(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון יחסי יהודים מוסלמים במרוקו במאה ה-19

מבוא
מבין הקהילות היהודיות בתפוצות מדינות ערב, יהדות מרוקו נחשבת לאחת מהקהילות הגדולות והבולטות, יהודי מרוקו מצד אחד שימשו חלק פעיל בחיי היום יום בחברה המרוקאית, הם לקחו חלק במסחר תפסו תפקיד מפתח בארמון המלך ובענפי השלטון השונים, הם זכו לשטחים מחייה חופשיים ולזכויות הגנה מהמלך. אך למרות זכויות אלו בסופו של דבר היהודים בחרו ערב הקמת מדינת ישראל לעזוב את מרוקו ולעלות למדינת ישראל, זאת למרות שבמקרים מסוים העלייה עלתה להם ברמתם הסוציו אקונומית לעומת החברה המרוקאית. עבודה זו תבחן את יחסי היהודים מוסלמים במרוקו במאה ה-19, הבדיקה תיערך ברובה לפני תחילת הסכם ההגנה של מרוקו עם צרפת שבעצם ביסס את הקולוניאליזם הצרפתי על מרוקו עד שנת 1956.
במסגרת עבודה זו אציג כי מאפיינה המוסלמים של מרוקו מונעים ממנה לקבל בצורה מלאה את היהודים המתגוררים בה, זאת למרות שיהודים רבים התגוררו במדינה עוד לפני שהניצנים הראשונים של האסלאם פרחו במדינה. מאפיינים מוסלמים אלו, שהשתלבו בתשתית השלטון במדינה, הניעו לאורך השנים נורמות של יחס כלפי היהודים של תושבים לא שווים, כלומר תושבים שחיים במדינה אך בסופו של דבר נתונים לחסדיו של המלך. זוהי זכותו של המלך להזיז את היהודים משכונה אחת לאחרת או לאפשר להם לעסוק בתחום מסוים ובאחרים לא. בסופו של דבר היהודים במרוקו היו תלויים במידה רבה בחסדו של המלך ורצונו לאפשר להם או לא לקחת חלק פעיל בחברה. אופי השלטון במרוקו הינו ייחודי למרוקו, אופי זה משמש הסבר נוסף למאפיינים המוסלמים של המדינה ובנוסף אליהם אציג את ההשפעות של אופי שלטון זה על חייהם של היהודים במדינה. כמו כן הקוראן מהווה נדבך חשוב להסדרת חיי היום יום במדינות המוסלמיות, בעבודה אציג כיצד פתוואות מהקוראן מבהירות את מקומם של היהודים במדינה המוסלמית ומהפן השני של העבודה הקוראן גם מגדיר את נושא המסחר עם אירופאים. מקומו המרכזי של הקוראן במדינה מהווה מוקד מרכזי שמסדיר את יחסי המוסלמים ליהודים למדינה ויחסי המלך ליהודים. נושא נוסף עליו אשים את הדגש את ההבדל בין יחסו של המלך ליהודים ויחסם של החברה המוסלמית מרוקאית ליהודים, לעיתים יחס זה יצר חיכוכים בין הקבוצות. נושא חשוב נוסף שעולה בעבודה זו הוא מקומם של היהודים בחברה המרוקאית על רקע חדירתם של האירופאים לשוק המרוקאים וכיצד היהודים סייעו לשילוב האירופאים בשוק זה, תפקיד בשילוב האירופאים היה מצד אחד לטובת היהודים ומצד שני לרעתם בעבודה אציג כיצד הנושא השפיע על חיי היהודים במרוקו ועל יחסם של המוסלמים במרוקו כלפי היהודים.
מטרתי בעבודה זו היא, לשפוך אור בסופו של דבר, על מקומם של היהודים בחברה המוסלמית המרוקאית. בעיקר לבחון כיצד התייחסו המרוקאים ליהודים, האם היו הבדלים ביחס זה בין התושבים המרוקאים לבין המלך, והאם כניסתה של אירופה למדינה הוביל לשינויים ביחסם של התושבים ליהודים.

