(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הגדרת ההדרכה

תקציר:

עבודה סמינריונית זו היא תוצר תהליך למידה שנמשך לאורך שנה בלימודי לתואר שני במכללת אורנים בקורס “סוגיות בהדרכת מורים למדעים” בהנחיית ד”ר רחל כהן, העבודה מתמקדת בנושא הדרכת מורים למדעים, העבודה מכילה בחלקה הראשון רקע תיאורטי המתייחס להדרכת מורים, הגדרת ההדרכה, מטרות ההדרכה, תפקיד המדריך, וכל שאר מאפייני ההדרכה, גם להגדרת התפתחות מקצועית, והגדרה לנושא של ההדרכה שבו אני בחרתי להתעמק ולבנות הדרכה למורים בבית ספר יסודי- חטיבה. בחלקה השני של העבודה היו שני מרכיבים, הראשון הוא צפייה פסיבית בהדרכה שהועברה על ידי מדריכה וותיקה למורים בבית ספר יסודי שבו ארחתי, וניתוח להדרכה זו על פי העקרונות שלמדתי במשך כל השנה והספרות הדנה בנושא, והמרכיב השני הוא בניית הדרכה והעברתה לצוות המורים שאיתו אני עובדת בבית הספר למדעים, ולאחר מכן ניתוח להדרכה שלי, הנושא של חקר מדעי נבחר על ידי ובתיאום מלא עם המודרכים בהתחשבות בוותק ובניסיון של המודרכים וגם בהיותו נושא חדשני הנכלל בתוכנית הלימודים בחלק חובה עד כיתה ט לפי דרישות משרד החינוך.

 

מבוא:

פוקס(2002) מגדיר את ההדרכה כתהליך ממקוד בענייני הוראה ולמידה. היא מאופיינת בהמשכיות, וברצף למידה שבו נוצר קשר ואינטראקציה בין המדריך שהוא בקיא בתחום מבחינת ידע תוכן וגם מיומנות לבין המורים המודרכים שהם זקוקים לידע זה במטרה לשפר את איכות הוראתם, ההדרכה היא תהליך שינוי הדרגתי, ההדרכה היא למידה מכוונת ומאופיינת בסיוע למורה, ומתן עזרה ופתרונות לקשיים בהם נתקל המורה בכל אשר קשור לתפקידו, ההדרכה נועדה לסייע בהתפתחות המקצועית של המורה באופן ישיר ובכך יוכל לשפר את עבודתו כמורה, וכתוצאה מכך שינוי זה ישפיע על התלמידים וישפר את הישגיהם (פוקס, 2002).

בשנים האחרונות התפתחה ההכרה בחשיבות ההדרכה ובתפקיד המדריך בתחום ההוראה, מאמרים רבים התעסקו בהגדרת תפקיד זו וחשיבותו למערכת החינוך מבחינת הכרת תוכן פדגוגי, יחס מורה תלמיד, יחס מורה צוות הוראה. המודעות לחשיבות ההדרכה באה כתוצאה בהכרה בקשיים שבהם נתקל המורה, תפקיד ההדרכה מאופיין בחוסר בהירות ובעמימות עכב אי בהירות בהגדרת המושג “הדרכה” (פלד, 1995). למרות אי הבהירות להגדרת המושג, יש הסכמה על חשיבתו ובמיוחד בתחום ההוראה הבית ספרית, וכי הדרכה תביא לשיפור בתחומים הנוגעים לתפקידו של מורה ולקידום ושיפור ביצועו.

בתוכנית הלימודים החדשה יש חשיבות רבה, בכל השכבות והגילאים, לנושא החקר המדעי, בבחינות בגרות, מיצ”ב, מפמ”ר וגם בחנות בינלאומיות כמו פיז”ה יש חשיבות להבנת נושא החקר המדעי. לימוד דרך חקר מדעי מצריך חשיבה מסדר גבוהה, הוא מפתח את החשיבה וההבנה של הלומד( ברונר,2009), ולכן באה החשיבות להדרכת מורים בנושא חקר, בכל שלביו. חקר מדעי הוא תהליך מעניין, מאתגר, ומגביר את המוטיבציה אצל תלמידים, מצד שני מורים שהתנסו בלימוד חקר מדעי מדווחים על קשיים, ולכן בא הצורך לבנות הדרכה בנושא חקר מדעי (דביר, 2000).

