(16/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Hunting in the Skies: Dating, Paleoenvironment and Archaeology at the Late Pre-Pottery Neolithic B site of Nahal Roded 110, Eilat Mountains, Israel

ציד בשמיים: תיארוך, סביבת-פלאו וארכאולוגיה באתר הניאוליתי B קדם-קדרות של נחל רודד 110, הרי אילת, ישראל

סקרים של דרום מדבר הנגב ב 20 השנים האחרונות הניבו מספר רב של אתרים אותם ניתן לייחס לתקופה הניאוליתית בהתבסס על פני שטח סלעיים (ליתי) והעדר כדים. במחקר זה, מטרותינו העיקריות הן 1) לחקור את הכרונולוגיה, הסטרטיגרפיה והפרישה של אתר נחל רודד בדרום הנגב בקרבת העיר אילת (NR110), 2) להשיג דגימות ארכה-בוטניות וזואולוגיות כדי לספק מידע נוסף על אמצעי המחיה באתר וכדי לעשות רקונסטרוקציה לסביבה (paleo environment), בהתחשב בהנחה ששינוי אקלים עמד בבסיס דפוס ההתיישבות באתר בתקופה הניאוליתית  B קדם-קדרות (PPNB).

ה”אתר הרודדי,” שרבים כמותו נמצאים באזור נחל רודד, מאופיין באופן הבא: 1) הוא ממוקם בטופוגרפיה מחוספסת, ממש מתחת לפסגות הרים, בנקודות שטוחות יחסית. 2) הבנייה מורכבת מתאים קטנים העשויים בסלעים לא מעובדים. 3) מעבר למלאכת צור, ישנם אובייקטים מאבן, כמו אבנים עומדות, דימויים אנתרופומורפיים וכדומה, שפורשו כבעלי משמעות סימבולית. יש כ370 אתרים כאלו באזור הנגב והערבה, גם בתוך אזור ירדן.  

האתר בנחל רודד בגודל של 200 מ”ר ובגובה 420 מטר. בחירת האתר לחפירה נעשתה בעקבות מספר מאפיינים לא רגילים: תל אבנים לא טיפוסי, מקום להפקדת אפר, ככל הנראה אח, ועצמות שהשתמרו על פני שטח המקום להפקדת האפר.

שתי דגימות פחם מהאתר, לאחר הטיפול המתאים, הועברו לבדיקת אורך-חיים והניבו תוצאות קרובות אחת לשנייה: 7340-7130BC ו 7310-7210 BC. בהתאם למיקומים בהם כל דגימה נמצאה, ניתן לחשוב שהאפר והפחם שנמצאו בכל חלקי האתר מייצגים את אותו העיסוק. באתר נמצאו 60 כלים: להבים, וכפות גירוד, שבבים, ומסורי שיניים. מבין חפצי האבן נמנו קערת אבן חול שבורה, שברים מהקצה של קערות קטנות יותר, אבן מחוררת עם חור גלילי, שתי אבנים מוארכות שפורשו כדימויים אנתרופומורפיים.

מתוך שתי דגימות פחם שנמצאו באתר נחשפו תחת מיקרוסקופים וזוהו כשייכות לצמח הטמריקס. ריכוז העצמות שנמצא בקרבת המקום להקפדת האפר זוהה כשייך למספר עופות טורפים, מקבץ מינים לא שכיח בלבנט. הממצא מצביע על כך שעופות נודדים התגוררו באתר, לאור מסדרון הנדידה שישראל מהווה בין אפריקה ואירו-אסיה.

