(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הקשר בין רמת פעילות גופנית לאיכות חיים בקרב מתבגרים בגיל 12-14

מבוא

בעבודה זו עסקנו בניסיון להבין השפעה של מימד הפעילות הגופנית בגיל ההתבגרות על מימד איכות החיים של המתבגרים. בעבודות קודמות נמצא שיש קשר בין פעילות גופנית להערכת איכות החיים על ידי המתבגרים. נמצא כי הקשר בין הפעילות הגופנית לתפיסת איכות החיים נובע ממימד בסיסי של גיל ההתבגרות –פעילות חברתית (Allender et el. 2006

,2003 Csikszentmihalyi et el., היימן, א. 2002). מרבית הפעילות הגופנית של מתבגרים צעירים היא פעילות קבוצתית. בזמן היציאה המהילדות יש נטיה בין המתבגרים להתחלק לקבוצה פעילה חברתית לקבוצה המקיימת אורך חיים סדנטרי, המאופיין בפעילות בבית, מיעוט השתתפות בפעילויות חברתיות קבוצתיות (זך וחובריה 2010, Pinhas-Hamiel et el, 2006). נמצא כי קבוצת הפעילים חברתית הם בעלי סיכויים גבוהים יותר להצליח בחיים וכן גם להיות בעלי בריאות טובה יותר בגיל מבוגר (Pinhas-Hamiel et el, 2006). בעבודה זו מצאנו שהעליה בתפיסת איכות החיים כתוצאה מפעילות גופנית היא מובהקת אצל ילדים הממעטים בפעילות כזו, ובפעילות חברתית בכלל והשיפור בקבוצה זו מסביר את מרבית השיפור בממוצע. ניתן לשער שהשיפור בתפיסת איכות החיים אצל קבוצה זו קשורה לעובדה שפעילות גופנית מתבצעת בדרך כלל בחברה, והשיפור נובע בעיקר מתוספת שעות פעילות חברתית החסרה לילדים אלה.

השערת המחקר שלנו היתה שקיים קשר בין רמת אקטיביות של פעילות גופנית לתפיסת איכות חיים. ככל שהילד יעסוק יותר בפעילות גופנית כך כך יתפוס את איכות החיים הכללית שלו כגבוהה יותר. השאלה שניסינו להוסיף מידע עליה היא האם יש קשר בין רמת הפעילות הגופנית לאיכות חיים? ואם יש קשר כזה, האם הקשר הוא חיובי או שלילי ?.

חשיבות העבודה היא בתרומת מידע על האפשרות להשפיע על בחירת צורת החיים של המתבגר על ידי הפנייתו לפעילות חברתית –גופנית בצורה מהנה שתתרום לשינוי בסיסי באורח החיים לאורח חיים פעיל יותר, גופנית וחברתית בגיל התעצבות האישיות. העבודה נערכה תוך שימוש בשאלון הערכת איכות חיים בין לאומי שהותאם לישראל ועדיין לא הצטבר מספיק מידע ישראלי לגביו. מעניין שהממצא בעבודה זו מראה כי הקבוצה הנחקרת כולה, הן הפעילים גופנית והן הבלתי פעילים, נמצאת ברמה גבוהה של איכות חיים יחסית לאירופה.

 

