(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Social identity and the transition to entrepreneurship The role of group identification with workplace peers

זהות חברתית ומעבר ליזמות: תפקיד ההזדהות הקבוצתית עם עמיתים לעבודה (2011)

Theory of planned behavior – TPB – תיאוריית ההתנהגות המתוכננת

תקציר:

מהו תפקיד הזהות החברתית במעבר מעבודה כשכיר ליוזמות ועצמאות? זה היה צפוי שזהות החברה תשפיע על תהליכים קוגנטיביים שעל פי התאוריה של ההתנהגות המתוכננת (TPB), נמצאים ביסוד ההיווצרות של יוזמות וכוונות אנושיות. בתוך התמקדות בכוונות, מדענים אקדמאיים בחנו את הזהות החברתית כמנחה במודל הTPB, על ידי בחינת הזדהותם האישית עם העמיתים בעבודתם. ההנחות נבדקו במדגם על 488 מדענים גרמנים. מהנתונים עולה כי כוונות יזמיות נבחנו על ידי יחס, נורמות ועמדות חברתיות. מודלים רב קבוצתיים של משוואות מבניות הראו כי הזדהות קבוצתית מיתנה את הקישור לכוונת ה- TPB.

מדענים שהרגישו פחות הזדהות, לא ביססו את כוונות היזמות שלהם על נורמות חברתיות וגישות, אלא על האמונות העצמיות והשליטה האישית שלהם. בקרב מדענים בעלי הזדהות גבוהה לעומת זאת, כוונות יזמיות היו בעיקר פונקציה של נורמות חברתיות. תוצאות אלה לסיכום, ממחישות את החשיבות הממושכת של הזדהות על קבוצת הלמידה החברתית בתוך קבוצות עמיתים במקום העבודה.

מבוא:

רוב היזמים, עוסקים בפעילות היזומה לאחר תקופת עבודה בארגון מבוסס (Nanda & Sørensen, 2010). לפיכך, הבנה טובה יותר של הגורמים הקובעים את המעבר מארגון מבוסס ליזמות היא חיונית לבניית תיאוריה על האדם ותורמת לדיונים מדעיים ופוליטיים מתמשכים סביב השאלה כיצד לטפח חברות יזמיות יותר  (The World Bank, 2010).

מחקר זה בוחן את תפקיד הזהות החברתית במעבר משכירות ליזמות ועצמאות. אף שהזהות החברתית (המתייחסת להיבט הגורס כי הדימוי העצמי של אדם נגזר מחברות בקבוצות חברתיות), נחשבת בד”כ לגורם המעצב המכריע לבחירה מקצועית בחייו של אדם (Gottfredson, 1981), עדיין אנו יודעים מעט מידי על השפעות הזהות החברתית בתחום הספציפי של קריירה יזמית (Falck, Heblich, & Luedemann, in press). כיצד, למשל, תשפיע ההזדהות האישית של אדם הנמצא בקבוצה עם עמיתיו לעבודה, על הכוונות שלו לעסוק ביזמות?

על מנת לענות על שאלה זו, אנו מתמקדים בשלב המוקדם בתהליך המעבר ליזמות, דהיינו על שלב פיתוח רעיון עסקי חדשני (Shane & Venkataraman, 2000). לשלב זה ישנן השפעות ארוכות טווח על הביצועים היזמיים בעתיד  (Boeker, 1989; Stinchcombe, 1965), והוא נושא מחקרי חשוב בתחום היזמות (Reynolds, 1997).

במחקר זה, אנו משערים כי זהות חברתית (במקרה שלנו, זהות והזדהות חברתית של קבוצת מדענים עם עמיתיהם לאקדמיה), אינה משפיעה ישירות על הכוונות היזמיות (במקרה זה, כוונתה של קבוצת המדענים לסחור בידע מחקרי על ידי פיתוח רעיון עסקי חדשני), אך משפיעה בצורה קריטית על התהליכים הקוגנטיביים  (TPB; Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 2010). בהמשך, נדון ברלוונטיות של כוונות יזמיות ורעיונות עסקיים חדשניים למחקר יזמות ולאחר מכן נפתח את ההשערות שיש לבחון במחקר זה.

זהות חברתית ומעבר ליזמות: תפקיד ההזדהות הקבוצתית עם עמיתים לעבודה (2011)

Theory of planned behavior – TPB – תיאוריית ההתנהגות המתוכננת

תקציר:

מהו תפקיד הזהות החברתית במעבר מעבודה כשכיר ליוזמות ועצמאות? זה היה צפוי שזהות החברה תשפיע על תהליכים קוגנטיביים שעל פי התאוריה של ההתנהגות המתוכננת (TPB), נמצאים ביסוד ההיווצרות של יוזמות וכוונות אנושיות. בתוך התמקדות בכוונות, מדענים אקדמאיים בחנו את הזהות החברתית כמנחה במודל הTPB, על ידי בחינת הזדהותם האישית עם העמיתים בעבודתם. ההנחות נבדקו במדגם על 488 מדענים גרמנים. מהנתונים עולה כי כוונות יזמיות נבחנו על ידי יחס, נורמות ועמדות חברתיות. מודלים רב קבוצתיים של משוואות מבניות הראו כי הזדהות קבוצתית מיתנה את הקישור לכוונת ה- TPB.

מדענים שהרגישו פחות הזדהות, לא ביססו את כוונות היזמות שלהם על נורמות חברתיות וגישות, אלא על האמונות העצמיות והשליטה האישית שלהם. בקרב מדענים בעלי הזדהות גבוהה לעומת זאת, כוונות יזמיות היו בעיקר פונקציה של נורמות חברתיות. תוצאות אלה לסיכום, ממחישות את החשיבות הממושכת של הזדהות על קבוצת הלמידה החברתית בתוך קבוצות עמיתים במקום העבודה. מבוא: רוב היזמים, עוסקים בפעילות היזומה לאחר תקופת עבודה בארגון מבוסס (Nanda & Sørensen, 2010). לפיכך, הבנה טובה יותר של הגורמים הקובעים את המעבר מארגון מבוסס ליזמות היא חיונית לבניית תיאוריה על האדם ותורמת לדיונים מדעיים ופוליטיים מתמשכים סביב השאלה כיצד לטפח חברות יזמיות יותר  (The World Bank, 2010). מחקר זה בוחן את תפקיד הזהות החברתית במעבר משכירות ליזמות ועצמאות. אף שהזהות החברתית (המתייחסת להיבט הגורס כי הדימוי העצמי של אדם נגזר מחברות בקבוצות חברתיות), נחשבת בד"כ לגורם המעצב המכריע לבחירה מקצועית בחייו של אדם (Gottfredson, 1981), עדיין אנו יודעים מעט מידי על השפעות הזהות החברתית בתחום הספציפי של קריירה יזמית (Falck, Heblich, & Luedemann, in press). כיצד, למשל, תשפיע ההזדהות האישית של אדם הנמצא בקבוצה עם עמיתיו לעבודה, על הכוונות שלו לעסוק ביזמות? על מנת לענות על שאלה זו, אנו מתמקדים בשלב המוקדם בתהליך המעבר ליזמות, דהיינו על שלב פיתוח רעיון עסקי חדשני (Shane & Venkataraman, 2000). לשלב זה ישנן השפעות ארוכות טווח על הביצועים היזמיים בעתיד  (Boeker, 1989; Stinchcombe, 1965), והוא נושא מחקרי חשוב בתחום היזמות (Reynolds, 1997). במחקר זה, אנו משערים כי זהות חברתית (במקרה שלנו, זהות והזדהות חברתית...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.