 

תוכן עניינים
מבוא 1
מרוקו 2
מאפייני מרוקו כמדינה מוסלמית 3
התרבות הפוליטית במרוקו 3
מרוקו במאה ה-19 4
יהודי מרוקו 5
יחס הקוראן והאסלאם כלפי יהודים 6
מערכת היחסים בין יהודים ומוסלמים במרוקו במאה ה-19 6
סיכום 10
ביבליוגרפיה 11

 

מידע נוסף

מספר עמודים

11

מקורות

15

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון יחסי יהודים מוסלמים במרוקו במאה ה-19”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא
מבין הקהילות היהודיות בתפוצות מדינות ערב, יהדות מרוקו נחשבת לאחת מהקהילות הגדולות והבולטות, יהודי מרוקו מצד אחד שימשו חלק פעיל בחיי היום יום בחברה המרוקאית, הם לקחו חלק במסחר תפסו תפקיד מפתח בארמון המלך ובענפי השלטון השונים, הם זכו לשטחים מחייה חופשיים ולזכויות הגנה מהמלך. אך למרות זכויות אלו בסופו של דבר היהודים בחרו ערב הקמת מדינת ישראל לעזוב את מרוקו ולעלות למדינת ישראל, זאת למרות שבמקרים מסוים העלייה עלתה להם ברמתם הסוציו אקונומית לעומת החברה המרוקאית. עבודה זו תבחן את יחסי היהודים מוסלמים במרוקו במאה ה-19, הבדיקה תיערך ברובה לפני תחילת הסכם ההגנה של מרוקו עם צרפת שבעצם ביסס את הקולוניאליזם הצרפתי על מרוקו עד שנת 1956.
במסגרת עבודה זו אציג כי מאפיינה המוסלמים של מרוקו מונעים ממנה לקבל בצורה מלאה את היהודים המתגוררים בה, זאת למרות שיהודים רבים התגוררו במדינה עוד לפני שהניצנים הראשונים של האסלאם פרחו במדינה. מאפיינים מוסלמים אלו, שהשתלבו בתשתית השלטון במדינה, הניעו לאורך השנים נורמות של יחס כלפי היהודים של תושבים לא שווים, כלומר תושבים שחיים במדינה אך בסופו של דבר נתונים לחסדיו של המלך. זוהי זכותו של המלך להזיז את היהודים משכונה אחת לאחרת או לאפשר להם לעסוק בתחום מסוים ובאחרים לא. בסופו של דבר היהודים במרוקו היו תלויים במידה רבה בחסדו של המלך ורצונו לאפשר להם או לא לקחת חלק פעיל בחברה. אופי השלטון במרוקו הינו ייחודי למרוקו, אופי זה משמש הסבר נוסף למאפיינים המוסלמים של המדינה ובנוסף אליהם אציג את ההשפעות של אופי שלטון זה על חייהם של היהודים במדינה. כמו כן הקוראן מהווה נדבך חשוב להסדרת חיי היום יום במדינות המוסלמיות, בעבודה אציג כיצד פתוואות מהקוראן מבהירות את מקומם של היהודים במדינה המוסלמית ומהפן השני של העבודה הקוראן גם מגדיר את נושא המסחר עם אירופאים. מקומו המרכזי של הקוראן במדינה מהווה מוקד מרכזי שמסדיר את יחסי המוסלמים ליהודים למדינה ויחסי המלך ליהודים. נושא נוסף עליו אשים את הדגש את ההבדל בין יחסו של המלך ליהודים ויחסם של החברה המוסלמית מרוקאית ליהודים, לעיתים יחס זה יצר חיכוכים בין הקבוצות. נושא חשוב נוסף שעולה בעבודה זו הוא מקומם של היהודים בחברה המרוקאית על רקע חדירתם של האירופאים לשוק המרוקאים וכיצד היהודים סייעו לשילוב האירופאים בשוק זה, תפקיד בשילוב האירופאים היה מצד אחד לטובת היהודים ומצד שני לרעתם בעבודה אציג כיצד הנושא השפיע על חיי היהודים במרוקו ועל יחסם של המוסלמים במרוקו כלפי היהודים.
מטרתי בעבודה זו היא, לשפוך אור בסופו של דבר, על מקומם של היהודים בחברה המוסלמית המרוקאית. בעיקר לבחון כיצד התייחסו המרוקאים ליהודים, האם היו הבדלים ביחס זה בין התושבים המרוקאים לבין המלך, והאם כניסתה של אירופה למדינה הוביל לשינויים ביחסם של התושבים ליהודים.

 

תוכן עניינים
מבוא 1
מרוקו 2
מאפייני מרוקו כמדינה מוסלמית 3
התרבות הפוליטית במרוקו 3
מרוקו במאה ה-19 4
יהודי מרוקו 5
יחס הקוראן והאסלאם כלפי יהודים 6
מערכת היחסים בין יהודים ומוסלמים במרוקו במאה ה-19 6
סיכום 10
ביבליוגרפיה 11

 

299.00 

סמינריון יחסי יהודים מוסלמים במרוקו במאה ה-19

מידע נוסף

מספר עמודים

11

מקורות

15

שנת הגשה

2014

סמינריון יחסי יהודים מוסלמים במרוקו במאה ה-19

מידע נוסף

מספר עמודים

11

מקורות

15

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.