(23/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון בנושא התעללות בילדים

מבוא

תופעת ההתעללות בילדים היא אחת התופעות הנחקרות ביותר בתחומי מחקר שונים, כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך, משפט ועוד. התעללות בילדים יכולה להיות פגיעה פיזית, נפשית או פסיכולוגית, עשויה לכלול מרכיבים של פגיעה מינית או יכולה להיות קשורה להזנחה ולהורות לקויה. ילדים אשר עוברים התעללות במסגרת המשפחה, נפגעים באופנים רבים. חלק מהם קשורים להתנהגות הנוכחית שלהם, למצבם בהווה, להתנהלותם במסגרת החברתית, בבית הספר, בקשרים עם חבריהם ועוד. חלק מההשלכות של ההתעללות אינם מוגבלות רק לתקופת ההתבגרות אלה כוללות מאפיינים והשלכות הנמשכים פרק זמן ארוך מאוד, ועשויים להשפיע על מצבו של הילד גם בתקופת בגרותו המאוחרת.

בעבודה זו נסקרת תופעת ההתעללות בילדים ממספר היבטים שונים. נושא העבודה הוא בחינת אלמנטים שונים בחיי אוכלוסיית מבוגרים שהיו קורבן להתעללות בילדותם,  במהלך שלבי הקמת משפחה משלהם.  החלק הראשון כולל התייחסות להשפעה הנוכחית של ההתעללות על הילדים הסובלים ממנה, גם מבחינת תפקודם באופן כללי, גם מבחינת השפעתה על התנהלותם בבית הספר ובמסגרות חברתיות, ועל הסיכוי כי הם יגלו התנהגות תוקפנית בעצמם בעקבות ההתעללות. החלק השני כולל את ההשלכות של ההתעללות בילדים על עתידם של אותם ילדים, ועל נזקים ארוכי הטווח הקיימים בבגרותם המוקדמת והמאוחרת. השפעה זו כוללת גם מרכיבים פיזיים של נזקים שנגרמו בילדות ועשויים לכלול גם צלקות או פגיעות מוחיות כתוצאה מההתעללות, גם בעיות פסיכולוגיות ונפשיות, וגם הגברת הסיכוי והסיכון כי ילדים אלה יהפכו להיות הורים מתעללים בעצמם מתוך חוסר יכולתם לשנות את דפוס ההתנהלות אותו הם מכירים מילדותם. בחלק זה נסקרות גם השיטות והקשיים בטיפול פסיכולוגי וסוציאלי במשפחות ומבוגרים אלה, תוך ניסיון לגלות אמפתיה למצב מצד אחד אך גם לעשות ככל שניתן על מנת להגן ולשמור על טובת הילד.

החלק השלישי של העבודה כולל את ביטוייהם של ההשלכות הנגרמות כתוצאה מההתעללות בילדות בתוך התא המשפחתי של הבוגרים, את נטיותיהם האלימות של הבוגרים שסבלו מהתעללות והשפעותיה על מערכות היחסים המשפחתיות והזוגיות שלהם.

שאלת המחקר: כיצד משפיעה התעללות בילדות על גורמים חברתיים, אישיותיים ומשפחתיים בבגרות?

 

תוכן העניינים

מבוא 2
סקירת ספרות – התעללות בילדים 3
1. השפעות אלימות במשפחה על התפקוד בילדות 3
1.1. התפקוד של ילדים הסובלים מאלימות משפחתית במסגרות לימודיות וחברתיות 4
1.2. ביטויי אלימות ותוקפנות בקרב ילדים הסובלים מאלימות במשפחה 4
2. השפעת אלימות והזנחה בילדות על תפקוד חברתי ונפשי בבגרות 5
2.1. אלימות במשפחה מצד גברים שעברו התעללות בילדות 5
2.2. הקשר בין התעללות בילדות לבין ביטויי הפרעות נפש והתמכרויות בבגרות 6
2.3. טיפול במבוגרים אלימים בעקבות התעללות בילדות 7
3. השפעות אלימות והזנחה בילדות על מאפיינים דמוגרפיים ומשפחתיים בבגרות 8
3.1. מאפיינים סוציו-אקונומיים של מבוגרים אשר עברו התעללות בילדות 8
3.2. התא המשפחתי של מבוגרים אשר עברו התעללות בילדות: ביטוי זוגיות ומשפחה..9
דיון 10
סיכום 12
ביבליוגרפיה 13

 

