(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון באיזו מידה משפיעה האידיאולוגיה של המפלגה השולטת על סל שירותי הרווחה?

מבוא

בעבודה זאת אנסה לסקור את מדיניות הרווחה הישראלית ואת ההשפעה של הפוליטיקה עלייה,השערת המחקר שלי היא שהשינוי מממשל מפא”י לממשל הליכוד ישפיע על מדיניות הרווחה ברמת החקיקה והמדדים האיכותניים שאותם אני מתכוון לבחון בעבודה זאת.

במה מתבטאת מדיניות הרווחה? את השפעות מדיניות הרווחה ניתן לבחון דרך גורמים שונים אשר מהווים חלק מסל הרווחה, למשל, קצבאות הסעד במדינת ישראל, הביטוח הלאומי במדינת ישראל, וכן קצבאות שונות שניתנות לאוכלוסיות חלשות במדינה, כלומר דרך השינויים בסל הרווחה כדוגמת שינויים כמותיים בגורמים השונים בו(למשל עלייה בסכום הקצבאות הניתנות במסגרתו), בשינויים חקיקתיים (זמינות הקצבאות לאוכלוסיות השונות), או שינויים מימוניים(האם המדינה מסבסדת את השירותים והקצבאות השונים, או שמא ישנה הפרטה של שינויים אלו לסקטור הפרטי), ניתן לבחון את המדיניות שהובילה ממשלת מפא”י לעומת המדיניות שהובילה ממשלת הליכוד, כאשר ננסה לבחון את המדיניות בכל תקופה דרך מודל שלוש השיטות של אספינג וזאת דרך השפעותיה של המדיניות שהתוותה על ידי הממשלה השלטת בכל תקופה על סל הרווחה ושירותי הרווחה הכלולים בו.

מה שננסה לבחון למעשה הוא את השפעתה של האידאולוגיה של המפלגה השלטת על מדיניות הרווחה שלה, והאם ההשפעה של אותה מדיניות הביאה להשפעה על סל הרווחה עצמו בכל אחת מהתקופות. (לפני המהפך הגדול,ולאחריו)

בראשית העבודה נבצע סקירה של מדיניות הרווחה הישראלית בתקופות השונות כאשר התקופות העיקריות הינן התקופה שבין 1948-1977, תקופה זאת מתרחשת מקום המדינה ועד ה”מהפך הגדול”. בתקופה זאת המפלגה השולטת היא מפא”י, נבחן מה היה הבסיס האידאולוגי של מפלגת מפא”י, כיצד הוא השפיע על מדיניות הרווחה שלה וכיצד התמודדה מפלגת מפא”י עם הקשיים שהיו באותה תקופה. ב1977 מתרחש ה”מהפך הגדול”, והליכוד עולה לשלטון, אנו נבחן את השינויים שחלו במדיניות הרווחה בתקופת שלטונו של הליכוד, נבדוק את הקשיים במדיניות הרווחה שאתם התמודד השלטון בראשות הליכוד, וכן את השינויים שחלו במדיניות הרווחה בתקופת הליכודבהשוואה למדיניות בתקופת קודמתה, מפלגת מפא”י.

על מנת להבדיל בין המדיניות השונות בחרתי להשתמש במודל שלוש שיטות המדיניות של אנדרסן אספינג, אספינג תיאר שלוש שיטות של שלפיהן מוגדרת מדיניות הרווחה, השיטה הליברלית, השיטה הסוציאל דמוקרטית והשיטה השמרנית. שיטות אלו היו מבוססות על מספר פרמטרים שבאמצעותם נעשה השוואה בין שיטות המדיניות השונות, בתקופת הליכוד בהשוואה לתקופת שלטונה של מפא”י.

לאחר הסקירה ההיסטורית והצגת שלוש שיטות המדיניות של אספינג, ננסה להתאים כל תקופה לסוג מדיניות הרווחה ששררה בה, נעמוד על הסיבות לאותה מדיניות וננסה לראות האם הייתה למפלגות השלטון השפעה על התהוותה של אותה מדיניות הרווחה. האם המדיניות דומה לזו  המתוארת במודל של אספינג, והאם ניתן לבחון את השינוי ממדיניות למדיניות בתקופות השלטון של מפלגות הליכוד ומפא”י באמצעות מודל זה.

המדידה באמצעות המודל של אספינג נעשית באמצעות פרמטרים שמבוססים על איכות, כלומר בעבודה זו נתבסס על המסקנות והמידע שמוצג במקורות השונים שעליהם התבססתי בעבודה זאת וכיצד מידע זה משתקף במודל של אספינג.

 

ראשי פרקים
מבוא: עמוד 2
פרק 1: עמודים 3-7
פרק 2: עמודים 8-12
פרק 3: עמודים 13-14
סיכום: עמודים 15-16
ביבליוגרפיה עמוד 17

מידע נוסף

מספר עמודים

21

מקורות

10

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון באיזו מידה משפיעה האידיאולוגיה של המפלגה השולטת על סל שירותי הרווחה?”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעבודה זאת אנסה לסקור את מדיניות הרווחה הישראלית ואת ההשפעה של הפוליטיקה עלייה,השערת המחקר שלי היא שהשינוי מממשל מפא”י לממשל הליכוד ישפיע על מדיניות הרווחה ברמת החקיקה והמדדים האיכותניים שאותם אני מתכוון לבחון בעבודה זאת.

