(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון חלוקת תפקידים במשפחה

מבוא

חלוקת נטל עבודת הבית והמשפחה, הוא תחום דרכו ניתן לבדוק ולהבין נושאים הקשורים באי שוויון מגדרי בין המינים ובמעמד האישה בתוך הבית. בשנים האחרונות חלו מגמות שינוי רבות בהיבטים שונים של חלוקה זו, כאשר באופן כללי ניתן לומר כי במקומות רבים בעולם ובכלל זה בישראל, קיימת מגמת תזוזה לכיוון של חלוקה שוויונית יותר של מטלות הבית בין הגבר לאישה, יציאה רבה יותר של נשים לשוק העבודה, ומעבר מדגם של מפרנס יחיד, לרוב הגבר, לדגם של שני מפרנסים. במקביל, החל משנות ה-70 קיימת בישראל מגמה יציבה של עלייה בשיעורי הגירושין, אשר נבלמה רק בשנים האחרונות בהן שיעורי הגירושין בישראל יציבים.

שאלת השוויון המגדרי במשק הבית נותרה עדיין סבוכה ומורכבת. בתחום הביתי נותרו הנשים המטפלות העיקריות, ואילו תרומת הגברים למשק הבית נותרה שולית למדי (שטייר ולוין, 2002). הפרדוקס הקיים בישראל הוא, שלמרות העול הכפול המוטל על הנשים, רובן חשות כי חלוקת העבודה הוגנת מסיבות שונות של הבניות חברתיות. ישנן השלכות מובהקות על חלוקת העבודה בבית, מאחר והיא מגבילה את יכולתן של הנשים להתמזג בשוק העבודה במשרות המצריכות שעות עבודה רבות, היא משפיעה על סוגי המקצועות,  “מקצועות נשיים”,  הנבחרים בלית ברירה ע”י הנשים, וכמו כן חלוקת עבודה לא שוויונית פוגעת בשביעות הרצון מחיי הנישואין.  השפעת חלוקת התפקידים בין בני הזוג במשפחה היא מעניינת במיוחד בהקשר הישראלי, עקב העובדה כי ישראל נחשבת למדינה “משפחתית” יותר מארצות רבות באירופה, וחלק גדול מהאוכלוסייה בישראל מאופיין בדפוסי משפחה מסורתיים יותר, המעמידים במרכז את הדת המסורת (פרס וכץ, 1996). בעבודה זו נבחנת חלוקת התפקידים בתוך המשפחה והמגמה לחלוקת תפקידים שוויונית יותר המתרחשת בשנים האחרונות, והשפעתה של יציבות הנישואין במדינת ישראל. שאלת ההשוואה עוסקת בהבדלים הקיימים בנושא בין המגזר הדתי למגזר החילוני בישראל.

שאלת המחקר: האם חלוקת תפקידים שוויונית במשפחה משפיעה על יציבות הנישואין במדינת ישראל?

שאלת ההשוואה: האם קיים שוני בחלוקת תפקידים בין חילוניים לדתיים בישראל וכיצד חלוקת תפקידים זו משפיעה על יציבות הנישואין בשני המגזרים השונים?

 

 

תוכן העניינים

מבוא 2
סקירת ספרות 3
1. חלוקת התפקידים במשפחה 3
1.1. משפחה – סוגי המשפחה 3
1.2. חלוקת עבודה במשפחה 5
1.3. גישות תיאורטיות לחלוקת עבודה במשפחה 7
2. נישואים וגירושין 9
2.1. נתונים סטטיסטיים 9
2.2. ציפיות מנישואים ומבני זוג 11
2.3. יציבת חיי נישואין וגירושין 13
3. השוואה בין המגזר הדתי למגזר החילוני בישראל 16
3.1. מאפייני המשפחה הדתית בישראל 16
3.2. הבדלים בין דתיים לחילוניים בתפיסת התפקידים במשפחה 17
3.3. מעמד האישה בדת היהודית 18
3.4. מעמד האישה – חילוניות וליברליות 18
דיון 19
סיכום 22
ביבליוגרפיה 24

 

מידע נוסף

מספר עמודים

28

מקורות

39

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון חלוקת תפקידים במשפחה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

