגוונים, לקיחת אחראיות לע הלמידה שלנו, ואנו עובדים כדי ליצור סביבה בטוחה וחיובית בבית הספר לכל החבקים בבית הספר וקהילה” (צעד 2). לאחר מכן הצוות עבד כדי להגדיר את החזון עם מטרות נצפות וניתנות למדידה – לטווח קצר ולטווח ארוך (שלב 3). אחת מהמטרות שהם פיתחו, הייתה “עד סוף שנת הלימודים הנוכחית אחוז הסגל, סטודנטים וצוותים שמדווחים על שיפור אקלים בבית הספר, ותחושה משופרת של השייכות בתוך קהילת בית הספר יגדלו ב -10%”. הצוות שלח את טיוטת המטרה החוצה לקהילה הגדולה יותר להודיע לבעלי העניין על מוקד העבודה לשנת הלימודים הקרובה, וגם לבקש משוב נוסף.

נתונים ב- West Lake (צעד 4)

צוות ההנהלה של בית הספר התיכון West Lake רצה יותר מידע על התפיסות הקיימות של האקלים בבית הספר כדי לזהות מטרה כלל בית-ספרתי לשיפור האקלים בבית הספר. הם השתמשו ב- GaBSCI להשיג תפיסה של כל סטודנט על האקלים. בנוסף, הם סיפקו סקרים מתאימים על אקלים בבתי ספר ב- Georgiaלמשפחות ולצוות. מן המידע שנאסף בתהליך זה, צוות ההנהלה למד כי האקלים בבית הספר היה נמוך משמעותית מזה של בתי ספר אחרים באזור, והממדים הקשורים להוראה ולמידה ולמערכות היחסים היו הנמוכות ביותר. בעת ניתוח התוצאות בקבוצות ספציפיות (הורה, צוות, סטודנט) ואוכלוסיית בית הספר, הצוות הבחין בהבדלים בתפיסות של בטיחות בין קבוצות גזע שונות, כאשר סטודנטים היספנים דיווחו על תפיסות נמוכות מאוד של בטיחות בבית הספר. בנוסף, הצוות ציין הבדלים בתפיסות של יחסים בין מגדרים ובין כיתות, כאשר סטודנטיות מכיתה ט’ דיווחו על התפיסות הנמוכות ביותר של מערכות יחסים. לבסוף, תפיסות ההורה של הבטיחות היו נמוכות יותר מאשר תפיסות של כל הצוות ותפיסות של התלמידים. צוות ההנהלה ב- West Lake ניסח מחדש את המטרה לטווח קצר וציין כי בנוסף לעליות בתפיסות סטודנטים, צוות, והורים של האקלים בבית הספר הם רצו להתמקד על שיפור ממדי הבטיחות והיחסים סטודנטים- ספציפיים.

שיטות ב- West Lake (צעד5)

בהתבסס על תוצאות GABSCI והתוצאות המזוהות חשובות לבית הספר, צוות ההנהלה בבית ספר תיכון West Lake בחן שיטות המבוססות על ראיות, לתמיכה בשיפורים באקלים בבית הספר.

ציונים שהם קיבלו בבית הספר הצביעו על הצורך לשפר תפיסות של הוראה ולמידה, ושל בטיחות בבית הספר, כך הצוות החליט ליישם SEL בכל בית הספר, וגם תוכנית לימודים למניעת אלימות. הם תכננו לשמש מפגש ייעוץ פעם בשבוע בכל השכבות להדרכה זו.

בנוסף לזיהוי תוכנית בית ספרית לשפר את האקלים בבית הספר כולו, הצוות צריך גם לפנות לקבוצות מסוימות של תלמידים שציינו תפיסות גרועות מאוד של האקלים בבית הספר. למשל, אקלים בבית הספר לפי מדד של היחסים (בין הקבוצות) היה נמוך יותר משמעותית לשכבה 9, בנות. לאחר סקירה של התערבויות לשיפור אקלים בבית ספר, המבוססות על ראיה ולפי מדד של היחסים, הצוות החליט ליישם תכנית לימודים המיועדת ליכולות חברתיות והמתמקדת על פיתוח יחסים טובים עם חברים, עם תלמידות בכיתה 9 במשך 3 שבועות, כאשר כיתות היו אמורות להיות מופרדות לפי מין.

