(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון אפליה מטעמי גיל בשוק העבודה

מבוא

גיל  התמותה ממשיך לעלות ואילו גיל פרישה מהעבודה נותר נכון לימים אלו עומד על כנו. שוק העבודה משנה את פניו באופן תדיר ועל רקע השינויים הדמוגרפיים באוכלוסיית העולם  כוח העבודה נשען אפוא יותר ויותר על אזרחים וותיקים. כתוצאה מכך גוברת גם שכיחותה של תופעת האפליה מחמת גיל בעבודה.

בשוק העבודה כיום קיימת אפליה, לעתים בריש גלי, לעתים בצורה עקיפה, של עובדים מבוגרים. בין אם בקבלה לעבודה, בפיטורין, או באי מתן הזדמנויות להכשרות מקצועיות ובהסדרי פרישה. אפליה זו כה מושרשת בתרבות שלנו, עד שגם אם מספרם של האזרחים הוותיקים יגדל, עושה רושם כי התפיסות והערכים החברתיים שלנו לא ישתנו. אפליה זו אשר פוגעת בציבור שלם, ואינה מאפשרת לו להתקיים בכבוד המגיע לכל אזרח ואזרח בכל מדינה מתוקנת, פוגעת בשוויון ההזדמנויות שלהם  על ידי מתן לגיטימציה למעסיקים להפלות לפי גיל הלכה למעשה, גם כאשר אין לכך כל שייכות למהות התפקיד.

עבודה זו חוקרת את קיומה של תופעת האפליה בשוק העבודה הישראלי תוך הצגת גורמיה, מימדיה  והשלכותיה של התופעה. בנוסף העבודה מציגה את גישתו של המחוקק הישראלי לאפליה מטעמי גיל באמצעות סדרת פסקי דין תקדימיים שניתנו בעשור האחרון ובוחנת את השפעתם על תחולת החוק ותכניו ועל המציאות החברתית והמשפטית בישראל.

בפרק הראשון אסקור את תופעת האפליה ושורשיה, תוך התמקדות באפליה בהקשר התעסוקתי. אראה את מגמת הזדקנות האוכלוסייה בעולם בכלל ובארץ בפרט, ואבחן את ההשפעה שיש לכך על שוק העבודה. הציג את תופעת האפליה בעבודה מטעמי גיל במציאות החברתית של ימינו, תוך הצגה של גורמי התופעה, מימדיה והשלכותיה.

בפרק השני אבחן את המסגרת המשפטית של עיקרון השוויון בכלל ועיקרון השוויון בעבודה בפרט. אסקור את ההתפתחויות שחלו לאורך השנים בחוקים הרלוונטיים ואת השפעת שינויים אלו על ההסדרה המשפטית של איסור האפליה מטעמי גיל. הציג את דעתו של בית המשפט בפסיקות עיקריות בנושא ואבחן את חשיבתו של בית המשפט כמעצב תופעתי במציאות המשפטית.

בפרק השלישי נעזרתי במאמרה של פנינה אלון שנקר וצורך הצגה של חמשת הערכים המרכיבים את הזכות שוויון גיל המושתת על ערך כבוד האדם.                                             בפרק הסיום יוצגו ממצאים ומסקנות בנוגע לסוגיות שונות שעלו בעבודה ובנוסף ניתוח אישי

 

תוכן עניינים

מבוא 3
תופעת האפליה בישראל 4
מבוא 4
תופעת האפליה ושורשיה 4
מהי אפליה בהקשר התעסוקתי? 5
המציאות החברתית ותופעת האפליה מטעמי גיל 8
סיכום 11
איסור אפליה מטעמי גיל במשפט הישראלי 12
מבוא 12
המסגרת המשפטית 12
חשיבותו של בית המשפט כמעצב תופעתי 15
פסיקות עיקריות בבתי הדין ובית המשפט העליון 16
סיכום 20
הערכים המרכיבים את הזכות לשוויון גיל המושתת על ערך כבוד האדם 21
מבוא 21
חמשת הערכים החיוניים ביישום עיקרון שוויון הגיל 21
סיכום 23
סיכום ומסקנות 24
ביבליוגרפיה 26

 

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות

20

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון אפליה מטעמי גיל בשוק העבודה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

גיל  התמותה ממשיך לעלות ואילו גיל פרישה מהעבודה נותר נכון לימים אלו עומד על כנו. שוק העבודה משנה את פניו באופן תדיר ועל רקע השינויים הדמוגרפיים באוכלוסיית העולם  כוח העבודה נשען אפוא יותר ויותר על אזרחים וותיקים. כתוצאה מכך גוברת גם שכיחותה של תופעת האפליה מחמת גיל בעבודה.

