(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הפרעת אישיות פרנואידית – הגדרות, מאפיינים, כלי אבחון וביקורת

מבוא

במחקר מודרני הושם דגש רב על סוגים שונים של הפרעות נפשיות אישיות , וביניהן, גם הפרעת אישיות פרנואידית. הפרעות פסיכולוגיות נפשיות, מעבר להיותן פוגעות בתפקודו נורמטיבי ותקין של אדם, יש בהן פוטנציאל להוביל את הסובל מהן לפגיעה בעצמו ובאחרים (Agosti et al., 2009). עקב כך, עולם המחקר נרתם למאמץ שנועד לגרום לצמצום ואף למנוע את הפגיעה של הפרעות אלה בסובלים מהן ובסביבה. על מנת לעשות זאת, חוקרי הנושא התמקדו בהגדרתן, מאפייניהן, ביטויהן ובשיטות טיפול בהפרעות אישיות נפשיות.

מבין מגוון הפרעות אישית נפשיות ניתן למצוא הפרעת אישיות פרנואידית (Paranoid personality disorder). הפרעה זאת, בדרך כלל, מאופיינת בחשדנות ובאי אמון מצדו של הסובל. הפרעה זאת תוארה לראשונה על ידי פסיכיאטרים מובילים של ראשית המאה ה-20, כגון מאייר (Meyer, 1903 in Birkeland, 2013). מאפייני ההפרעה מופיעים במהדורה הרביעית המתוקנת של ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי שנועד לשמש כמדריך לסיווג וזיהוי של הפרעות נפשיות (DSM-IV-TR) ובסיווג סטטיסטי בינלאומי של מחלות ובעיות רפואיות קשורות (ICD-10). אף על פי כן, מעמד האבחוני של הפרעת אישיות פרנואידית אינו ברור וניתן לערעור. יתר על כן, קיים מחסור בעדויות קליניות מחקריות הנוגעות להפרעה זאת (Birkeland, 2013).

סימני שאלה רבים סביב סיווג, מאפיינים, כלי אבחון וטיפול בהפרעת אישיות פרנואידית הובילו אותי להתמקד בנושא זה במסגרת מחקר נוכחי. לפי כך, מטרת המחקר הינה להגדיר, על סמך ספרות מחקרית, את הפרעת אישיות פרנואידית; לתאר את כלי האבחון הקיימים; לתאר את הביקורת המופנית לעבר כלים אלה ולהציע ביקורת אישית וכלי אבחון חדש.

על מנת להשיג יעדי המחקר, המחקר חולק למספר פרקים המתמקדים בהיבטים שונים של הנושא. ראשית, פרק א’ יתמקד בהיבטים הנוגעים להגדרה ולסיווג של הפרעת אישיות פרנואידית, תוך כדי התייחסות לסימנים ותסמינים של הפרעה; שנית, בפרק ב’, יושם דגש על היבטים אטיולוגיים הנותנים התייחסות לתיאוריות המסבירות את ההפרעה ואת הגורמים להפרעה וזאת על סמך מחקרים עדכניים המתייחסים לנושא; שלישית, פרק ג’ יהווה במה לתיאור של כלי אבחון הקיימים הנוגעים להפרעת אישיות פרנואידית; רביעית, פרק ד’ יציג את הביקורת הקיימת בספרות המחקר על יעילותם של כלי האבחון ויכלול בתוכו ביקורת אישית והצעה לשיטת אבחון משלי; וחמישית,  פרק אחרון ישמש כפרק מסכם של כל הפרקים שיתאר בקווים כלליים את מסקנות המחקר.

