(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון התמודדות ההורים ובני המשפחה אל מול התמודדות המורים בטיפול בתלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

מבוא

 בחרתי למקד עבודה זו בחקר מקרה של תלמיד אחד, תוך שימת הדגש על דרכי התמודדותם של הוריו ובני משפחתו מחד גיסא ודרכי התמודדותם של מוריו מאידך גיסא. סוגית שילוב התלמידים הלוקים בתסמונת חוסר קשב, ריכוז והיפראקטיביות ADHD- Hyperactivity Disorder)  Deficit Attention), מהווה אחת הסוגיות החשובות בחינוך  בכלל ובתחום החינוך המיוחד בפרט. בעבודתי אבחן את  אופני ודרכי ההתמודדות שנוקטים בני משפחתו ומוריו.

 

אין ספק שאוכלוסיית התלמידים הלוקים ב- ADHD היא אחת האוכלוסיות שמעסיקה אנשי חינוך רבים בכלל ובתחום החינוך המיוחד באופן מיוחד. התלמידים הנמנים על קטגוריה זו מהווים אתגר למערכת החינוכית בכל הרמות, החל מרמת תכנון לימודים ההולמים אוכלוסייה זו, דרך השמת תלמידים הלוקים ב- ADHD במסגרות המותאמת לצרכיהם וכלה בטיפול שנדרשים ההורים והמורים לעשות בבית ובשדה החינוך מדי יום ביומו ובאופן מתמיד ועקבי.

בעבודה זו אבדוק את דפוסי ההתמודדות של הוריו, בני משפחתו ומוריו  של אותו תלמיד ואנסה לאתר אסטרטגיות, שיטות ודרכי התמודדות ייחודיות של ההורים ובני המשפחה מחד ומוריו מאידך. כמו כן אבדוק האם יש קורלציה בין דרכי ההתמודדות של המורים ובני משפחתו של תלמיד ה- ADHD.

 

הספרות המקצועית מדגישה שוב ושוב שעקביות והתמדה בתהליך חינוכם של התלמידים בעלי הלקויות השונות,  על אחת  כמה וכמה כאשר מדובר בתלמידים הלוקים ב- ADHD , הוא תנאי הכרחי ורב חשיבות להצלחת התהליך. מכאן נשאלת השאלה,

 האם קיימת התאמה ודמיון בין דרכי ההתמודדות של ההורים ובני משפחתו של תלמיד הלוקה ב- ADHD לבין דרכי ההתמודדות של מוריו?

שאלה זו היא למעשה שאלת המחקר בעבודה זו ותהווה את הציר המרכזי בבדיקת הסוגיה הנידונה.

 

הרציונאל המחקרי המונח בבסיס עבודה זו טמון ברלוונטיות וחשיבות הנושא. מאחר ואוכלוסיית תלמידי ה-ADHD מציבה אתגר בפני מערכת החינוך בכללותה, ראיתי לנכון לבדוק את סוגיית דרכי ההתמודדות של כל אלה שבאים במגע עם תלמיד  הלוקה ב-ADHD  כיוון שברמת העיקרון אמורה להתקיים מידה של התאמה ודמיון בין דרכי ההתמודדות של ההורים והמשפחה לבין דרכי ההתמודדות של המורים על-מנת “לא לדבר בשני קולות”, וכדי לשמור על רצף ועקביות הן בבית והן בבית הספר דבר שהינו נחוץ והכרחי להצלחת התהליך החינוכי בכל הרמות: הרגשי, הקוגניטיבי והחברתי.

 

 

תוכן העניינים

מבוא – 2
פרק א’ – 4
רקע תיאורטי – 4
תולדות ה-(ADD) “חוסר קשב” – 4
הגדרת הפרעת חוסר קשב – 5
הגדרת מושגים – 5
הגדרת האדה”ד- 7
מאפיינים של לקות חוסר הקשב 7 8
תכונות אופי חיוביות ויתרונות של ילדים הלוקים ב-ADHD 9
תכונות שליליות שמאפיינות האוכלוסייה הלוקה ב-ADHD 9
איך מאבחנים תלמיד שלוקה בחוסר קשב? – 10
כיצד יכול מורה לטפל בתלמיד הלוקה ב-ADHD? 12
אמצעים להתמודדות עם תלמידי ADHD בידי המורה –  13
פרק ב’ –  15
השערות המחקר – 15
פרק ג’ 16
מתודולוגיה – שיטת המחקר – 16
רציונאל – 16
שדה המחקר – 16
אוכלוסיית המחקר  – 17
כלי המחקר – 17
שיטת הניתוח – 17
טבלת סיכום הראיונות לפי ארבע קטגוריות – 18
פרק ד’ – 25
ממצאים עיקריים – 25
פרק ה’ – 26
דיון – 26
פרק ו’ – 28
מסקנות וסיכום – 28
ביבליוגרפיה – 29

 

מידע נוסף

מספר עמודים

30

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון התמודדות ההורים ובני המשפחה אל מול התמודדות המורים בטיפול בתלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז (ADHD)”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

 בחרתי למקד עבודה זו בחקר מקרה של תלמיד אחד, תוך שימת הדגש על דרכי התמודדותם של הוריו ובני משפחתו מחד גיסא ודרכי התמודדותם של מוריו מאידך גיסא. סוגית שילוב התלמידים הלוקים בתסמונת חוסר קשב, ריכוז והיפראקטיביות ADHD- Hyperactivity Disorder)  Deficit Attention), מהווה אחת הסוגיות החשובות בחינוך  בכלל ובתחום החינוך המיוחד בפרט. בעבודתי אבחן את  אופני ודרכי ההתמודדות שנוקטים בני משפחתו ומוריו.

