(12/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

ניסיון ויזמות פרספקטיבה של מעבר קריירה Experience and Entrepreneurship – A Career Transition Perspective

Working paper, December 2016

ניסיון ויזמות: פרספקטיבה של מעבר קריירה

אנו מסתכלים על היזמות כעל אחת משלוש אפשרויות לבחירת הקריירה – נשארים אצל המעסיק, מחליפים את המעסיק, או עוסקים ביזמות – ומתארים כיצד הסבירות ליזמות מתפתחת במשך הקריירה. אנו מדגימים באופן אמפירי מערכת יחסים בצורת U הפוכה בין הניסיון המצטבר ליזמות על פני תעשיות ומשרות שונות. למרות נתונים מפורטים על הקריירה ועל השינויים בעבודה אשר מבטלים את בחירת המעסיק הנוכחי, אנו מדגישים את הקושי להסיק את המנגנון העומד מאחורי הקשר שנצפה. ניתוחים אלה מניעים מודל של מעבר קריירה פורמלי שבו מיומנויות ספציפיות למעסיק וכלליות מצטברות עם ניסיון, אך מעסיקים פוטנציאליים צופים רק במיומנות כוללת. תוצאת המודל היא כי מעברי הקריירה ליזמות משתנים לפי שתי עלויות: (1) ליחיד, בהקשר להקמת עסק, ו- (2) למעסיק פוטנציאלי בהקשר לניצול מיומנויות ספציפיות למעסיק. אנו דנים כיצד מודל זה תורם תובנות חדשות בתחום הקריירה היזמית.

יזמים לעיתים קרובות עובדים בארגונים אחרים לפני העוסקים בפעילות יזמית, ורבים מאלה שהפכו ליזמים חוזרים לתעסוקה. כיצד ומתי אנשים עוברים בין תעסוקה ליזמות במהלך הקריירה שלהם זה תחום מחקר תוסס. פרספקטיבה זו של הקריירה מציינת במפורש כיצד היזמות ממוקמת בתוך חלופות תעסוקה הכוללות תעסוקה ארגונית ואבטלה. לדוגמה, עובדים נוטים יותר להיכנס ליזמות כאשר הזדמנויות להתקדם עם המעסיק שלהם מוגבלות.

מחקר ניידות הקריירה מציע כי אנשים מעריכים אפשרויות קריירה של היזמית ביחס לא רק לעמדה הנוכחית שלהם, אלא גם ביחס עמדות אצל מעסיקים אחרים. בניגוד לעידן שוק העבודה הפנימי, קריירות מודרניות מתיחסים לארגונים רבים. פרספקטיבה של קריירה של היזמות חייבת להסביר שלוש אפשרויות איתם אנשים מתמודדים במהלך הקריירות שלהם: (1) להכנס ליזמות, (2) להמשיך לעבוד אצל המעסיק הנוכחי, (3) להחליף מעסיק. אנו מתארים כיצד התפתחה פניה ליזמות – יחסית לאלטרנטיבות אלה – תוך צבירת ניסיון עבודה.

אנו מתמקדים בניסיון עבודה מכמה סיבות. ראשית, ראיות על הקשר בין ניסיון ויזמות מעורבים בהחלט. שנית, למרות שהון אנושי שנצבר עם נסיון משפיע על סיכויי ההעסקה העתידיים וההצלחה ביזמות, העבודה הקודמת אינה מתייחסת במפורש לערך היחסי של הון אנושי זה ביזמות לעומת אלטרנטיבות בתעסוקה בשכר – שיקול זה מרכזי במחקרנו. שלישית, על ידי בחינת שלוש אפשרויות הקריירה, אנו משחררים את האינרציה בקריירה המונעת על ידי העדפות לתעסוקה ארגונית, מעלויות מעבר קריירה על ידי מידגם אנשים שעוזבים את עבודתם הן מרצון והן שלא מרצון.

אנו משתמשים בשני אוספי נתונים – אחד מתעשיה ספציפית, והשני – רב-תעשיות, כדי לבחון באופן אמפירי את הקשר בין הניסיון הנצבר לבין מעברי הקריירה היזמית. הניתוח מדגים את האתגרים של זיהוי המנגנון העומד מאחורי יחסי נסיון – יזמות. המודל משתמש בשתי עלויות: (1) עלות הקמת עסק, ו- (2) עלות למעסיק פוטנציאלי להעסיק עובד עם הכשרה ספציפית למעסיקים אחרים. תובנה מרכזית של המודל היא כי הבחירה בין תעסוקה ארגונית ויזמות משתנה עם (א) הבדל בין המידע של העובד ושל המעסיק על מיומנות כללית וספציפית שנצברה עם ניסיון, ו-(ב) את ההבדל בין עלות הקמת העסק ועלות הקליטה על ידי מעסיק פוטנציאלי.

