(21/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הזיקה של עמנואל הרומי ושלמה אבן גבירול לספר איוב

מבוא

עניינה של עבודה זו היא הזיקה של שני משוררי ימי הביניים העבריים בספרד המוסלמית, שלמה אבן גבירול ועמנואל הרומי, לספר איוב.

בעבודה זו אתמקד בשירי החול של שני המשוררים, ואבחן את תדירות השיבוץ שהם עושים מספר איוב.

בפרק הראשון אסקור את קורות חייו של עמנואל הרומי, את הזיקה שלו לשירה האיטלקית של זמנו בכלל ולמשורר דאנטה בפרט, וכן את מחלתו.

בפרק השני אסקור את קורות חייו של שלמה אבן גבירול, בדגש על מחלתו הקשה שהטביעה חותם עמוק בפסוקים מספר איוב. אצל שלמה אבן גבירול יהיו אלה השירים האישיים, אצל עמנואל הרומי – המחברת העשרים-ושלוש.

למיטב ידיעתי, ולאחר בדיקה, לא נעשו עד היום מחקרים בסוגייה ספציפית זו.

בעבודה זו אבקש להצביע על ההבדלים בין שני המשוררים, בכל הנוגע לאופי ולהיקף השימוש בשיבוצים על רבים משיריו.

הפרק השלישי יוקדש לספר איוב, ממנו שאבו שני המשוררים שיבוצים לא מעטים לשיריהם.

בפרק הרביעי אדון בתופעת השיבוץ בשירת החול העברית בספרד של ימי הביניים על היבטיה השונים, ואביא דוגמאות לשיבוץ נייטרלי ולשיבוץ טעון.

הפרק החמישי יעסוק בספר “מחברות עמנואל”, אוסף השירים והכתבים של עמנואל הרומי ויבחן את מקומו ביצירה העברית של תור הזהב בספרד.

בפרק השישי אביא מספר דוגמאות משיריו האישיים של אבן גבירול, ואבחן באיזו מידה הוא עושה בהם שימוש בשיבוצים מספר איוב.

הפרק השביעי יתמקד במחברת העשרים-ושלוש של עמנואל הרומי, וגם כאן אבחן את היקף השימוש בשיבוצים מספר איוב.

הסקירה המפורטת תאפשר לי לתת מענה לטענה המרכזית של עבודה זו, לפיה קיימים הבדלים בין שני המשוררים, בכל הנוגע לאופי ולהיקף השימוש בשיבוצים מספר איוב.

 

 

תוכן עניינים

מבוא 3

פרק ראשון: עמנואל הרומי: קורות חיים: הקשר בין עמנואל ודאנטה,
מחלת הזיקפה של עמנואל  4
פרק שני: שלמה אבן גבירול: קורות חיים 7
פרק שלישי: איוב: קווים לדמותו 9
פרק רביעי: השיבוץ בשירת החול העברית בספרד המוסלמית:
השיבוץ הנייטרלי, השיבוץ הטעון 11
פרק חמישי: המחברות של עמנואל הרומי 15
פרק שישי: איוב ביצירתו של שלמה אבן גבירול: שירת הסבל
והייסורים של אבן גבירול  18
פרק שביעי: איוב במחברת העשרים-ושלוש של עמנואל הרומי  25
סיכום 29
רשימה ביבליוגרפית 31

מידע נוסף

מספר עמודים

31

מקורות

17

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הזיקה של עמנואל הרומי ושלמה אבן גבירול לספר איוב”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

עניינה של עבודה זו היא הזיקה של שני משוררי ימי הביניים העבריים בספרד המוסלמית, שלמה אבן גבירול ועמנואל הרומי, לספר איוב.

בעבודה זו אתמקד בשירי החול של שני המשוררים, ואבחן את תדירות השיבוץ שהם עושים מספר איוב.

בפרק הראשון אסקור את קורות חייו של עמנואל הרומי, את הזיקה שלו לשירה האיטלקית של זמנו בכלל ולמשורר דאנטה בפרט, וכן את מחלתו.

בפרק השני אסקור את קורות חייו של שלמה אבן גבירול, בדגש על מחלתו הקשה שהטביעה חותם עמוק בפסוקים מספר איוב. אצל שלמה אבן גבירול יהיו אלה השירים האישיים, אצל עמנואל הרומי – המחברת העשרים-ושלוש.

למיטב ידיעתי, ולאחר בדיקה, לא נעשו עד היום מחקרים בסוגייה ספציפית זו.

בעבודה זו אבקש להצביע על ההבדלים בין שני המשוררים, בכל הנוגע לאופי ולהיקף השימוש בשיבוצים על רבים משיריו.

הפרק השלישי יוקדש לספר איוב, ממנו שאבו שני המשוררים שיבוצים לא מעטים לשיריהם.

בפרק הרביעי אדון בתופעת השיבוץ בשירת החול העברית בספרד של ימי הביניים על היבטיה השונים, ואביא דוגמאות לשיבוץ נייטרלי ולשיבוץ טעון.

הפרק החמישי יעסוק בספר “מחברות עמנואל”, אוסף השירים והכתבים של עמנואל הרומי ויבחן את מקומו ביצירה העברית של תור הזהב בספרד.

בפרק השישי אביא מספר דוגמאות משיריו האישיים של אבן גבירול, ואבחן באיזו מידה הוא עושה בהם שימוש בשיבוצים מספר איוב.

הפרק השביעי יתמקד במחברת העשרים-ושלוש של עמנואל הרומי, וגם כאן אבחן את היקף השימוש בשיבוצים מספר איוב.

הסקירה המפורטת תאפשר לי לתת מענה לטענה המרכזית של עבודה זו, לפיה קיימים הבדלים בין שני המשוררים, בכל הנוגע לאופי ולהיקף השימוש בשיבוצים מספר איוב.

 

 

תוכן עניינים

מבוא 3

פרק ראשון: עמנואל הרומי: קורות חיים: הקשר בין עמנואל ודאנטה,
מחלת הזיקפה של עמנואל  4
פרק שני: שלמה אבן גבירול: קורות חיים 7
פרק שלישי: איוב: קווים לדמותו 9
פרק רביעי: השיבוץ בשירת החול העברית בספרד המוסלמית:
השיבוץ הנייטרלי, השיבוץ הטעון 11
פרק חמישי: המחברות של עמנואל הרומי 15
פרק שישי: איוב ביצירתו של שלמה אבן גבירול: שירת הסבל
והייסורים של אבן גבירול  18
פרק שביעי: איוב במחברת העשרים-ושלוש של עמנואל הרומי  25
סיכום 29
רשימה ביבליוגרפית 31

299.00 

סמינריון הזיקה של עמנואל הרומי ושלמה אבן גבירול לספר איוב

מידע נוסף

מספר עמודים

31

מקורות

17

שנת הגשה

2014

סמינריון הזיקה של עמנואל הרומי ושלמה אבן גבירול לספר איוב

מידע נוסף

מספר עמודים

31

מקורות

17

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.