בהדרכה שבניתי התמקדתי בשלב הגירוי לחקר, קשיים ויתרונות בלימוד חקר מדעי, ניסוח שאילת שאלות, את ההדרכה בניתי על פי “מעגל הלמידה (קולב, 1974), ההדרכה תועבר בבית ספר למדעים לצוות מורים ביסודי וחטיבה, המורות המודרכות בעלות וותק בין 1-8 שנים וותק, התנסו בלימוד נושא החקר המדעי שנה אחת לפני, ההדרכה נבנתה על פי בקשתם מבחינת נושא, ובתיאום איתם מבחינת המקום והזמן, ההדרכה שבניתי היא הדרכה מעצבת, והתקשורת דו כיוונית, ביני כמדריכה לבין המודרכים ובין המודרכים עצמם (פוקס, 2002).

 

 

תוכן עניינים
תקציר – 3
מבוא – 4
רקע תיאורטי – 5
הגדרת ההדרכה – 5
מטרות ההדרכה – 6
תפקיד המדריך – 6
גישות הדרכה – 7
סגנונות הדרכה – 8
תקשורת בהדרכה – 8
אנדרוגיגיה ולמידת מבוגרים – 9
גורמים מסייעים וגורמים בולמים באמונות המורים לשינוי – 10
חדשנות ,למידה דרך חקר מהי – 11
קשיים בתהליך החקר וחשיבות ההדרכה בנושא – 14
צפייה במדריך מורים – 14
תיאור מהלך מפגש ההדרכה – 14
מטרות ההדרכה – 15
מבנה ההדרכה תכניה ותוצריה – 15
מרכזיות המדריך\ מודרך – 16
למידת מבוגרים – 17
ניתוח על בסיס מאמר על התפתחות מקצועית –  18
תכנון הדרכה קבוצתית בנושא חקר מדעי- גירוי ושאילת שאלות – 19
מבנה ההדרכה – 21
התנסות בהעברת ההדרכה הקבוצתית בפני מורים וניתוחה – 24
השוואה בין תכנון ההדרכה לבין ביצוע – 26
ההערות שקיבלתי מהעמיתים בקורס – 26
ניתוח והערכה של ההדרכה –  27
דיון – 28
המלצות לשינוי – 32
תרומת ההדרכה – 33
ניתוח השינוי – 34
סיכום העבודה – 35
רפלקציה – 35
ביבליוגרפיה – 37
נספחים – 39

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

73

מספר עמודים

38

מקורות

19

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הגדרת ההדרכה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר:

עבודה סמינריונית זו היא תוצר תהליך למידה שנמשך לאורך שנה בלימודי לתואר שני במכללת אורנים בקורס “סוגיות בהדרכת מורים למדעים” בהנחיית ד”ר רחל כהן, העבודה מתמקדת בנושא הדרכת מורים למדעים, העבודה מכילה בחלקה הראשון רקע תיאורטי המתייחס להדרכת מורים, הגדרת ההדרכה, מטרות ההדרכה, תפקיד המדריך, וכל שאר מאפייני ההדרכה, גם להגדרת התפתחות מקצועית, והגדרה לנושא של ההדרכה שבו אני בחרתי להתעמק ולבנות הדרכה למורים בבית ספר יסודי- חטיבה. בחלקה השני של העבודה היו שני מרכיבים, הראשון הוא צפייה פסיבית בהדרכה שהועברה על ידי מדריכה וותיקה למורים בבית ספר יסודי שבו ארחתי, וניתוח להדרכה זו על פי העקרונות שלמדתי במשך כל השנה והספרות הדנה בנושא, והמרכיב השני הוא בניית הדרכה והעברתה לצוות המורים שאיתו אני עובדת בבית הספר למדעים, ולאחר מכן ניתוח להדרכה שלי, הנושא של חקר מדעי נבחר על ידי ובתיאום מלא עם המודרכים בהתחשבות בוותק ובניסיון של המודרכים וגם בהיותו נושא חדשני הנכלל בתוכנית הלימודים בחלק חובה עד כיתה ט לפי דרישות משרד החינוך.

 

מבוא:

פוקס(2002) מגדיר את ההדרכה כתהליך ממקוד בענייני הוראה ולמידה. היא מאופיינת בהמשכיות, וברצף למידה שבו נוצר קשר ואינטראקציה בין המדריך שהוא בקיא בתחום מבחינת ידע תוכן וגם מיומנות לבין המורים המודרכים שהם זקוקים לידע זה במטרה לשפר את איכות הוראתם, ההדרכה היא תהליך שינוי הדרגתי, ההדרכה היא למידה מכוונת ומאופיינת בסיוע למורה, ומתן עזרה ופתרונות לקשיים בהם נתקל המורה בכל אשר קשור לתפקידו, ההדרכה נועדה לסייע בהתפתחות המקצועית של המורה באופן ישיר ובכך יוכל לשפר את עבודתו כמורה, וכתוצאה מכך שינוי זה ישפיע על התלמידים וישפר את הישגיהם (פוקס, 2002).

