(17/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון אחריות אזרחית לפרט מטעה במסמכי גילוי בחברה ציבורית

מבוא

חיבור זה בא לבחון תחילה את תפקידו של שוק ההון. כיצד שוק ההון תורם לחברה ולכלכה, וכיצד ואיך יש להגן עליו. לאחר שאעמוד על תפקידו של שוק ההון, אנסה להסביר כיצד יש להגן על שוק הון יעל, זאת על ידי הצגת מהותה של חובת הגילוי לניירות ערך.

לאחר מכן, אבחן פרמטר אחד של אלמנט הגילוי – איסור על פרסום של פרט מטעה סמכי גילוי החברה. בחלק זה אבחן תחילה מדוע חשובה חובת הגילוי ומשם אגזור את המסקנה כיצד ניתן לבחון מהו פרט מטעה במסמכי החברה.

לאחר מבחן באילו מסמכים מוגדר פרט מטעה, וכלפי ישנה חובה להציג פרט מטעה ומי אחראי בגין פרסומו של פרט מטעה. בנוסף, אעמוד על ההגנות השונות הקיימות בחקיקה כלפי אותם גרומים האחראים על פרסומו של פרט מטעה.

לבסוף, אציג מה נדרש מתובע המעוניין להגיש תביעה בגין פרט מטעה, מהן עילות התביעה עליהן יכול התובע להתבסס במסגרת תביעה על פרט מטעה – מדובר הן בתביעות מחוק ניירות ערך והן תביעות מהדין הכללי, וכן אציג כיצד הפסיקה והספרות מתייחסים לדרך בה יש לחשב את הנזק בגין פרטה מטעה במסמכי הגילוי.

תוכן עניינים

א. מבוא 2

ב. חשיבות הגילוי בשוק ההון 4-3
ג. חובת הגילוי ככלי לשמירה על שוק ההון 8-4
ד. פרט מטעה במסכי הגילוי של חברה הנסחרת בבורסה 12-9
ה. האחריות האזרחית לחובת הגילוי 20-13
1. פרט מטעה בתשקיף
שאלת האחריות
יסודות התביעה בגין פרט מטעה
2. פרט מטעה בדיווח שוטף
3. עילות התביעה בגין פרט מטעה
ו. שאלת חישוב בנזק 22-21
ז. סיכום 23
ביבליוגרפיה 25-24

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

13

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון אחריות אזרחית לפרט מטעה במסמכי גילוי בחברה ציבורית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

חיבור זה בא לבחון תחילה את תפקידו של שוק ההון. כיצד שוק ההון תורם לחברה ולכלכה, וכיצד ואיך יש להגן עליו. לאחר שאעמוד על תפקידו של שוק ההון, אנסה להסביר כיצד יש להגן על שוק הון יעל, זאת על ידי הצגת מהותה של חובת הגילוי לניירות ערך.

לאחר מכן, אבחן פרמטר אחד של אלמנט הגילוי – איסור על פרסום של פרט מטעה סמכי גילוי החברה. בחלק זה אבחן תחילה מדוע חשובה חובת הגילוי ומשם אגזור את המסקנה כיצד ניתן לבחון מהו פרט מטעה במסמכי החברה.

לאחר מבחן באילו מסמכים מוגדר פרט מטעה, וכלפי ישנה חובה להציג פרט מטעה ומי אחראי בגין פרסומו של פרט מטעה. בנוסף, אעמוד על ההגנות השונות הקיימות בחקיקה כלפי אותם גרומים האחראים על פרסומו של פרט מטעה.

לבסוף, אציג מה נדרש מתובע המעוניין להגיש תביעה בגין פרט מטעה, מהן עילות התביעה עליהן יכול התובע להתבסס במסגרת תביעה על פרט מטעה – מדובר הן בתביעות מחוק ניירות ערך והן תביעות מהדין הכללי, וכן אציג כיצד הפסיקה והספרות מתייחסים לדרך בה יש לחשב את הנזק בגין פרטה מטעה במסמכי הגילוי.

תוכן עניינים

א. מבוא 2

ב. חשיבות הגילוי בשוק ההון 4-3
ג. חובת הגילוי ככלי לשמירה על שוק ההון 8-4
ד. פרט מטעה במסכי הגילוי של חברה הנסחרת בבורסה 12-9
ה. האחריות האזרחית לחובת הגילוי 20-13
1. פרט מטעה בתשקיף
שאלת האחריות
יסודות התביעה בגין פרט מטעה
2. פרט מטעה בדיווח שוטף
3. עילות התביעה בגין פרט מטעה
ו. שאלת חישוב בנזק 22-21
ז. סיכום 23
ביבליוגרפיה 25-24

299.00 

סמינריון אחריות אזרחית לפרט מטעה במסמכי גילוי בחברה ציבורית

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

13

שנת הגשה

2015

סמינריון אחריות אזרחית לפרט מטעה במסמכי גילוי בחברה ציבורית

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

13

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.