(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Racketeer-Influenced and Corrupt Organization, 18 USC :18 U.S. Code § 1962 – Prohibited activities

קוד 18  ארה”ב § 1962 – פעילויות אסורות

(א) זה בלתי חוקי עבור כל אדם שקיבל הכנסה שמקורה, במישרין או בעקיפין, מדפוס פעילות סחיטה או באמצעות גביית חוב בלתי חוקי בו השתתף אדם באופן משמעותי כמשמעותו בסעיף 2, כותרת 18, קוד ארצות הברית, להשתמש או להשקיע, במישרין או בעקיפין, בכל חלק מההכנסה כאמור, או מתמורה להכנסה כזאת, ברכישת כל אינטרס או הקמה או הפעלה של כל עסק שעוסק בו, או שפעילותה משפיעה על מסחר תוך -מדיני או זר. רכישת ניירות ערך בשוק הפתוח לצורכי השקעה, וללא כוונה לשלוט או להשתתף בשליטת המנפיק, או לסייע לאחר לעשות זאת, לא תהיה בלתי חוקית לפי תת-סעיף זה אם ניירות הערך של המנפיק מחזיקים על ידי הרוכש, בני משפחתו הקרובה, ושותפיו או כל שותפיהם בכל דפוס או פעילות סחיטה או גביית חוב שלא כדין לאחר רכישה כאמור אינם מסתכמים באחוז אחד מהניירות הערך של כל סוג אחד, ואינם מקנים, לא בחוק או למעשה, את הסמכות לבחור דירקטור אחד או יותר של המנפיק.

(ב) זה בלתי חוקי עבור כל אדם לרכוש או לקיים באמצעות דפוס של פעילות סחיטה או באמצעות גביית חוב בלתי חוקי, במישרין או בעקיפין, כל אינטרס או שליטה על כל עסק שעוסק בו או פעילותו להשפיע, למסחר לאומי או בינלאומי.

(ג) זה בלתי חוקי עבור כל אדם המועסק או בעל קשר עם כל ארגון המעורב, או המעורב בפעילות אשר משפיעות, על מסחר בתוך או בין מדינות, לקחת חלק או לגרום, במישרין או בעקיפין, בניהול עניינים של ארגון כזה באמצעות דפוס של פעילות סחיטה או גביית חובות בלתי חוקיים.

(ד) לא יהיה חוקי לכל אדם לקשור קשר להפר כל אחת מהוראות תת-סעיף (א), (ב) או (ג) של חלק זה.

קוד 18  ארה"ב § 1962 - פעילויות אסורות

(א) זה בלתי חוקי עבור כל אדם שקיבל הכנסה שמקורה, במישרין או בעקיפין, מדפוס פעילות סחיטה או באמצעות גביית חוב בלתי חוקי בו השתתף אדם באופן משמעותי כמשמעותו בסעיף 2, כותרת 18, קוד ארצות הברית, להשתמש או להשקיע, במישרין או בעקיפין, בכל חלק מההכנסה כאמור, או מתמורה להכנסה כזאת, ברכישת כל אינטרס או הקמה או הפעלה של כל עסק שעוסק בו, או שפעילותה משפיעה על מסחר תוך -מדיני או זר. רכישת ניירות ערך בשוק הפתוח לצורכי השקעה, וללא כוונה לשלוט או להשתתף בשליטת המנפיק, או לסייע לאחר לעשות זאת, לא תהיה בלתי חוקית לפי תת-סעיף זה אם ניירות הערך של המנפיק מחזיקים על ידי הרוכש, בני משפחתו הקרובה, ושותפיו או כל שותפיהם בכל דפוס או פעילות סחיטה או גביית חוב שלא כדין לאחר רכישה כאמור אינם מסתכמים באחוז אחד מהניירות הערך של כל סוג אחד, ואינם מקנים, לא בחוק או למעשה, את הסמכות לבחור דירקטור אחד או יותר של המנפיק.

(ב) זה בלתי חוקי עבור כל אדם לרכוש או לקיים באמצעות דפוס של פעילות סחיטה או באמצעות גביית חוב בלתי חוקי, במישרין או בעקיפין, כל אינטרס או שליטה על כל עסק שעוסק בו או פעילותו להשפיע, למסחר לאומי או בינלאומי.

(ג) זה בלתי חוקי עבור כל אדם המועסק או בעל קשר עם כל ארגון המעורב, או המעורב בפעילות אשר משפיעות, על מסחר בתוך או בין מדינות, לקחת חלק או לגרום, במישרין או בעקיפין, בניהול עניינים של ארגון כזה באמצעות דפוס של פעילות סחיטה או גביית חובות בלתי חוקיים.

(ד) לא יהיה חוקי לכל אדם לקשור קשר להפר כל אחת מהוראות תת-סעיף (א), (ב) או (ג) של חלק זה.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.