(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

הדרת נשים בפרסומות ופרסומים במגדר החרדי – סמינריון עיוני

מבוא:

אופן הייצוג של גברים ונשים הוא דבר מרכזי בחברות שונות. כלי מרכזי אשר באמצעותו ניתן לנתח את מערכת היחסים המגדריים הוא מודעת הפרסומת, מאחר שהיא מהווה מקור להבנת היחסים הכלכליים והחברתיים והיא זירה ליצירת המציאות הסימבולית.

החברה המערבית, למרות כל החופש והפתיחות שבה, למרות כל הצעדים האמיתיים שלה לקראת פתיחת טווח-אפשרויות חסר-תקדים בתחום תפקידיהן של נשים, אוכפת משטר חמור של דיכוי מגדרי בכל הנוגע לגוף האישה. אותו גוף משמש אובייקט ומתנהל על פי צרכיו ורצונותיו של המבט החודר הגברי ניתן לסיפוק.

בעבודתי, ארצה לבחון את תופעת הדרת הנשים והעלמתן מהמרחב הציבורי בכלל, ומפרסומות ופרסומים בחברה החרדית בפרט. הפרדה בין נשים וגברים במרחב הציבורי, איסור הופעת נשים ושירת נשים, הדרת נשים מתפקידים בצה˝ל,העלמת נשים מהמרחב הציבורי ואכיפת דרישות צניעות. מהרשימה המובאת בעבודה זו  ניתן לראות כי ההפרדה וההדרה מקיפות את כל תחומי החיים וכי על אף קביעה מפורשת של בית המשפט העליון והתבטאויות של אישי ציבור כנגד תופעות אלו הן אך הולכות ומתרחבות. מה שהחל כהפרדה בקווי אוטובוס הפך לדחיקה, שהתפתחה להדרה מוחלטת של נשים ממרחבים מסוימים. המרחב התנועתי, ויזואלי, ממשי ורעיוני, אשר היה פתוח לשני המינים, הפך להיות מרחב בו נוכחותן של נשים מועמדת בספק תדירות, וקיימת מגמה ממשית של דחיקת נשים לקרן זווית מתוך מטרה מוצהרת להעלמתן בכלל, כפי שניתן לראות בפרסומות בחלק מהמגזר החרדי, בו נשים כלל לא מופיעות בשלטי פרסומות.

שאלת המחקר היא האם המדינה בשם עקרון הרב תרבותיות, מקבלת את התפיסה שערכי הצניעות ושלמות המשפחה מרכזיים בחברה האורתודוכסית, ועל כן היא מאפשרות הדרה של נשים מפרסומות ופרסומים, ובכך פוגעת בזכויות של נשים?

 

תוכן עניינים:

1.מבוא

 1. סקירת ספרות

2.1 מעמד האישה בדת היהודית

2.2 רב תרבותיות בישראל ובחברה החרדית

 1. נתיבים לשוויון

4.הדרת נשים והקשר שלה לדת

 1. העלמת נשים מפרסומות ופרסומים בחברה החרדית
 2. יחסה של מדינת ישראל להדרת נשים
 3. דיון ומסקנות
 4. ביבליוגרפיה

 

ביבליוגרפיה:

אליאור, רחל. 2001. נוכחות נפקדות, טבע דומם, עלמה יפה שאין לה עיניים:לשאלת נוכחותן והיעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית. הוצאת הקיבוץ המאוחד

אקרמן, רחל. 2012. עושות סדר. הוצאת רסלינג

הלפרן, רוני. 2013. אין לי  מקום: מסע מהסרטים אחר בית משלהן. מתוך היכן אני נמצאת? פרספקטיבות מגדריות על מרחב. הוצאת קרן פרידריך אברט והמכללה האקדמית בית ברל.

הרטמן הלברטל טובה. 2004. כיסוי וגילוי ראש באישה על הצורך בגדרי שוויוניים. דעות, גיליון 17.

עו”ד כרמי, רות. עו”ד שפירא רוזנברג ריקי. 2012. מודרות למהדרין: הפרדה בין נשים  לגברים והדרת נשים במרחב הציבורי בישראל. המרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה ליהדות מקדמת בישראל.

מאונטר, מני. 2005. ישראל כמדינה רב תרבותית. הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

מולר אוקין, סוזן. 1999. הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות. האוניברסיטה העברית

צרפתי, אורלי. זאבי, עירית. 2012. מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית. מתוך מסגרת מדיה: כתב עת ישראל לתקשורת, גיליון 8.

קמיר, אורית. 1999. כבוד האישה ושוויונה. הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט.

רימלט, נויה. 2003. הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים. עלי משפט.

Masemann, V.I & Iram, Y. (2003). The right to education for multicultural development: Canada and Israel. In: Bernstein Tarrow, N. (ed.) Human rights and education. Oxford: Pergamon Press. 101- 119.

