(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון איך השפיע חתימתו של הסכם אוסלו על יחסיה של ישראל עם מעצמות אירופה?

מבוא:

הסכם אוסלו או בשמו המלא ” הצהרת עקרונות על הסדרי הביניים של ממשל עצמי ” שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל וארגון אש”ף  (האירגון לשחרור פלסטין ) ב – 13 בסמפטמבר 1993. הסכם זה היה שיאו של תהליך שהתחיל עם חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים בשנת 1979. לאורך כל שנות השמונים ניסו ישראל וירדן להגיע להסכם שיפתור את נושא הגדה המערבית והפלסטינים אך ללא הצלחה. עם השתנות התפיסות הישראליות בנוגע לאש”ף, ובה בעת ההבנה של אש”ף שהוא חייב להכיר במדינת ישראל ולנהל משא ומתן היתה בסוף שנות השמונים נפתחה ההזדמנות להגיע להסדר. התהליך שהגיע לשיאו בועידת מדריד, ונמשך באוסלו הביא להסכם שכלל הכרה הדדית בין ישראל ואש”ף ועסק בהסדרי ביניים לקראת הקמתו של ממשל פילסטיני עצמאי בעזה וביריחו.  הסכם זה הביא לשינויים עמוקים במערכת היחסיים הבינלאומיים של ישראל עם מדינות רבות בעולם בכלל ואירופה בפרט.

בעבודה זו אנסה לענות על השאלה האם ואם כן, באיזה אופן השפיע הסכם אוסלו על יחסי החוץ של ישראל עם אירופה?. תוך התמקדות בארבעת המעצמות – בריטניה, צרפת, גרמניה ורוסיה.

בעבודה הדון בשאלת מקומו והשפעתו של  הסכם אוסלו סמעמדה של ישראל וטיב יחסייה עם המדינות המדוברות. השערתי בנושא זה היא שישראל, שמעמדה הבינלאומי היה נמוך ולא היתה אהדה ו/או הזדהות כלפיה שיפרה באופן משמעותי נושא זה. תהליך השלום עם הפלסטינים וחתימתו של הסכם אוסלו הביא לשינוי משמעותי לטובה במעמדה של ישראל בעולם ובמערכת היחסים של עם מדינות רבות בעולם והמדינות המדוברות  בפרט.

כדי לבחון אם וכיצד השפיע הסכם אוסלו על יחסי החוץ של ישראל אבחן את אופן השתלשלות היחסים בין ישראל למעצמות אירופה לאורך השנים. כבסיס לכך הבחן כיצד המאורעות השונים ביחסים בין ישראל לשכנותיה הערביות השפיעו על יחסיה עם המעצמות האירופיות. בנוסף, אעשה ניסיון לבחון את היחודיות של הסכם זה לעומת מאורעות שונים בעבר.

בחרתי בנושא זה עקב חשיבותו הרבה למערכות היחסים של ישראל עם אירופה בפרט ומדינות רבות בעולם בכלל. בנוסף, לתהליך השלום עם הפלסטינים ישנו חשיבות עצומה למערכת האזורית כולה. כמו כן, למרות שלא העסוק בנושרא בעבודה, הסכם אוסלו הביא לשינויים עצומים בתפיסות המדינתיות של תושבי ישראל ולשינויים משמעותיים בחייהם.

בפרק הראשון בעבודה הסקור את שלושת התאוריות המרכזיות של יחסים בין לאומיים – ריאליזם, ליברליזם ורגיקליזם. בפרק השני הבחן כיצד המאורעות השונים ביחסיה של ישראל עם שכנותייה הערביות השפיעו של יחסיה עם מעצמות אירופה, והיחסים בין מעצמות אירופה לשכנותייה הערביות. בשלישי אבחן את יחסי החוץ של ישראל עם מעצמות אירופה מיום הקמתה תוך התמקדות באירועית השונים שגרמו לחיזוק או ריחוק ביחסים. בפרק האחרון הבחן את הרקע שהוביל להידברות בנושא הסכמי אוסלו, חתימתם שלההסכמים ומשמעותם וכן השפעתם על יחסי החוץ של ישראל עם מדינות אירופה.