רמת השימור של השאריות האורגניות באתר הופכות אות לבעל תרומה חשובה לידע על התקופה הניאוליתית באזור. המשקע באתר מעורב, אינו עומד בהמשכיות למשקעים הטבעיים הסובבים אותו, ולכן מצביע על אנתרופוגניות. מעבר לממצאים הבוטניים, ממצאי העצמות עשירים מיוחדים לא רק ברמת השימור שלהם אלא גם בתוכנם, המצביע על טורפים שמוכרחים היו להילכד במקום אחר, למשל למטה וואדי, שם הם נלכדו; או שנלכדו ליד האתר. לפי פירושנו האתר יכול להיות או 1) אתר של כת, אליו הובאו טורפים, ככל הנראה כקורבנות; או 2) כמחנה ייעודי לציד של עופות טורפים, שחפף את עונת הנדידה שלהם, או בסתיו או באביב. פירוש אחרון זה נתמך על ידי מבני האבן, העשויים לייצג מתקן ציד. ייתכן גם שצייד העופות הטורפים היה קשור גם לריטואלים סימבוליים הקשורים בחיים ובמוות (אביב וסתיו).  

מכאן שהאתר מייצג ביטוי ייחודי של פעילות ניאוליתית במדבר הלבנטיני ושופך אור על טווח ההתנהגויות בהן אנשים נקטו בסביבה כה קשה למחיה.     

ציד בשמיים: תיארוך, סביבת-פלאו וארכאולוגיה באתר הניאוליתי B קדם-קדרות של נחל רודד 110, הרי אילת, ישראל

סקרים של דרום מדבר הנגב ב 20 השנים האחרונות הניבו מספר רב של אתרים אותם ניתן לייחס לתקופה הניאוליתית בהתבסס על פני שטח סלעיים (ליתי) והעדר כדים. במחקר זה, מטרותינו העיקריות הן 1) לחקור את הכרונולוגיה, הסטרטיגרפיה והפרישה של אתר נחל רודד בדרום הנגב בקרבת העיר אילת (NR110), 2) להשיג דגימות ארכה-בוטניות וזואולוגיות כדי לספק מידע נוסף על אמצעי המחיה באתר וכדי לעשות רקונסטרוקציה לסביבה (paleo environment), בהתחשב בהנחה ששינוי אקלים עמד בבסיס דפוס ההתיישבות באתר בתקופה הניאוליתית  B קדם-קדרות (PPNB).

ה"אתר הרודדי," שרבים כמותו נמצאים באזור נחל רודד, מאופיין באופן הבא: 1) הוא ממוקם בטופוגרפיה מחוספסת, ממש מתחת לפסגות הרים, בנקודות שטוחות יחסית. 2) הבנייה מורכבת מתאים קטנים העשויים בסלעים לא מעובדים. 3) מעבר למלאכת צור, ישנם אובייקטים מאבן, כמו אבנים עומדות, דימויים אנתרופומורפיים וכדומה, שפורשו כבעלי משמעות סימבולית. יש כ370 אתרים כאלו באזור הנגב והערבה, גם בתוך אזור ירדן.  

האתר בנחל רודד בגודל של 200 מ"ר ובגובה 420 מטר. בחירת האתר לחפירה נעשתה בעקבות מספר מאפיינים לא רגילים: תל אבנים לא טיפוסי, מקום להפקדת אפר, ככל הנראה אח, ועצמות שהשתמרו על פני שטח המקום להפקדת האפר.

שתי דגימות פחם מהאתר, לאחר הטיפול המתאים, הועברו לבדיקת אורך-חיים והניבו תוצאות קרובות אחת לשנייה: 7340-7130BC ו 7310-7210 BC. בהתאם למיקומים בהם כל דגימה נמצאה, ניתן לחשוב שהאפר והפחם שנמצאו בכל חלקי האתר מייצגים את אותו העיסוק. באתר נמצאו 60 כלים: להבים, וכפות גירוד, שבבים, ומסורי שיניים. מבין חפצי האבן נמנו קערת אבן חול שבורה, שברים מהקצה של קערות קטנות יותר, אבן מחוררת עם חור גלילי, שתי אבנים מוארכות שפורשו כדימויים אנתרופומורפיים.

מתוך שתי דגימות פחם שנמצאו באתר נחשפו תחת מיקרוסקופים וזוהו כשייכות לצמח הטמריקס. ריכוז העצמות שנמצא בקרבת המקום להקפדת האפר זוהה כשייך למספר עופות טורפים, מקבץ מינים לא שכיח בלבנט. הממצא מצביע על כך שעופות נודדים התגוררו באתר, לאור מסדרון הנדידה...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.