(23/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

גיל והשפעתו על יזמות Age in the Entrepreneurial Process

גיל והשפעתו על יזמות (2018)

העובדה שיש עלייה בהתפתחות אורך החיים, גרמה לפיתוח תיאוריות על תפקיד הגיל בתהליך היזמות.

הציפיות הם שצעירים יותר יקחו חלק בזיהוי הזדמנות ייזמית ויעברו מזיהוי ליצירת כוונות יזמות, כאשר  מבוגרים יותר בעלי ניסיון , יעברו מכוונות יזמות ללקיחת חלק פעיל בפעילות זאת.

המחקר בדק 343 מבוגרים אשר עבדו באוסטרליה במשך 12 חודשים ב3 קב מדידה

תוצאות המחקר מראות שגיל יכול לאפשר אך גם לעכב שינויים בתהליך יזמות.

חוקרים ופוליטיקאים תמיד חקרו את השאלה, האם ייזמים צעירים או מבוגרים יותר הם בעלי יתרון:  מצד אחד, מבוגרים רכשו הון חברתי וכלכלי והם מעוניינם ברוחיות של פתיחת עסק, מצד שני,למבוגרים יותר יש ירידה במוטיבציה עקב המאמצים הכרוכים בהוצאה לפועל של ייזמות. (אצל צעירים יותר יש פחות הון התחלתי אך  יותר מוטיבציה להצליח.)

גישת אורך החיים טוענת שהרווחים מהון האנושי, וההפסדים עקב הירידה במוטיבציה  הם הגורמים המגדילים /מקטינים את הסיכוי ליזמות.

מחקרים המתחשבים בגורמים אילו הסיקו שהגרף המתאר גיל לעומת יזמות הוא U  הפוכה, כאשר ההסתברות של גיל  45  כנק המקסימום.

בחינה של יזמות לאורך החיים, מביאה לתובנות מסוימות, אך לדעת כותב המאמר יש גם לבחון את תהליך היזמות בשלבים שונים  כדי להבין את תפקיד הגיל ביזמות.

גישה התהליך היזמי טוענת :יש לבחון את המעברים בין השלבים של התהליך על פי מאפייני הגיל. בחינה זאת תסייע להבין כיצד גיל מעצב את התהליך.

השלבים הם: זיהוי ההזדמנות, הערכת ההזדמנות, ניצול ההזדמנות. כדי לעבור משלב לשלב יש להשלים משימות שונות.

היזמים מזהים את ההזדמנות, יוצרים כוונות ליזמות ולבסוף פועלים לניצול ההזדמנות.  

המודל מניח כי לשלבים השונים השפעה אחד על השני- לזיהוי ההזדמנות יהיה אפקט חיובי על כוונות הייזמות ועל הפעילות היזמית, וגם לפי תיאוריית אורך החיים לגיל יש תפקיד במעברים אלה.

המאמר טוען כי ככל שהגיל מבוגר יותר, מעוכב המעבר הראשון בין שלב זיהוי ההזדמנות להערכת ההזדמנות, מה שיפחית את הסיכוי שייוצרו כוונות של ייזום שנוצרו מזיהוי ההזדמנויות. בשונה מכך , המחקר טוען שבגלל הניסיון של הדור המבוגר, יגדל הסיכוי שאם כבר קיימות כוונות של יוזמה, יהיה יותר סיכוי למעבר משלב הכוונה להוצאתה לפועל.

כדי להסביר את הגורמים המעכבים והמזרזים את משמעות הגיל בשלבי מעבר אילו(של תהליך הייזום), כותב המאמר מציין 2 מנגנונים:

 הסתכלות עתידית– הדעות של יחידים על הזמן הנותר לפני נקודת הסיום- מוות, מעבר מקום, פנסיה – הסתכלות זאת היא ביחס הפוך לגיל. הצעירים מרגישים שיש מספיק זמן מאשר מבוגרים. מצד שני, עם הגיל, הפרשנות וההבנה עוזרת לכך שיש מימוש של הכוונות.

 ניסיון מוקדם ביזמות  – אשר נמצא ביחס ישר לגיל. (כולל ניסיון בסטארט אפ ).

הצעירים מסתכלים הסתכלות עתידית רחבה יותר, לכן יהיו להם יותר כוונות יזמות לאחר שזיהו הזדמנות עיסקית, לעומתם המבוגרים יותר, יהיו בעלי ניסיון יזמי רחב יותר, לכן יצליחו לתרגם בצורה טובה את הכוונות היזמיות לפעילות יזמית.

