(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון השפעת השכלה נשית על פריון

תקציר

עבודה זו עוסקת בקשר שבין השכלת הנשים לבין פריון, גיל נישואין ממוצע לאישה ושיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה (כ”א). במסגרת העבודה סקרנו ספרות בינ”ל בנושא, אספנו נתונים מקומיים של מדינת ישראל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל והמועצה להשכלה גבוהה. מניתוח הנתונים עולה כי אכן ההשכלה משפיעה באופן שלילי ומובהק על פריון נשים בהתאם להשערות המחקר. לא ניתן היה למצוא עדויות תואמות אחרות להשפעת ההשכלה על גיל הנישואין הממוצע ועל שיעור ההשתתפות בכ”א.

 

 

מבוא

עבודה זו עוסקת בהבנת המנגנונים שהביאו לשינויים במעמד האישה. אנו עדים לכך שהנשים כיום הם חכמות יותר מבעבר, עובדות יותר מבעבר, מתחתנות בגיל מאוחר יותר ויולדות פחות ילדים מבעבר. שינויים אלו אינם תרבותיים בלבד והם נובעים מסיבות שונות ביניהן סיבות חברתיות, טכנולוגיות וחוקיות.

הנושא חשוב לנו מאוד כנשים החיות בחברה שמנוהלת ברובה על ידי גברים. אנו רוצות לקבל ידע והבנה של המנגנונים שהביאו את מעמדן של הנשים למקום בו הוא נמצא כיום מבחינת שוק העבודה.

מטרת העבודה היא לבחון את הספרות האקדמית שקיימת בנושאו ולחפש עדויות אמפיריות לתופעות המתועדות בספרות האקדמית. בסקירת הספרות נראה כי נגישות של אמצעי מניעה לכלל אוכלוסיית הנשים תרמה רבות לתכנון המשפחה והביאה לירידה בפריון של נשים(Goldin & Katz, 2000). כמו כן, בספרות האקדמית קיימות עדויות לכך שנשים עדיין מופלות לרעה הן בקבלה לעבודה (Bang & Basu, 2012)  והן בשכר שהן מקבלות (Shahrabani, 2007).

באופן יותר מפורש אנו נבחן באמצעות כלים סטטיסטיים את ההשפעה של ההשכלה על השתלבות הנשים בשוק העבודה, פריון נשים וגיל הנישואין הממוצע.

מגבלות המחקר במקרה זה הן רבות שכן אין מאגרי מידע זמינים המכילים מידע אמיתי אודות נשים, השכלה, עבודה, שכר וכדומה ולכן עלינו להתפשר במאגרי מידע המכילים מידע מקובץ ברמה שנתית. מידע זה הוא פחות טוב על מנת למצוא לאמת את ההשערות באופן חזק וודאי, אולם בהחלט יכול לתת סימנים ראשוניים ועדויות להימצאות התופעה. ואכן, אחד הממצאים המשמעותיים של העבודה מלמדים כי להשכלה יש השפעה שלילית על פריון נשים.

אחת הבעיות העיקריות איתן התמודדנו במסגרת העבודה היא איסוף הנתונים. גם קיימת מגבלה של נתונים שמפורסמים וגם אין אפשרות לקבל את כל הנתונים במקום אחד מרוכז ולכן נאלצנו לדלות את הנתונים מהאינטרנט, לעיתים באופן ידני, ולשלבם יחד באמצעות אקסל.

 

 

תוכן עניינים
1. תקציר- 2
2. מבוא- 3
3. סקירת ספרות- 4
4. שיטת המחקר ומבנה הנתונים- 7
4.1. איסוף נתונים- 7
4.2. היקף הנתונים וסטטיסטיקה תיאורית- 7
4.3. שיטת המחקר שנבחרה- 9
4.4. תיאור המשתנים- 10
5. תוצאות- 11
6. סיכום ומסקנות- 15
7. ביבליוגרפיה- 17
8. נספחים- 18

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

23

מספר עמודים

18

מקורות

9

*שנת פרסום

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון השפעת השכלה נשית על פריון”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

עבודה זו עוסקת בקשר שבין השכלת הנשים לבין פריון, גיל נישואין ממוצע לאישה ושיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה (כ”א). במסגרת העבודה סקרנו ספרות בינ”ל בנושא, אספנו נתונים מקומיים של מדינת ישראל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל והמועצה להשכלה גבוהה. מניתוח הנתונים עולה כי אכן ההשכלה משפיעה באופן שלילי ומובהק על פריון נשים בהתאם להשערות המחקר. לא ניתן היה למצוא עדויות תואמות אחרות להשפעת ההשכלה על גיל הנישואין הממוצע ועל שיעור ההשתתפות בכ”א.

