(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון השפעה ואלימות ברשתות חברתיות

מבוא

בעשור האחרון רשתות חברתיות באינטרנט הפכו למרחב שיח דומיננטי ביותר בקרב בני נוער. זמינות ומיידיות התגובות הופכים את האינטרנט לכלי הסוציאליזציה השכיח ביותר בקרב ילדים מתבגרים, ונותן כביכול מענה לצרכיהם, כגון: התקשרות מיידית עם קבוצת שווים ללא גבולות גיאוגרפיים, אפשרות להציג את עצמך בכל דרך אפשרית במדיות מגוונות, גיבוש זהות אמיתית או פיתוח זהות בדויה רצויה, וכל זה עם אפשרות להישאר בעילום שם.

“פגיעה מקוונת”- CYBER BULLYING- מוגדרת כפגיעה מכוונת וחוזרת הנעשית בכלים דיגיטליים שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים. כל כלי פרסום, הפצה, ושיתוף ברשת האינטרנט- דוא”ל, קבוצות דיון, אתרים, רשתות חברתיות, משחקי רשת ועוד- עשוי לשמש לצורך פגיעה מקוונת: הטרדה, הפצת שמועות, השפלה, לעג, השמצה, התחזות, הולכת שולל, הפצת מידע אישי, הרחקה, נידוי והחרמה, הפחדה, איומים וסחיטה.

במחקר שנערך בקרב תלמידי חטיבות הביניים בישראל נמצא כי כ- 16% מן המשתתפים נפגעו באלימות ברשת וכ- 33% היו עדים לאלימות ברשת. ילדים ובני נוער שמשתמשים ברשתות חברתיות נתונים בסיכון מוגבר לפגיעה מקוונת. בחוזר מנכ”ל משרד החינוך משנת 2009 פגיעה מקוונת מוגדרת כאירוע אלימות חמור המחייב דיווח ותגובה הולמת. (מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011). בסקר שנערך לאחרונה בקרב תלמידי שתי חטיבות ביניים דיווחו 6.9% מן המשתתפים כי נחשפו לאלימות ברשת כקורבנות, 7.8% השתתפו כתוקפים ו-22.2% נחשפו כעדים. נמצא מתאם גבוה בין מי שנקטו אלימות מחוץ לרשת לבין מי שנקטו אלימות ברשת (טרבלוס, היימן ואולניק-שמש, 2011).

עבודה זו מהווה סקירה של נושא האלימות המקוונת, וסוקרת את דרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת חינוך עם תופעה זו.

הפרק הראשון מציג את תחום הרשתות החברתיות בכלל, כאשר הפרק השני סוקר את הרשתות החברתיות באינטרנט וכיצד השפיע האינטרנט על סוגי קשרים ועל מאפייני התקשורת הבין- אישית.

הפרק השלישי מהווה סקירה של מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט, והפרק הרביעי מתמקד באלימות מתבגרים ובני נוער באינטרנט- מהי אלימות בכלל, אלימות מקוונת בפרט, ומהם ביטויי האלימות המרכזיים שנראים ברשתות חברתיות. הפרק החמישי סוקר את דרכי ההתמודדות הנפוצות עם אלימות מקוונת מצד הגורמים המערכתיים- מערכת החינוך וההורים, ובסיום דיון קצר בנושא זה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא-עמ’ 2
1. רשתות חברתיות מהן -עמ’ 4-3
1.1 סוגי קשרים חברתיים ומשמעותם
2. תקשורת מקוונת ורשתות חברתיות באינטרנט-עמ’ 10-5
1. 2 השפעת האינטרנט על רשתות חברתיות
2.2 מאפייני התקשורת באינטרנט
3. מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט-עמ’ 12-11
4. אלימות ברשתות חברתיות-עמ’ 17-13
4.1 אלימות בקרב בני נוער
4.3 אלימות ברשתות חברתיות
4.2 אלימות ברשת- ביטויים מרכזיים
5. דרכי התמודדות עם אלימות ברשת -עמ’ 20-18
5. דיון ומסקנות-עמ’ 21
7. רשימה ביבליוגרפית-עמ’ 24-22

מידע נוסף

מספר עמודים

24

מקורות

38

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון השפעה ואלימות ברשתות חברתיות”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

בעשור האחרון רשתות חברתיות באינטרנט הפכו למרחב שיח דומיננטי ביותר בקרב בני נוער. זמינות ומיידיות התגובות הופכים את האינטרנט לכלי הסוציאליזציה השכיח ביותר בקרב ילדים מתבגרים, ונותן כביכול מענה לצרכיהם, כגון: התקשרות מיידית עם קבוצת שווים ללא גבולות גיאוגרפיים, אפשרות להציג את עצמך בכל דרך אפשרית במדיות מגוונות, גיבוש זהות אמיתית או פיתוח זהות בדויה רצויה, וכל זה עם אפשרות להישאר בעילום שם.

