(16/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Bill C-220, An Act to amend the Criminal Code and the Copyright Act. (Profit From Authorship Respecting a Crime), 1st Sess, 36th Parl., 1997

2. החוק מתוקן על ידי הוספת להלן לאחר סעיף 729:

729.1 היכן שאדם הורשע בעבירה שניתן להתקדם עימה לכתב אישום, אז צו של בית המשפט נכלל וחלק מההרשעה, צו המורה כי אדם שהורשע וכל עבודה הקשורה לעבירה כפופים לסעיף 12.1 לחוק זכויות היוצרים.

3. חוק זכויות היוצרים מתוקן על ידי הוספת הדברים הבאים לאחר סעיף 12:

12.1 (1) היכן שעבודה נוצרת, מוכנת או מפורסמת על ידי או בשיתוף עם אדם שהורשע בעבירה על פי החוק הפלילי שניתן להתקדם עימה לכתב אישום, והעבודה מבוססת באופן מהותי על העבירה או נסיבות מנגנון ביצוע העבירה, כל זכויות יוצרים ביצירה שאחרת ישתייך לאדם המורשע יהיה שייך להוד מלכותה ולמשך הזמן הזה זכויות היוצרים יתקיימו כפי שהיו אם הייתה שייכת לאדם שהורשע.

(2) תת-סעיף (1) חל על כל עבודה שהתפרסמה בכל עת לאחר שהאדם המורשע מואשם בעבירה פלילית או עם כל עבירה אחרת המבוססת על אותן נסיבות.

(3) לשם הבהרה, זכויות יוצרים בעבודות שאחרת היו שייכות למורשע אך שייכות לכתר על ידי הוראת תת-סעיף (1) אינו חוזר לאדם מורשע בסיום כל גזר דין שנגזר בגין העבירה, אלא ממשיך להשתייך לכתר.

2. החוק מתוקן על ידי הוספת להלן לאחר סעיף 729:

729.1 היכן שאדם הורשע בעבירה שניתן להתקדם עימה לכתב אישום, אז צו של בית המשפט נכלל וחלק מההרשעה, צו המורה כי אדם שהורשע וכל עבודה הקשורה לעבירה כפופים לסעיף 12.1 לחוק זכויות היוצרים.

3. חוק זכויות היוצרים מתוקן על ידי הוספת הדברים הבאים לאחר סעיף 12:

12.1 (1) היכן שעבודה נוצרת, מוכנת או מפורסמת על ידי או בשיתוף עם אדם שהורשע בעבירה על פי החוק הפלילי שניתן להתקדם עימה לכתב אישום, והעבודה מבוססת באופן מהותי על העבירה או נסיבות מנגנון ביצוע העבירה, כל זכויות יוצרים ביצירה שאחרת ישתייך לאדם המורשע יהיה שייך להוד מלכותה ולמשך הזמן הזה זכויות היוצרים יתקיימו כפי שהיו אם הייתה שייכת לאדם שהורשע.

(2) תת-סעיף (1) חל על כל עבודה שהתפרסמה בכל עת לאחר שהאדם המורשע מואשם בעבירה פלילית או עם כל עבירה אחרת המבוססת על אותן נסיבות.

(3) לשם הבהרה, זכויות יוצרים בעבודות שאחרת היו שייכות למורשע אך שייכות לכתר על ידי הוראת תת-סעיף (1) אינו חוזר לאדם מורשע בסיום כל גזר דין שנגזר בגין העבירה, אלא ממשיך להשתייך לכתר.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.