 

 

תוכן העניינים

מבוא 2
פרק א’:הפרעת אישיות פרנואידית – הגדרה וסיווג-3
פרק ב’: הפרעת אישיות פרנואידית – ניתוח אטיולוגי-5
פרק ג’:כלי אבחון להפרעת אישיות פרנואידית- 12
פרק ד’: ביקורת על כלי אבחון קיימים-14
סיכום-17
ביבליוגרפיה-19

 

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

60

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הפרעת אישיות פרנואידית – הגדרות, מאפיינים, כלי אבחון וביקורת”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

במחקר מודרני הושם דגש רב על סוגים שונים של הפרעות נפשיות אישיות , וביניהן, גם הפרעת אישיות פרנואידית. הפרעות פסיכולוגיות נפשיות, מעבר להיותן פוגעות בתפקודו נורמטיבי ותקין של אדם, יש בהן פוטנציאל להוביל את הסובל מהן לפגיעה בעצמו ובאחרים (Agosti et al., 2009). עקב כך, עולם המחקר נרתם למאמץ שנועד לגרום לצמצום ואף למנוע את הפגיעה של הפרעות אלה בסובלים מהן ובסביבה. על מנת לעשות זאת, חוקרי הנושא התמקדו בהגדרתן, מאפייניהן, ביטויהן ובשיטות טיפול בהפרעות אישיות נפשיות.

מבין מגוון הפרעות אישית נפשיות ניתן למצוא הפרעת אישיות פרנואידית (Paranoid personality disorder). הפרעה זאת, בדרך כלל, מאופיינת בחשדנות ובאי אמון מצדו של הסובל. הפרעה זאת תוארה לראשונה על ידי פסיכיאטרים מובילים של ראשית המאה ה-20, כגון מאייר (Meyer, 1903 in Birkeland, 2013). מאפייני ההפרעה מופיעים במהדורה הרביעית המתוקנת של ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי שנועד לשמש כמדריך לסיווג וזיהוי של הפרעות נפשיות (DSM-IV-TR) ובסיווג סטטיסטי בינלאומי של מחלות ובעיות רפואיות קשורות (ICD-10). אף על פי כן, מעמד האבחוני של הפרעת אישיות פרנואידית אינו ברור וניתן לערעור. יתר על כן, קיים מחסור בעדויות קליניות מחקריות הנוגעות להפרעה זאת (Birkeland, 2013).

סימני שאלה רבים סביב סיווג, מאפיינים, כלי אבחון וטיפול בהפרעת אישיות פרנואידית הובילו אותי להתמקד בנושא זה במסגרת מחקר נוכחי. לפי כך, מטרת המחקר הינה להגדיר, על סמך ספרות מחקרית, את הפרעת אישיות פרנואידית; לתאר את כלי האבחון הקיימים; לתאר את הביקורת המופנית לעבר כלים אלה ולהציע ביקורת אישית וכלי אבחון חדש.

על מנת להשיג יעדי המחקר, המחקר חולק למספר פרקים המתמקדים בהיבטים שונים של הנושא. ראשית, פרק א’ יתמקד בהיבטים הנוגעים להגדרה ולסיווג של הפרעת אישיות פרנואידית, תוך כדי התייחסות לסימנים ותסמינים של הפרעה; שנית, בפרק ב’, יושם דגש על היבטים אטיולוגיים הנותנים התייחסות לתיאוריות המסבירות את ההפרעה ואת הגורמים להפרעה וזאת על סמך מחקרים עדכניים המתייחסים לנושא; שלישית, פרק ג’ יהווה במה לתיאור של כלי אבחון הקיימים הנוגעים להפרעת אישיות פרנואידית; רביעית, פרק ד’ יציג את הביקורת הקיימת בספרות המחקר על יעילותם של כלי האבחון ויכלול בתוכו ביקורת אישית והצעה לשיטת אבחון משלי; וחמישית,  פרק אחרון ישמש כפרק מסכם של כל הפרקים שיתאר בקווים כלליים את מסקנות המחקר.

 

 

תוכן העניינים

מבוא 2
פרק א’:הפרעת אישיות פרנואידית – הגדרה וסיווג-3
פרק ב’: הפרעת אישיות פרנואידית – ניתוח אטיולוגי-5
פרק ג’:כלי אבחון להפרעת אישיות פרנואידית- 12
פרק ד’: ביקורת על כלי אבחון קיימים-14
סיכום-17
ביבליוגרפיה-19

 

299.00 

סמינריון הפרעת אישיות פרנואידית – הגדרות, מאפיינים, כלי אבחון וביקורת

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

60

שנת הגשה

2013

סמינריון הפרעת אישיות פרנואידית – הגדרות, מאפיינים, כלי אבחון וביקורת

מידע נוסף

מספר עמודים

25

מקורות

60

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.