(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון “דיוקן האמן כאיש צעיר” בין חיקוי מציאות לארגון אמנותי

מבוא

 

הרומן “דיוקן האמן כאיש צעיר” של ג’יימס ג’ויס פורסם לראשונה ב-1916, ומציג את דמותו של סטפן דדאלוס, וסיפור התבגרותו באירלנד הקתולית. הרומן מבוסס על אלמנטים ביוגרפים של ג’ויס, ומתאר את סיפור הפיכתו לאמן; הבחירה שלו בלהיות סופר. סטפן לומד את מגבלות המוסדות שהוא נמצא בהם, כמו כנסייה, בית ספר ומשפחה, ובוחר בדרך עצמאית וביקורתית.

בספר “העולם בסיפורת, חיקוי מציאות או ארגון אמנותי?”  מציגה חנה הרציג (1989) שתי אפשרויות של הרומן: חיקוי דמוי מציאות וארגון אמנותי. חיקוי דמוי מציאות משתמש בחוקיות של המציאות; חוקיות סיבתית, התפתחות הזמן, מיקומים, אירועים היסטוריים וכו’. שורשי התפיסה הם אצל אריסטו בספר “פואטיקה”. לעומת זאת חיקוי אמנותי הוא ייצוג מציאות שמתבסס על אמצעים אמנותיים, והדגשה של אסכולה זאת אפשר למצוא אצל הפורמליסטים הרוסים.

בעבודתי ארצה להתמקד בהשוואה בין העובדות הביוגרפיות לגבי ג’יימס ג’ויס האדם, ולבדוק כיצד הוא מעביר את סיפורו הביוגראפי לרומן, באמצעות הדמות של סטפן דדאלוס.

שאלת המחקר תהיה: באיזה אמצעים אמנותיים משתמש ג’ויס ב”דיוקן האמן כאיש צעיר” כדי להפוך סיפורים מחייו לרומן בדיוני?

בעבודה לא אטען שג’ויס מתבסס לגמרי על חייו וניסיונו, אלא ארצה לבדוק, על בסיס השוואה עם ידע ביוגראפי על הסופר, כיצד הוא מעביר את סיפור התבגרותו אל עולם הספרות. בין השאר אנסה להראות את הז’אנר של רומן התבגרות ושל מונולוג פנימי בהם משתמש הסופר כאמצעים אמנותיים, כלומר חיקוי אמנותי, לצורך תיאור המציאות בה גדל באירלנד.

הפרק הראשון יניח את הבסיס לתשתית התיאורטית שתשמש את המחקר: בפרק זה אעסוק

בחיקוי מציאות לעומת חיקוי אמנותי, כלומר מונחי הבסיס של הקורס, וכן בהגדרות של מונולוג פנימי ורומן התבגרות – שהם שני אמצעים אמנותיים בהם משתמש הסופר ברומן.

הפרק השני יעסוק במחקרים על הרומן ובבדיקה של ביוגרפיות של ג’ויס עצמו, כדי לדעת עד כמה החיים שלו מקבילים לאלה של סטיפן דדאלוס ברומן. ככלל המחקרים יראו שיש קשרים הדוקים בין הביוגרפיה של ג’ויס לדמות ברומן, אבל גם הרבה בדיון.

הפרק השלישי יהווה ניתוח עצמאי על בסיס החומר הנלמד בקורס, הפרק התיאורטי והפרק העוסק במחקרים על ג’ויס. בפרק זה אנסה להפריד בין חיקוי דמוי מציאות המתרחש בחלקים ברומן, לבין חיקוי אמנותי – כאשר ההתמקדות תהיה כאמור במונולוג הפנימי וברומן ההתבגרות

 

כאמצעים אמנותיים בולטים ברומן. הפרק יטען שהאמצעים האמנותיים מאפשרים לסופר ליצור הזרה, כפי שכינו זאת הפורמליסטים, כדי להתבונן מחדש במציאות המוכרת.

 

 

תוכן העבודה

מבוא  2
פרק 1 : תשתית תיאורטית
1.1 חיקוי אמנותי לעומת חיקוי דמוי מציאות  4
1.2 רומן התבגרות ומונולוג פנימי 6
פרק 2 : חייו של ג’ויס
2.1 ביוגרפיה של ג’ויס ב”מציאות”  9
2.2 מחקרים על “דיוקן האמן”  11
פרק 3 : ניתוח “דיוקן האמן” בין ביוגרפיה לאמנות
3.1 חיקוי דמוי מציאות  14
3.2 חיקוי אמנותי ברומן 15
3.2.1 רומן התבגרות 17
3.2.2 מונולוג פנימי 20
סיכום 23
ביבליוגרפיה 24

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

12

שנת הגשה

2015

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון “דיוקן האמן כאיש צעיר” בין חיקוי מציאות לארגון אמנותי”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

 

הרומן “דיוקן האמן כאיש צעיר” של ג’יימס ג’ויס פורסם לראשונה ב-1916, ומציג את דמותו של סטפן דדאלוס, וסיפור התבגרותו באירלנד הקתולית. הרומן מבוסס על אלמנטים ביוגרפים של ג’ויס, ומתאר את סיפור הפיכתו לאמן; הבחירה שלו בלהיות סופר. סטפן לומד את מגבלות המוסדות שהוא נמצא בהם, כמו כנסייה, בית ספר ומשפחה, ובוחר בדרך עצמאית וביקורתית.

