(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון בחינת ההבדלים ברמת האינטליגנציה הרגשית בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים

תקציר

קיימים ממצאים סותרים בדבר קיומם של הבדלים בין המינים ברמת האינטליגנציה הרגשית. אחת הסיבות להתעוררות העניין סביב המחקר בתחום האינטליגנציה הרגשית הייתה המסקנה כי מנת משכל לבדה אינה ממצה את ההסבר בדבר הקשר שבינה לבין רמת ההישגים בחיים האישיים והמקצועיים (Naghavi, & Redzuan, 2011). החוקרים ייחסו למונח אינטליגנציה רגשית מכלול איכויות רגשיות מהותיות והכרחיות להצלחה (Salovey & Mayer, 1990). גולמן (1995) אימץ את ההגדרה של סאלובי ומאייר (Salovey & Mayer, 1990) והציע כי אינטליגנציה רגשית כוללת יכולות שונות, כגון יכולת ויסות רגשות עצמי, מוטיבציה עצמית, מודעות עצמית, הבנה של רגשותיו של הזולת וניהול מערכות יחסים. החוקרים הגיעו למסקנה כי אינטליגנציה כוללת ממדים שונים, ביניהם גורמים המעורבים באיכות יחסי הגומלין החברתיים שמקיים הפרט.

כפי שעולה ממחקרים קודמים, שימוש באותם כלים לאומדן אינטליגנציה רגשית אינו בהכרח מוביל לממצאים זהים. קיימים ממצאים התומכים ברמות גבוהות של אינטליגנציה הרגשית בקרב הנשים (Schutte, Malouff, Simunek, Hollander, & McKenley, 2002). לצד ממצאים אלה,  חוקרים אחרים הגיעו לממצאים הפוכים ומצאו כי אין הבדלים משמעותיים בין גברים ונשים ברמת האינטליגנציה הרגשית (Saklofske, Austin, Galloway, & Davidson, 2007).

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון ממצאים קודמים בדבר קיומם או אי קיומם הבדלים מגדריים ברמת האינטליגנציה הרגשית. לצורך כך, המחקר הנוכחי העביר שאלון המודד אינטליגנציה הרגשית בקרב 50 נשים ו-50 גברים. שאלון ה-WPQei חובר על ידי קמרון (Cameron, 2004) והוא מבוסס על תיאוריית האינטליגנציה הרגשית של מאייר וסלובי (Mayer, & Salovey, 1990) ושל גולמן (Goleman, 1998). המחקר הנוכחי השתמש בפריטי השאלון לתיאור מצבים של שיתוף פעולה עם אחרים באופן כללי. השערות המחקר אוששו. לא נמצאו הבדלים בין גברים ונשים ברמת האינטליגנציה הרגשית. הוצעו הסברים חלופיים לממצאים ולמחקרי המשך.

 

תוכן עניינים:

רקע תיאורטי 5
המושג אינטליגנציה רגשית 5
מחקרים התומכים בהבדלים בין המינים ברמת האינטליגנציה הרגשית 8
תמיכה בהיעדר הבדלים בין המינים ברמת האינטליגנציה הרגשית על רקע ממצאים סותרים 10
הסברים אפשריים להעדר ממצאים ברורים 12
מהימנות המדידה של אינטליגנציה רגשית 12
הבדלים בנורמות חברתיות 14
תפקיד הסביבה הקרובה בהבניה של אינטליגנציה רגשית 15
יחסי הגומלין שבין התכונות הקוגניטיביות לבין ההיבטים הלא קוגניטיביים באישיות והשפעתם המשולבת על אינטליגנציה רגשית 16
סיכום ומסקנות 18
שיטה 22
משתתפים 22
כלי מדידה: 22
שאלון דמוגרפי 22
שאלון אינטליגנציה רגשית 22
הליך 24
תוצאות 26
תיאור נתוני המדגם 26
דיון 29
מגבלות המחקר והצעות למחרי המשך: 30
ביבליוגרפיה 31
נספח 1 שאלון דמוגרפי 35
נספח 2 – שאלון אינטליגנציה רגשית 36

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

39

מספר עמודים

33

מקורות

39

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון בחינת ההבדלים ברמת האינטליגנציה הרגשית בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

