(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון בחינת השינויים במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה

מבוא

האלימות במשפחה היא תופעה חברתית קשה שאליה ואל תוצאותיה הנוראיות אנו נחשפים כמעט מדי יום בדיווחים החדשותיים.

אופן הטיפול וההתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה תלוי ומושפע מהאופן שבו נתפסת התופעה על ידי החברה שאנו חיים בה, הן מבחינה חוקית והן מבחינה ערכית.

אין ספק כי בשנים האחרונות חל שינוי ביחס שניתן לתופעה – חוקית וערכית גם יחד. בכל מדינות העולם המערבי ובכללן במדינת ישראל חל שינוי תפיסתי לפיו אין עוד החברה מצדיקה או לכל הפחות מקבלת תופעות של התעללות בבן משפחה, מידת הסובלנות שמגלה מערכת אכיפת החוק לגברים המכים את נשותיהם היא קטנה מאוד וכמו כן לא נראים יותר גילויים המאשימים את הקורבן באלימות שמופעלת כנגדו.

במדינת ישראל, כמו בכל מדינות העולם המערבי, הוקצו בשנים האחרונות משאבים רבים לצורך פיתוח והקמה של שרותים סוציאליים לתמיכה בנשים מוכות מחד ולטיפול בגברים אלימים מאידך. בנוסף, נחקקו חוקים חשובים שמטרתם העיקרית היא להביא למניעה של מקרי אלימות במשפחה. אך למרות זאת, לא ניתן לומר כי תופעת האלימות במשפחה פחתה, אלא ההיפך הוא הנכון. ומכאן, נשאלת השאלה שהיא גם שאלת המחקר שבה נתמקד בעבודה זאת,
שאלת המחקר: האם חל שינוי במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה?

בעבודה זאת ארבעה פרקים כדלקמן:

הפרק הראשון – סקירה כללית של תופעת האלימות במשפחה ומרכיביה השונים.

הפרק השני –  דן בהתפתחות התפיסה החברתית והחקיקה שנועדה להלחם בתופעת האלימות במשפחה

הפרק השלישי – בוחן את שאלת המחקר בדבר השינוי במדיניות האכיפה בישראל ביחס לתופעת האלימות במשפחה

הפרק הרביעי – משפט משווה עם מדיניות האכיפה לתופעת האלימות במשפחה המקובלת בארה”ב

תוכן העניינים

בחינת השינויים במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה 1
תוכן העניינים 2
מבוא 3
שאלת המחקר: האם חל שינוי במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה? 3
פרק ראשון – אלימות במשפחה בכללותה 4
פרק שני: התפתחות התפיסה החברתית והחקיקה שנועדה להלחם בתופעת האלימות במשפחה 9
פרק שלישי: בחינת השינוי במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה 15
פרק רביעי: משפט משווה 21
סיכום 24
ביבליוגרפיה 25

 

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות באנגלית

9

מקורות בעברית

22

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון בחינת השינויים במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

האלימות במשפחה היא תופעה חברתית קשה שאליה ואל תוצאותיה הנוראיות אנו נחשפים כמעט מדי יום בדיווחים החדשותיים.

אופן הטיפול וההתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה תלוי ומושפע מהאופן שבו נתפסת התופעה על ידי החברה שאנו חיים בה, הן מבחינה חוקית והן מבחינה ערכית.

אין ספק כי בשנים האחרונות חל שינוי ביחס שניתן לתופעה – חוקית וערכית גם יחד. בכל מדינות העולם המערבי ובכללן במדינת ישראל חל שינוי תפיסתי לפיו אין עוד החברה מצדיקה או לכל הפחות מקבלת תופעות של התעללות בבן משפחה, מידת הסובלנות שמגלה מערכת אכיפת החוק לגברים המכים את נשותיהם היא קטנה מאוד וכמו כן לא נראים יותר גילויים המאשימים את הקורבן באלימות שמופעלת כנגדו.

במדינת ישראל, כמו בכל מדינות העולם המערבי, הוקצו בשנים האחרונות משאבים רבים לצורך פיתוח והקמה של שרותים סוציאליים לתמיכה בנשים מוכות מחד ולטיפול בגברים אלימים מאידך. בנוסף, נחקקו חוקים חשובים שמטרתם העיקרית היא להביא למניעה של מקרי אלימות במשפחה. אך למרות זאת, לא ניתן לומר כי תופעת האלימות במשפחה פחתה, אלא ההיפך הוא הנכון. ומכאן, נשאלת השאלה שהיא גם שאלת המחקר שבה נתמקד בעבודה זאת,
שאלת המחקר: האם חל שינוי במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה?

בעבודה זאת ארבעה פרקים כדלקמן:

הפרק הראשון – סקירה כללית של תופעת האלימות במשפחה ומרכיביה השונים.

הפרק השני –  דן בהתפתחות התפיסה החברתית והחקיקה שנועדה להלחם בתופעת האלימות במשפחה

הפרק השלישי – בוחן את שאלת המחקר בדבר השינוי במדיניות האכיפה בישראל ביחס לתופעת האלימות במשפחה

הפרק הרביעי – משפט משווה עם מדיניות האכיפה לתופעת האלימות במשפחה המקובלת בארה”ב

תוכן העניינים

בחינת השינויים במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה 1
תוכן העניינים 2
מבוא 3
שאלת המחקר: האם חל שינוי במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה? 3
פרק ראשון – אלימות במשפחה בכללותה 4
פרק שני: התפתחות התפיסה החברתית והחקיקה שנועדה להלחם בתופעת האלימות במשפחה 9
פרק שלישי: בחינת השינוי במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה 15
פרק רביעי: משפט משווה 21
סיכום 24
ביבליוגרפיה 25

 

300.00 

סמינריון בחינת השינויים במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות באנגלית

9

מקורות בעברית

22

סמינריון בחינת השינויים במדיניות האכיפה ביחס לאלימות במשפחה

מידע נוסף

מספר עמודים

26

מקורות באנגלית

9

מקורות בעברית

22

300.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.