(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון ייצוג הקונפליקט בין אימהות וקריירה בטלוויזיה האמריקאית.

מבוא

תקשורת ההמונים נתפסת כשחקן מרכזי בעיצוב פני החברה בכך שהיא משעתקת ומאשרת  ערכים ונורמות, מעניקה משמעויות והקשר לתכנים שונים שעולים לדיון בה, משמרת ומייצרת סדרים חברתיים ופועלת בתוך מסגרת תרבותית קיימת (Fiske, 1987, , קארי, 1989, סווידלר, 1989). כחלק מהמבנה החברתי תרבותי במדינה, אופני הייצוג של נושאים חברתיים, קונפליקטים וקבוצות שונות עשוי ללמד לא רק על השיח סביב נושאים חברתיים אלא גם על כוחן של קבוצות שונות, ועל מקומן במארג התרבותי של החברה (,Hoijer, 2011; Avraham &first, 2010). שאלת הייצוג נוגעת בנושאים כמו יחסי רוב-מיעוט, יחסי מרכז פריפריה וגם ביחסים תוך חברתיים, תוך משפחתיים ובין מגדריים (טלמון, 2011).

לאור מקומה החשוב של התקשורת והיותה גורם משמעותי בעיצוב פני החברה, מבקשת עבודה זו לבחון את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרת בטלוויזיה הפופולרית “עקרות בית נואשות”. ניתוח תוכן איכותני של 10 סצנות יבחן את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות קריירה תוך התייחסות לנושאים קרובים כמו ייצוג המשפחה, אימהות ועבודה. בנוסף, יבחן ניתוח תוכן איכותני את ייצוג הקונפליקט וביטוייו בארבעת הדמויות המרכזיות בסדרה.

בחינת נושא הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרה כמקרה בוחן, דרך הפריזמה של עקרות הבית עשויה להאיר על התופעה כולה וללמד על השיח סביב הקונפליקט בחברה האמריקאית, על שינויים שחלו בייצוג אימהות ונושאים כמו משפחה וקריירה ועל הערכים הדומיננטיים שמבנה השיח כולו. מחקר זה מבקש להמשיך מחקרים קודמים שבחנו את אופן הייצוג של קבוצות שונות בחברה האמריקאית ובפרט מחקרים שעסקו בייצוגי נשים, אימהות ומשפחה ומבקש לעמוד על שינויים והיבטים שונים בהקשר זה.

 

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
מתודולוגיה 13
דיון 25
ביבליוגרפיה 29

מידע נוסף

מספר עמודים

32

מקורות

40

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון ייצוג הקונפליקט בין אימהות וקריירה בטלוויזיה האמריקאית.”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

תקשורת ההמונים נתפסת כשחקן מרכזי בעיצוב פני החברה בכך שהיא משעתקת ומאשרת  ערכים ונורמות, מעניקה משמעויות והקשר לתכנים שונים שעולים לדיון בה, משמרת ומייצרת סדרים חברתיים ופועלת בתוך מסגרת תרבותית קיימת (Fiske, 1987, , קארי, 1989, סווידלר, 1989). כחלק מהמבנה החברתי תרבותי במדינה, אופני הייצוג של נושאים חברתיים, קונפליקטים וקבוצות שונות עשוי ללמד לא רק על השיח סביב נושאים חברתיים אלא גם על כוחן של קבוצות שונות, ועל מקומן במארג התרבותי של החברה (,Hoijer, 2011; Avraham &first, 2010). שאלת הייצוג נוגעת בנושאים כמו יחסי רוב-מיעוט, יחסי מרכז פריפריה וגם ביחסים תוך חברתיים, תוך משפחתיים ובין מגדריים (טלמון, 2011).

לאור מקומה החשוב של התקשורת והיותה גורם משמעותי בעיצוב פני החברה, מבקשת עבודה זו לבחון את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרת בטלוויזיה הפופולרית “עקרות בית נואשות”. ניתוח תוכן איכותני של 10 סצנות יבחן את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות קריירה תוך התייחסות לנושאים קרובים כמו ייצוג המשפחה, אימהות ועבודה. בנוסף, יבחן ניתוח תוכן איכותני את ייצוג הקונפליקט וביטוייו בארבעת הדמויות המרכזיות בסדרה.

בחינת נושא הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרה כמקרה בוחן, דרך הפריזמה של עקרות הבית עשויה להאיר על התופעה כולה וללמד על השיח סביב הקונפליקט בחברה האמריקאית, על שינויים שחלו בייצוג אימהות ונושאים כמו משפחה וקריירה ועל הערכים הדומיננטיים שמבנה השיח כולו. מחקר זה מבקש להמשיך מחקרים קודמים שבחנו את אופן הייצוג של קבוצות שונות בחברה האמריקאית ובפרט מחקרים שעסקו בייצוגי נשים, אימהות ומשפחה ומבקש לעמוד על שינויים והיבטים שונים בהקשר זה.

 

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
מתודולוגיה 13
דיון 25
ביבליוגרפיה 29

299.00 

סמינריון ייצוג הקונפליקט בין אימהות וקריירה בטלוויזיה האמריקאית.

מידע נוסף

מספר עמודים

32

מקורות

40

שנת הגשה

2013

סמינריון ייצוג הקונפליקט בין אימהות וקריירה בטלוויזיה האמריקאית.

מידע נוסף

מספר עמודים

32

מקורות

40

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.