קיימים ממצאים סותרים בדבר קיומם של הבדלים בין המינים ברמת האינטליגנציה הרגשית. אחת הסיבות להתעוררות העניין סביב המחקר בתחום האינטליגנציה הרגשית הייתה המסקנה כי מנת משכל לבדה אינה ממצה את ההסבר בדבר הקשר שבינה לבין רמת ההישגים בחיים האישיים והמקצועיים (Naghavi, & Redzuan, 2011). החוקרים ייחסו למונח אינטליגנציה רגשית מכלול איכויות רגשיות מהותיות והכרחיות להצלחה (Salovey & Mayer, 1990). גולמן (1995) אימץ את ההגדרה של סאלובי ומאייר (Salovey & Mayer, 1990) והציע כי אינטליגנציה רגשית כוללת יכולות שונות, כגון יכולת ויסות רגשות עצמי, מוטיבציה עצמית, מודעות עצמית, הבנה של רגשותיו של הזולת וניהול מערכות יחסים. החוקרים הגיעו למסקנה כי אינטליגנציה כוללת ממדים שונים, ביניהם גורמים המעורבים באיכות יחסי הגומלין החברתיים שמקיים הפרט.

כפי שעולה ממחקרים קודמים, שימוש באותם כלים לאומדן אינטליגנציה רגשית אינו בהכרח מוביל לממצאים זהים. קיימים ממצאים התומכים ברמות גבוהות של אינטליגנציה הרגשית בקרב הנשים (Schutte, Malouff, Simunek, Hollander, & McKenley, 2002). לצד ממצאים אלה,  חוקרים אחרים הגיעו לממצאים הפוכים ומצאו כי אין הבדלים משמעותיים בין גברים ונשים ברמת האינטליגנציה הרגשית (Saklofske, Austin, Galloway, & Davidson, 2007).

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון ממצאים קודמים בדבר קיומם או אי קיומם הבדלים מגדריים ברמת האינטליגנציה הרגשית. לצורך כך, המחקר הנוכחי העביר שאלון המודד אינטליגנציה הרגשית בקרב 50 נשים ו-50 גברים. שאלון ה-WPQei חובר על ידי קמרון (Cameron, 2004) והוא מבוסס על תיאוריית האינטליגנציה הרגשית של מאייר וסלובי (Mayer, & Salovey, 1990) ושל גולמן (Goleman, 1998). המחקר הנוכחי השתמש בפריטי השאלון לתיאור מצבים של שיתוף פעולה עם אחרים באופן כללי. השערות המחקר אוששו. לא נמצאו הבדלים בין גברים ונשים ברמת האינטליגנציה הרגשית. הוצעו הסברים חלופיים לממצאים ולמחקרי המשך.

 

תוכן עניינים:

רקע תיאורטי 5
המושג אינטליגנציה רגשית 5
מחקרים התומכים בהבדלים בין המינים ברמת האינטליגנציה הרגשית 8
תמיכה בהיעדר הבדלים בין המינים ברמת האינטליגנציה הרגשית על רקע ממצאים סותרים 10
הסברים אפשריים להעדר ממצאים ברורים 12
מהימנות המדידה של אינטליגנציה רגשית 12
הבדלים בנורמות חברתיות 14
תפקיד הסביבה הקרובה בהבניה של אינטליגנציה רגשית 15
יחסי הגומלין שבין התכונות הקוגניטיביות לבין ההיבטים הלא קוגניטיביים באישיות והשפעתם המשולבת על אינטליגנציה רגשית 16
סיכום ומסקנות 18
שיטה 22
משתתפים 22
כלי מדידה: 22
שאלון דמוגרפי 22
שאלון אינטליגנציה רגשית 22
הליך 24
תוצאות 26
תיאור נתוני המדגם 26
דיון 29
מגבלות המחקר והצעות למחרי המשך: 30
ביבליוגרפיה 31
נספח 1 שאלון דמוגרפי 35
נספח 2 – שאלון אינטליגנציה רגשית 36

299.00 

סמינריון בחינת ההבדלים ברמת האינטליגנציה הרגשית בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

39

מספר עמודים

33

מקורות

39

שנת הגשה

2014

סמינריון בחינת ההבדלים ברמת האינטליגנציה הרגשית בין קבוצת הנשים לבין קבוצת הגברים

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

39

מספר עמודים

33

מקורות

39

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.