מערכות ב- West Lake (צעד6)

צוות ההנהלה בבית ספר תיכון West Lake זיהה כי יישום של תכנית הלימודים החברתית בבית הספר יהיה אתגר מכמה סיבות, וכי מערכות היו צריכות לתמוך ביישום. ראשית, צריך היה להפעיל צוות כדי שהתכנית תהיה מוצלחת. כאשר כל כך הרבה מאמץ היה דרוש כדי לשפר ציוני מבחנים סטנדרטיים, המורים היו מאוד לחוצים עם זמן ההוראה שלהם, ולעתים קרובות סירבו לוותר על דקות הוראה. הצוות הגיע עם כמה אפשרויות לתזמון היישום בבית הספר, והחליטו לחלוק את הרעיונות האלה בפגישת עם הסגל. בנוסף להצגת הרעיונות, הצוות הגיע עם נתונים על אקלים בבית הספר, וכן סקר מחקר על איך שיפור באקלים בבתי ספר יכול לשפר את התנהגות התלמידים וההישגים האקדמיים. הצעד הזה הגדיל את נכונות הצוות, והמשוב של הצוות עזר לקבוצה לקבוע

איך הכי טוב לתזמן את שיעורי SEL.

הצוות הגיע עם תכנית ההתפתחות המקצועית שכללה הדרכה של הצוות כיצד ליישם את הכנית הלימודים, מתן אימון והדגמה, ומשוב על הביצועים, כך שכל הצוות מרגיש נתמך ביישום התכנית. כמו כן, צוות ההנהלה החליט איך הוא יבחר בעובדים ליישום תכנית הלימודים SEL. הם החליטו להודות לכל הצוות ולארגן “בית קפה של אקלים” עם ארוכת בוקר, פעם בחודש, ולשלוח “תודה” אישית לאנשי צוות המודים שהצטיינו במשימה.

מעקב מתמשך אחר התקדמות ב- West Lake (צעדים 7 ו-8)

כדי לעקוב אחר התוצאות הקשורות ל- SEL ולתוכנית הלימודים למניעת אלימות, בכל בית הספר, הצוות אסף נתונים על שיעורים שנלמדו, וניתחו את דיוק היישום (שלב 7). הצוות המשיך להשתמש ב- GaBSCI כדי להעריך את יעילות התכנית בנושא תפיסות התלמידים לגבי אקלים בבית הספר. הם החליטו לאסוף את הנתונים האלה מדי רבעון, והשתמשו במערכת דיווחי הנתונים המקוונים כדי לייעל את האיסוף ופונקציות דיווח. הצוות גם השתמש בנתונים שנאספו מ- GaBSCI כדי להעריך את האפקטיביות של תמיכה ממוקדת שסופקה לתלמידות מהשכבה 9. הם אספו נתוני אקלים מקבוצה ממוקדת זו לאחר שההתערבות הועברה בכיתה, וקבעו כי ההתערבות הזו הצליחה בשיפור התפיסה של אותה הקבוצה על מערכת יחסים. הצוות תיעד את התהליך וההחלטות שלהם בתכנית הפעולות אשר פירטה את המעקב המתמשך הן של דיוק היישום והן של תוצאות התלמידים, כדי להדריך אותם בהתקדמותם ליעדים שנוסחו. מעקב קבוע זה אחר ההתקדמות מאפשר לצוות להפסיק את האימונים כאשר הם כבר לא נחוצים, ולאמץ שיטות עבודה או מערכות חדשות, בעת הצורך (שלב 8).

מסקנות

אקלים חיובי בבית הספר מביא לתוצאות חיוביות עבור הצוות, כולל שביעות רצון מוגברת מהעבודה, והפחתת לחץ ושחיקה. עבור תלמידים, האקלים החיובי בבית הספר קשור עם תוצאות אקדמיות חיוביות והתנהגות משופרת. למרות התוצאות המבטיחות הללו, יישום שיטות יעילות לשיפור האקלים בבית הספר התיכוני קשה בגלל אתגרים קונטקסטואליים ברמה זו. מסיבה זו, ארגון שיטות עבודה חדשות ומבוססות על ראיה לשיפור האקלים במסגרת MTSS מספק גישה מעשית לבתי ספר המעוניינים לשפר את האקלים באמצעות התערבויות אוניברסאליות, ממוקדות ואינדיבידואליות. על ידי זיהוי התוצאות הרצויות לשיפור האקלים בבית הספר, יצירת מערכות לתמיכה בצוות עם יישום שיטות עבודה לאקלים בבית הספר, ומעקב אחר נתונים לקבלת החלטות לגבי התערבויות באקלים בבתי ספר, בתי ספר יכולים לממש שיטות יעילות לשפר את האקלים בכל קהילת בית הספר.