 

אין ספק שאוכלוסיית התלמידים הלוקים ב- ADHD היא אחת האוכלוסיות שמעסיקה אנשי חינוך רבים בכלל ובתחום החינוך המיוחד באופן מיוחד. התלמידים הנמנים על קטגוריה זו מהווים אתגר למערכת החינוכית בכל הרמות, החל מרמת תכנון לימודים ההולמים אוכלוסייה זו, דרך השמת תלמידים הלוקים ב- ADHD במסגרות המותאמת לצרכיהם וכלה בטיפול שנדרשים ההורים והמורים לעשות בבית ובשדה החינוך מדי יום ביומו ובאופן מתמיד ועקבי.

בעבודה זו אבדוק את דפוסי ההתמודדות של הוריו, בני משפחתו ומוריו  של אותו תלמיד ואנסה לאתר אסטרטגיות, שיטות ודרכי התמודדות ייחודיות של ההורים ובני המשפחה מחד ומוריו מאידך. כמו כן אבדוק האם יש קורלציה בין דרכי ההתמודדות של המורים ובני משפחתו של תלמיד ה- ADHD.

 

הספרות המקצועית מדגישה שוב ושוב שעקביות והתמדה בתהליך חינוכם של התלמידים בעלי הלקויות השונות,  על אחת  כמה וכמה כאשר מדובר בתלמידים הלוקים ב- ADHD , הוא תנאי הכרחי ורב חשיבות להצלחת התהליך. מכאן נשאלת השאלה,

 האם קיימת התאמה ודמיון בין דרכי ההתמודדות של ההורים ובני משפחתו של תלמיד הלוקה ב- ADHD לבין דרכי ההתמודדות של מוריו?

שאלה זו היא למעשה שאלת המחקר בעבודה זו ותהווה את הציר המרכזי בבדיקת הסוגיה הנידונה.

 

הרציונאל המחקרי המונח בבסיס עבודה זו טמון ברלוונטיות וחשיבות הנושא. מאחר ואוכלוסיית תלמידי ה-ADHD מציבה אתגר בפני מערכת החינוך בכללותה, ראיתי לנכון לבדוק את סוגיית דרכי ההתמודדות של כל אלה שבאים במגע עם תלמיד  הלוקה ב-ADHD  כיוון שברמת העיקרון אמורה להתקיים מידה של התאמה ודמיון בין דרכי ההתמודדות של ההורים והמשפחה לבין דרכי ההתמודדות של המורים על-מנת “לא לדבר בשני קולות”, וכדי לשמור על רצף ועקביות הן בבית והן בבית הספר דבר שהינו נחוץ והכרחי להצלחת התהליך החינוכי בכל הרמות: הרגשי, הקוגניטיבי והחברתי.

 

 

תוכן העניינים

מבוא – 2
פרק א’ – 4
רקע תיאורטי – 4
תולדות ה-(ADD) “חוסר קשב” – 4
הגדרת הפרעת חוסר קשב – 5
הגדרת מושגים – 5
הגדרת האדה”ד- 7
מאפיינים של לקות חוסר הקשב 7 8
תכונות אופי חיוביות ויתרונות של ילדים הלוקים ב-ADHD 9
תכונות שליליות שמאפיינות האוכלוסייה הלוקה ב-ADHD 9
איך מאבחנים תלמיד שלוקה בחוסר קשב? – 10
כיצד יכול מורה לטפל בתלמיד הלוקה ב-ADHD? 12
אמצעים להתמודדות עם תלמידי ADHD בידי המורה –  13
פרק ב’ –  15
השערות המחקר – 15
פרק ג’ 16
מתודולוגיה – שיטת המחקר – 16
רציונאל – 16
שדה המחקר – 16
אוכלוסיית המחקר  – 17
כלי המחקר – 17
שיטת הניתוח – 17
טבלת סיכום הראיונות לפי ארבע קטגוריות – 18
פרק ד’ – 25
ממצאים עיקריים – 25
פרק ה’ – 26
דיון – 26
פרק ו’ – 28
מסקנות וסיכום – 28
ביבליוגרפיה – 29

 

299.00 

סמינריון התמודדות ההורים ובני המשפחה אל מול התמודדות המורים בטיפול בתלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

מידע נוסף

מספר עמודים

30

שנת הגשה

2013

סמינריון התמודדות ההורים ובני המשפחה אל מול התמודדות המורים בטיפול בתלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

מידע נוסף

מספר עמודים

30

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.