(24/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Absent Patriarchs and Persuasive Enforcers of the Future Nation: A Contextualized Reading of American Wartime Fathers in Walt Disney’s Pinocchio, Dumbo and Bambi

תקציר (בלבד)

מאמר זה דן בהצגת אבהות בסרטי וולט דיסני: פינוקיו (1940), דמבו (1941) ובמבי (1942), ועושה זאת באמצעות וניתוח היסטורי-תרבותי. מאמר זה שואף לספק מחקר קוהרנטי של כיצד דמות האב בנוי בכל אחד מהסרטים הללו ולמה הטון של ההצגה משתנה במידה ניכרת בפרק זמן קצר. המאמר ממשיך להדגים כיצד, אצל דמויות אב בולטות, תכונות אלה מציגות באופן מטפורי את המעבר ואתגר רגשי בנוגע לאבהות ולגבריות באמריקה המוקדמת של שנות הארבעים. המשבר החברתי העצום, השפל הגדול ומלחמת העולם השנייה, ערערו את תפקידי המגדר, וכתגובה, עוררו דיון אידיאולוגי טעון (שהופיע גם בסרטים), דיון אשר ביקש להחזיר את הסדר הפטריארכלי לשעבר. מאמר זה מתכוון לגלות עד כמה אולפן דיסני השתתף בדיון זה למען האינטרס האישי שלו. לבסוף, המאמר חוקר כיצד סרטים אלה תרמו לבניית והבנת המציאות של העבר הזה ותפקיד האבות.

תקציר (בלבד)

מאמר זה דן בהצגת אבהות בסרטי וולט דיסני: פינוקיו (1940), דמבו (1941) ובמבי (1942), ועושה זאת באמצעות וניתוח היסטורי-תרבותי. מאמר זה שואף לספק מחקר קוהרנטי של כיצד דמות האב בנוי בכל אחד מהסרטים הללו ולמה הטון של ההצגה משתנה במידה ניכרת בפרק זמן קצר. המאמר ממשיך להדגים כיצד, אצל דמויות אב בולטות, תכונות אלה מציגות באופן מטפורי את המעבר ואתגר רגשי בנוגע לאבהות ולגבריות באמריקה המוקדמת של שנות הארבעים. המשבר החברתי העצום, השפל הגדול ומלחמת העולם השנייה, ערערו את תפקידי המגדר, וכתגובה, עוררו דיון אידיאולוגי טעון (שהופיע גם בסרטים), דיון אשר ביקש להחזיר את הסדר הפטריארכלי לשעבר. מאמר זה מתכוון לגלות עד כמה אולפן דיסני השתתף בדיון זה למען האינטרס האישי שלו. לבסוף, המאמר חוקר כיצד סרטים אלה תרמו לבניית והבנת המציאות של העבר הזה ותפקיד האבות.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.