(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

RSC Criminal Code 1985 – Forfeiture of Property

חילוט רכוש

בקשה לצו החילוט

83.14 (1) היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה לשופט בית המשפט הפדרלי לצו חילוט ביחס ל (א) נכס בבעלות או בשליטת או מטעמו של א קבוצת טרור; אוֹ (ב) רכוש שהיה בשימוש או שישמש אותו, כולו או בחלקו, להקל על או לבצע פעילות טרור.

תוכן היישום

(2) תצהיר התומך בבקשה של התובע הכללי לפי תת-סעיף (1) עשוי להישבע על מידע ואמונה, ולמרות תקנות בית המשפט הפדרלי, 1998, לא יסיקו מסקנות שליליות מאי מסירת הוכחות מאנשים שיש להם היכרות אישית עם עובדות מהותיות.

המשיבים

(3) היועץ המשפטי לממשלה נדרש לציין כמשיב לבקשה לפי תת-סעיף (1) רק את אותם אנשים אשר ידועים כבעלים של הנכס או בעלי השליטה בנכס שהינו נושא הבקשה.

הודעה:

(4) היועץ המשפטי לממשלה יודיע על פנייה על פי תת-סעיף (1) למשיבים כפי שהשופט מורה או כפי שנקבע בתקנון של בית המשפט הפדרלי.

מתן צו החילוט

 (5) אם שופט מרוצה ממאזן הסתברויות כי נכס הוא הרכוש המוזכר בפסקה (1) (א) או (ב), השופט יורה על חילוט הנכס להוד מלכותה על מנת להיפטר מהנכס כפי שיועץ המשפטי לממשלה מורה או לטפלו באופן אחר בהתאם לחוֹק.

שימוש בהכנסות

(5.1) כל תמורה הנובעת מסילוק רכוש לפי תת-סעיף (5) ניתן להשתמש בו לפיצוי קורבנות של פעילויות טרור ולמימון יוזמות נגד טרור בהתאם לכל התקנות שנקבעו על ידי מושל במועצה לפי תת-סעיף (5.2).

תַקָנוֹן

(5.2) המושל במועצה רשאי לקבוע תקנות על מנת לציין את האופן בו ההכנסות בתת-סעיף (5.1) יופצו.

צו לסרב לחילוט

(6) היכן ששופט דוחה בקשה לפי תת-סעיף (1) לגבי כל רכוש, השופט יבצע צו המתאר את הנכס ומצהיר כי הוא אינו רכוש המוזכר בתת-סעיף זה.

הודעה

(7) בבקשה לפי תת-סעיף (1) רשאי שופט לחייב מתן הודעה לכל אדם שלדעתו נראה כי יש לו אינטרס בנכס, וכל אדם כזה יהיה זכאי להתווסף כמשיב לבקשה.

אינטרסים של צד שלישי

(8) אם שופט שוכנע שאדם לפי תת-סעיף (7) שיש לו אינטרס בנכס הכפוף לבקשה, נהג בזהירות סבירה כדי להבטיח כי הנכס לא ישמש להקל או לבצע פעילות טרור, ואינו חבר בקבוצת הטרור, השופט יורה כי האינטרס שלו לא יפגע על ידי החילוט. צו כזה יצהיר את האופי והיקף העניין המדובר.

בית מגורים

(9) היכן שהרכוש כולו או חלקו נשוא הבקשה לפי תת-סעיף (1) הוא בית מגורים, השופט גם ישקול

(א) השפעת צו החילוט על כל חבר ממשפחתו הקרובה של מי שבבעלותו או שולט בבית המגורים, אם בית המגורים היה מעונו העיקרי של חבר המשפחה באותה תקופה שבית המגורים העוקל או באותו זמן בו הבקשה לחילוט הוגשה וממשיכה להיות מעונו העיקרי של החבר;

ו (ב) בין עם חבר המשפחה נתפס כחף מפשע או שנתפס כמשתף פעולה בפעילות הטרור. בקשה לשנות או להפריש

 (10) אדם הטוען לעניין בנכס ומי שלא קיבל הודעה לפי תת-תת-סעיף (7) רשאי להגיש בקשה לבית המשפט הפדרלי לשנות או לבטל הוראה שניתנה לפי תת-סעיף (5) שלא מאוחר מ- 60 ימים לאחר היום שבו ההוראה לחילוט  בוצעה.

אין הארכת זמן

(11) בית המשפט אינו רשאי להאריך את התקופה הקבועה בתת-סעיף (10).

2001, ג. 41, ש. 4; 2017, ג. 7, ש. 55 (ו).

חילוט רכוש

בקשה לצו החילוט

83.14 (1) היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה לשופט בית המשפט הפדרלי לצו חילוט ביחס ל (א) נכס בבעלות או בשליטת או מטעמו של א קבוצת טרור; אוֹ (ב) רכוש שהיה בשימוש או שישמש אותו, כולו או בחלקו, להקל על או לבצע פעילות טרור.

תוכן היישום

(2) תצהיר התומך בבקשה של התובע הכללי לפי תת-סעיף (1) עשוי להישבע על מידע ואמונה, ולמרות תקנות בית המשפט הפדרלי, 1998, לא יסיקו מסקנות שליליות מאי מסירת הוכחות מאנשים שיש להם היכרות אישית עם עובדות מהותיות.

המשיבים

(3) היועץ המשפטי לממשלה נדרש לציין כמשיב לבקשה לפי תת-סעיף (1) רק את אותם אנשים אשר ידועים כבעלים של הנכס או בעלי השליטה בנכס שהינו נושא הבקשה.

הודעה:

(4) היועץ המשפטי לממשלה יודיע על פנייה על פי תת-סעיף (1) למשיבים כפי שהשופט מורה או כפי שנקבע בתקנון של בית המשפט הפדרלי.

מתן צו החילוט

 (5) אם שופט מרוצה ממאזן הסתברויות כי נכס הוא הרכוש המוזכר בפסקה (1) (א) או (ב), השופט יורה על חילוט הנכס להוד מלכותה על מנת להיפטר מהנכס כפי שיועץ המשפטי לממשלה מורה או לטפלו באופן אחר בהתאם לחוֹק.

שימוש בהכנסות

(5.1) כל תמורה הנובעת מסילוק רכוש לפי תת-סעיף (5) ניתן להשתמש בו לפיצוי קורבנות של פעילויות טרור ולמימון יוזמות נגד טרור בהתאם לכל התקנות שנקבעו על ידי מושל במועצה לפי תת-סעיף (5.2).

תַקָנוֹן

(5.2) המושל במועצה רשאי לקבוע תקנות על מנת לציין את האופן בו ההכנסות בתת-סעיף (5.1) יופצו.

צו לסרב לחילוט

(6) היכן ששופט דוחה בקשה לפי תת-סעיף (1) לגבי כל רכוש, השופט יבצע צו המתאר את הנכס...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.