(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- השלכות סוג מסגרת היום בה נמצא התינוק על התפתחות משחק

פרק ראשון- תקציר

1.1 המחקר הנוכחי עוסק בסוגיה הבוחנת האם קיים הבדל בכמות המשחק שהתינוקות מפיקים על פי סוג מסגרת היום: ביתית או מעון יום?

משתני המחקר 1. סוג המסגרת ביתית או חוץ ביתית

2.כמות המשחק שהתינוק מפיק.

בפרק זה ארבעה סעיפים: 2.1 המשתתפים 2.2 הצגת כלי המחקר 2.3 הליך המחקר 2.4 אתיקה.

2.1 משתתפים:

לפרויקט שלנו גויסו 60  תינוקות בגילאי 11-13 חודשים ,שהתפתחותם תקינה.

ובאו מרקע  סוציו-אקונומי בינוני- גבוה.

בוצע מחקר כמותי וניתוח מתאמי הראה את הממצא ….

מתוך המחקר עולה כי…..המסקנה היא….שסוג המסגרת אכן משפיע על יכולת המשחק ,אם היא פשוטה או מורכבת וכן על התפתחות השפה של התינוק .

מבוא

שאלת המחקר הייתה לבדוק האם קיים קשר בין סוג הסביבה החינוכית – ביתית או חוץ ביתית –  משפיעה על היקף המשחק וסוג המשחק –פשוט או מורכב.. השאלה כוללת בתוכה שני משתנים. המשתנה התלוי הראשון: משחק .כלומר חיקוי פעולות משחק פשוטות (עם חפץ אחד או שני חפצים ).

משתנה שני: הוא מילים בודדות המופקות בשפה. משחק פשוט עם כמה חפצים מיוחס להתנהגות בה מחקה התינוק פעולות משגרת החיים שלו כמו: להסתרק לשתות בכאלו לאכול בכאלו ומבוצעות עם חפץ אחד ולעיתים כמה חפצים. התינוק מראה לנו יכולת לבצע כמה פעולות ברצף :לכסות לערבב לפתוח לסגור.

המסגרת בה גדל התינוק או הפעוט, האם המסגרת והיחס האישי אותו מקבל התינוק בביתו לעומת מסגרת בה נמצאים עוד תינוקות והיחס הוא אינו אישי, משפיעים על התפתחות המשחק והשפה של התינוק.

בבסיס המחקר עמדה הנחת יסוד, ולפיה בסביבה שבה היחס בין הגורם המטפל לבין מספר הילדים נמוך יותר, יכולת המשחק תהיה גבוהה יותר.

השערת המחקר הייתה שיהיה קשר בין סוג המסגרת להיקף הפעילות המשחקית. ניתן לשער שהפעוט שנמצא במסגרת של מעון יפתח כישורי משחק גבוהים יותר לעומת פעוט שנמצא במסגרת ביתית. ההשערה מסתכמת על כך שבמסגרת אינטימית, ביתית ,קיימים פחות גירויים ולכן כישורי המשחק לא יהיו גבוהים, כיון שהתינוק לא ייחשף לגירויים רבים.

הרציונל –לשתי ההתנהגויות יש אבני בניין דומות. שתי היכולות דורשות יכולת זיכרון שליפה קידוד מידע מתוך מה שנצפה מהמציאות. ככל שהתינוק יגביר ויעשה פעולות משחק שמבוססות על ייצוג ועל זיכרון, כך תתפתח לו המיומנות ללמוד מילים חדשות ולהשתמש בהן.

תרומת המחקר

תרומתו של המחקר לעבודת הגננת או המטפלת :היא להכיר על בוריין , התנהגויות של תינוקות, דבר המביא לדרך עבודה נכונה והתמודדות טובה יותר עם היכולות שלהם.

דבר זה תורם לכל הצוות שמלווה את העבודה עם התינוקות.

 

תוכן הענייניים
תקציר

מבוא 2
פרק ראשון – סקירת ספרות 3
1.1 התאוריה האקולוגית של ברונפנברנר 3
1.2 סוגי מסגרות היום עבור תינוקות 4
1.3 המשחק ומאפייניו 5
1.3.1 חשיבות המשחק להתפתחות 6
1.3.2 תרומתו של המשחק להתפתחות הרגשית והשכלית של ילדים 6
פרק שני – שיטת המחקר 7
2.1 משתתפים: 7
2.2 כלים: 8
2.3 הליך המחקר: 8
2.4 אתיקה: 8
ביבליוגרפיה 9

מידע נוסף

מספר עמודים

13

מקורות בעברית

17

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- השלכות סוג מסגרת היום בה נמצא התינוק על התפתחות משחק”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרק ראשון- תקציר

1.1 המחקר הנוכחי עוסק בסוגיה הבוחנת האם קיים הבדל בכמות המשחק שהתינוקות מפיקים על פי סוג מסגרת היום: ביתית או מעון יום?

