(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון הקשר בין רפלקטיביות אימהית, תפיסת קבלה של הילד והתקשרות

מבוא

האופן בו הילד תופס את קבלתו על ידי אמו משפיע בצורה ישירה על יכולות החיברות שלו, יכולות יצירת קשרים בינאישיים והתפיסה העצמית הכוללת שלו (Kliewer, Fearnow& Miller, 1996). דרך יצירת התקשרות בטוחה, יחסה של האם כלפי הילד, בכלל זה קבלה או דחייה שלו, מושפע מהמידה בה האם חשה קרובה לילד שלה, וכן מיכולתה של האם להבין ולקבל את העובדה שלילד עולם מנטלי וקוגניטיבי עצמאי ונפרד, בכלל זה רצונות ושאיפות שאינם תמיד עולים בקנה אחד עם שאיפותיה ורצונותיה של האם (Liotti& Gilbert, 2011). אותה התקשרות בטוחה, הכוללת גם תפיסה של הילד את קבלתו על ידי אמו, משפיעה על הערך העצמי של הילד והתפיסה העצמית שלו (Coleman, 2003).

מחקר זה שם לעצמו כמטרה לבחון את הקשרים האפשריים בין מידת הקרבה שחשה האם לילד, האופן בו הילד תופס את קבלתו על ידי האם והיכולת הרפלקטיבית של האם. 83 זוגות אם-ילד מילאו שאלוני דיווח עצמי המודדים נתונים אלה, ומתוך הנתונים הללו תיבחן שאלת המחקר: מהו הקשר בין יכולות הרפלקציה של האם לבין תפיסתה את הקירבה בינה לבין הילד, וכן המידה בה הילד חש שאמו מקבלת אותו. המחקר משער כי תהיה הלימה בין תחושת האם את קירבתה שלפי הילד ותפיסת הילד את קבלתו על ידי האם, מתוך הנחה כי האחד משפיע על משנהו. זאת משום שתחושות הקירבה של האם כלפי הילד עוברות באופן בלתי מילולי ואימפליציטי בהתנהגות האם כלפי הילד ובאווירה שהיא משרה בבית. כך, בעקבות תחושת הקירבה השורה בין האם לילד, הילד חש שאמו מקבלת אותו (ולא דוחה). על כן השערת המחקר הראשונה צופה כי תהיה הלימה בין שני המדדים (Kerns, Klepac& Cole, 1996).

השערת המחקר השניה היא שמידת הרפלקטיביות של האם תעלה בקנה אחד עם מידת הקירבה שהיא חשה כלפי הילד. זאת משום שהיכולת להבין את התנהגותו של הילד כנובעת מהיותו ישות עצמאית בעלת רצונות ועולם פנימי נפרד מזה שלה (כלומר, יכולת רפלקטיבית) מאפשרת לאם לחוש קירבה כלפי הילד, גם בפעמים בהן הילד אינו נוהג על פי רצונה (Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy& Locker, 2005).

לבסוף, לאור השערות אלו, ההשערה הסופית היא שהיכולת הרפלקטיבית של האם תתוך את הקשר בין מידת הקרבה שהאם חשה כלפי הילד והתפיסה של הילד את קבלתו על ידי אמו, כך שנצפה לראות קשר חיובי וחזק יותר בין המשתנים כאשר הרפלקציה של האם גבוהה יותר.

 

 

תוכן עניינים

סקירת ספרות- 5
קשר אם-ילד: קבלת הילד על ידי האם, תפיסת הילד את קבלתו על ידי אמו- 5
קשר ומערכות יחסים- 5
קבלה- 6
התקשרות- 6
חשיבה רפלקטיבית ומנטליזציה- 8
התקשרות, קבלה הדדית, ורפלקטיביות- 9
המחקר הנוכחי- 11
שיטה- 13
כלים- 13
שאלון קבלה הורית- Self-Perception Profile for Children (SPPC) 13
שאלון- Self-Reflection and Insight Scale (SRIS) 14
מדד- Inclusion of Other in Self Scale 14
ניתוח סטטיסטי- 15
תוצאות- 16
נתונים דמוגרפיים- 16
נתונים כלליים- 16
שאלון קבלה הורית- Self-Perception Profile for Children (SPPC) 17
סטטיסטיקה תיאורית- 19
דיון- 23
סיכום- 26
ביבליוגרפיה- 27
נספחים- 31
נספח א’- שאלון דמוגרפי- 31
נספח ב’- שאלון- SRIS 32
נספח ג’- שאלון- SPPC 33
נספח ד’- שאלון- IOS 35

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

31

מקורות

49

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון הקשר בין רפלקטיביות אימהית, תפיסת קבלה של הילד והתקשרות”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