ביבליוגרפיה

 • בן שלמה, ש. (2010). “לשמור על הבית”: תיאוריה ופרקטיקה של יצירת ברית טיפולית עם הורים מתעללים. חברה ורווחה, 3, 503-519
 • גל, ג. לבב, י. וגרוס, ר. (2010). התעללות בילדים: שכיחות והשלכות ארוכות טווח – ממצאים מסקר בריאות הנפש הלאומי. חברה ורווחה, 30, 359-376
 • דאוד-נוראסי, ס. למב, מ. וסטרנברג, ק (1999). השפעת אלימות גופנית במשפחה על הסתגלות ילדים בבתי הספר. מגמות, 40, 72-102
 • חאג’-יחיא, מ. ולוגסי, ר. (2008). התנסות בפגיעות בילדות והקשר שלה למצוקה פסיכולוגית ולאינטימיות בבגרות הצעירה. חברה ורווחה, 31, 411-440
 • לב, ע. ואנסון, י. (2008). אלימות פיזית כלפי קשישים מצד בני משפחותיהם: שכיחות התופעה וגורמי סיכון. חברה ורווחה, 29, 155-175
 • פרל, ג. ופלד, ע. (2005). חוויית אבהותם של גברים אלימים כלפי בת זוגם. חברה ורווחה, 28, 307 -340
 • שגיא, ש. ודותן, נ. (2001). משאבי התמודדות של ילדים שנפגעו במשפחתם. מגמות, 41, 218-235
 • שטינמץ, ד. וטבנקין, ח. (2008). אלימות במשפחה – שכיחות התופעה בקרב מטופלים המבקרים במירפאתם הראשונית. הרפואה, 147, 978-982
 • Currie, J. & Widom, C. (2010). Long-term consequences of child abuse and neglect on adult economic well-being. Child Maltreat, 15, 111-120
 • Sousa, C. & Klika, J. (2011). Longitudinal Study on the effects of child abuse and children’s exposure to domestic violence, parent-child attachments, and antisocial behavior in adolescence. J Interpers Violence, 26, 111-136

 

מידע נוסף

מספר עמודים

14

מקורות

10

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון בנושא התעללות בילדים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

תופעת ההתעללות בילדים היא אחת התופעות הנחקרות ביותר בתחומי מחקר שונים, כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך, משפט ועוד. התעללות בילדים יכולה להיות פגיעה פיזית, נפשית או פסיכולוגית, עשויה לכלול מרכיבים של פגיעה מינית או יכולה להיות קשורה להזנחה ולהורות לקויה. ילדים אשר עוברים התעללות במסגרת המשפחה, נפגעים באופנים רבים. חלק מהם קשורים להתנהגות הנוכחית שלהם, למצבם בהווה, להתנהלותם במסגרת החברתית, בבית הספר, בקשרים עם חבריהם ועוד. חלק מההשלכות של ההתעללות אינם מוגבלות רק לתקופת ההתבגרות אלה כוללות מאפיינים והשלכות הנמשכים פרק זמן ארוך מאוד, ועשויים להשפיע על מצבו של הילד גם בתקופת בגרותו המאוחרת.

בעבודה זו נסקרת תופעת ההתעללות בילדים ממספר היבטים שונים. נושא העבודה הוא בחינת אלמנטים שונים בחיי אוכלוסיית מבוגרים שהיו קורבן להתעללות בילדותם,  במהלך שלבי הקמת משפחה משלהם.  החלק הראשון כולל התייחסות להשפעה הנוכחית של ההתעללות על הילדים הסובלים ממנה, גם מבחינת תפקודם באופן כללי, גם מבחינת השפעתה על התנהלותם בבית הספר ובמסגרות חברתיות, ועל הסיכוי כי הם יגלו התנהגות תוקפנית בעצמם בעקבות ההתעללות. החלק השני כולל את ההשלכות של ההתעללות בילדים על עתידם של אותם ילדים, ועל נזקים ארוכי הטווח הקיימים בבגרותם המוקדמת והמאוחרת. השפעה זו כוללת גם מרכיבים פיזיים של נזקים שנגרמו בילדות ועשויים לכלול גם צלקות או פגיעות מוחיות כתוצאה מההתעללות, גם בעיות פסיכולוגיות ונפשיות, וגם הגברת הסיכוי והסיכון כי ילדים אלה יהפכו להיות הורים מתעללים בעצמם מתוך חוסר יכולתם לשנות את דפוס ההתנהלות אותו הם מכירים מילדותם. בחלק זה נסקרות גם השיטות והקשיים בטיפול פסיכולוגי וסוציאלי במשפחות ומבוגרים אלה, תוך ניסיון לגלות אמפתיה למצב מצד אחד אך גם לעשות ככל שניתן על מנת להגן ולשמור על טובת הילד.

