(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הכנסת הערבים לעומת הכנסת היהודים בישראל

מבוא

עבודה זו עוסקת במצבם של הערבים בישראל, יחסית ליהודים, מבחינת העוני. ביום 20.10.2008 התפרסם כי ישראל במקום הראשון מבחינת אחוז העוני בקרב המדינות המפותחות ולכן חשוב מאוד לבחון נושא זה.

מדינת ישראל מגדירה את עצמה מאז הקמתה כמדינה יהודית. במגילת העצמאות הצהירה מדינת ישראל על: “הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל”. בהמשך, הכרזת העצמאות הוסיפה והבטיחה מדינת ישראל לקיים “שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין”, וכן קראה במפורש לכל אזרחי המדינה הערבים “ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה”.

מהבחינה המעשית ברור, כי בפועל מדינת ישראל לא התייחסה באופן שוויוני לאזרחיה הערבים, גם אם חוקי המדינה הבטיחו שוויון פורמאלי בזכויות האזרחיות. הערבים אינם זוכים לשוויון הזדמנויות בתחומים רבים. ביטוי בולט הוא הקצאת המשאבים הלא שוויונית למגזר הערבי בתחומי רווחה, חינוך ודת, כאשר התירוץ הוא “חוסר במשאבים”.

בישראל מקובלת שיטת חישוב העוני לפי הגישה היחסית. הגישה היחסית אמנם מכירה בכך שמצוקה אינה מתבטאת בהכנסה נמוכה בלבד, אלא עשויה להתבטא גם בהיקף הרכוש, בתנאי הדיור, בחינוך ובשירותים הציבוריים הזמינים למי שנתונים במצוקה. ואולם, מאחר שבישראל אין מדד מוסכם המשקף מצוקה על כל היבטיה, המוסד לביטוח לאומי משתמש בנתונים הזמינים של ההכנסה הכספית הפנויה של משקי הבית.  ההכנסה הפנויה מוגדרת כהכנסה הכספית ברוטו,  בתוספת תשלומי העברה ובניכוי מסים ישירים (מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות). משתנה זה משמש את המוסד לביטוח לאומי הן לשם חישוב קו העוני הן לשם השוואת מצבם של משקי בית באוכלוסייה לקו העוני וחישוב תחולת העוני.

 

 

ראשי פרקים
מבוא 3
אפליית מיעוטים בישראל – המגזר הערבי 4
מצבם הכלכלי של ערביי ישראל 4
רמת השתכרותם של ערביי ישראל 5
ההון האנושי של הערבים 9
מדידת העוני 12
עוני לפי סולמות שקילות 13
העוני בישראל 15
הצגת הנתונים 17
השתלבות ערבים בעמדות מפתח- נתונים 19
שירות המדינה 19
המיעוט בהשכלה הגבוהה 20
המיעוט הערבי במערכת הפוליטית 21
הסיבות האפשרויות לאפלייה 23
א. אפלייה הנובעת ממושגים מוטעים על הבדלי פריון שבין הקבוצות 24
ב. אפלייה שאינה נובעת משיקולי ריווחיות 24
ג. אפלייה הנובעת ממושגים נכונים על הבדלי פריון בין קבוצות 25
צעדים למניעת האפלייה 26
המלצות חקיקה להעדפה מתקנת למיעוט הערבי 26
העדפה מתקנת בשירות המדינה 27
העדפה מתקנת ישירה – תכניות ייצוג הוגן 28
ביבליוגרפיה 30
מבוא 37
ביבליוגרפיה 38

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

31

מקורות

26

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הכנסת הערבים לעומת הכנסת היהודים בישראל”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

עבודה זו עוסקת במצבם של הערבים בישראל, יחסית ליהודים, מבחינת העוני. ביום 20.10.2008 התפרסם כי ישראל במקום הראשון מבחינת אחוז העוני בקרב המדינות המפותחות ולכן חשוב מאוד לבחון נושא זה.

מדינת ישראל מגדירה את עצמה מאז הקמתה כמדינה יהודית. במגילת העצמאות הצהירה מדינת ישראל על: “הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל”. בהמשך, הכרזת העצמאות הוסיפה והבטיחה מדינת ישראל לקיים “שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין”, וכן קראה במפורש לכל אזרחי המדינה הערבים “ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה”.

מהבחינה המעשית ברור, כי בפועל מדינת ישראל לא התייחסה באופן שוויוני לאזרחיה הערבים, גם אם חוקי המדינה הבטיחו שוויון פורמאלי בזכויות האזרחיות. הערבים אינם זוכים לשוויון הזדמנויות בתחומים רבים. ביטוי בולט הוא הקצאת המשאבים הלא שוויונית למגזר הערבי בתחומי רווחה, חינוך ודת, כאשר התירוץ הוא “חוסר במשאבים”.

בישראל מקובלת שיטת חישוב העוני לפי הגישה היחסית. הגישה היחסית אמנם מכירה בכך שמצוקה אינה מתבטאת בהכנסה נמוכה בלבד, אלא עשויה להתבטא גם בהיקף הרכוש, בתנאי הדיור, בחינוך ובשירותים הציבוריים הזמינים למי שנתונים במצוקה. ואולם, מאחר שבישראל אין מדד מוסכם המשקף מצוקה על כל היבטיה, המוסד לביטוח לאומי משתמש בנתונים הזמינים של ההכנסה הכספית הפנויה של משקי הבית.  ההכנסה הפנויה מוגדרת כהכנסה הכספית ברוטו,  בתוספת תשלומי העברה ובניכוי מסים ישירים (מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות). משתנה זה משמש את המוסד לביטוח לאומי הן לשם חישוב קו העוני הן לשם השוואת מצבם של משקי בית באוכלוסייה לקו העוני וחישוב תחולת העוני.

 

 

ראשי פרקים
מבוא 3
אפליית מיעוטים בישראל – המגזר הערבי 4
מצבם הכלכלי של ערביי ישראל 4
רמת השתכרותם של ערביי ישראל 5
ההון האנושי של הערבים 9
מדידת העוני 12
עוני לפי סולמות שקילות 13
העוני בישראל 15
הצגת הנתונים 17
השתלבות ערבים בעמדות מפתח- נתונים 19
שירות המדינה 19
המיעוט בהשכלה הגבוהה 20
המיעוט הערבי במערכת הפוליטית 21
הסיבות האפשרויות לאפלייה 23
א. אפלייה הנובעת ממושגים מוטעים על הבדלי פריון שבין הקבוצות 24
ב. אפלייה שאינה נובעת משיקולי ריווחיות 24
ג. אפלייה הנובעת ממושגים נכונים על הבדלי פריון בין קבוצות 25
צעדים למניעת האפלייה 26
המלצות חקיקה להעדפה מתקנת למיעוט הערבי 26
העדפה מתקנת בשירות המדינה 27
העדפה מתקנת ישירה – תכניות ייצוג הוגן 28
ביבליוגרפיה 30
מבוא 37
ביבליוגרפיה 38

 

299.00 

סמינריון הכנסת הערבים לעומת הכנסת היהודים בישראל

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

31

מקורות

26

שנת הגשה

2013

סמינריון הכנסת הערבים לעומת הכנסת היהודים בישראל

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

31

מקורות

26

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.