חלוקת נטל עבודת הבית והמשפחה, הוא תחום דרכו ניתן לבדוק ולהבין נושאים הקשורים באי שוויון מגדרי בין המינים ובמעמד האישה בתוך הבית. בשנים האחרונות חלו מגמות שינוי רבות בהיבטים שונים של חלוקה זו, כאשר באופן כללי ניתן לומר כי במקומות רבים בעולם ובכלל זה בישראל, קיימת מגמת תזוזה לכיוון של חלוקה שוויונית יותר של מטלות הבית בין הגבר לאישה, יציאה רבה יותר של נשים לשוק העבודה, ומעבר מדגם של מפרנס יחיד, לרוב הגבר, לדגם של שני מפרנסים. במקביל, החל משנות ה-70 קיימת בישראל מגמה יציבה של עלייה בשיעורי הגירושין, אשר נבלמה רק בשנים האחרונות בהן שיעורי הגירושין בישראל יציבים.

שאלת השוויון המגדרי במשק הבית נותרה עדיין סבוכה ומורכבת. בתחום הביתי נותרו הנשים המטפלות העיקריות, ואילו תרומת הגברים למשק הבית נותרה שולית למדי (שטייר ולוין, 2002). הפרדוקס הקיים בישראל הוא, שלמרות העול הכפול המוטל על הנשים, רובן חשות כי חלוקת העבודה הוגנת מסיבות שונות של הבניות חברתיות. ישנן השלכות מובהקות על חלוקת העבודה בבית, מאחר והיא מגבילה את יכולתן של הנשים להתמזג בשוק העבודה במשרות המצריכות שעות עבודה רבות, היא משפיעה על סוגי המקצועות,  “מקצועות נשיים”,  הנבחרים בלית ברירה ע”י הנשים, וכמו כן חלוקת עבודה לא שוויונית פוגעת בשביעות הרצון מחיי הנישואין.  השפעת חלוקת התפקידים בין בני הזוג במשפחה היא מעניינת במיוחד בהקשר הישראלי, עקב העובדה כי ישראל נחשבת למדינה “משפחתית” יותר מארצות רבות באירופה, וחלק גדול מהאוכלוסייה בישראל מאופיין בדפוסי משפחה מסורתיים יותר, המעמידים במרכז את הדת המסורת (פרס וכץ, 1996). בעבודה זו נבחנת חלוקת התפקידים בתוך המשפחה והמגמה לחלוקת תפקידים שוויונית יותר המתרחשת בשנים האחרונות, והשפעתה של יציבות הנישואין במדינת ישראל. שאלת ההשוואה עוסקת בהבדלים הקיימים בנושא בין המגזר הדתי למגזר החילוני בישראל.

שאלת המחקר: האם חלוקת תפקידים שוויונית במשפחה משפיעה על יציבות הנישואין במדינת ישראל?

שאלת ההשוואה: האם קיים שוני בחלוקת תפקידים בין חילוניים לדתיים בישראל וכיצד חלוקת תפקידים זו משפיעה על יציבות הנישואין בשני המגזרים השונים?

 

 

תוכן העניינים

מבוא 2
סקירת ספרות 3
1. חלוקת התפקידים במשפחה 3
1.1. משפחה – סוגי המשפחה 3
1.2. חלוקת עבודה במשפחה 5
1.3. גישות תיאורטיות לחלוקת עבודה במשפחה 7
2. נישואים וגירושין 9
2.1. נתונים סטטיסטיים 9
2.2. ציפיות מנישואים ומבני זוג 11
2.3. יציבת חיי נישואין וגירושין 13
3. השוואה בין המגזר הדתי למגזר החילוני בישראל 16
3.1. מאפייני המשפחה הדתית בישראל 16
3.2. הבדלים בין דתיים לחילוניים בתפיסת התפקידים במשפחה 17
3.3. מעמד האישה בדת היהודית 18
3.4. מעמד האישה – חילוניות וליברליות 18
דיון 19
סיכום 22
ביבליוגרפיה 24

 

299.00 

סמינריון חלוקת תפקידים במשפחה

מידע נוסף

מספר עמודים

28

מקורות

39

שנת הגשה

2014

סמינריון חלוקת תפקידים במשפחה

מידע נוסף

מספר עמודים

28

מקורות

39

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.