“פגיעה מקוונת”- CYBER BULLYING- מוגדרת כפגיעה מכוונת וחוזרת הנעשית בכלים דיגיטליים שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים. כל כלי פרסום, הפצה, ושיתוף ברשת האינטרנט- דוא”ל, קבוצות דיון, אתרים, רשתות חברתיות, משחקי רשת ועוד- עשוי לשמש לצורך פגיעה מקוונת: הטרדה, הפצת שמועות, השפלה, לעג, השמצה, התחזות, הולכת שולל, הפצת מידע אישי, הרחקה, נידוי והחרמה, הפחדה, איומים וסחיטה.

במחקר שנערך בקרב תלמידי חטיבות הביניים בישראל נמצא כי כ- 16% מן המשתתפים נפגעו באלימות ברשת וכ- 33% היו עדים לאלימות ברשת. ילדים ובני נוער שמשתמשים ברשתות חברתיות נתונים בסיכון מוגבר לפגיעה מקוונת. בחוזר מנכ”ל משרד החינוך משנת 2009 פגיעה מקוונת מוגדרת כאירוע אלימות חמור המחייב דיווח ותגובה הולמת. (מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011). בסקר שנערך לאחרונה בקרב תלמידי שתי חטיבות ביניים דיווחו 6.9% מן המשתתפים כי נחשפו לאלימות ברשת כקורבנות, 7.8% השתתפו כתוקפים ו-22.2% נחשפו כעדים. נמצא מתאם גבוה בין מי שנקטו אלימות מחוץ לרשת לבין מי שנקטו אלימות ברשת (טרבלוס, היימן ואולניק-שמש, 2011).

עבודה זו מהווה סקירה של נושא האלימות המקוונת, וסוקרת את דרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת חינוך עם תופעה זו.

הפרק הראשון מציג את תחום הרשתות החברתיות בכלל, כאשר הפרק השני סוקר את הרשתות החברתיות באינטרנט וכיצד השפיע האינטרנט על סוגי קשרים ועל מאפייני התקשורת הבין- אישית.

הפרק השלישי מהווה סקירה של מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט, והפרק הרביעי מתמקד באלימות מתבגרים ובני נוער באינטרנט- מהי אלימות בכלל, אלימות מקוונת בפרט, ומהם ביטויי האלימות המרכזיים שנראים ברשתות חברתיות. הפרק החמישי סוקר את דרכי ההתמודדות הנפוצות עם אלימות מקוונת מצד הגורמים המערכתיים- מערכת החינוך וההורים, ובסיום דיון קצר בנושא זה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא-עמ’ 2
1. רשתות חברתיות מהן -עמ’ 4-3
1.1 סוגי קשרים חברתיים ומשמעותם
2. תקשורת מקוונת ורשתות חברתיות באינטרנט-עמ’ 10-5
1. 2 השפעת האינטרנט על רשתות חברתיות
2.2 מאפייני התקשורת באינטרנט
3. מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט-עמ’ 12-11
4. אלימות ברשתות חברתיות-עמ’ 17-13
4.1 אלימות בקרב בני נוער
4.3 אלימות ברשתות חברתיות
4.2 אלימות ברשת- ביטויים מרכזיים
5. דרכי התמודדות עם אלימות ברשת -עמ’ 20-18
5. דיון ומסקנות-עמ’ 21
7. רשימה ביבליוגרפית-עמ’ 24-22

299.00 

סמינריון השפעה ואלימות ברשתות חברתיות

מידע נוסף

מספר עמודים

24

מקורות

38

שנת הגשה

2014

סמינריון השפעה ואלימות ברשתות חברתיות

מידע נוסף

מספר עמודים

24

מקורות

38

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.