(14/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון ייצוג נשים החולות במחלות הסרטן בתיאטרון.

.מבוא

מחלת הסרטן, היא מצב, אשר, יכול לשחוק מאד את תחושת היכולת האישית של האדם.

תחושת היכולת או החוסן הנפשי, מושתתת על הרגלי אמונות וערכים. לתהליך זה , של שחיקה וכרסום ביכולת הנפשית, תורם גם, היחס של הסביבה לחולי סרטן, שגם הוא מושתת על מערך של אמונות, שהתקבעו במשך הזמן, בהתייחס למחלה ולמי שחולה בה.

לתיאטרון יכול להיות חלק משמעותי בשינוי מערך אמונות  לא רק של של החולה עצמה,  אלא גם של הקהילה בה היא חיה.

Anna (2012), אומרת, שמחזאי מוביל את הקהל לשינוי של רפוי, דרך שלושה שלבים קריטיים: אבחון המחלה ותסמיניה, זיהוי גורמי המחלה ומציאת רפואה. יתכן שהדבר נעשה עי שינוי מערך האמונות של החולה שאינן משרתות אותה,  כפי שמצינת Green, (2006) במאמרה:

” Narratives and Cancer Communication” . היא מפרטת, שצפייה במחזה  מסייעת ליצור שינוי במערך האמונות של  החולה שאינן משרתות אותה  להניע אותה לפעולה,  ע”י שינוי נאראטיב- אותו  סיפור פנימי  המעוגן בתבנית  האמונות של האדם.

במאמר משנת (2010), בודקים  Olalekan, Kayode, Husseini, את  השאלה, האם  התיאטרון שהוא מדיום המעביר תכנים של ייצוג וטקסטים לקהל,  יכול להשפיע על  חברות ותרבויות שלמות מבחינת הפנמת ערכים ואמונות . הם מסבירים כי השפעתו של התיאטרון על הקהל מבוססת על קיומם של חמשת החושים אשר להם חשוף הקהל הצופה בתמונות שוות במחזה. תוך כדי הפעלה של חושים אלו, הצופים מפנימים ערכים ואמונות, הקשורים לתבנית של הקהילה החברתית בה הם חיים, מבחינה חברתית תרבותית, כלכלית ופוליטית.

עד היום, הומחזו שני מחזות  בתיאטרון הנוגעים למחלת הסרטן: “סוף טוב” ו”חוג הסרטן”.

עד היום, לא נעשה מחקר שבדק מה קורה לנשים החולות במחלת הסרטן, הצופות במחזות אלו תוך דגש על שתי השאלות:

האם חל שינוי בתבנית  האמונות הפנימי שלהן?

האם ההצגה משפיעה על התבנית של הקהילה החברתית בה הן חיות?

שאלת המחקר בעבודה זו נוגעת לשאלה הראשונה. היא עוסקת  בשאלה כיצד נתפס ייצוג נשים החולות במחלת הסרטן ודרכי ההתמודדות אתה במחזות:  “סוף טוב” ו”חוג הסרטן” על ידי נשים חולות סרטן הצופות במחזאות.

שיטת המחקר, הינה ניתוח איכותני של ראיונות אותם אעביר ל10 נשים חולות סרטן , לאחר צפייה במחזה.

אנתח מה אותן נשים חוות ומרגישות לגבי ייצוג המחלה במחזות האלה. זאת, על מנת ללמוד ולהסיק כיצד נשים חולות מפרשות את הייצוג . הניתוח יעשה תוך התמקדות באופני הקבלה וההתייחסות של הנשים לגבי התכנים.

הריאיון יכיל שאלות כגון כמה זמן את חולה במחלה, מה הרגשת במהלך הצפייה בהצגה ואחרי, מה חשבת על ההצגה וכדומה.

ביצוע המחקר חשוב בעיני , מכיוון שלצערי בימינו, מחלת הסרטן תופסת נפח ומתפשטת כמגפה בחברה המערבית, וכאוהבת תאטרון מושבע וסטודנטית לתקשורת, רציתי לבחון כיצד נשים החולות במחלת הסרטן רואות את הייצוג למחלה במחזות על המחלה.

לשאלה השנייה אתייחס בדיון על ממצאי המחקר.

 

תוכן העניינים

א. מבוא-3

ב. סקירת ספרות-4

שלבי המחלה-4
הנאראטיב והשפעתו על צמיחה והתפתחות אישית-5
הרפוי בעזרת נרטיב-8
החשיבות שבסיפור: הקתרזיס-9
חשיפה לתרגילי דרמה והתפתחות אשית של נשים חולות בסרטן השד-10
תיאוריות של פרשנות ופיענוח-12

ג. מתודולוגיה-14

ד. ממצאים-15

ה. סיכום ודיון-16

אמירה אישית-18

ו. ביבליוגרפיה-20

נספחים-22

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

22

מקורות

18

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון ייצוג נשים החולות במחלות הסרטן בתיאטרון.”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

.מבוא

מחלת הסרטן, היא מצב, אשר, יכול לשחוק מאד את תחושת היכולת האישית של האדם.

