(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון השפעת תוכנית בנושא מחלת האיידס על מודעות תלמידי תיכון בבית ספר ציבורי במגזר הערבי

מבוא

רציונאל לבחירת נושא המחקר

עבודה זו הינה מחקר פעולה המיועד לשפר את תפקודו של המורה בנושא העברת המודעות לאיידס לתלמידי תיכון בבית ספר ערבי.

במסגרת תוכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבה העליונה, ברמה של חמש יחידות לימוד, לומדים התלמידים על מחלת האיידס במסגרת אחד מלימודי הליבה – גוף האדם. לימודים אלה הינם לימודי חובה, והם כוללים לימוד על מערכת ההובלה, מערכת ההפרשה ומערכת ההגנה, ופעולתם של מיקרואורגניזמים. נושאי הליבה נלמדים בכיתה י’ או י”א, ונושאי הבחירה נלמדים בכיתה י”ב.

במהלך לימודים אלה קיימת התייחסות למחלת האיידס, אופן ההידבקות בה ופגיעתה במערכת החיסונית של האדם. כמורה לביולוגיה בחטיבה העליונה בעלת 26 שנות וותק בלימוד כיתות י-י”ב, אני מלמדת את נושא מחלת האיידס במסגרת תוכנית הלימודים. מרבית תלמידיי לומדים ביולוגיה ברמה של חמש יחידות לימוד, ולכן לומדים גם על מחלת האיידס. מנסיוני ראיתי את התלמידים מתעניינים מאוד בשיעורים אלה, ולדעתי מספר השיעורים שנקבע להוראת הנושא אינו מספיק על מנת לענות על צרכיי התלמידים, רמת העניין שלהם וחשיבות הנושא. יתרה מכך, הבחנתי פעמים רבות כי שיעורים אלה מעוררים עניין בקרב חברי כיתתם של התלמידים, שאינם לומדים ביולוגיה בחטיבה העליונה.

תלמידים אלה למדו ביולוגיה בכיתה י”א בלבד, ומאז לא למדו ביולוגיה כלל ולכן גם לא למדו על מחלת האיידס. תלמידים אלה פונים אליי שוב ושוב ומבקשים תשובות לשאלות על המחלה, כגון: “נכון שבנשיקה מועברת המחלה מאדם חולה לאדם בריא”?, “האם שימוש במגבת של אדם חולה גורמת להעברת המחלה”?, ועוד. הם מרגישים שחסר להם ידע רב אודות המחלה, וביקשו ממני להעביר להם מספר שיעורים בנושא.

תלמידים אלה נחשפים למידע אודות מחלת האיידס, מאמצעי התקשורת השונים, סרטים, אינטרנט וכו’, בצורה לא מבוקרת הכוללת דעות קדומות ומידע שגוי. עובדות אלה מעצימות את פחדיהם כלפי המחלה ומותירות אותם ללא מידע מדויק לגביה.

תגובתם של תלמידים אלה, גרמה לי לחשוב על הצורך בתוכנית מיוחדת עבורם, על מנת להשפיע על המודעות שלהם למחלה. במסגרת מחקר הפעולה המתואר בעבודה זו אפתח תוכנית מיוחדת בת שישה שיעורים, המיועדת לתלמידי התיכון שאינם לומדים ביולוגיה. התוכנית תועבר על ידי, ובמסגרתה יחולקו שאלונים לתלמידים על מנת לבחון את רמת המודעות שלהם למחלה, לפני העברת התוכנית ואחריה. תוכנית זו תשפר את עבודתי כמורה בכך שאבין כיצד יש להתייחס ולענות על שאלות התלמידים הנובעות מחוסר ידע לנושא חשוב זה, ובנוסף תתרום להעלאת המודעות של התלמידים, שאינם מודעים לדברים בסיסיים לגבי המחלה. התוכנית תתבסס על מערכי שיעור קיימים בנושא, שיותאמו במיוחד לאוכלוסיית המחקר.

