(24/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין לחץ הורי בקרב אימהות לילדים בגילאי 3-5

מבוא

מעמד סוציו-אקונומי נמוך מתייחס להגבלת המשאבים הפיננסיים וההזדמנויות לעבודה בשכר גבוהה יותר. כמו כן, מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאופיין, בדרך כלל, ברמה נמוכה יותר של השכלה בהשוואה למעמד הבינוני או הגבוה יותר. מחקרים מראים כי לעוני השפעות שליליות על רווחתו של הפרט (Santiago, Wadsworth, & Stump, 2011).

תנאים של עוני יוצרים מצבים של לחצים מתמשכים. למשל, מגורים בשכונות עניות משמרים את האבטלה ומגבילים את הניידות (Santiago, et al., 2011). כמו כן, מחקרים מראים כי שכונות עניות מאופיינות בלכידות חברתית נמוכה יותר ואחוזי פשיעה גבוהים יותר לעומת שכונות עמידות יותר. לכן, פרטים המתגוררים בשכונות עוני חווים מצבים מתמשכים ובלתי נשלטים של לחץ ודחק נפשי הפוגעים ברווחתם הנפשית (Wadsworth, Raviv, Reinhard, Wolff, Santiago, & Einhorn, 2008). לפיכך, עוני תורם לבריאות נפשית ירודה באמצעות הכנסה נמוכה, מצב סוציו אקונומי נמוך, חסרון מקום המגורים ולחצים הקשורים בעוני (Santiago, Wadsworth, & Stump, 2011; Wadsworth et al., 2008).

המחקר מצביע על כך שנשים נוטות יותר מגברים לפתח הפרעת נפשיות בחייהן. יתירה מזאת, הסיכון לפתח הפרעה נפשית גדל בתקופה שלאחר לידה. עובדה זו מובנת עקב הקשיים הרבים בהם נתקלת האם במהלך ההסתגלות לתפקיד האם. תיאוריית המעבר מתאר מצב של שינויים רבים, כאשר אחד השינויים העיקריים כולל הגדרה מחדש של התפקיד של כל אדם במשפחה, למשל, אינו ההורה לתפקיד הורי. שינוי המעבר והתפקיד יכול להיות קשה במיוחד עבור האם בפעם הראשונה שיש להם ניסיון עבר קטן.

מהספרות המדעית עולה כי הלחצים שחוות האימהות מתבטאים באופי ההורות שהן נוקטות כלפי ילדיהן. מחקרים מראים כי ילדים לאימהות עם לחת הורים נוטים לחוות חרדות נטישה (Wood et al., 2007), בעיות התנהגות (Aunola, & Nurmi, 2005), בעיות במעבר לבית הספר (Aunola, & Nurmi, 2005) ובעיות ביחסים בינאישיים עם בני גילם (Soenens, Vansteenkiste & Luyten, 2010).

ממצאים אלה מראים כי הורות מושפעת, בין היתר, ממצבים סביבתיים. אחד הגורמים שעשויים להשפיע בשלילה על לחץ הורי בקרב אימהות הוא מעמדן הסוציו –אקונומי הנמוך, ששכיחותו ניכרת במיוחד בקרב אימהות צעירות. לפיכך, מטרת המחקר הנוכחי לבחון האם מעמד סוציו–אקונומי נמוך משפיע לרעה על לחץ הורי בקרב אימהות לילדים בגיל הגן.

הרציונל של המחקר הנוכחי נובע ממחקרים קודמים שמראים את הקשיים הכלכליים שחוות הנשים בעולם התעסוקה וכן הקשיים הרגשיים שהם חוות עם הבאת הילדים לעולם.

 

תוכן עניינים:

1. מבוא 3
2. רקע תיאורטי 4
2.1 מעמדן הסוציו אקונומי של נשים 4
2.2 תפקיד האימהות על רקע מעמד סוציו אקונומי 6
3. שאלות והשערות המחקר 9
3.1 שאלות המחקר הנוכחי הן: 9
3.2 השערות המחקר הנוכחי הן: 9
3.3 משתני המחקר 9
4. השיטה 11
4.1 משתתפי המחקר : 11
4.2 כלי המחקר : 11
4.2.1 שאלון נתוני רקע 11
4.2.2 שאלון גורמי לחץ במשפחה FSS 11
4.2.3 שאלון כיצד אני מרגיש כהורה (PPSI) 11
4.2.4 שאלון השפעות הילד על המשפחה (FIQ) 12
5. ממצאים 13
5.1 התפלגות המדגם 13
5.2 בחינת ההשערות של המחקר 14
6. דיון 18
6.1 סיכום ממצאים ומסקנות 18
6.2 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך 20
ביבליוגרפיה 21
נספח 1 – פלטי SPSS 24
נספח 2 – מבחני מהימנות 35

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

33

מספר עמודים

22

מקורות

23

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין לחץ הורי בקרב אימהות לילדים בגילאי 3-5”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

מעמד סוציו-אקונומי נמוך מתייחס להגבלת המשאבים הפיננסיים וההזדמנויות לעבודה בשכר גבוהה יותר. כמו כן, מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאופיין, בדרך כלל, ברמה נמוכה יותר של השכלה בהשוואה למעמד הבינוני או הגבוה יותר. מחקרים מראים כי לעוני השפעות שליליות על רווחתו של הפרט (Santiago, Wadsworth, & Stump, 2011).

