(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון אושר בעבודה

תקציר

המחקר הנוכחי עוסק בבדיקה האם לשימוש בחוזקות בעבודה יש השפעה על רמת הסיפוק ותחושת הערך של פרט בעבודה ובהמשך לכך האם יש לכך השפעה על רמת האושר הכללי של האדם. מטרתו המרכזית הינה לבדוק קשר זה בצורה כמותית תוך הבחנה בין מינים ובין גילאים. להשערתי ימצא קשר בין שימוש בחוזקות בעבודה לתחושות הסיפוק והערך בעבודה ואלה ישפיעו על תחושת האושר הכללי של כל אדם. בנוסף אני משערת כי אצל נשים רמת הסיפוק בעבודה תהיה גבוהה יותר ורמת תחושת האושר הכללי תהיה גבוהה יותר בהתאמה.  זאת ועוד, להשערתי אצל מבוגרים מעל גילאי השלושים ימצא גם כן קשר גבוה בהתאמה בין המשתנים.

לשם בדיקת השערות אלו חולקו שאלונים, במשך כל שנת 2011, השאלון הורכב מחמישה תתי שאלונים: שאלון האושר הכללי, שאלון האושר הספציפי, שאלון חוזקות, שאלון סיפוק וערך בעבודה ושאלון דמוגרפי. אוכלוסיית המחקר כללה 40 נבדקים, חלקם סטודנטים לתואר ראשון במחלקות משפטים ומדעי ההתנהגות, שבמכללה למנהל וחלקם מסביבתי הקרובה (חברים, עבודה וכד’). מתוכם 13 גברים ו25 נשים, כאשר שני נבדקים לא ציינו את מינם על כן לא נכנסו לחלוקה לפי מין.

מניתוח ממצאי המחקר עלה קשר מובהק בין שימוש בחוזקות בעבודה לתחושות הסיפוק והערך בעבודה אך לא נמצא קשר מובהק בין משתנים אלה לתחושת האושר הכללי של כל אדם. ממצא זה תואם את הממצאים הקיימים בספרות המחקרית.

הדיון מעלה שורה של הדגשים באלו דרכים ניתן לשפר את רמת המודעות של בני-אדם לחוזקותיהם ולשימוש בהם בסביבת עבודתם, חשיבות ההתייחסות לעבודה כייעוד, כמו גם על הגורמים החיצוניים והפנימיים המשפיעים על תחושת האושר. כדאי אם כן במחקר המשך לבדוק האם יש צורך בכל שלושת הגורמים הללו כדי שתהיה השפעה על תחושת אושר אצל האדם.

 

מטרת העבודה

המחקר נועד לבדוק האם לשימוש בחוזקות בעבודה יש השפעה על רמת הסיפוק ותחושת הערך של פרט בעבודה, בהמשך לכך המחקר יבדוק האם קיים קשר בין תחושת הסיפוק והערך בעבודה לרמת האושר של האדם. בנוסף נעשתה בכל השערה הבחנה בין גברים לנשים ובין גילאים. לדעתי תהיה הבחנה בין שימוש בחוזקות בעבודה לתחושות הסיפוק והערך בעבודה ואלה ישפיעו על תחושת האושר של כל אדם. בנוסף אני משערת כי אצל נשים רמת הסיפוק בעבודה תהיה גבוהה יותר ורמת תחושת האושר הכללי תהיה גבוהה יותר בהתאמה.  זאת ועוד, אני משערת כי אצל מבוגרים מעל גילאי השלושים ימצא גם כן קשר גבוה בהתאמה בין המשתנים. כלומר המרכיב שישפיע אצל אנשים על תחושת האושר הכללי שלהם תלויה ברמת הסיפוק ותחושת המשמעות שלהם בעבודה, ובמיוחד אצל נשים מעל גילאי השלושים.

הרציונאל העומד מאחורי השערות אלו הוא, שידוע כי אצל נשים, רמת האינטליגנציה הרגשית גבוהה, ועל כן עוזרת יותר להבין ולהתחבר לרגשות הפנימיים ונותנת כלים בריאים יותר להתמודדות מאוזנת רגשית עם החיים. כמו כן, נשים רבות כיום יוצאות ועובדות מתוך בחירה, גם אם מחשבתית בלבד, לאחר שבעבר הדבר היה אסור. בנוסף ככל שגילן של הנשים יהיה מבוגר יותר ההתייחסות כלפי העבודה תושפע ויהיה לעבודה יותר משמעות ייעודית עבורן ולא רק מקור להכנסה. על כן, ייתכן שהערכתן כלפי מקום העבודה תהיה יותר חיובית, הן ישתמשו בחוזקות בעבודה, כך יפיקו סיפוק וערך מאותה חוויה ויתעלו אותה למחשבה חיובית שייתכן ומובילה בסופו של דבר לתחושת אושר כללי בחייהן.