תחושת היכולת או החוסן הנפשי, מושתתת על הרגלי אמונות וערכים. לתהליך זה , של שחיקה וכרסום ביכולת הנפשית, תורם גם, היחס של הסביבה לחולי סרטן, שגם הוא מושתת על מערך של אמונות, שהתקבעו במשך הזמן, בהתייחס למחלה ולמי שחולה בה.

לתיאטרון יכול להיות חלק משמעותי בשינוי מערך אמונות  לא רק של של החולה עצמה,  אלא גם של הקהילה בה היא חיה.

Anna (2012), אומרת, שמחזאי מוביל את הקהל לשינוי של רפוי, דרך שלושה שלבים קריטיים: אבחון המחלה ותסמיניה, זיהוי גורמי המחלה ומציאת רפואה. יתכן שהדבר נעשה עי שינוי מערך האמונות של החולה שאינן משרתות אותה,  כפי שמצינת Green, (2006) במאמרה:

” Narratives and Cancer Communication” . היא מפרטת, שצפייה במחזה  מסייעת ליצור שינוי במערך האמונות של  החולה שאינן משרתות אותה  להניע אותה לפעולה,  ע”י שינוי נאראטיב- אותו  סיפור פנימי  המעוגן בתבנית  האמונות של האדם.

במאמר משנת (2010), בודקים  Olalekan, Kayode, Husseini, את  השאלה, האם  התיאטרון שהוא מדיום המעביר תכנים של ייצוג וטקסטים לקהל,  יכול להשפיע על  חברות ותרבויות שלמות מבחינת הפנמת ערכים ואמונות . הם מסבירים כי השפעתו של התיאטרון על הקהל מבוססת על קיומם של חמשת החושים אשר להם חשוף הקהל הצופה בתמונות שוות במחזה. תוך כדי הפעלה של חושים אלו, הצופים מפנימים ערכים ואמונות, הקשורים לתבנית של הקהילה החברתית בה הם חיים, מבחינה חברתית תרבותית, כלכלית ופוליטית.

עד היום, הומחזו שני מחזות  בתיאטרון הנוגעים למחלת הסרטן: “סוף טוב” ו”חוג הסרטן”.

עד היום, לא נעשה מחקר שבדק מה קורה לנשים החולות במחלת הסרטן, הצופות במחזות אלו תוך דגש על שתי השאלות:

האם חל שינוי בתבנית  האמונות הפנימי שלהן?

האם ההצגה משפיעה על התבנית של הקהילה החברתית בה הן חיות?

שאלת המחקר בעבודה זו נוגעת לשאלה הראשונה. היא עוסקת  בשאלה כיצד נתפס ייצוג נשים החולות במחלת הסרטן ודרכי ההתמודדות אתה במחזות:  “סוף טוב” ו”חוג הסרטן” על ידי נשים חולות סרטן הצופות במחזאות.

שיטת המחקר, הינה ניתוח איכותני של ראיונות אותם אעביר ל10 נשים חולות סרטן , לאחר צפייה במחזה.

אנתח מה אותן נשים חוות ומרגישות לגבי ייצוג המחלה במחזות האלה. זאת, על מנת ללמוד ולהסיק כיצד נשים חולות מפרשות את הייצוג . הניתוח יעשה תוך התמקדות באופני הקבלה וההתייחסות של הנשים לגבי התכנים.

הריאיון יכיל שאלות כגון כמה זמן את חולה במחלה, מה הרגשת במהלך הצפייה בהצגה ואחרי, מה חשבת על ההצגה וכדומה.

ביצוע המחקר חשוב בעיני , מכיוון שלצערי בימינו, מחלת הסרטן תופסת נפח ומתפשטת כמגפה בחברה המערבית, וכאוהבת תאטרון מושבע וסטודנטית לתקשורת, רציתי לבחון כיצד נשים החולות במחלת הסרטן רואות את הייצוג למחלה במחזות על המחלה.

לשאלה השנייה אתייחס בדיון על ממצאי המחקר.

 

תוכן העניינים

א. מבוא-3

ב. סקירת ספרות-4

שלבי המחלה-4
הנאראטיב והשפעתו על צמיחה והתפתחות אישית-5
הרפוי בעזרת נרטיב-8
החשיבות שבסיפור: הקתרזיס-9
חשיפה לתרגילי דרמה והתפתחות אשית של נשים חולות בסרטן השד-10
תיאוריות של פרשנות ופיענוח-12

ג. מתודולוגיה-14

ד. ממצאים-15

ה. סיכום ודיון-16

אמירה אישית-18

ו. ביבליוגרפיה-20

נספחים-22

299.00 

סמינריון ייצוג נשים החולות במחלות הסרטן בתיאטרון.

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

22

מקורות

18

שנת הגשה

2013

סמינריון ייצוג נשים החולות במחלות הסרטן בתיאטרון.

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

28

מספר עמודים

22

מקורות

18

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.