בית הספר בו אני מלמדת נמצא במחוז חיפה במגזר הערבי. בית הספר שייך לעירייה וכולל 520 תלמידים הלומדים בכיתות ט’-י”ב, מתוכם 400 תלמידים בחטיבה העליונה. רק כ- 35% מתלמידי בית הספר זכאים לתעודת בגרות, ורבים מהם מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ובעלי הישגים בינוניים. בית הספר כמוסד חינוכי ואנו כמורים ומחנכים חשים כי תפקידנו הוא להעביר את המידע המדויק והעדכני אודות מחלת האיידס גם לתלמידים שאינם לומדים ביולוגיה, על אף היותו של נושא זה מחוץ לתוכנית הלימודים המקורית, כדי שיוכלו לעשות במידע שימוש נכון ועל מנת לבטל את הדעות הקדומות והתפיסות המוטעות בנוגע למחלה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא 1
רציונאל לבחירת נושא המחקר 1
מטרת המחקר 2
שאלות המחקר 2
חשיבות מחקר הפעולה 2
סקירה ספרותית 3
איידס וחינוך 3
אפידמיולוגיה של המחלה 4
רקע מדעי 5
תפיסת ארגון הבריאות העולמי 6
איידס בחברה 7
בית הספר כמקדם חינוך 7
תוכניות מניעה 8
שיטת המחקר 9
מודל מחקר הפעולה 10
אוכלוסיית המחקר 10
הנושאים הנבדקים 11
כלי המחקר 11
מהלך המחקר 12
לוח הזמנים 12
אתיקה מקצועית 13
אופן עיבוד וניתוח הנתונים 13
פיתוח כלי המחקר 14
שאלון מודעות לאיידס (ראה נספח) 14
ראיונות 14
תוכנית הפעולה 15
ידע קודם נדרש 15
יעדי התוכנית 15
מערך ההוראה 15
מטרות ההוראה, פעילויות, רציונאל תיאורטי ולוגי 16
רציונאל תיאורטי ולוגי 17
ביבליוגרפיה 19
נספח 22

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

22

מקורות

17

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון השפעת תוכנית בנושא מחלת האיידס על מודעות תלמידי תיכון בבית ספר ציבורי במגזר הערבי”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

רציונאל לבחירת נושא המחקר

עבודה זו הינה מחקר פעולה המיועד לשפר את תפקודו של המורה בנושא העברת המודעות לאיידס לתלמידי תיכון בבית ספר ערבי.

במסגרת תוכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבה העליונה, ברמה של חמש יחידות לימוד, לומדים התלמידים על מחלת האיידס במסגרת אחד מלימודי הליבה – גוף האדם. לימודים אלה הינם לימודי חובה, והם כוללים לימוד על מערכת ההובלה, מערכת ההפרשה ומערכת ההגנה, ופעולתם של מיקרואורגניזמים. נושאי הליבה נלמדים בכיתה י’ או י”א, ונושאי הבחירה נלמדים בכיתה י”ב.

במהלך לימודים אלה קיימת התייחסות למחלת האיידס, אופן ההידבקות בה ופגיעתה במערכת החיסונית של האדם. כמורה לביולוגיה בחטיבה העליונה בעלת 26 שנות וותק בלימוד כיתות י-י”ב, אני מלמדת את נושא מחלת האיידס במסגרת תוכנית הלימודים. מרבית תלמידיי לומדים ביולוגיה ברמה של חמש יחידות לימוד, ולכן לומדים גם על מחלת האיידס. מנסיוני ראיתי את התלמידים מתעניינים מאוד בשיעורים אלה, ולדעתי מספר השיעורים שנקבע להוראת הנושא אינו מספיק על מנת לענות על צרכיי התלמידים, רמת העניין שלהם וחשיבות הנושא. יתרה מכך, הבחנתי פעמים רבות כי שיעורים אלה מעוררים עניין בקרב חברי כיתתם של התלמידים, שאינם לומדים ביולוגיה בחטיבה העליונה.

תלמידים אלה למדו ביולוגיה בכיתה י”א בלבד, ומאז לא למדו ביולוגיה כלל ולכן גם לא למדו על מחלת האיידס. תלמידים אלה פונים אליי שוב ושוב ומבקשים תשובות לשאלות על המחלה, כגון: “נכון שבנשיקה מועברת המחלה מאדם חולה לאדם בריא”?, “האם שימוש במגבת של אדם חולה גורמת להעברת המחלה”?, ועוד. הם מרגישים שחסר להם ידע רב אודות המחלה, וביקשו ממני להעביר להם מספר שיעורים בנושא.