בשוק העבודה כיום קיימת אפליה, לעתים בריש גלי, לעתים בצורה עקיפה, של עובדים מבוגרים. בין אם בקבלה לעבודה, בפיטורין, או באי מתן הזדמנויות להכשרות מקצועיות ובהסדרי פרישה. אפליה זו כה מושרשת בתרבות שלנו, עד שגם אם מספרם של האזרחים הוותיקים יגדל, עושה רושם כי התפיסות והערכים החברתיים שלנו לא ישתנו. אפליה זו אשר פוגעת בציבור שלם, ואינה מאפשרת לו להתקיים בכבוד המגיע לכל אזרח ואזרח בכל מדינה מתוקנת, פוגעת בשוויון ההזדמנויות שלהם  על ידי מתן לגיטימציה למעסיקים להפלות לפי גיל הלכה למעשה, גם כאשר אין לכך כל שייכות למהות התפקיד.

עבודה זו חוקרת את קיומה של תופעת האפליה בשוק העבודה הישראלי תוך הצגת גורמיה, מימדיה  והשלכותיה של התופעה. בנוסף העבודה מציגה את גישתו של המחוקק הישראלי לאפליה מטעמי גיל באמצעות סדרת פסקי דין תקדימיים שניתנו בעשור האחרון ובוחנת את השפעתם על תחולת החוק ותכניו ועל המציאות החברתית והמשפטית בישראל.

בפרק הראשון אסקור את תופעת האפליה ושורשיה, תוך התמקדות באפליה בהקשר התעסוקתי. אראה את מגמת הזדקנות האוכלוסייה בעולם בכלל ובארץ בפרט, ואבחן את ההשפעה שיש לכך על שוק העבודה. הציג את תופעת האפליה בעבודה מטעמי גיל במציאות החברתית של ימינו, תוך הצגה של גורמי התופעה, מימדיה והשלכותיה.

בפרק השני אבחן את המסגרת המשפטית של עיקרון השוויון בכלל ועיקרון השוויון בעבודה בפרט. אסקור את ההתפתחויות שחלו לאורך השנים בחוקים הרלוונטיים ואת השפעת שינויים אלו על ההסדרה המשפטית של איסור האפליה מטעמי גיל. הציג את דעתו של בית המשפט בפסיקות עיקריות בנושא ואבחן את חשיבתו של בית המשפט כמעצב תופעתי במציאות המשפטית.

בפרק השלישי נעזרתי במאמרה של פנינה אלון שנקר וצורך הצגה של חמשת הערכים המרכיבים את הזכות שוויון גיל המושתת על ערך כבוד האדם.                                             בפרק הסיום יוצגו ממצאים ומסקנות בנוגע לסוגיות שונות שעלו בעבודה ובנוסף ניתוח אישי

 

תוכן עניינים

מבוא 3
תופעת האפליה בישראל 4
מבוא 4
תופעת האפליה ושורשיה 4
מהי אפליה בהקשר התעסוקתי? 5
המציאות החברתית ותופעת האפליה מטעמי גיל 8
סיכום 11
איסור אפליה מטעמי גיל במשפט הישראלי 12
מבוא 12
המסגרת המשפטית 12
חשיבותו של בית המשפט כמעצב תופעתי 15
פסיקות עיקריות בבתי הדין ובית המשפט העליון 16
סיכום 20
הערכים המרכיבים את הזכות לשוויון גיל המושתת על ערך כבוד האדם 21
מבוא 21
חמשת הערכים החיוניים ביישום עיקרון שוויון הגיל 21
סיכום 23
סיכום ומסקנות 24
ביבליוגרפיה 26

 

299.00 

סמינריון אפליה מטעמי גיל בשוק העבודה

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות

20

שנת הגשה

2014

סמינריון אפליה מטעמי גיל בשוק העבודה

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות

20

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.