 

 

תוכן עניינים:
מבוא-3
פרק ראשון-5
פרק שני -7
פרק שלישי-12
פרק רביעי-21
סיכום.-27
ביבליוגרפיה-29

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

21

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון איך השפיע חתימתו של הסכם אוסלו על יחסיה של ישראל עם מעצמות אירופה?”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא:

הסכם אוסלו או בשמו המלא ” הצהרת עקרונות על הסדרי הביניים של ממשל עצמי ” שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל וארגון אש”ף  (האירגון לשחרור פלסטין ) ב – 13 בסמפטמבר 1993. הסכם זה היה שיאו של תהליך שהתחיל עם חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים בשנת 1979. לאורך כל שנות השמונים ניסו ישראל וירדן להגיע להסכם שיפתור את נושא הגדה המערבית והפלסטינים אך ללא הצלחה. עם השתנות התפיסות הישראליות בנוגע לאש”ף, ובה בעת ההבנה של אש”ף שהוא חייב להכיר במדינת ישראל ולנהל משא ומתן היתה בסוף שנות השמונים נפתחה ההזדמנות להגיע להסדר. התהליך שהגיע לשיאו בועידת מדריד, ונמשך באוסלו הביא להסכם שכלל הכרה הדדית בין ישראל ואש”ף ועסק בהסדרי ביניים לקראת הקמתו של ממשל פילסטיני עצמאי בעזה וביריחו.  הסכם זה הביא לשינויים עמוקים במערכת היחסיים הבינלאומיים של ישראל עם מדינות רבות בעולם בכלל ואירופה בפרט.

בעבודה זו אנסה לענות על השאלה האם ואם כן, באיזה אופן השפיע הסכם אוסלו על יחסי החוץ של ישראל עם אירופה?. תוך התמקדות בארבעת המעצמות – בריטניה, צרפת, גרמניה ורוסיה.

בעבודה הדון בשאלת מקומו והשפעתו של  הסכם אוסלו סמעמדה של ישראל וטיב יחסייה עם המדינות המדוברות. השערתי בנושא זה היא שישראל, שמעמדה הבינלאומי היה נמוך ולא היתה אהדה ו/או הזדהות כלפיה שיפרה באופן משמעותי נושא זה. תהליך השלום עם הפלסטינים וחתימתו של הסכם אוסלו הביא לשינוי משמעותי לטובה במעמדה של ישראל בעולם ובמערכת היחסים של עם מדינות רבות בעולם והמדינות המדוברות  בפרט.

כדי לבחון אם וכיצד השפיע הסכם אוסלו על יחסי החוץ של ישראל אבחן את אופן השתלשלות היחסים בין ישראל למעצמות אירופה לאורך השנים. כבסיס לכך הבחן כיצד המאורעות השונים ביחסים בין ישראל לשכנותיה הערביות השפיעו על יחסיה עם המעצמות האירופיות. בנוסף, אעשה ניסיון לבחון את היחודיות של הסכם זה לעומת מאורעות שונים בעבר.

בחרתי בנושא זה עקב חשיבותו הרבה למערכות היחסים של ישראל עם אירופה בפרט ומדינות רבות בעולם בכלל. בנוסף, לתהליך השלום עם הפלסטינים ישנו חשיבות עצומה למערכת האזורית כולה. כמו כן, למרות שלא העסוק בנושרא בעבודה, הסכם אוסלו הביא לשינויים עצומים בתפיסות המדינתיות של תושבי ישראל ולשינויים משמעותיים בחייהם.

בפרק הראשון בעבודה הסקור את שלושת התאוריות המרכזיות של יחסים בין לאומיים – ריאליזם, ליברליזם ורגיקליזם. בפרק השני הבחן כיצד המאורעות השונים ביחסיה של ישראל עם שכנותייה הערביות השפיעו של יחסיה עם מעצמות אירופה, והיחסים בין מעצמות אירופה לשכנותייה הערביות. בשלישי אבחן את יחסי החוץ של ישראל עם מעצמות אירופה מיום הקמתה תוך התמקדות באירועית השונים שגרמו לחיזוק או ריחוק ביחסים. בפרק האחרון הבחן את הרקע שהוביל להידברות בנושא הסכמי אוסלו, חתימתם שלההסכמים ומשמעותם וכן השפעתם על יחסי החוץ של ישראל עם מדינות אירופה.

 

 

תוכן עניינים:
מבוא-3
פרק ראשון-5
פרק שני -7
פרק שלישי-12
פרק רביעי-21
סיכום.-27
ביבליוגרפיה-29

299.00 

סמינריון איך השפיע חתימתו של הסכם אוסלו על יחסיה של ישראל עם מעצמות אירופה?

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

21

שנת הגשה

2014

סמינריון איך השפיע חתימתו של הסכם אוסלו על יחסיה של ישראל עם מעצמות אירופה?

מידע נוסף

מספר עמודים

30

מקורות

21

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.