תלמידים אלה נחשפים למידע אודות מחלת האיידס, מאמצעי התקשורת השונים, סרטים, אינטרנט וכו’, בצורה לא מבוקרת הכוללת דעות קדומות ומידע שגוי. עובדות אלה מעצימות את פחדיהם כלפי המחלה ומותירות אותם ללא מידע מדויק לגביה.

תגובתם של תלמידים אלה, גרמה לי לחשוב על הצורך בתוכנית מיוחדת עבורם, על מנת להשפיע על המודעות שלהם למחלה. במסגרת מחקר הפעולה המתואר בעבודה זו אפתח תוכנית מיוחדת בת שישה שיעורים, המיועדת לתלמידי התיכון שאינם לומדים ביולוגיה. התוכנית תועבר על ידי, ובמסגרתה יחולקו שאלונים לתלמידים על מנת לבחון את רמת המודעות שלהם למחלה, לפני העברת התוכנית ואחריה. תוכנית זו תשפר את עבודתי כמורה בכך שאבין כיצד יש להתייחס ולענות על שאלות התלמידים הנובעות מחוסר ידע לנושא חשוב זה, ובנוסף תתרום להעלאת המודעות של התלמידים, שאינם מודעים לדברים בסיסיים לגבי המחלה. התוכנית תתבסס על מערכי שיעור קיימים בנושא, שיותאמו במיוחד לאוכלוסיית המחקר.

בית הספר בו אני מלמדת נמצא במחוז חיפה במגזר הערבי. בית הספר שייך לעירייה וכולל 520 תלמידים הלומדים בכיתות ט’-י”ב, מתוכם 400 תלמידים בחטיבה העליונה. רק כ- 35% מתלמידי בית הספר זכאים לתעודת בגרות, ורבים מהם מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ובעלי הישגים בינוניים. בית הספר כמוסד חינוכי ואנו כמורים ומחנכים חשים כי תפקידנו הוא להעביר את המידע המדויק והעדכני אודות מחלת האיידס גם לתלמידים שאינם לומדים ביולוגיה, על אף היותו של נושא זה מחוץ לתוכנית הלימודים המקורית, כדי שיוכלו לעשות במידע שימוש נכון ועל מנת לבטל את הדעות הקדומות והתפיסות המוטעות בנוגע למחלה.

 

 

תוכן עניינים

מבוא 1
רציונאל לבחירת נושא המחקר 1
מטרת המחקר 2
שאלות המחקר 2
חשיבות מחקר הפעולה 2
סקירה ספרותית 3
איידס וחינוך 3
אפידמיולוגיה של המחלה 4
רקע מדעי 5
תפיסת ארגון הבריאות העולמי 6
איידס בחברה 7
בית הספר כמקדם חינוך 7
תוכניות מניעה 8
שיטת המחקר 9
מודל מחקר הפעולה 10
אוכלוסיית המחקר 10
הנושאים הנבדקים 11
כלי המחקר 11
מהלך המחקר 12
לוח הזמנים 12
אתיקה מקצועית 13
אופן עיבוד וניתוח הנתונים 13
פיתוח כלי המחקר 14
שאלון מודעות לאיידס (ראה נספח) 14
ראיונות 14
תוכנית הפעולה 15
ידע קודם נדרש 15
יעדי התוכנית 15
מערך ההוראה 15
מטרות ההוראה, פעילויות, רציונאל תיאורטי ולוגי 16
רציונאל תיאורטי ולוגי 17
ביבליוגרפיה 19
נספח 22

 

299.00 

סמינריון השפעת תוכנית בנושא מחלת האיידס על מודעות תלמידי תיכון בבית ספר ציבורי במגזר הערבי

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

22

מקורות

17

שנת הגשה

2013

סמינריון השפעת תוכנית בנושא מחלת האיידס על מודעות תלמידי תיכון בבית ספר ציבורי במגזר הערבי

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

22

מקורות

17

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.