(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון השיח הקורבני של יוצאים בשאלה ומאבקם על מנת ליצור לעצמם זהות חדשה

מבוא

בעבודה זו ננסה להתחקות אחר השיח הקורבני של יוצאים בשאלה ומאבקם על מנת ליצור לעצמם זהות חדשה בתהליך של טרנספורמציה. לשם כך נבחן, דרך מחקרים איכותיים וראיונות שנצברו בספרות העוסקת בתחום, את הנושאים העולים בראיונות עימם. העבודה מנסה לבחון באיזו מידה הצליחו בשינוי זהותם ואם כן, כיצד ובאלו דרכים.

הבחירה בתחום זה נובעת ממספר סיבות: הראשונה היא מאחר ולמדתי בקורס אחר על החלום ושברו , ראיתי כי הנושא מעניין רציתי לרדת לעומק הדברים ולכן בחרתי בנושא זה גם לעבודת הסמינריון. כמו כן, חברתי הטובה ביותר יצאה בשאלה. מאחר ואנו קרובות מאוד ואני חילונית עניין אותי לפגוש את עולמה ולהכיר יותר את הנושא.

מפרסום בעיתונות לאחרונה אודות התאבדותה של יוצאת בשאלה. התברר כי זוהי ההתאבדות השביעית בקרב יוצאים בשאלה בתוך השנה וחצי האחרונות. (אטינגר 6.1.14). תוך כדי קריאת כתבות נפרשה תמונה קשה אודות צעירים המנסים להקים להם חיים חדשים לאחר שמשפחותיהם והקהילה בה חיו ניתקו את הקשר עימם והפנו להם עורף, בעוד הם מנסים למצוא את זהותם תוך ניסיון להסתייע בחבריהם. כתבות אלו הובילו לשאלה כיצד יכולים צעירים אלה להמיר את זהותם, (שהזהות הקולקטיבית עודנה חלק ממנה) וליצור זהות חדשה, לאחר שמשפחתם וקהילתם התנכרו אליהם.

כדי להבין את משמעות תהליך המעבר מהחברה הדתית לחברה החילונית עבור היוצאים בשאלה, בחן המחקר הנוכחי את ה”מחירים” שהם נאלצים לשלם בשלבים שונים, תמורת האפשרות לחיות כרצונם, בעזרת  שימוש בטרמינולוגיה מתחום הקורבנות. בהמשך בחן המחקר איך היוצאים בשאלה מפרשים את הטרנספורמציה שעשו והאם ביכולתם להתעלות על ההתייחסות הקורבנית ולעזוב עמדה זו, על הרווחים והמוגבלות שבה.

 

 

תוכן
מבוא-1
פרק 1: קורבניות-2
1.1 הקורבניות מהי?-2
1.2. קורבניות כתפיסה בין- דורית-3
פרק 2: זהות חרדית וזהות חילונית-4
2.1 קבוצות שוליים וסוטים חברתיים-6
2.2 השיח הקורבני בחברה החרדית-7
2.3 מאפייני ההוויה החילונית-9
פרק 3: יציאה בשאלה-10
3.1 בטרם היציאה בשאלה-12
3.2 היציאה לעולם החיצוני-15
פרק 4: טרנספורמציה ממצב הקורבן לזהות אותנטית-21
פרק 5: מתודולוגיה-24
פרק 6: סיפור החיים-25
פרק 7: מסקנות ודיון-29
ביבליוגרפיה-I
נספח: ראיון עם א-II

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

44

מספר עמודים

39

מקורות

23

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון השיח הקורבני של יוצאים בשאלה ומאבקם על מנת ליצור לעצמם זהות חדשה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעבודה זו ננסה להתחקות אחר השיח הקורבני של יוצאים בשאלה ומאבקם על מנת ליצור לעצמם זהות חדשה בתהליך של טרנספורמציה. לשם כך נבחן, דרך מחקרים איכותיים וראיונות שנצברו בספרות העוסקת בתחום, את הנושאים העולים בראיונות עימם. העבודה מנסה לבחון באיזו מידה הצליחו בשינוי זהותם ואם כן, כיצד ובאלו דרכים.

הבחירה בתחום זה נובעת ממספר סיבות: הראשונה היא מאחר ולמדתי בקורס אחר על החלום ושברו , ראיתי כי הנושא מעניין רציתי לרדת לעומק הדברים ולכן בחרתי בנושא זה גם לעבודת הסמינריון. כמו כן, חברתי הטובה ביותר יצאה בשאלה. מאחר ואנו קרובות מאוד ואני חילונית עניין אותי לפגוש את עולמה ולהכיר יותר את הנושא.

מפרסום בעיתונות לאחרונה אודות התאבדותה של יוצאת בשאלה. התברר כי זוהי ההתאבדות השביעית בקרב יוצאים בשאלה בתוך השנה וחצי האחרונות. (אטינגר 6.1.14). תוך כדי קריאת כתבות נפרשה תמונה קשה אודות צעירים המנסים להקים להם חיים חדשים לאחר שמשפחותיהם והקהילה בה חיו ניתקו את הקשר עימם והפנו להם עורף, בעוד הם מנסים למצוא את זהותם תוך ניסיון להסתייע בחבריהם. כתבות אלו הובילו לשאלה כיצד יכולים צעירים אלה להמיר את זהותם, (שהזהות הקולקטיבית עודנה חלק ממנה) וליצור זהות חדשה, לאחר שמשפחתם וקהילתם התנכרו אליהם.

כדי להבין את משמעות תהליך המעבר מהחברה הדתית לחברה החילונית עבור היוצאים בשאלה, בחן המחקר הנוכחי את ה”מחירים” שהם נאלצים לשלם בשלבים שונים, תמורת האפשרות לחיות כרצונם, בעזרת  שימוש בטרמינולוגיה מתחום הקורבנות. בהמשך בחן המחקר איך היוצאים בשאלה מפרשים את הטרנספורמציה שעשו והאם ביכולתם להתעלות על ההתייחסות הקורבנית ולעזוב עמדה זו, על הרווחים והמוגבלות שבה.

 

 

תוכן
מבוא-1
פרק 1: קורבניות-2
1.1 הקורבניות מהי?-2
1.2. קורבניות כתפיסה בין- דורית-3
פרק 2: זהות חרדית וזהות חילונית-4
2.1 קבוצות שוליים וסוטים חברתיים-6
2.2 השיח הקורבני בחברה החרדית-7
2.3 מאפייני ההוויה החילונית-9
פרק 3: יציאה בשאלה-10
3.1 בטרם היציאה בשאלה-12
3.2 היציאה לעולם החיצוני-15
פרק 4: טרנספורמציה ממצב הקורבן לזהות אותנטית-21
פרק 5: מתודולוגיה-24
פרק 6: סיפור החיים-25
פרק 7: מסקנות ודיון-29
ביבליוגרפיה-I
נספח: ראיון עם א-II

299.00 

סמינריון השיח הקורבני של יוצאים בשאלה ומאבקם על מנת ליצור לעצמם זהות חדשה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

44

מספר עמודים

39

מקורות

23

שנת הגשה

2014

סמינריון השיח הקורבני של יוצאים בשאלה ומאבקם על מנת ליצור לעצמם זהות חדשה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

44

מספר עמודים

39

מקורות

23

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.