(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Proceeds of Crime act 2002 (Australia) [Commonwealth Consolidated Acts], 151-179

111 השפעת החלטת בית המשפט על אישור החילוט

(1) אם בית המשפט אישר חילוט לפי סעיף 110 (1) (א), מתייחסים לחילוט כפעולה שלא מושפעת *מאי הרשעתו של האדם בעבירה.

(2) אם בית המשפט אישר את החילוט לפי סעיף 110 (1) (ב):

(א) ככל שהנכס המכוסה בחילוט הוא:

(i) בכל דרך *הכנסה כתוצאה מעבירה; אוֹ

(ii) אם העבירה היא *עבירה חמורה, *כלי לביצוע עבירה; מתייחסים לחילוט כלא מושפעת *מאי הרשעתו של האדם בעבירה;

אבל (ב) ככל שהנכס המכוסה בחילוט הוא:

(ט) בכל דרך לא ההכנסה מהעבירה;

ו (ii) אם העבירה היא עבירה חמורה ולא מכשיר העבירה; אז אין חילוט.

(3) אם החליט בית המשפט שלא לאשר את החילוט, אז בטל החילוט.

111 השפעת החלטת בית המשפט על אישור החילוט

(1) אם בית המשפט אישר חילוט לפי סעיף 110 (1) (א), מתייחסים לחילוט כפעולה שלא מושפעת *מאי הרשעתו של האדם בעבירה.

(2) אם בית המשפט אישר את החילוט לפי סעיף 110 (1) (ב):

(א) ככל שהנכס המכוסה בחילוט הוא:

(i) בכל דרך *הכנסה כתוצאה מעבירה; אוֹ

(ii) אם העבירה היא *עבירה חמורה, *כלי לביצוע עבירה; מתייחסים לחילוט כלא מושפעת *מאי הרשעתו של האדם בעבירה;

אבל (ב) ככל שהנכס המכוסה בחילוט הוא:

(ט) בכל דרך לא ההכנסה מהעבירה;

ו (ii) אם העבירה היא עבירה חמורה ולא מכשיר העבירה; אז אין חילוט.

(3) אם החליט בית המשפט שלא לאשר את החילוט, אז בטל החילוט.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.