החלק השלישי של העבודה כולל את ביטוייהם של ההשלכות הנגרמות כתוצאה מההתעללות בילדות בתוך התא המשפחתי של הבוגרים, את נטיותיהם האלימות של הבוגרים שסבלו מהתעללות והשפעותיה על מערכות היחסים המשפחתיות והזוגיות שלהם.

שאלת המחקר: כיצד משפיעה התעללות בילדות על גורמים חברתיים, אישיותיים ומשפחתיים בבגרות?

 

תוכן העניינים

מבוא 2
סקירת ספרות – התעללות בילדים 3
1. השפעות אלימות במשפחה על התפקוד בילדות 3
1.1. התפקוד של ילדים הסובלים מאלימות משפחתית במסגרות לימודיות וחברתיות 4
1.2. ביטויי אלימות ותוקפנות בקרב ילדים הסובלים מאלימות במשפחה 4
2. השפעת אלימות והזנחה בילדות על תפקוד חברתי ונפשי בבגרות 5
2.1. אלימות במשפחה מצד גברים שעברו התעללות בילדות 5
2.2. הקשר בין התעללות בילדות לבין ביטויי הפרעות נפש והתמכרויות בבגרות 6
2.3. טיפול במבוגרים אלימים בעקבות התעללות בילדות 7
3. השפעות אלימות והזנחה בילדות על מאפיינים דמוגרפיים ומשפחתיים בבגרות 8
3.1. מאפיינים סוציו-אקונומיים של מבוגרים אשר עברו התעללות בילדות 8
3.2. התא המשפחתי של מבוגרים אשר עברו התעללות בילדות: ביטוי זוגיות ומשפחה..9
דיון 10
סיכום 12
ביבליוגרפיה 13

 

ביבליוגרפיה

 • בן שלמה, ש. (2010). “לשמור על הבית”: תיאוריה ופרקטיקה של יצירת ברית טיפולית עם הורים מתעללים. חברה ורווחה, 3, 503-519
 • גל, ג. לבב, י. וגרוס, ר. (2010). התעללות בילדים: שכיחות והשלכות ארוכות טווח – ממצאים מסקר בריאות הנפש הלאומי. חברה ורווחה, 30, 359-376
 • דאוד-נוראסי, ס. למב, מ. וסטרנברג, ק (1999). השפעת אלימות גופנית במשפחה על הסתגלות ילדים בבתי הספר. מגמות, 40, 72-102
 • חאג’-יחיא, מ. ולוגסי, ר. (2008). התנסות בפגיעות בילדות והקשר שלה למצוקה פסיכולוגית ולאינטימיות בבגרות הצעירה. חברה ורווחה, 31, 411-440
 • לב, ע. ואנסון, י. (2008). אלימות פיזית כלפי קשישים מצד בני משפחותיהם: שכיחות התופעה וגורמי סיכון. חברה ורווחה, 29, 155-175
 • פרל, ג. ופלד, ע. (2005). חוויית אבהותם של גברים אלימים כלפי בת זוגם. חברה ורווחה, 28, 307 -340
 • שגיא, ש. ודותן, נ. (2001). משאבי התמודדות של ילדים שנפגעו במשפחתם. מגמות, 41, 218-235
 • שטינמץ, ד. וטבנקין, ח. (2008). אלימות במשפחה – שכיחות התופעה בקרב מטופלים המבקרים במירפאתם הראשונית. הרפואה, 147, 978-982
 • Currie, J. & Widom, C. (2010). Long-term consequences of child abuse and neglect on adult economic well-being. Child Maltreat, 15, 111-120
 • Sousa, C. & Klika, J. (2011). Longitudinal Study on the effects of child abuse and children’s exposure to domestic violence, parent-child attachments, and antisocial behavior in adolescence. J Interpers Violence, 26, 111-136

 

299.00 

סמינריון בנושא התעללות בילדים

מידע נוסף

מספר עמודים

14

מקורות

10

שנת הגשה

2014

סמינריון בנושא התעללות בילדים

מידע נוסף

מספר עמודים

14

מקורות

10

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.