הצהרה על האינטרסים סותרים

…….

מימון

……

הערה 1

… לא על אנשים אמתיים או מקומות …

מקורות

……….

מדריך מעשי לשיפור האקלים בבתי ספר תיכוניים

Shadi Shuraida & Henri Barka

הקדמה מחקרים המתמקדים באקלים בית הספר, הראו כי סביבות בריאות, בטוחות, וחיוביות של בתי ספר קשורות לתוצאות פסיכולוגיות, חברתיות, התנהגותיות, ואקדמיות משופרת לתלמידי תיכון. מסיבה זו, חשוב שבתי ספר יבינו כיצד לשפר את התפיסה של האקלים הבית ספרי באמצעות התערבויות יעילות המבוססת על ראיות. למרות חשיבותו של האקלים הבית ספרי, בתי הספר התיכוניים ממשיכים להיאבק על מנת ליישם התערבויות המבוססות על ראיות שעשויות לשפר את האקלים בבית הספר בסביבה זו. מטרתו של המדריך הזה היא לספק מדריך מעשי, צעד אחר צעד, לשיפור האקלים בבתי ספר תיכוניים במסגרת מערכת רב-שכבתית של תמיכה (MTSS), תוך התמקדות ספציפית כיצד להשתמש במאפיינים הקריטיים של MTSS (כלומר, תוצאות, נתונים, שיטות עבודה, מערכות) לתמיכה יישום יעיל. מלות מפתח אקלים בית-ספקי, בית ספר תיכון, תלמידים, מסגרת רב-שכבתית יותר ויותר קובעי מדיניות, חוקרים, ואנשי בתי ספר מתמקדים בתפקידו של אקלים בית ספרי חיובי ביישום יעיל של מאמצי שיפור בתי ספר ובשיפור תוצאות הן לתלמידים והן למורים (המחלקה לחינוך בארה"ב [USDoE], 2014). ב- 2014 USDoE ספקה מימון לסוכנויות חינוך ברמה של מדינה ומקומית (כלומר, מחלקות חינות במדינות ובמחוזות של בתי ספר) בעזרת המענק לשינוי אקלים בית ספרי (SCTG, https://www2.ed.gov/programs/schoolclimatesea/index.html כדי לשפר, להרחיב, או לפתח מערכות רב-שכביות של תמיכה, אשר מובילה לבתי ספר בטוחים, אקלים בית ספרי חיובי, ובסופו של דבר לתוצאות אקדמיות, חברתיות, רגשיות, והתנהגותיות חיוביות לסטודנטים. החוק "כל תלמיד מצליח" (ESSA) שהתקבל בקונגרס ב- 2015, מציין במפורש את אקלים בית הספר כמרכיב עיקרי של בתי ספר מצליחים, ודורש ממדינות להכניס נתונים על אקלים בית ספרי בדו"ח שנתי שלהן. אקלים בית ספרי ניתן להבין כקונסטרוקציה רב-שכבתית, והמודל של אקלים בית ספרי שפותח ב- USDoE מכיל שלושה תחומים עם 13 תת-נושאים. זה כולל (א) ביטחון (כלומר, שימוש ברגשות, פיזי, ובחומרים, איומים / איומים באינטרנט, וניהול / מוכנות למקרי חירום), (ב) מעורבות (כלומר, יכולות תרבותית ולינגוויסטית, מערכת יחסים, והשתתפות), ו- (ג) הסביבה (כלומר, סביבות פיזית ושל הדרכה, בריאות פיזית והנפש, ומשמעת). הבנת התפיסה של אקלים בית הספר על פני מספר בעלי עניין היא קריטית להבטחה שלכל התלמידים יש גישה שוויונית לסביבת למידה בריאה, בטוחה וחיובית. לדעת איך...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.