תוכן עניינים

פרק 1 מבוא 4
פרק 2 סקירה ספרותית: 4
מהי פעילות גופנית ? 4
פעילות אירובית 5
פעילות אנאירובית 5
כושר גופני ספורטיבי : 6
מדידת פעילות גופנית 6
מדידה ישירה: 7
מדידה עקיפה : 7
פעילות גופנית בקרב ילדים (ישראל/אירופה) 7
השפעת פעילות גופנית על הבריאות 8
השפעת הפעילות הגופנית בתקופת הנעורים על איכות החיים ועל צפי ההצלחה בחיים 8
טבלה 1: הקטנת הסיכוי לחלות במחלות שונות מעקבות פעילות גופנית בגיל צעיר 8
טבלה 2: התועלות בריאותית של הפעילות הגופנית: (היימן, א. 2002) 9
איכות חיים ומרכיביה 9
חשיבות הכלי “מדד משוקלל” לאיכות חיים 10
כללים מנחים לפיתוח כלי מחקר לאיכות החיים 10
המדד המשולב להערכת איכות חיים בישראל (בן אריה, א. 2010): 11
איכות חיים בקרב ילדים בישראל (בן אריה 2010): 11
הקשר בין פעילות גופנית לאיכות חיים 12
ההשפעות הרגשיות של פעילות גופנית 14
פרק 3 – שיטות 15
תיאור השאלון: 15
המשקל שניתן בישראל לאינדיקטורים (בן אריה, א. 2010) 16
פרק 4 תוצאות ודיון 17
השאלונים 17
טבלה 3: סיכום טבלת התוצאות. 17
טבלה 4: מהימנות קרונבך לפי שאלון 18
ניתוח האוכלוסיה: 18
טבלה 5. בדיקת שוני בין מגדרי של המשתנים 19
טבלה 6. מבחן לוונה ומבחן טי לבדיקת אמינות המדגמים 20
טבלה 7: השפעת פעילות כדורסל על תפיסת איכות החיים מבחן T 21
טבלה 8: מבחן T למשתנה בודד (סיכום טבלאות התוצאה של הSPSS 22
טבלה 9: קורלציה משותפת נערים ונערות פעילים ולא פעילים N=60 23
טבלה 10: קורלציה משותפת נערים ונערות פעילים בכדורסל N=30 24
טבלה 11: קורלציה משותפת נערים ונערות שאינם פעילים בכדורסל N=30 24
פרק 5 מסקנות 25
רשימת ספרות 26

 

מידע נוסף

מספר עמודים

27

מקורות בעברית

3

מקורות באנגלית

6

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הקשר בין רמת פעילות גופנית לאיכות חיים בקרב מתבגרים בגיל 12-14”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעבודה זו עסקנו בניסיון להבין השפעה של מימד הפעילות הגופנית בגיל ההתבגרות על מימד איכות החיים של המתבגרים. בעבודות קודמות נמצא שיש קשר בין פעילות גופנית להערכת איכות החיים על ידי המתבגרים. נמצא כי הקשר בין הפעילות הגופנית לתפיסת איכות החיים נובע ממימד בסיסי של גיל ההתבגרות –פעילות חברתית (Allender et el. 2006

,2003 Csikszentmihalyi et el., היימן, א. 2002). מרבית הפעילות הגופנית של מתבגרים צעירים היא פעילות קבוצתית. בזמן היציאה המהילדות יש נטיה בין המתבגרים להתחלק לקבוצה פעילה חברתית לקבוצה המקיימת אורך חיים סדנטרי, המאופיין בפעילות בבית, מיעוט השתתפות בפעילויות חברתיות קבוצתיות (זך וחובריה 2010, Pinhas-Hamiel et el, 2006). נמצא כי קבוצת הפעילים חברתית הם בעלי סיכויים גבוהים יותר להצליח בחיים וכן גם להיות בעלי בריאות טובה יותר בגיל מבוגר (Pinhas-Hamiel et el, 2006). בעבודה זו מצאנו שהעליה בתפיסת איכות החיים כתוצאה מפעילות גופנית היא מובהקת אצל ילדים הממעטים בפעילות כזו, ובפעילות חברתית בכלל והשיפור בקבוצה זו מסביר את מרבית השיפור בממוצע. ניתן לשער שהשיפור בתפיסת איכות החיים אצל קבוצה זו קשורה לעובדה שפעילות גופנית מתבצעת בדרך כלל בחברה, והשיפור נובע בעיקר מתוספת שעות פעילות חברתית החסרה לילדים אלה.