 

 

מבוא

עבודה זו עוסקת בהבנת המנגנונים שהביאו לשינויים במעמד האישה. אנו עדים לכך שהנשים כיום הם חכמות יותר מבעבר, עובדות יותר מבעבר, מתחתנות בגיל מאוחר יותר ויולדות פחות ילדים מבעבר. שינויים אלו אינם תרבותיים בלבד והם נובעים מסיבות שונות ביניהן סיבות חברתיות, טכנולוגיות וחוקיות.

הנושא חשוב לנו מאוד כנשים החיות בחברה שמנוהלת ברובה על ידי גברים. אנו רוצות לקבל ידע והבנה של המנגנונים שהביאו את מעמדן של הנשים למקום בו הוא נמצא כיום מבחינת שוק העבודה.

מטרת העבודה היא לבחון את הספרות האקדמית שקיימת בנושאו ולחפש עדויות אמפיריות לתופעות המתועדות בספרות האקדמית. בסקירת הספרות נראה כי נגישות של אמצעי מניעה לכלל אוכלוסיית הנשים תרמה רבות לתכנון המשפחה והביאה לירידה בפריון של נשים(Goldin & Katz, 2000). כמו כן, בספרות האקדמית קיימות עדויות לכך שנשים עדיין מופלות לרעה הן בקבלה לעבודה (Bang & Basu, 2012)  והן בשכר שהן מקבלות (Shahrabani, 2007).

באופן יותר מפורש אנו נבחן באמצעות כלים סטטיסטיים את ההשפעה של ההשכלה על השתלבות הנשים בשוק העבודה, פריון נשים וגיל הנישואין הממוצע.

מגבלות המחקר במקרה זה הן רבות שכן אין מאגרי מידע זמינים המכילים מידע אמיתי אודות נשים, השכלה, עבודה, שכר וכדומה ולכן עלינו להתפשר במאגרי מידע המכילים מידע מקובץ ברמה שנתית. מידע זה הוא פחות טוב על מנת למצוא לאמת את ההשערות באופן חזק וודאי, אולם בהחלט יכול לתת סימנים ראשוניים ועדויות להימצאות התופעה. ואכן, אחד הממצאים המשמעותיים של העבודה מלמדים כי להשכלה יש השפעה שלילית על פריון נשים.

אחת הבעיות העיקריות איתן התמודדנו במסגרת העבודה היא איסוף הנתונים. גם קיימת מגבלה של נתונים שמפורסמים וגם אין אפשרות לקבל את כל הנתונים במקום אחד מרוכז ולכן נאלצנו לדלות את הנתונים מהאינטרנט, לעיתים באופן ידני, ולשלבם יחד באמצעות אקסל.

 

 

תוכן עניינים
1. תקציר- 2
2. מבוא- 3
3. סקירת ספרות- 4
4. שיטת המחקר ומבנה הנתונים- 7
4.1. איסוף נתונים- 7
4.2. היקף הנתונים וסטטיסטיקה תיאורית- 7
4.3. שיטת המחקר שנבחרה- 9
4.4. תיאור המשתנים- 10
5. תוצאות- 11
6. סיכום ומסקנות- 15
7. ביבליוגרפיה- 17
8. נספחים- 18

 

299.00 

סמינריון השפעת השכלה נשית על פריון

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

23

מספר עמודים

18

מקורות

9

*שנת פרסום

2014

סמינריון השפעת השכלה נשית על פריון

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

23

מספר עמודים

18

מקורות

9

*שנת פרסום

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.