בספר “העולם בסיפורת, חיקוי מציאות או ארגון אמנותי?”  מציגה חנה הרציג (1989) שתי אפשרויות של הרומן: חיקוי דמוי מציאות וארגון אמנותי. חיקוי דמוי מציאות משתמש בחוקיות של המציאות; חוקיות סיבתית, התפתחות הזמן, מיקומים, אירועים היסטוריים וכו’. שורשי התפיסה הם אצל אריסטו בספר “פואטיקה”. לעומת זאת חיקוי אמנותי הוא ייצוג מציאות שמתבסס על אמצעים אמנותיים, והדגשה של אסכולה זאת אפשר למצוא אצל הפורמליסטים הרוסים.

בעבודתי ארצה להתמקד בהשוואה בין העובדות הביוגרפיות לגבי ג’יימס ג’ויס האדם, ולבדוק כיצד הוא מעביר את סיפורו הביוגראפי לרומן, באמצעות הדמות של סטפן דדאלוס.

שאלת המחקר תהיה: באיזה אמצעים אמנותיים משתמש ג’ויס ב”דיוקן האמן כאיש צעיר” כדי להפוך סיפורים מחייו לרומן בדיוני?

בעבודה לא אטען שג’ויס מתבסס לגמרי על חייו וניסיונו, אלא ארצה לבדוק, על בסיס השוואה עם ידע ביוגראפי על הסופר, כיצד הוא מעביר את סיפור התבגרותו אל עולם הספרות. בין השאר אנסה להראות את הז’אנר של רומן התבגרות ושל מונולוג פנימי בהם משתמש הסופר כאמצעים אמנותיים, כלומר חיקוי אמנותי, לצורך תיאור המציאות בה גדל באירלנד.

הפרק הראשון יניח את הבסיס לתשתית התיאורטית שתשמש את המחקר: בפרק זה אעסוק

בחיקוי מציאות לעומת חיקוי אמנותי, כלומר מונחי הבסיס של הקורס, וכן בהגדרות של מונולוג פנימי ורומן התבגרות – שהם שני אמצעים אמנותיים בהם משתמש הסופר ברומן.

הפרק השני יעסוק במחקרים על הרומן ובבדיקה של ביוגרפיות של ג’ויס עצמו, כדי לדעת עד כמה החיים שלו מקבילים לאלה של סטיפן דדאלוס ברומן. ככלל המחקרים יראו שיש קשרים הדוקים בין הביוגרפיה של ג’ויס לדמות ברומן, אבל גם הרבה בדיון.

הפרק השלישי יהווה ניתוח עצמאי על בסיס החומר הנלמד בקורס, הפרק התיאורטי והפרק העוסק במחקרים על ג’ויס. בפרק זה אנסה להפריד בין חיקוי דמוי מציאות המתרחש בחלקים ברומן, לבין חיקוי אמנותי – כאשר ההתמקדות תהיה כאמור במונולוג הפנימי וברומן ההתבגרות

 

כאמצעים אמנותיים בולטים ברומן. הפרק יטען שהאמצעים האמנותיים מאפשרים לסופר ליצור הזרה, כפי שכינו זאת הפורמליסטים, כדי להתבונן מחדש במציאות המוכרת.

 

 

תוכן העבודה

מבוא  2
פרק 1 : תשתית תיאורטית
1.1 חיקוי אמנותי לעומת חיקוי דמוי מציאות  4
1.2 רומן התבגרות ומונולוג פנימי 6
פרק 2 : חייו של ג’ויס
2.1 ביוגרפיה של ג’ויס ב”מציאות”  9
2.2 מחקרים על “דיוקן האמן”  11
פרק 3 : ניתוח “דיוקן האמן” בין ביוגרפיה לאמנות
3.1 חיקוי דמוי מציאות  14
3.2 חיקוי אמנותי ברומן 15
3.2.1 רומן התבגרות 17
3.2.2 מונולוג פנימי 20
סיכום 23
ביבליוגרפיה 24

299.00 

סמינריון “דיוקן האמן כאיש צעיר” בין חיקוי מציאות לארגון אמנותי

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

12

שנת הגשה

2015

סמינריון “דיוקן האמן כאיש צעיר” בין חיקוי מציאות לארגון אמנותי

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

12

שנת הגשה

2015

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.