המודל חוזה: תלוי על ניידות, לאנשים בעלי ניסיון בינוני יש סיכוי הטוב ביותר לעשות קריירה יזמית, כי נכונותם לעלויות הקמת העסק עולה על נכונותם המעסיקים לשאת את עלות הקליטה. לעומת זאת, ברמות גבוהות ונמוכות של נטייה, אנשים נוטים לבחור עבודה בשכר משום שעלות הקמת העסק גבוהה יחסית ברמות מיומנות נמוכות, ומכיוון שעלות הקליטה נמוכה יחסית ברמות מיומנות גבוהות. כתוצאה מכך, צפוי קשר בצורה U הפוך בין הניסיון לבין שיעור היזמות בקרב אלה שעוזבים את המעסיק. תחזיות אלה תואמות את הניתוח האמפירי של שני מערכי נתונים – מדגם של עורכי דין שנעקרו על ידי פיזורי המשרד, ומדגם האורך של כלל עובדים בשוודיה. אנו דנים בהשלכות המודל שלנו על מחקרים של מעברי קריירה ליזמות ולתעסוקה עם ארגון אחר. אנו בודקים עבודה קודמת על ניסיון ויזמות. לאחר מכן אנו מציגים את הניתוח האמפירי שלנו ואת המודל הפורמלי.

Working paper, December 2016

ניסיון ויזמות: פרספקטיבה של מעבר קריירה

אנו מסתכלים על היזמות כעל אחת משלוש אפשרויות לבחירת הקריירה - נשארים אצל המעסיק, מחליפים את המעסיק, או עוסקים ביזמות - ומתארים כיצד הסבירות ליזמות מתפתחת במשך הקריירה. אנו מדגימים באופן אמפירי מערכת יחסים בצורת U הפוכה בין הניסיון המצטבר ליזמות על פני תעשיות ומשרות שונות. למרות נתונים מפורטים על הקריירה ועל השינויים בעבודה אשר מבטלים את בחירת המעסיק הנוכחי, אנו מדגישים את הקושי להסיק את המנגנון העומד מאחורי הקשר שנצפה. ניתוחים אלה מניעים מודל של מעבר קריירה פורמלי שבו מיומנויות ספציפיות למעסיק וכלליות מצטברות עם ניסיון, אך מעסיקים פוטנציאליים צופים רק במיומנות כוללת. תוצאת המודל היא כי מעברי הקריירה ליזמות משתנים לפי שתי עלויות: (1) ליחיד, בהקשר להקמת עסק, ו- (2) למעסיק פוטנציאלי בהקשר לניצול מיומנויות ספציפיות למעסיק. אנו דנים כיצד מודל זה תורם תובנות חדשות בתחום הקריירה היזמית.

יזמים לעיתים קרובות עובדים בארגונים אחרים לפני העוסקים בפעילות יזמית, ורבים מאלה שהפכו ליזמים חוזרים לתעסוקה. כיצד ומתי אנשים עוברים בין תעסוקה ליזמות במהלך הקריירה שלהם זה תחום מחקר תוסס. פרספקטיבה זו של הקריירה מציינת במפורש כיצד היזמות ממוקמת בתוך חלופות תעסוקה הכוללות תעסוקה ארגונית ואבטלה. לדוגמה, עובדים נוטים יותר להיכנס ליזמות כאשר הזדמנויות להתקדם עם המעסיק שלהם מוגבלות.

מחקר ניידות הקריירה מציע כי אנשים מעריכים אפשרויות קריירה של היזמית ביחס לא רק לעמדה הנוכחית שלהם, אלא גם ביחס עמדות אצל מעסיקים אחרים. בניגוד לעידן שוק העבודה הפנימי, קריירות מודרניות מתיחסים לארגונים רבים. פרספקטיבה של קריירה של היזמות חייבת להסביר שלוש אפשרויות איתם אנשים מתמודדים במהלך הקריירות שלהם: (1) להכנס ליזמות, (2) להמשיך לעבוד אצל המעסיק הנוכחי, (3) להחליף מעסיק. אנו מתארים כיצד התפתחה פניה ליזמות - יחסית לאלטרנטיבות אלה – תוך צבירת ניסיון עבודה.

אנו מתמקדים בניסיון עבודה מכמה סיבות. ראשית, ראיות על הקשר בין ניסיון ויזמות מעורבים בהחלט. שנית, למרות שהון אנושי שנצבר עם נסיון משפיע על סיכויי ההעסקה העתידיים וההצלחה ביזמות, העבודה הקודמת אינה מתייחסת במפורש לערך היחסי של הון אנושי זה ביזמות לעומת אלטרנטיבות בתעסוקה בשכר – שיקול זה מרכזי במחקרנו. שלישית, על ידי בחינת שלוש אפשרויות הקריירה, אנו משחררים את האינרציה בקריירה המונעת על ידי העדפות לתעסוקה ארגונית, מעלויות מעבר קריירה על ידי מידגם אנשים שעוזבים...

295.00 

מק"ט 97b49574d6dd קטגוריה
מק"ט 97b49574d6dd קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.