משתני המחקר 1. סוג המסגרת ביתית או חוץ ביתית

2.כמות המשחק שהתינוק מפיק.

בפרק זה ארבעה סעיפים: 2.1 המשתתפים 2.2 הצגת כלי המחקר 2.3 הליך המחקר 2.4 אתיקה.

2.1 משתתפים:

לפרויקט שלנו גויסו 60  תינוקות בגילאי 11-13 חודשים ,שהתפתחותם תקינה.

ובאו מרקע  סוציו-אקונומי בינוני- גבוה.

בוצע מחקר כמותי וניתוח מתאמי הראה את הממצא ….

מתוך המחקר עולה כי…..המסקנה היא….שסוג המסגרת אכן משפיע על יכולת המשחק ,אם היא פשוטה או מורכבת וכן על התפתחות השפה של התינוק .

מבוא

שאלת המחקר הייתה לבדוק האם קיים קשר בין סוג הסביבה החינוכית – ביתית או חוץ ביתית –  משפיעה על היקף המשחק וסוג המשחק –פשוט או מורכב.. השאלה כוללת בתוכה שני משתנים. המשתנה התלוי הראשון: משחק .כלומר חיקוי פעולות משחק פשוטות (עם חפץ אחד או שני חפצים ).

משתנה שני: הוא מילים בודדות המופקות בשפה. משחק פשוט עם כמה חפצים מיוחס להתנהגות בה מחקה התינוק פעולות משגרת החיים שלו כמו: להסתרק לשתות בכאלו לאכול בכאלו ומבוצעות עם חפץ אחד ולעיתים כמה חפצים. התינוק מראה לנו יכולת לבצע כמה פעולות ברצף :לכסות לערבב לפתוח לסגור.

המסגרת בה גדל התינוק או הפעוט, האם המסגרת והיחס האישי אותו מקבל התינוק בביתו לעומת מסגרת בה נמצאים עוד תינוקות והיחס הוא אינו אישי, משפיעים על התפתחות המשחק והשפה של התינוק.

בבסיס המחקר עמדה הנחת יסוד, ולפיה בסביבה שבה היחס בין הגורם המטפל לבין מספר הילדים נמוך יותר, יכולת המשחק תהיה גבוהה יותר.

השערת המחקר הייתה שיהיה קשר בין סוג המסגרת להיקף הפעילות המשחקית. ניתן לשער שהפעוט שנמצא במסגרת של מעון יפתח כישורי משחק גבוהים יותר לעומת פעוט שנמצא במסגרת ביתית. ההשערה מסתכמת על כך שבמסגרת אינטימית, ביתית ,קיימים פחות גירויים ולכן כישורי המשחק לא יהיו גבוהים, כיון שהתינוק לא ייחשף לגירויים רבים.

הרציונל –לשתי ההתנהגויות יש אבני בניין דומות. שתי היכולות דורשות יכולת זיכרון שליפה קידוד מידע מתוך מה שנצפה מהמציאות. ככל שהתינוק יגביר ויעשה פעולות משחק שמבוססות על ייצוג ועל זיכרון, כך תתפתח לו המיומנות ללמוד מילים חדשות ולהשתמש בהן.

תרומת המחקר

תרומתו של המחקר לעבודת הגננת או המטפלת :היא להכיר על בוריין , התנהגויות של תינוקות, דבר המביא לדרך עבודה נכונה והתמודדות טובה יותר עם היכולות שלהם.

דבר זה תורם לכל הצוות שמלווה את העבודה עם התינוקות.

 

תוכן הענייניים
תקציר

מבוא 2
פרק ראשון – סקירת ספרות 3
1.1 התאוריה האקולוגית של ברונפנברנר 3
1.2 סוגי מסגרות היום עבור תינוקות 4
1.3 המשחק ומאפייניו 5
1.3.1 חשיבות המשחק להתפתחות 6
1.3.2 תרומתו של המשחק להתפתחות הרגשית והשכלית של ילדים 6
פרק שני – שיטת המחקר 7
2.1 משתתפים: 7
2.2 כלים: 8
2.3 הליך המחקר: 8
2.4 אתיקה: 8
ביבליוגרפיה 9

299.00 

סמינריון- השלכות סוג מסגרת היום בה נמצא התינוק על התפתחות משחק

מידע נוסף

מספר עמודים

13

מקורות בעברית

17

סמינריון- השלכות סוג מסגרת היום בה נמצא התינוק על התפתחות משחק

מידע נוסף

מספר עמודים

13

מקורות בעברית

17

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.