(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון התנהגות מינית מסוכנת בקרב בני נוער והסיבות לכך

תקציר

מחקר זה הינו מחקר אמפירי העוסק בהתנהגות מינית מסוכנת בקרב בני נוער, ובקשר בין התנהגות מינית זו לבין מאפיינים שונים של קבוצת השווים אליה משתייכים בני הנוער, ולבין ההערכה העצמית הכללית וההערכה העצמית המינית של המתבגרים.

המחקר כלל מדגם של 552 נערים בגיל ההתבגרות (303 בנות, 249 בנים), אשר ענו על שבעה שאלונים שונים. השאלונים עסקו בנושאים “התנהגות מינית מסכנת – אורח חיים מיני”, “התנהגות מינית מסכנת – שימוש באמצעי מניעה”, “יחסי מתבגר – אוריינטציה כללית לקבוצת השווים”, “יחסי מתבגר – נורמות חברתיות בקבוצת השווים”, “יחסי מתבגר – תקשורת מינית בקבוצת השווים”, “הערכה עצמית כללית”, ו”הערכה עצמית מינית”.

נתוני השאלונים נאספו, ונבדקו שמונה השערות מחקר העוסקות בקשר בין אורח החיים המיני לבין האוריינטציה לקבוצת השווים, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין נורמות מיניות בקבוצת השווים, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין תקשורת מינית בקבוצת השווים, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין הערכה עצמית כללית, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין הערכה עצמית מינית, בין אוריינטציה לקבוצת השווים לבין הערכה עצמית כללית, בין נורמות מיניות בקבוצת השווים לבין הערכה עצמית מינית, ובין תקשורת מינית בקבוצת השווים לבין הערכה עצמית מינית.

ממצאי המחקר אוששו את ההשערה כי קיים קשר חיובי בין התנהגות מינית מסתכנת בקרב בני נוער לבין תקשורת מינית הקיימת בקבוצת השווים אליה הם משתייכים.

 

תוכן עניינים
תקציר 2
1. התנהגות מסתכנת והתנהגות מינית מסתכנת בתקופת ההתבגרות 3-7
2. הערכה עצמית – כללית ומינית 8-11
3. יחסי מתבגר וקבוצת השווים 12-17
שיטת המחקר  18-25
ממצאים  26-38
דיון ומסקנות 39-47
ביבליוגרפיה  48-50
נספחים 51-

מידע נוסף

מספר עמודים

51

מקורות

23

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון התנהגות מינית מסוכנת בקרב בני נוער והסיבות לכך”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

מחקר זה הינו מחקר אמפירי העוסק בהתנהגות מינית מסוכנת בקרב בני נוער, ובקשר בין התנהגות מינית זו לבין מאפיינים שונים של קבוצת השווים אליה משתייכים בני הנוער, ולבין ההערכה העצמית הכללית וההערכה העצמית המינית של המתבגרים.

המחקר כלל מדגם של 552 נערים בגיל ההתבגרות (303 בנות, 249 בנים), אשר ענו על שבעה שאלונים שונים. השאלונים עסקו בנושאים “התנהגות מינית מסכנת – אורח חיים מיני”, “התנהגות מינית מסכנת – שימוש באמצעי מניעה”, “יחסי מתבגר – אוריינטציה כללית לקבוצת השווים”, “יחסי מתבגר – נורמות חברתיות בקבוצת השווים”, “יחסי מתבגר – תקשורת מינית בקבוצת השווים”, “הערכה עצמית כללית”, ו”הערכה עצמית מינית”.

נתוני השאלונים נאספו, ונבדקו שמונה השערות מחקר העוסקות בקשר בין אורח החיים המיני לבין האוריינטציה לקבוצת השווים, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין נורמות מיניות בקבוצת השווים, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין תקשורת מינית בקבוצת השווים, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין הערכה עצמית כללית, בין התנהגות מינית מסתכנת לבין הערכה עצמית מינית, בין אוריינטציה לקבוצת השווים לבין הערכה עצמית כללית, בין נורמות מיניות בקבוצת השווים לבין הערכה עצמית מינית, ובין תקשורת מינית בקבוצת השווים לבין הערכה עצמית מינית.

ממצאי המחקר אוששו את ההשערה כי קיים קשר חיובי בין התנהגות מינית מסתכנת בקרב בני נוער לבין תקשורת מינית הקיימת בקבוצת השווים אליה הם משתייכים.

 

תוכן עניינים
תקציר 2
1. התנהגות מסתכנת והתנהגות מינית מסתכנת בתקופת ההתבגרות 3-7
2. הערכה עצמית – כללית ומינית 8-11
3. יחסי מתבגר וקבוצת השווים 12-17
שיטת המחקר  18-25
ממצאים  26-38
דיון ומסקנות 39-47
ביבליוגרפיה  48-50
נספחים 51-

299.00 

סמינריון התנהגות מינית מסוכנת בקרב בני נוער והסיבות לכך

מידע נוסף

מספר עמודים

51

מקורות

23

שנת הגשה

2014

סמינריון התנהגות מינית מסוכנת בקרב בני נוער והסיבות לכך

מידע נוסף

מספר עמודים

51

מקורות

23

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.