השערת המחקר שלנו היתה שקיים קשר בין רמת אקטיביות של פעילות גופנית לתפיסת איכות חיים. ככל שהילד יעסוק יותר בפעילות גופנית כך כך יתפוס את איכות החיים הכללית שלו כגבוהה יותר. השאלה שניסינו להוסיף מידע עליה היא האם יש קשר בין רמת הפעילות הגופנית לאיכות חיים? ואם יש קשר כזה, האם הקשר הוא חיובי או שלילי ?.

חשיבות העבודה היא בתרומת מידע על האפשרות להשפיע על בחירת צורת החיים של המתבגר על ידי הפנייתו לפעילות חברתית –גופנית בצורה מהנה שתתרום לשינוי בסיסי באורח החיים לאורח חיים פעיל יותר, גופנית וחברתית בגיל התעצבות האישיות. העבודה נערכה תוך שימוש בשאלון הערכת איכות חיים בין לאומי שהותאם לישראל ועדיין לא הצטבר מספיק מידע ישראלי לגביו. מעניין שהממצא בעבודה זו מראה כי הקבוצה הנחקרת כולה, הן הפעילים גופנית והן הבלתי פעילים, נמצאת ברמה גבוהה של איכות חיים יחסית לאירופה.

 

תוכן עניינים

פרק 1 מבוא 4
פרק 2 סקירה ספרותית: 4
מהי פעילות גופנית ? 4
פעילות אירובית 5
פעילות אנאירובית 5
כושר גופני ספורטיבי : 6
מדידת פעילות גופנית 6
מדידה ישירה: 7
מדידה עקיפה : 7
פעילות גופנית בקרב ילדים (ישראל/אירופה) 7
השפעת פעילות גופנית על הבריאות 8
השפעת הפעילות הגופנית בתקופת הנעורים על איכות החיים ועל צפי ההצלחה בחיים 8
טבלה 1: הקטנת הסיכוי לחלות במחלות שונות מעקבות פעילות גופנית בגיל צעיר 8
טבלה 2: התועלות בריאותית של הפעילות הגופנית: (היימן, א. 2002) 9
איכות חיים ומרכיביה 9
חשיבות הכלי “מדד משוקלל” לאיכות חיים 10
כללים מנחים לפיתוח כלי מחקר לאיכות החיים 10
המדד המשולב להערכת איכות חיים בישראל (בן אריה, א. 2010): 11
איכות חיים בקרב ילדים בישראל (בן אריה 2010): 11
הקשר בין פעילות גופנית לאיכות חיים 12
ההשפעות הרגשיות של פעילות גופנית 14
פרק 3 – שיטות 15
תיאור השאלון: 15
המשקל שניתן בישראל לאינדיקטורים (בן אריה, א. 2010) 16
פרק 4 תוצאות ודיון 17
השאלונים 17
טבלה 3: סיכום טבלת התוצאות. 17
טבלה 4: מהימנות קרונבך לפי שאלון 18
ניתוח האוכלוסיה: 18
טבלה 5. בדיקת שוני בין מגדרי של המשתנים 19
טבלה 6. מבחן לוונה ומבחן טי לבדיקת אמינות המדגמים 20
טבלה 7: השפעת פעילות כדורסל על תפיסת איכות החיים מבחן T 21
טבלה 8: מבחן T למשתנה בודד (סיכום טבלאות התוצאה של הSPSS 22
טבלה 9: קורלציה משותפת נערים ונערות פעילים ולא פעילים N=60 23
טבלה 10: קורלציה משותפת נערים ונערות פעילים בכדורסל N=30 24
טבלה 11: קורלציה משותפת נערים ונערות שאינם פעילים בכדורסל N=30 24
פרק 5 מסקנות 25
רשימת ספרות 26

 

299.00 

סמינריון הקשר בין רמת פעילות גופנית לאיכות חיים בקרב מתבגרים בגיל 12-14

מידע נוסף

מספר עמודים

27

מקורות בעברית

3

מקורות באנגלית

6

סמינריון הקשר בין רמת פעילות גופנית לאיכות חיים בקרב מתבגרים בגיל 12-14

מידע נוסף

מספר עמודים

27

מקורות בעברית

3

מקורות באנגלית

6

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.