(12/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון בנושא החוק למניעת הטרדה מינית

מבוא

עבודה זו תעסוק בנושא זכויות נשים בשוק התעסוקה בישראל במאה ה-21 תוך התמקדות בהיבט הטרדות מיניות כמקרה בוחן מרכזי לבדיקת השוויון המגדרי בין המינים.

שאלת המחקר: האם החוק למניעת הטרדה מינית- השיג את מטרותיו, הן מבחינת מניעה (צמצום התופעה) והן בפן האסטרטגי (קידום שוויון בין המינים)?

ראשית, העבודה תתאר את השינויים החברתיים והחוקתיים להשגת שוויון מגדרי בעולם ובישראל.

בהמשך, העבודה תנתח את נושא ההטרדות המיניות במסגרת יחסי עבודה. העבודה תציג את הזכויות המוסדרות בחוק המגיעות לעובד שהוטרד מינית.

לאחר מכן, העבודה תפרט מהן חובות המעביד בהטרדה מינית. העבודה תבחן את השינוים במעמדם המשפטי של מעביד ועובד, מהי מידת הכרה / אי הכרה בנישואים מסוג זה ותסקור מהי מידת ההכרה במעשים הקשורים להטרדה מינית.

בנוסף, העבודה תנתח את פרשת נשיא המדינה קצב, בה התבצעה הטרדה מינית של הנשיא כלפי עובדות הכפופות למרותו. ההתייחסות  לנשים מצד הרשות המחוקקת .

לבסוף, יוצג פרק סיכום, המתאר ומנתח את ה”מסע” שנעשה בעבודה תוך הצגת תובנות אישיות, שהתגבשו בעקבות ההתעמקות בספרות וכתיבת העבודה.

שיטת המחקר: העבודה תתבסס על ניתוח תוכן וסקירה תיאורטית של ספרות נרחבת (ספרים ומאמרים עדכניים ורלוונטיים בעברית ובאנגלית, חקיקה, פסיקה ואמנות בינלאומיות, פרסומים של גופים רשמיים ומידע מאתרי אינטרנט ממשלתיים). והשוואת המצב לפני חקיקת החוק , כלומר 1998, ואחרי.

השערת מחקר : החוק למניעת הטרדה מינית השיג, במידה רבה, את מטרותיו, הוא צמצם את היקף התופעה וקידם שוויון תעסוקתי מגדרי בין המינים.

 

תוכן עניינים

מבוא 2
פרק 1. שינויים חברתיים וחוקתיים להשגת שוויון מגדרי 3
פרק 2. הטרדה מינית מהי – הטרדה מינית במקום העבודה 5
פרק 3. המצב טרם חקיקת חוק למנית הטרדה מינית 12
פרק 4. מטרות החקיקה – מהן המטרות שהציב המחוקק בחוק למניעת הטרדה מינית 15
פרק 5.חובות המעביד בהטרדה מינית  19
פרק 6 חטא ועונשו של נשיא המדינה 22
דיון וסיכום 24
ביבליוגרפיה 28

 

מידע נוסף

מספר עמודים

34

מקורות

37

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון בנושא החוק למניעת הטרדה מינית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

עבודה זו תעסוק בנושא זכויות נשים בשוק התעסוקה בישראל במאה ה-21 תוך התמקדות בהיבט הטרדות מיניות כמקרה בוחן מרכזי לבדיקת השוויון המגדרי בין המינים.

שאלת המחקר: האם החוק למניעת הטרדה מינית- השיג את מטרותיו, הן מבחינת מניעה (צמצום התופעה) והן בפן האסטרטגי (קידום שוויון בין המינים)?

ראשית, העבודה תתאר את השינויים החברתיים והחוקתיים להשגת שוויון מגדרי בעולם ובישראל.

בהמשך, העבודה תנתח את נושא ההטרדות המיניות במסגרת יחסי עבודה. העבודה תציג את הזכויות המוסדרות בחוק המגיעות לעובד שהוטרד מינית.

לאחר מכן, העבודה תפרט מהן חובות המעביד בהטרדה מינית. העבודה תבחן את השינוים במעמדם המשפטי של מעביד ועובד, מהי מידת הכרה / אי הכרה בנישואים מסוג זה ותסקור מהי מידת ההכרה במעשים הקשורים להטרדה מינית.

בנוסף, העבודה תנתח את פרשת נשיא המדינה קצב, בה התבצעה הטרדה מינית של הנשיא כלפי עובדות הכפופות למרותו. ההתייחסות  לנשים מצד הרשות המחוקקת .

לבסוף, יוצג פרק סיכום, המתאר ומנתח את ה”מסע” שנעשה בעבודה תוך הצגת תובנות אישיות, שהתגבשו בעקבות ההתעמקות בספרות וכתיבת העבודה.

שיטת המחקר: העבודה תתבסס על ניתוח תוכן וסקירה תיאורטית של ספרות נרחבת (ספרים ומאמרים עדכניים ורלוונטיים בעברית ובאנגלית, חקיקה, פסיקה ואמנות בינלאומיות, פרסומים של גופים רשמיים ומידע מאתרי אינטרנט ממשלתיים). והשוואת המצב לפני חקיקת החוק , כלומר 1998, ואחרי.

השערת מחקר : החוק למניעת הטרדה מינית השיג, במידה רבה, את מטרותיו, הוא צמצם את היקף התופעה וקידם שוויון תעסוקתי מגדרי בין המינים.

 

תוכן עניינים

מבוא 2
פרק 1. שינויים חברתיים וחוקתיים להשגת שוויון מגדרי 3
פרק 2. הטרדה מינית מהי – הטרדה מינית במקום העבודה 5
פרק 3. המצב טרם חקיקת חוק למנית הטרדה מינית 12
פרק 4. מטרות החקיקה – מהן המטרות שהציב המחוקק בחוק למניעת הטרדה מינית 15
פרק 5.חובות המעביד בהטרדה מינית  19
פרק 6 חטא ועונשו של נשיא המדינה 22
דיון וסיכום 24
ביבליוגרפיה 28

 

299.00 

סמינריון בנושא החוק למניעת הטרדה מינית

מידע נוסף

מספר עמודים

34

מקורות

37

שנת הגשה

2013

סמינריון בנושא החוק למניעת הטרדה מינית

מידע נוסף

מספר עמודים

34

מקורות

37

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.