(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון השפעת שילוב ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה בהיבט החברתי-רגשי

תקציר:

עבודה סמינריונית זו נכתבה במסגרת קורס מחקר שדה בחינוך המיוחד. בעבודת מחקר זו אבדוק את ההשפעה שיש לשילוב ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה בהיבט החברתי- רגשי.

חלק הראשון של העבודה כוללת סקירה של הספרות הרלוונטית להגדרת המונחים בעבודה: לקות שמיעה, שילוב  ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה עם תלמידים שומעים ומצב חברתי-רגשי של לקויי שמיעה, וכן הקשר בין המושגים השונים וכיצד הוא בא לידי ביטוי בתכנית השילוב בפועל.

חלקה השני של העבודה מציג את המתודולוגיה, כלי המחקר המרכזיים ששימשו לצורך המחקר, סוגיות של אתיקה ואמינות שליוו את המחקר ותיאור של  אוכלוסיית המחקר: שתי מורות שילוב, שני תלמידים בעלי לקות שמיעה, ושני תלמידים בלי לקות שמיעה הלומדים בכיתה משולבת. המורים, 2 תלמידים לקויי שמיעה ו-2 תלמידים ללא לקות שמיעה הלומדים בכיתת שילוב היו המרואיינים ובנוסף על הילדים עם לקות השמיעה המשולבים בכיתה רגילה נעשו תצפיות.

חלקה השלישי של העבודה מביא את הממצאים המרכזיים שנאספו בעבודת השדה, ולאחר מכן דיון בממצאים ומסקנות המתייחסות לסקירת הספרות, לשאלת המחקר שהוצגה וכן המלצות למערכת החינוך ולמחקרים עתידיים בתחום.

הנושאים בפרקים השונים קשורים ומשולבים זה בזה והם מוצגים בנפרד לצורך הבהרה והסבר בלבד. אי לכך נמצא בעבודה פעמים רבות חפיפה בין נושאים וחזרות בפרק מסוים, על מה שצוין בפרק אחר.

אני תקווה שהעבודה תהווה עבורך הקורא מקור לעיון ולמעשה, כך שניתן יהיה לממש הלכה למעשה את החזון של חברה מגוונת, רבת פנים ומכילה.

 

 

תוכן העניינים
תקציר- 3
מבוא-4-7
סקירת ספרות.-8- 29
1. לקות שמיעה מהי-8- 16
1.1 שמיעה ולקות שמיעה
1.2 התפתחות השפה כאמצעי תקשורת
1.3 אבחנה בין אנשים לקויי שמיעה, כבדי שמיעה וחרשים
2. שילוב במערכת החינוך-17-22
2.1 תכנית השילוב מהי
2.2 תפיסות מרכזיות לשילוב במסגרות החינוך הרגילות
2.3 שילוב תלמידים לקויי שמיעה בחינוך הרגיל
3. מצבם החברתי-רגשי של ילדים עם לקות שמיעה-22-28
3.1 גורמי סיכון חברתיים ורגשיים:
3.2 השפעת לקות השמיעה על מצבם החברתי- רגשי של תלמידים משולבים
3.3 גורמי סיכון חברתיים ורגשיים בקרב אנשים לקויי – שמיעה
שיטה-30-32
ממצאים-33-34
דיון ומסקנות- 35-39
סיכום- 40- 44
ביבליוגרפיה-45-46

מידע נוסף

מספר עמודים

45

מקורות

27

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון השפעת שילוב ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה בהיבט החברתי-רגשי”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר:

עבודה סמינריונית זו נכתבה במסגרת קורס מחקר שדה בחינוך המיוחד. בעבודת מחקר זו אבדוק את ההשפעה שיש לשילוב ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה בהיבט החברתי- רגשי.

חלק הראשון של העבודה כוללת סקירה של הספרות הרלוונטית להגדרת המונחים בעבודה: לקות שמיעה, שילוב  ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה עם תלמידים שומעים ומצב חברתי-רגשי של לקויי שמיעה, וכן הקשר בין המושגים השונים וכיצד הוא בא לידי ביטוי בתכנית השילוב בפועל.

חלקה השני של העבודה מציג את המתודולוגיה, כלי המחקר המרכזיים ששימשו לצורך המחקר, סוגיות של אתיקה ואמינות שליוו את המחקר ותיאור של  אוכלוסיית המחקר: שתי מורות שילוב, שני תלמידים בעלי לקות שמיעה, ושני תלמידים בלי לקות שמיעה הלומדים בכיתה משולבת. המורים, 2 תלמידים לקויי שמיעה ו-2 תלמידים ללא לקות שמיעה הלומדים בכיתת שילוב היו המרואיינים ובנוסף על הילדים עם לקות השמיעה המשולבים בכיתה רגילה נעשו תצפיות.

חלקה השלישי של העבודה מביא את הממצאים המרכזיים שנאספו בעבודת השדה, ולאחר מכן דיון בממצאים ומסקנות המתייחסות לסקירת הספרות, לשאלת המחקר שהוצגה וכן המלצות למערכת החינוך ולמחקרים עתידיים בתחום.

הנושאים בפרקים השונים קשורים ומשולבים זה בזה והם מוצגים בנפרד לצורך הבהרה והסבר בלבד. אי לכך נמצא בעבודה פעמים רבות חפיפה בין נושאים וחזרות בפרק מסוים, על מה שצוין בפרק אחר.

אני תקווה שהעבודה תהווה עבורך הקורא מקור לעיון ולמעשה, כך שניתן יהיה לממש הלכה למעשה את החזון של חברה מגוונת, רבת פנים ומכילה.

 

 

תוכן העניינים
תקציר- 3
מבוא-4-7
סקירת ספרות.-8- 29
1. לקות שמיעה מהי-8- 16
1.1 שמיעה ולקות שמיעה
1.2 התפתחות השפה כאמצעי תקשורת
1.3 אבחנה בין אנשים לקויי שמיעה, כבדי שמיעה וחרשים
2. שילוב במערכת החינוך-17-22
2.1 תכנית השילוב מהי
2.2 תפיסות מרכזיות לשילוב במסגרות החינוך הרגילות
2.3 שילוב תלמידים לקויי שמיעה בחינוך הרגיל
3. מצבם החברתי-רגשי של ילדים עם לקות שמיעה-22-28
3.1 גורמי סיכון חברתיים ורגשיים:
3.2 השפעת לקות השמיעה על מצבם החברתי- רגשי של תלמידים משולבים
3.3 גורמי סיכון חברתיים ורגשיים בקרב אנשים לקויי – שמיעה
שיטה-30-32
ממצאים-33-34
דיון ומסקנות- 35-39
סיכום- 40- 44
ביבליוגרפיה-45-46

299.00 

סמינריון השפעת שילוב ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה בהיבט החברתי-רגשי

מידע נוסף

מספר עמודים

45

מקורות

27

שנת הגשה

2013

סמינריון השפעת שילוב ילדים עם לקות שמיעה בכיתה רגילה בהיבט החברתי-רגשי

מידע נוסף

מספר עמודים

45

מקורות

27

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.