האופן בו הילד תופס את קבלתו על ידי אמו משפיע בצורה ישירה על יכולות החיברות שלו, יכולות יצירת קשרים בינאישיים והתפיסה העצמית הכוללת שלו (Kliewer, Fearnow& Miller, 1996). דרך יצירת התקשרות בטוחה, יחסה של האם כלפי הילד, בכלל זה קבלה או דחייה שלו, מושפע מהמידה בה האם חשה קרובה לילד שלה, וכן מיכולתה של האם להבין ולקבל את העובדה שלילד עולם מנטלי וקוגניטיבי עצמאי ונפרד, בכלל זה רצונות ושאיפות שאינם תמיד עולים בקנה אחד עם שאיפותיה ורצונותיה של האם (Liotti& Gilbert, 2011). אותה התקשרות בטוחה, הכוללת גם תפיסה של הילד את קבלתו על ידי אמו, משפיעה על הערך העצמי של הילד והתפיסה העצמית שלו (Coleman, 2003).

מחקר זה שם לעצמו כמטרה לבחון את הקשרים האפשריים בין מידת הקרבה שחשה האם לילד, האופן בו הילד תופס את קבלתו על ידי האם והיכולת הרפלקטיבית של האם. 83 זוגות אם-ילד מילאו שאלוני דיווח עצמי המודדים נתונים אלה, ומתוך הנתונים הללו תיבחן שאלת המחקר: מהו הקשר בין יכולות הרפלקציה של האם לבין תפיסתה את הקירבה בינה לבין הילד, וכן המידה בה הילד חש שאמו מקבלת אותו. המחקר משער כי תהיה הלימה בין תחושת האם את קירבתה שלפי הילד ותפיסת הילד את קבלתו על ידי האם, מתוך הנחה כי האחד משפיע על משנהו. זאת משום שתחושות הקירבה של האם כלפי הילד עוברות באופן בלתי מילולי ואימפליציטי בהתנהגות האם כלפי הילד ובאווירה שהיא משרה בבית. כך, בעקבות תחושת הקירבה השורה בין האם לילד, הילד חש שאמו מקבלת אותו (ולא דוחה). על כן השערת המחקר הראשונה צופה כי תהיה הלימה בין שני המדדים (Kerns, Klepac& Cole, 1996).

השערת המחקר השניה היא שמידת הרפלקטיביות של האם תעלה בקנה אחד עם מידת הקירבה שהיא חשה כלפי הילד. זאת משום שהיכולת להבין את התנהגותו של הילד כנובעת מהיותו ישות עצמאית בעלת רצונות ועולם פנימי נפרד מזה שלה (כלומר, יכולת רפלקטיבית) מאפשרת לאם לחוש קירבה כלפי הילד, גם בפעמים בהן הילד אינו נוהג על פי רצונה (Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy& Locker, 2005).

לבסוף, לאור השערות אלו, ההשערה הסופית היא שהיכולת הרפלקטיבית של האם תתוך את הקשר בין מידת הקרבה שהאם חשה כלפי הילד והתפיסה של הילד את קבלתו על ידי אמו, כך שנצפה לראות קשר חיובי וחזק יותר בין המשתנים כאשר הרפלקציה של האם גבוהה יותר.

 

 

תוכן עניינים

סקירת ספרות- 5
קשר אם-ילד: קבלת הילד על ידי האם, תפיסת הילד את קבלתו על ידי אמו- 5
קשר ומערכות יחסים- 5
קבלה- 6
התקשרות- 6
חשיבה רפלקטיבית ומנטליזציה- 8
התקשרות, קבלה הדדית, ורפלקטיביות- 9
המחקר הנוכחי- 11
שיטה- 13
כלים- 13
שאלון קבלה הורית- Self-Perception Profile for Children (SPPC) 13
שאלון- Self-Reflection and Insight Scale (SRIS) 14
מדד- Inclusion of Other in Self Scale 14
ניתוח סטטיסטי- 15
תוצאות- 16
נתונים דמוגרפיים- 16
נתונים כלליים- 16
שאלון קבלה הורית- Self-Perception Profile for Children (SPPC) 17
סטטיסטיקה תיאורית- 19
דיון- 23
סיכום- 26
ביבליוגרפיה- 27
נספחים- 31
נספח א’- שאלון דמוגרפי- 31
נספח ב’- שאלון- SRIS 32
נספח ג’- שאלון- SPPC 33
נספח ד’- שאלון- IOS 35

 

299.00 

סמינריון הקשר בין רפלקטיביות אימהית, תפיסת קבלה של הילד והתקשרות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

31

מקורות

49

שנת הגשה

2014

סמינריון הקשר בין רפלקטיביות אימהית, תפיסת קבלה של הילד והתקשרות

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

36

מספר עמודים

31

מקורות

49

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.