Kymlicka,w. 1995. Multicultural citizenship: aliberal theory of minority rights. Oxford university press

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “הדרת נשים בפרסומות ופרסומים במגדר החרדי – סמינריון עיוני”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא:

אופן הייצוג של גברים ונשים הוא דבר מרכזי בחברות שונות. כלי מרכזי אשר באמצעותו ניתן לנתח את מערכת היחסים המגדריים הוא מודעת הפרסומת, מאחר שהיא מהווה מקור להבנת היחסים הכלכליים והחברתיים והיא זירה ליצירת המציאות הסימבולית.

החברה המערבית, למרות כל החופש והפתיחות שבה, למרות כל הצעדים האמיתיים שלה לקראת פתיחת טווח-אפשרויות חסר-תקדים בתחום תפקידיהן של נשים, אוכפת משטר חמור של דיכוי מגדרי בכל הנוגע לגוף האישה. אותו גוף משמש אובייקט ומתנהל על פי צרכיו ורצונותיו של המבט החודר הגברי ניתן לסיפוק.

בעבודתי, ארצה לבחון את תופעת הדרת הנשים והעלמתן מהמרחב הציבורי בכלל, ומפרסומות ופרסומים בחברה החרדית בפרט. הפרדה בין נשים וגברים במרחב הציבורי, איסור הופעת נשים ושירת נשים, הדרת נשים מתפקידים בצה˝ל,העלמת נשים מהמרחב הציבורי ואכיפת דרישות צניעות. מהרשימה המובאת בעבודה זו  ניתן לראות כי ההפרדה וההדרה מקיפות את כל תחומי החיים וכי על אף קביעה מפורשת של בית המשפט העליון והתבטאויות של אישי ציבור כנגד תופעות אלו הן אך הולכות ומתרחבות. מה שהחל כהפרדה בקווי אוטובוס הפך לדחיקה, שהתפתחה להדרה מוחלטת של נשים ממרחבים מסוימים. המרחב התנועתי, ויזואלי, ממשי ורעיוני, אשר היה פתוח לשני המינים, הפך להיות מרחב בו נוכחותן של נשים מועמדת בספק תדירות, וקיימת מגמה ממשית של דחיקת נשים לקרן זווית מתוך מטרה מוצהרת להעלמתן בכלל, כפי שניתן לראות בפרסומות בחלק מהמגזר החרדי, בו נשים כלל לא מופיעות בשלטי פרסומות.

שאלת המחקר היא האם המדינה בשם עקרון הרב תרבותיות, מקבלת את התפיסה שערכי הצניעות ושלמות המשפחה מרכזיים בחברה האורתודוכסית, ועל כן היא מאפשרות הדרה של נשים מפרסומות ופרסומים, ובכך פוגעת בזכויות של נשים?

 

תוכן עניינים:

1.מבוא

 1. סקירת ספרות

2.1 מעמד האישה בדת היהודית

2.2 רב תרבותיות בישראל ובחברה החרדית

 1. נתיבים לשוויון

4.הדרת נשים והקשר שלה לדת

 1. העלמת נשים מפרסומות ופרסומים בחברה החרדית
 2. יחסה של מדינת ישראל להדרת נשים
 3. דיון ומסקנות
 4. ביבליוגרפיה

 

ביבליוגרפיה:

אליאור, רחל. 2001. נוכחות נפקדות, טבע דומם, עלמה יפה שאין לה עיניים:לשאלת נוכחותן והיעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית. הוצאת הקיבוץ המאוחד

אקרמן, רחל. 2012. עושות סדר. הוצאת רסלינג

הלפרן, רוני. 2013. אין לי  מקום: מסע מהסרטים אחר בית משלהן. מתוך היכן אני נמצאת? פרספקטיבות מגדריות על מרחב. הוצאת קרן פרידריך אברט והמכללה האקדמית בית ברל.

הרטמן הלברטל טובה. 2004. כיסוי וגילוי ראש באישה על הצורך בגדרי שוויוניים. דעות, גיליון 17.

עו”ד כרמי, רות. עו”ד שפירא רוזנברג ריקי. 2012. מודרות למהדרין: הפרדה בין נשים  לגברים והדרת נשים במרחב הציבורי בישראל. המרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה ליהדות מקדמת בישראל.

מאונטר, מני. 2005. ישראל כמדינה רב תרבותית. הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

מולר אוקין, סוזן. 1999. הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות. האוניברסיטה העברית

צרפתי, אורלי. זאבי, עירית. 2012. מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית. מתוך מסגרת מדיה: כתב עת ישראל לתקשורת, גיליון 8.

קמיר, אורית. 1999. כבוד האישה ושוויונה. הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט.

רימלט, נויה. 2003. הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים. עלי משפט.

Masemann, V.I & Iram, Y. (2003). The right to education for multicultural development: Canada and Israel. In: Bernstein Tarrow, N. (ed.) Human rights and education. Oxford: Pergamon Press. 101- 119.

Kymlicka,w. 1995. Multicultural citizenship: aliberal theory of minority rights. Oxford university press

420.00 

הדרת נשים בפרסומות ופרסומים במגדר החרדי – סמינריון עיוני

מידע נוסף

הדרת נשים בפרסומות ופרסומים במגדר החרדי – סמינריון עיוני

מידע נוסף

420.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.