במה מתבטאת מדיניות הרווחה? את השפעות מדיניות הרווחה ניתן לבחון דרך גורמים שונים אשר מהווים חלק מסל הרווחה, למשל, קצבאות הסעד במדינת ישראל, הביטוח הלאומי במדינת ישראל, וכן קצבאות שונות שניתנות לאוכלוסיות חלשות במדינה, כלומר דרך השינויים בסל הרווחה כדוגמת שינויים כמותיים בגורמים השונים בו(למשל עלייה בסכום הקצבאות הניתנות במסגרתו), בשינויים חקיקתיים (זמינות הקצבאות לאוכלוסיות השונות), או שינויים מימוניים(האם המדינה מסבסדת את השירותים והקצבאות השונים, או שמא ישנה הפרטה של שינויים אלו לסקטור הפרטי), ניתן לבחון את המדיניות שהובילה ממשלת מפא”י לעומת המדיניות שהובילה ממשלת הליכוד, כאשר ננסה לבחון את המדיניות בכל תקופה דרך מודל שלוש השיטות של אספינג וזאת דרך השפעותיה של המדיניות שהתוותה על ידי הממשלה השלטת בכל תקופה על סל הרווחה ושירותי הרווחה הכלולים בו.

מה שננסה לבחון למעשה הוא את השפעתה של האידאולוגיה של המפלגה השלטת על מדיניות הרווחה שלה, והאם ההשפעה של אותה מדיניות הביאה להשפעה על סל הרווחה עצמו בכל אחת מהתקופות. (לפני המהפך הגדול,ולאחריו)

בראשית העבודה נבצע סקירה של מדיניות הרווחה הישראלית בתקופות השונות כאשר התקופות העיקריות הינן התקופה שבין 1948-1977, תקופה זאת מתרחשת מקום המדינה ועד ה”מהפך הגדול”. בתקופה זאת המפלגה השולטת היא מפא”י, נבחן מה היה הבסיס האידאולוגי של מפלגת מפא”י, כיצד הוא השפיע על מדיניות הרווחה שלה וכיצד התמודדה מפלגת מפא”י עם הקשיים שהיו באותה תקופה. ב1977 מתרחש ה”מהפך הגדול”, והליכוד עולה לשלטון, אנו נבחן את השינויים שחלו במדיניות הרווחה בתקופת שלטונו של הליכוד, נבדוק את הקשיים במדיניות הרווחה שאתם התמודד השלטון בראשות הליכוד, וכן את השינויים שחלו במדיניות הרווחה בתקופת הליכודבהשוואה למדיניות בתקופת קודמתה, מפלגת מפא”י.

על מנת להבדיל בין המדיניות השונות בחרתי להשתמש במודל שלוש שיטות המדיניות של אנדרסן אספינג, אספינג תיאר שלוש שיטות של שלפיהן מוגדרת מדיניות הרווחה, השיטה הליברלית, השיטה הסוציאל דמוקרטית והשיטה השמרנית. שיטות אלו היו מבוססות על מספר פרמטרים שבאמצעותם נעשה השוואה בין שיטות המדיניות השונות, בתקופת הליכוד בהשוואה לתקופת שלטונה של מפא”י.

לאחר הסקירה ההיסטורית והצגת שלוש שיטות המדיניות של אספינג, ננסה להתאים כל תקופה לסוג מדיניות הרווחה ששררה בה, נעמוד על הסיבות לאותה מדיניות וננסה לראות האם הייתה למפלגות השלטון השפעה על התהוותה של אותה מדיניות הרווחה. האם המדיניות דומה לזו  המתוארת במודל של אספינג, והאם ניתן לבחון את השינוי ממדיניות למדיניות בתקופות השלטון של מפלגות הליכוד ומפא”י באמצעות מודל זה.

המדידה באמצעות המודל של אספינג נעשית באמצעות פרמטרים שמבוססים על איכות, כלומר בעבודה זו נתבסס על המסקנות והמידע שמוצג במקורות השונים שעליהם התבססתי בעבודה זאת וכיצד מידע זה משתקף במודל של אספינג.

 

ראשי פרקים
מבוא: עמוד 2
פרק 1: עמודים 3-7
פרק 2: עמודים 8-12
פרק 3: עמודים 13-14
סיכום: עמודים 15-16
ביבליוגרפיה עמוד 17

299.00 

סמינריון באיזו מידה משפיעה האידיאולוגיה של המפלגה השולטת על סל שירותי הרווחה?

מידע נוסף

מספר עמודים

21

מקורות

10

שנת הגשה

2014

סמינריון באיזו מידה משפיעה האידיאולוגיה של המפלגה השולטת על סל שירותי הרווחה?

מידע נוסף

מספר עמודים

21

מקורות

10

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.