הרעיון העיקרי של המודל הינו שיזמות אינה מועדפת בשלב מאוחר או מוקדם של החיים אלא שלכל גיל יש יתרונות בשלב ההוא של תהליך היזמות  

ישנה חשיבות רבה למחקר זה על תהליכי עבודה במקומות עבודה.

מה שלא בחנו במחקר זה הם המניעים הפסיכולוגיים המשפיעים על תהליכים אלו.

ממשלות מחפשות להגדיל עסקים , כי זה יוצר יותר תעסוקה, ייזמות וגידול כלכלי. נוסף לכך שינוי דמוגרפי והאוכלוסיה המזדקנת באוסטרליה ואיזורים אחרים משפיעה על נושא הייזמות לעשורים הבאים.

הרבה מבוגרים רוצים לעבוד יותר זמן וחושבים על פתיחת עסקים, במטרה ליצור גשר תעסוקתי אחריי שיפרשו מהקריירה שלהם,

לסיכום תפקיד הגיל בייזמות הוא נושא בעל חשיבות חברתית ובהתאם נכתבו המחקרים בנושא זה. מחקר זה מציג הסברים למה מבוגרים או צעירים מצליחים יותר ביצירת המעברים השונים בשלבי היזמות, וזה עוזר ביצירת ייזמות ומאפשר מעורבות לפי גיל ולפי שלב.

גיל והשפעתו על יזמות (2018)

העובדה שיש עלייה בהתפתחות אורך החיים, גרמה לפיתוח תיאוריות על תפקיד הגיל בתהליך היזמות.

הציפיות הם שצעירים יותר יקחו חלק בזיהוי הזדמנות ייזמית ויעברו מזיהוי ליצירת כוונות יזמות, כאשר  מבוגרים יותר בעלי ניסיון , יעברו מכוונות יזמות ללקיחת חלק פעיל בפעילות זאת.

המחקר בדק 343 מבוגרים אשר עבדו באוסטרליה במשך 12 חודשים ב3 קב מדידה

תוצאות המחקר מראות שגיל יכול לאפשר אך גם לעכב שינויים בתהליך יזמות.

חוקרים ופוליטיקאים תמיד חקרו את השאלה, האם ייזמים צעירים או מבוגרים יותר הם בעלי יתרון:  מצד אחד, מבוגרים רכשו הון חברתי וכלכלי והם מעוניינם ברוחיות של פתיחת עסק, מצד שני,למבוגרים יותר יש ירידה במוטיבציה עקב המאמצים הכרוכים בהוצאה לפועל של ייזמות. (אצל צעירים יותר יש פחות הון התחלתי אך  יותר מוטיבציה להצליח.)

גישת אורך החיים טוענת שהרווחים מהון האנושי, וההפסדים עקב הירידה במוטיבציה  הם הגורמים המגדילים /מקטינים את הסיכוי ליזמות.

מחקרים המתחשבים בגורמים אילו הסיקו שהגרף המתאר גיל לעומת יזמות הוא U  הפוכה, כאשר ההסתברות של גיל  45  כנק המקסימום.

בחינה של יזמות לאורך החיים, מביאה לתובנות מסוימות, אך לדעת כותב המאמר יש גם לבחון את תהליך היזמות בשלבים שונים  כדי להבין את תפקיד הגיל ביזמות.

גישה התהליך היזמי טוענת :יש לבחון את המעברים בין השלבים של התהליך על פי מאפייני הגיל. בחינה זאת תסייע להבין כיצד גיל מעצב את התהליך.

השלבים הם: זיהוי ההזדמנות, הערכת ההזדמנות, ניצול ההזדמנות. כדי לעבור משלב לשלב יש להשלים משימות שונות.

היזמים מזהים את ההזדמנות, יוצרים כוונות ליזמות ולבסוף פועלים לניצול ההזדמנות.  

המודל מניח כי לשלבים השונים השפעה אחד על השני- לזיהוי ההזדמנות יהיה אפקט חיובי על כוונות הייזמות ועל הפעילות היזמית, וגם לפי תיאוריית אורך החיים לגיל יש תפקיד במעברים אלה.

המאמר טוען כי ככל שהגיל מבוגר יותר, מעוכב המעבר הראשון בין שלב זיהוי ההזדמנות להערכת ההזדמנות, מה שיפחית את הסיכוי שייוצרו כוונות של ייזום שנוצרו מזיהוי ההזדמנויות. בשונה מכך , המחקר טוען שבגלל הניסיון...

295.00 

מק"ט bdb54a8040fa קטגוריה
מק"ט bdb54a8040fa קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.