בשנים האחרונות התפתחה ההכרה בחשיבות ההדרכה ובתפקיד המדריך בתחום ההוראה, מאמרים רבים התעסקו בהגדרת תפקיד זו וחשיבותו למערכת החינוך מבחינת הכרת תוכן פדגוגי, יחס מורה תלמיד, יחס מורה צוות הוראה. המודעות לחשיבות ההדרכה באה כתוצאה בהכרה בקשיים שבהם נתקל המורה, תפקיד ההדרכה מאופיין בחוסר בהירות ובעמימות עכב אי בהירות בהגדרת המושג “הדרכה” (פלד, 1995). למרות אי הבהירות להגדרת המושג, יש הסכמה על חשיבתו ובמיוחד בתחום ההוראה הבית ספרית, וכי הדרכה תביא לשיפור בתחומים הנוגעים לתפקידו של מורה ולקידום ושיפור ביצועו.

בתוכנית הלימודים החדשה יש חשיבות רבה, בכל השכבות והגילאים, לנושא החקר המדעי, בבחינות בגרות, מיצ”ב, מפמ”ר וגם בחנות בינלאומיות כמו פיז”ה יש חשיבות להבנת נושא החקר המדעי. לימוד דרך חקר מדעי מצריך חשיבה מסדר גבוהה, הוא מפתח את החשיבה וההבנה של הלומד( ברונר,2009), ולכן באה החשיבות להדרכת מורים בנושא חקר, בכל שלביו. חקר מדעי הוא תהליך מעניין, מאתגר, ומגביר את המוטיבציה אצל תלמידים, מצד שני מורים שהתנסו בלימוד חקר מדעי מדווחים על קשיים, ולכן בא הצורך לבנות הדרכה בנושא חקר מדעי (דביר, 2000).

בהדרכה שבניתי התמקדתי בשלב הגירוי לחקר, קשיים ויתרונות בלימוד חקר מדעי, ניסוח שאילת שאלות, את ההדרכה בניתי על פי “מעגל הלמידה (קולב, 1974), ההדרכה תועבר בבית ספר למדעים לצוות מורים ביסודי וחטיבה, המורות המודרכות בעלות וותק בין 1-8 שנים וותק, התנסו בלימוד נושא החקר המדעי שנה אחת לפני, ההדרכה נבנתה על פי בקשתם מבחינת נושא, ובתיאום איתם מבחינת המקום והזמן, ההדרכה שבניתי היא הדרכה מעצבת, והתקשורת דו כיוונית, ביני כמדריכה לבין המודרכים ובין המודרכים עצמם (פוקס, 2002).

 

 

תוכן עניינים
תקציר – 3
מבוא – 4
רקע תיאורטי – 5
הגדרת ההדרכה – 5
מטרות ההדרכה – 6
תפקיד המדריך – 6
גישות הדרכה – 7
סגנונות הדרכה – 8
תקשורת בהדרכה – 8
אנדרוגיגיה ולמידת מבוגרים – 9
גורמים מסייעים וגורמים בולמים באמונות המורים לשינוי – 10
חדשנות ,למידה דרך חקר מהי – 11
קשיים בתהליך החקר וחשיבות ההדרכה בנושא – 14
צפייה במדריך מורים – 14
תיאור מהלך מפגש ההדרכה – 14
מטרות ההדרכה – 15
מבנה ההדרכה תכניה ותוצריה – 15
מרכזיות המדריך\ מודרך – 16
למידת מבוגרים – 17
ניתוח על בסיס מאמר על התפתחות מקצועית –  18
תכנון הדרכה קבוצתית בנושא חקר מדעי- גירוי ושאילת שאלות – 19
מבנה ההדרכה – 21
התנסות בהעברת ההדרכה הקבוצתית בפני מורים וניתוחה – 24
השוואה בין תכנון ההדרכה לבין ביצוע – 26
ההערות שקיבלתי מהעמיתים בקורס – 26
ניתוח והערכה של ההדרכה –  27
דיון – 28
המלצות לשינוי – 32
תרומת ההדרכה – 33
ניתוח השינוי – 34
סיכום העבודה – 35
רפלקציה – 35
ביבליוגרפיה – 37
נספחים – 39

299.00 

סמינריון הגדרת ההדרכה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

73

מספר עמודים

38

מקורות

19

שנת הגשה

2013

סמינריון הגדרת ההדרכה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

73

מספר עמודים

38

מקורות

19

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.