 

תוכן עניינים

תוכן עניינים 1
1 תקציר 1
2 מטרת העבודה 2
3 מבוא – סקירת הספרות 2
4 השערות המחקר 9
5 מהלך המחקר 9
6 תוצאות דיון ומסקנות 11
6.1 דגימה 11
6.2 ניתוח השערות המחקר 11
6.3 דיון ומסקנות 14
7 סיכום 16
8 ביבליוגרפיה 17
9 נספחים 18

 

מידע נוסף

מספר עמודים

17

מקורות באנגלית

4

מקורות בעברית

9

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון אושר בעבודה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

המחקר הנוכחי עוסק בבדיקה האם לשימוש בחוזקות בעבודה יש השפעה על רמת הסיפוק ותחושת הערך של פרט בעבודה ובהמשך לכך האם יש לכך השפעה על רמת האושר הכללי של האדם. מטרתו המרכזית הינה לבדוק קשר זה בצורה כמותית תוך הבחנה בין מינים ובין גילאים. להשערתי ימצא קשר בין שימוש בחוזקות בעבודה לתחושות הסיפוק והערך בעבודה ואלה ישפיעו על תחושת האושר הכללי של כל אדם. בנוסף אני משערת כי אצל נשים רמת הסיפוק בעבודה תהיה גבוהה יותר ורמת תחושת האושר הכללי תהיה גבוהה יותר בהתאמה.  זאת ועוד, להשערתי אצל מבוגרים מעל גילאי השלושים ימצא גם כן קשר גבוה בהתאמה בין המשתנים.

לשם בדיקת השערות אלו חולקו שאלונים, במשך כל שנת 2011, השאלון הורכב מחמישה תתי שאלונים: שאלון האושר הכללי, שאלון האושר הספציפי, שאלון חוזקות, שאלון סיפוק וערך בעבודה ושאלון דמוגרפי. אוכלוסיית המחקר כללה 40 נבדקים, חלקם סטודנטים לתואר ראשון במחלקות משפטים ומדעי ההתנהגות, שבמכללה למנהל וחלקם מסביבתי הקרובה (חברים, עבודה וכד’). מתוכם 13 גברים ו25 נשים, כאשר שני נבדקים לא ציינו את מינם על כן לא נכנסו לחלוקה לפי מין.

מניתוח ממצאי המחקר עלה קשר מובהק בין שימוש בחוזקות בעבודה לתחושות הסיפוק והערך בעבודה אך לא נמצא קשר מובהק בין משתנים אלה לתחושת האושר הכללי של כל אדם. ממצא זה תואם את הממצאים הקיימים בספרות המחקרית.

הדיון מעלה שורה של הדגשים באלו דרכים ניתן לשפר את רמת המודעות של בני-אדם לחוזקותיהם ולשימוש בהם בסביבת עבודתם, חשיבות ההתייחסות לעבודה כייעוד, כמו גם על הגורמים החיצוניים והפנימיים המשפיעים על תחושת האושר. כדאי אם כן במחקר המשך לבדוק האם יש צורך בכל שלושת הגורמים הללו כדי שתהיה השפעה על תחושת אושר אצל האדם.

 

מטרת העבודה

המחקר נועד לבדוק האם לשימוש בחוזקות בעבודה יש השפעה על רמת הסיפוק ותחושת הערך של פרט בעבודה, בהמשך לכך המחקר יבדוק האם קיים קשר בין תחושת הסיפוק והערך בעבודה לרמת האושר של האדם. בנוסף נעשתה בכל השערה הבחנה בין גברים לנשים ובין גילאים. לדעתי תהיה הבחנה בין שימוש בחוזקות בעבודה לתחושות הסיפוק והערך בעבודה ואלה ישפיעו על תחושת האושר של כל אדם. בנוסף אני משערת כי אצל נשים רמת הסיפוק בעבודה תהיה גבוהה יותר ורמת תחושת האושר הכללי תהיה גבוהה יותר בהתאמה.  זאת ועוד, אני משערת כי אצל מבוגרים מעל גילאי השלושים ימצא גם כן קשר גבוה בהתאמה בין המשתנים. כלומר המרכיב שישפיע אצל אנשים על תחושת האושר הכללי שלהם תלויה ברמת הסיפוק ותחושת המשמעות שלהם בעבודה, ובמיוחד אצל נשים מעל גילאי השלושים.

הרציונאל העומד מאחורי השערות אלו הוא, שידוע כי אצל נשים, רמת האינטליגנציה הרגשית גבוהה, ועל כן עוזרת יותר להבין ולהתחבר לרגשות הפנימיים ונותנת כלים בריאים יותר להתמודדות מאוזנת רגשית עם החיים. כמו כן, נשים רבות כיום יוצאות ועובדות מתוך בחירה, גם אם מחשבתית בלבד, לאחר שבעבר הדבר היה אסור. בנוסף ככל שגילן של הנשים יהיה מבוגר יותר ההתייחסות כלפי העבודה תושפע ויהיה לעבודה יותר משמעות ייעודית עבורן ולא רק מקור להכנסה. על כן, ייתכן שהערכתן כלפי מקום העבודה תהיה יותר חיובית, הן ישתמשו בחוזקות בעבודה, כך יפיקו סיפוק וערך מאותה חוויה ויתעלו אותה למחשבה חיובית שייתכן ומובילה בסופו של דבר לתחושת אושר כללי בחייהן.

 

תוכן עניינים

תוכן עניינים 1
1 תקציר 1
2 מטרת העבודה 2
3 מבוא – סקירת הספרות 2
4 השערות המחקר 9
5 מהלך המחקר 9
6 תוצאות דיון ומסקנות 11
6.1 דגימה 11
6.2 ניתוח השערות המחקר 11
6.3 דיון ומסקנות 14
7 סיכום 16
8 ביבליוגרפיה 17
9 נספחים 18

 

299.00 

סמינריון אושר בעבודה

מידע נוסף

מספר עמודים

17

מקורות באנגלית

4

מקורות בעברית

9

סמינריון אושר בעבודה

מידע נוסף

מספר עמודים

17

מקורות באנגלית

4

מקורות בעברית

9

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.