(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Terrorism Suppression Act 2002 – Section 56

55 חילוט רכוש בצו של בג”ץ

(1) בג”ץ רשאי, בבקשה של היועץ המשפטי לממשלה לצורך כך, לפקוד כי נכס שצוין יחולט לכתר אם הוא נמצא בניו זילנד והוא-

(א) נכס בבעלות או בשליטתו, במישרין או בעקיפין, של גורם שהוא הנושא של ייעוד לפי סעיף 22 או שהוא רשום על ידי האו”ם כישות טרור; אוֹ

(ב) רכוש שמקורו או שנוצר מנכס מהסוג האמור פסקה (א).

(2) עם זאת, הוראה מסוג זה יכולה להינתן רק אם בית המשפט ימצא לנכון שהנכס שצוין לא יישאר כפוף לאיסור בסעיף 9, אלא יחולט ויועבר לכתר.

(3) בבחינת האם לעשות צו לפי סעיף זה לגבי פרט רכוש, בית המשפט עשוי להתייחס ל –

(א) כל מצוקה מיותרת שעלולה להיגרם לאדם כלשהו על ידי הפעלת צו כזה:

(ב) אופי ומידת העניין של הישות בנכס, וכן אופי ומידת האינטרסים האחרים בו (אם קיימים). השווה: 1991 No 120 s 15 (2) (b), (c)  סעיף 55 (1) (א): תוקן, ביום 20 בנובמבר 2007, בסעיף 30 (1) לדיכוי הטרור. חוק תיקון 2007 (2007 מס ‘102). סעיף 55 (2): ב -20 בנובמבר 2007 הוחלף סעיף 30 (2) לדיכוי הטרור חוק תיקון 2007 (2007 מס ‘102). 56 הודעת בקשה לפי סעיף 55

(1) על היועץ המשפטי לממשלה לנקוב בשם משיבים לבקשה על פי סעיף 55 רק את אותם אנשים שידוע ליועץ המשפטי לממשלה שיש להם אינטרס בנכס שהוא נושא הבקשה.

(2) על היועץ המשפטי לממשלה להגיש הודעה על בקשה לפי סעיף 55 (בכל צורה ותוך כל זמן רשאי בג”ץ להפנות) על כל אדם –

(א) למי שיש סיבה להאמין שיש לו אינטרס בנכס; ו

(ב) שבג”ץ יורה.

(3) כל אדם הטוען לאינטרס בנכס זכאי להופיע ולהביא ראיות בדיון בבקשה.

(4) תת-סעיף (3) כפוף לסעיף 38.

55 חילוט רכוש בצו של בג"ץ

(1) בג"ץ רשאי, בבקשה של היועץ המשפטי לממשלה לצורך כך, לפקוד כי נכס שצוין יחולט לכתר אם הוא נמצא בניו זילנד והוא-

(א) נכס בבעלות או בשליטתו, במישרין או בעקיפין, של גורם שהוא הנושא של ייעוד לפי סעיף 22 או שהוא רשום על ידי האו"ם כישות טרור; אוֹ

(ב) רכוש שמקורו או שנוצר מנכס מהסוג האמור פסקה (א).

(2) עם זאת, הוראה מסוג זה יכולה להינתן רק אם בית המשפט ימצא לנכון שהנכס שצוין לא יישאר כפוף לאיסור בסעיף 9, אלא יחולט ויועבר לכתר.

(3) בבחינת האם לעשות צו לפי סעיף זה לגבי פרט רכוש, בית המשפט עשוי להתייחס ל -

(א) כל מצוקה מיותרת שעלולה להיגרם לאדם כלשהו על ידי הפעלת צו כזה:

(ב) אופי ומידת העניין של הישות בנכס, וכן אופי ומידת האינטרסים האחרים בו (אם קיימים). השווה: 1991 No 120 s 15 (2) (b), (c)  סעיף 55 (1) (א): תוקן, ביום 20 בנובמבר 2007, בסעיף 30 (1) לדיכוי הטרור. חוק תיקון 2007 (2007 מס '102). סעיף 55 (2): ב -20 בנובמבר 2007 הוחלף סעיף 30 (2) לדיכוי הטרור חוק תיקון 2007 (2007 מס '102). 56 הודעת בקשה לפי סעיף 55

(1) על היועץ המשפטי לממשלה לנקוב בשם משיבים לבקשה על פי סעיף 55 רק את אותם אנשים שידוע ליועץ המשפטי לממשלה שיש להם אינטרס בנכס שהוא נושא הבקשה.

(2) על היועץ המשפטי לממשלה להגיש הודעה על בקשה לפי סעיף 55 (בכל צורה ותוך כל זמן רשאי בג"ץ להפנות) על כל אדם -

(א) למי שיש סיבה להאמין שיש לו אינטרס בנכס; ו

(ב) שבג"ץ יורה.

(3) כל אדם הטוען לאינטרס בנכס זכאי להופיע ולהביא ראיות בדיון בבקשה.

(4) תת-סעיף (3)...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.