תנאים של עוני יוצרים מצבים של לחצים מתמשכים. למשל, מגורים בשכונות עניות משמרים את האבטלה ומגבילים את הניידות (Santiago, et al., 2011). כמו כן, מחקרים מראים כי שכונות עניות מאופיינות בלכידות חברתית נמוכה יותר ואחוזי פשיעה גבוהים יותר לעומת שכונות עמידות יותר. לכן, פרטים המתגוררים בשכונות עוני חווים מצבים מתמשכים ובלתי נשלטים של לחץ ודחק נפשי הפוגעים ברווחתם הנפשית (Wadsworth, Raviv, Reinhard, Wolff, Santiago, & Einhorn, 2008). לפיכך, עוני תורם לבריאות נפשית ירודה באמצעות הכנסה נמוכה, מצב סוציו אקונומי נמוך, חסרון מקום המגורים ולחצים הקשורים בעוני (Santiago, Wadsworth, & Stump, 2011; Wadsworth et al., 2008).

המחקר מצביע על כך שנשים נוטות יותר מגברים לפתח הפרעת נפשיות בחייהן. יתירה מזאת, הסיכון לפתח הפרעה נפשית גדל בתקופה שלאחר לידה. עובדה זו מובנת עקב הקשיים הרבים בהם נתקלת האם במהלך ההסתגלות לתפקיד האם. תיאוריית המעבר מתאר מצב של שינויים רבים, כאשר אחד השינויים העיקריים כולל הגדרה מחדש של התפקיד של כל אדם במשפחה, למשל, אינו ההורה לתפקיד הורי. שינוי המעבר והתפקיד יכול להיות קשה במיוחד עבור האם בפעם הראשונה שיש להם ניסיון עבר קטן.

מהספרות המדעית עולה כי הלחצים שחוות האימהות מתבטאים באופי ההורות שהן נוקטות כלפי ילדיהן. מחקרים מראים כי ילדים לאימהות עם לחת הורים נוטים לחוות חרדות נטישה (Wood et al., 2007), בעיות התנהגות (Aunola, & Nurmi, 2005), בעיות במעבר לבית הספר (Aunola, & Nurmi, 2005) ובעיות ביחסים בינאישיים עם בני גילם (Soenens, Vansteenkiste & Luyten, 2010).

ממצאים אלה מראים כי הורות מושפעת, בין היתר, ממצבים סביבתיים. אחד הגורמים שעשויים להשפיע בשלילה על לחץ הורי בקרב אימהות הוא מעמדן הסוציו –אקונומי הנמוך, ששכיחותו ניכרת במיוחד בקרב אימהות צעירות. לפיכך, מטרת המחקר הנוכחי לבחון האם מעמד סוציו–אקונומי נמוך משפיע לרעה על לחץ הורי בקרב אימהות לילדים בגיל הגן.

הרציונל של המחקר הנוכחי נובע ממחקרים קודמים שמראים את הקשיים הכלכליים שחוות הנשים בעולם התעסוקה וכן הקשיים הרגשיים שהם חוות עם הבאת הילדים לעולם.

 

תוכן עניינים:

1. מבוא 3
2. רקע תיאורטי 4
2.1 מעמדן הסוציו אקונומי של נשים 4
2.2 תפקיד האימהות על רקע מעמד סוציו אקונומי 6
3. שאלות והשערות המחקר 9
3.1 שאלות המחקר הנוכחי הן: 9
3.2 השערות המחקר הנוכחי הן: 9
3.3 משתני המחקר 9
4. השיטה 11
4.1 משתתפי המחקר : 11
4.2 כלי המחקר : 11
4.2.1 שאלון נתוני רקע 11
4.2.2 שאלון גורמי לחץ במשפחה FSS 11
4.2.3 שאלון כיצד אני מרגיש כהורה (PPSI) 11
4.2.4 שאלון השפעות הילד על המשפחה (FIQ) 12
5. ממצאים 13
5.1 התפלגות המדגם 13
5.2 בחינת ההשערות של המחקר 14
6. דיון 18
6.1 סיכום ממצאים ומסקנות 18
6.2 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך 20
ביבליוגרפיה 21
נספח 1 – פלטי SPSS 24
נספח 2 – מבחני מהימנות 35

 

299.00 

סמינריון הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין לחץ הורי בקרב אימהות לילדים בגילאי 3-5

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

33

מספר עמודים

22

מקורות

23

שנת הגשה

2014

סמינריון הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין לחץ הורי בקרב אימהות לילדים בגילאי 3-5

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

33

מספר עמודים

22

מקורות

23

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.